Szkolenia FRR

RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Prowadzący Dorota Andrychowska

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z możliwościami ewidencyjnymi i analitycznymi, jakie oferuje sprawozdawczy rachunek kosztów. Nabędą umiejętności związane ze sporządzaniem porównawczego rachunku zysków i strat (zmiana stanu produktów, obroty wewnętrzne), jak również pogłębią wiedzę z zakresu metod kalkulacji kosztu wytworzenia produktu w różnych typach jednostek produkcyjnych.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
W trakcie szkolenia wyjaśnione zostaną wątpliwości związane ze sporządzaniem porównawczego rachunku zysków i strat (zmiana stanu produktów, obroty wewnętrzne), zaprezentowana będzie metoda kalkulacji kosztu wytworzenia produktu w różnych typach jednostek produkcyjnych, przedstawione będą sposoby kalkulacji kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości i stanowiskiem krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości. Zaprezentowane będą również możliwości w zakresie rozliczania kosztów komórek pomocniczych (w tym kosztów świadczeń wzajemnych).

Korzyści dla uczestników:
 • zapoznanie się z możliwościami ewidencyjnymi i analitycznymi, jakie oferuje sprawozdawczy rachunek kosztów,
 • nabycie umiejętności związanych ze sporządzaniem porównawczego rachunku zysków i strat (zmiana stanu produktów, obroty wewnętrzne),
 • pogłębienie wiedzy z zakresu metod kalkulacji kosztu wytworzenia produktu w różnych typach jednostek produkcyjnych,
 • przyswojenie wiedzy w kwestii sposobów kalkulacji kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

Adresaci szkolenia:
Pracownicy komórek finansowo-księgowych, którzy zajmują się ewidencją i rozliczaniem kosztów dla potrzeb rachunkowości finansowej i tworzenia analiz finansowych.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA!
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Miejsce rachunku kosztów w obrębie struktury rachunkowości
1. Pojęcie rachunku kosztów.
2. Relacje między rachunkiem kosztów a rachunkowością finansową i zarządczą.
3. Rachunek kosztów dla celów sprawozdawczych a rachunek kosztów dla celów decyzyjnych.
4. Systematyczny a problemowy rachunek kosztów.
5. Rola i zadania sprawozdawczego rachunku kosztów.

II. Koszty według przepisów Ustawy o Rachunkowości
1. Systematyka ujęć klasyfikacyjnych kosztów.
2. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów według przepisów UoR.
3. Koszty sprzedaży i zarządu według przepisów UoR.

III. Rachunek zysków i strat jako efekt systematycznego rachunku kosztów
1. Porównawczy rachunek zysków i strat.
2. Kalkulacyjny rachunek zysków i strat.
3. Uzgadnianie rachunku porównawczego i kalkulacyjnego – problematyka zmiany stanu produktów oraz obrotów wewnętrznych.

IV. Układy ewidencyjne kosztów w systematycznym rachunku kosztów
1. Możliwości w zakresie wyboru układu ewidencyjnego kosztów przez jednostkę.
2. Koszty według rodzaju (zespół 4) i ich zawartość merytoryczna.
3. Koszty według miejsc powstawania (zespół 5) i ich zawartość merytoryczna.
4. Ewidencja kosztów w poszczególnych układach ewidencyjnych (zespół 4, zespół 5, zespół 4 + 5).
5. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów w różnych układach ewidencyjnych.
6. Krąg kosztów - ewidencja obrotów wewnętrznych i kosztów obrotów wewnętrznych w różnych układach ewidencyjnych.

V. Wycena produktu gotowego i produkcji niezakończonej (produkcji w toku)
1. Możliwości wyceny zgodnie z UoR.
2. Możliwości wyceny zgodnie z MSR 2 Zapasy.
3. Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych według UoR i Stanowiska krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości.

VI. Rozliczanie kosztów
1. Rozliczanie kosztów pośrednich (wydziałowych).
2. Rozliczanie kosztów komórek pomocniczych.

VII. Kalkulacja kosztów i ewidencja efektów kalkulacji
1. Istota, przedmiot i zadania kalkulacji.
2. Kalkulacja podziałowa prosta.
3. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami.
4. Kalkulacja fazowa bezpółfabrykatowa i półfabrykatowa.
5. Kalkulacja doliczeniowa zleceniowa i asortymentowa.
6. Kalkulacja produktów sprzężonych i ubocznych.

VIII. Rachunek kosztów zmiennych
1. Pojęcia kosztów stałych i zmiennych.
2. Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych.
3. Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych.
4. Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych.

IX. Rachunek kosztów standardowych
1. Istota rachunku kosztów standardowych.
2. Standardowe koszty bezpośrednie.
3. Standardowe koszty pośrednie.
4. Ustalanie odchyleń od kosztów standardowych.
5. Ewidencja księgowa w przypadku stosowania kosztów standardowych.

X. Nowoczesne modele rachunku kosztów
1. Rachunek kosztów ABC.
2. Rachunek kosztów docelowych.
3. Rachunek kosztów cyklu życia produktów.
4. Rachunek kosztów jakości.
5. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia.

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
Andrychowska
Dorota Andrychowska

rachunkowość

Od prawie 30 lat praktyk rachunkowości. W latach 1993-2002 główna księgowa. Od 2000 r. do teraz współwłaścicielka biura rachunkowego. Biegły rewident nr 14 449, zatrudniona od ponad 10 lat na stanowisku kierownik ds audytu w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości w firmach szkoleniowych z Katowic i Warszawy. Prywatnie mama trójki dzieci. Miłośniczka zwierząt, w szczególności psów, kotów i koni. Ulubiony życiowy cytat to: "Nikt nie jest na tyle mądry, aby ocenić co jest możliwe, a co nie".

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Dorota Andrychowska

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1050,00 zł netto (1050,00 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 24 lutego 2020 r. cena szkolenia wynosi 840,00 zł netto (840,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

Ostatnio przeglądane

 • Super oferta Super oferta
Data szkolenia
02.06.2020 - 03.06.2020
79
Cena
1050,00 zł netto -20%
840.00 PLN 840,00 zł netto
840,00 zł brutto
2020-02-24
ocena Rabat w wysokości 20% obowiązuje przy zgłoszeniu do 24 lutego 2020 r.
miasto Lokalizacja: Katowice
czas trwania Czas trwania: 12 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 19 edycja
Opiekun szkolenia
Aleksandra Szczepańska
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij