Szkolenia FRR

INSTRUMENTY FINANSOWE A USTAWA O RACHUNKOWOŚCI

Prowadzący Mariusz Rutke

Szkolenie Instrumenty Finansowe Katowice Celem szkolenia jest omówienie i wyjaśnienie aktualnych regulacji prawnych oraz przedstawienie najnowszych zagadnień w tematyce instrumentów finansowych, w zakresie ich ewidencji, wyceny i skutków wyceny. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu prezentacji instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym oraz uzyskają praktyczne wskazówki na temat wyceny instrumentów finansowych w księgach firm.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
 • omówienie i wyjaśnienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących instrumentów finansowych,
 • przedstawienie najnowszych zagadnień w tematyce instrumentów finansowych w zakresie ich ewidencji, wyceny i skutków wyceny,
 • przekazanie wiedzy z zakresu prezentacji instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym,
 • uzyskanie praktycznych wskazówek na temat wyceny instrumentów finansowych w księgach firm.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • poszerzenie wiedzy z zakresu regulacji prawnych w zakresie instrumentów finansowych, różnorodnych instrumentów pochodnych oraz prezentacji instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym,
 • nabycie praktycznych umiejętności ewidencji i wyceny instrumentów finansowych
  w świetle obowiązującej Ustawy o Rachunkowości.

Adresaci szkolenia:
 • służby księgowo-podatkowe firm inwestujących w instrumenty finansowe,
 • osoby zajmujące się inwestowaniem w firmach w instrumenty pochodne, dyrektorzy finansowi, specjaliści ds. księgowości, specjaliści ds. finansów, pracownicy działów księgowych i finansowych,
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką ewidencji i wyceny instrumentów finansowych.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Więcej szkoleń rachunkowych>>
1. Podstawowe definicje dotyczące sfery instrumentów finansowych według Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów

2. Klasyfikacja instrumentów finansowych według Ustawy o rachunkowości
 • Inwestycje krótkoterminowe
 • Inwestycje długoterminowe

3. Klasyfikacja instrumentów finansowych według Rozporządzenia Ministra Finansów
 • Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
 • Pożyczki udzielone i należności
 • Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
 • Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży

4. Wycena instrumentów finansowych i ich prezentacja według Ustawy o rachunkowości i Rozporządzenia Ministra Finansów
 • Wycena początkowa
 • Wycena na dzień bilansowy
 • Ujmowanie skutków wyceny na dzień bilansowy
 • Ewidencja księgowa (wraz z ujęciem sprzedaży)
 • Prezentacja w bilansie i rachunku zysków i strat
 • Różnice kursowe

5. Reklasyfikacja instrumentów finansowych – możliwości i ograniczenia

6. Złożone instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne
 • Złożone instrumenty finansowe
 • Instrumenty pochodne – kontrakty FORWARD
 • Wbudowane instrumenty pochodne
 • Prezentacja

7. Instrumenty zabezpieczające

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
Rutke
Mariusz Rutke

Absolwent chorzowskiego Wydziału Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe z zakresu Podatków. Ekspert, praktyk z zakresu finansów, controllingu, analizy finansowej w branży przemysłowej i branży finansowej oraz wykorzystania MS Excel i MS Access w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej oraz kursy i szkolenia dla instytucji szkoleniowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali jednego z największych działających w Polsce banków oraz pracując jako analityk finansowy w branży przemysłowej. Ponadto jest właścicielem firmy informatycznej specjalizującej się w tworzeniu narzędzi biznesowych opartych na MS Excel oraz MS Access.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Mariusz Rutke

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 699,00 zł netto (699,00 zł brutto). ocena PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 20 września 2019 r. cena szkolenia wynosi 639,00 zł netto (639,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
19.09.2019 Pewny termin
Kolejne edycje
15.11.2019
74
Cena
699,00 zł netto -60 zł
639.00 PLN 639,00 zł netto
639,00 zł brutto
2019-09-20
ocena Przy zgłoszeniu do 20 września 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 60 zł.
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 15 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać