Szkolenia FRR

SPECJALISTA DS. WINDYKACJI

Prowadzący Artur Hildebrand

SPECJALISTA DS. WINDYKACJI Katowice Celem szkolenia jest przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty ds. windykacji. Zajęcia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia skutecznej windykacji oraz zarządzania procesami windykacyjnymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty ds. windykacji. Zajęcia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia skutecznej windykacji oraz zarządzania procesami windykacyjnymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Metody prowadzenia zajęć:
Szkolenie prowadzone jest interaktywnie – metodą warsztatową, angażując uczestników do czynnego udziału i wypowiedzi w poszczególnych kwestiach.
Szkolenie podzielone jest na moduły składające się z części teoretycznej i praktycznej. Teoria podana jest w przyswajalny sposób i dopełniona dyskusją z uczestnikami. Część praktyczna opiera się na zróżnicowanych ćwiczeniach indywidualnych i grupowych, mających na celu sugestywne prezentowanie własnych racji. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Korzyści dla Uczestników szkolenia:
 • praktyczna wiedza na temat jak i gdzie sprawdzić wiarygodność i kondycję finansową kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy
 • opanowanie podstaw tworzenia procedur windykacyjnych w firmie opartych o konkretne przykłady oraz osiągnięcie samodzielności w zarządzaniu procesami windykacyjnymi
 • poznanie technik ułatwiających budowanie korzystnych relacji z dłużnikiem oraz nabycie umiejętności negocjowania z dłużnikami (trening praktyczny)
 • zdobycie wiedzy o instrumentach zabezpieczających należności
 • pozyskanie szerokiej wiedzy o efektywnym i optymalnym wykorzystaniu prawa, finansów oraz informacji, a przede wszystkim procesów i postępowań sądowych i egzekucyjnych w procesach windykacyjnych
 • wiedza na temat zasad współpracy z komornikiem podczas egzekucji należności.

Adresaci szkolenia:
 • osoby chcące przekwalifikować się lub pozyskać nowe umiejętności
 • pracownicy przedsiębiorstw i instytucji odpowiedzialni za prowadzenie windykacji
 • osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej w zakresie windykacji
 • kadra zarządcza odpowiedzialna za finanse firm
 • windykatorzy pragnący podnieść swoje kwalifikacje

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Polecamy również:
- AKADEMIA WINDYKACJI
I Dzień

1. Pojęcie windykacji i profil Specjalisty ds. windykacji
•    Predyspozycje i zadania Specjalisty ds. windykacji
•    Wyzwania stojące przed osobami zajmującymi się windykacją należności
•    Aktywne tworzenie procedur windykacyjnych w firmie – polityka windykacyjna

2. Instrumenty oceny wiarygodności kontrahenta
a)    Weryfikacja kontrahenta
•    Jak i gdzie sprawdzać wiarygodność i kondycję finansową kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy?
•    Oświadczenia, które dobrze uzyskać od kontrahenta
b)    Odpowiedzialność za zobowiązania w zależności od formy prawnej działalności gospodarczej
c)    Odpowiedzialność współmałżonka
d)    Odpowiedzialność spadkobiercy
e)    Umowa handlowa – co warto zapisać w umowie?

3.    Instrumenty zabezpieczające wierzytelności.
Porównanie sposobów zabezpieczeń:
Zabezpieczenia rzeczowe:
•    Zastaw
•    Hipoteka
•    Przewłaszczenie na zabezpieczenie
•    Kaucja gwarancyjna
Zabezpieczenia osobiste:
•    Poręcznie cywilne
•    Gwarancja
•    Przejecie długu
•    Przelew wierzytelności
•    Weksel i poręcznie wekslowe
Zabezpieczenia w eksporcie:
•    Ubezpieczenie należności
•    Factoring
•    Akredytywa dokumentowa
•    Inkaso dokumentowe
•    Inkaso spedytorskie

4.    Zasady konstruowania rozmowy windykacyjnej
a)    Przyczyny braku płatności
b)    Kategorie dłużników
c)    7 podstawowych zasad skutecznych negocjacji telefonicznych
•    Umiejętność komunikowania celów i intencji – techniki aktywnego słuchania
•    Stres oraz trudne rozmowy – sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
•    Najczęstsze pułapki językowe
•    Wybrane prawa perswazji oraz techniki negocjacji – czyli jak ułatwić sobie dojście do porozumienia z dłużnikiem?
•    Jak radzić sobie z metodami uników i gier manipulacyjnych stosowanymi przez dłużnika
•    Błędy negocjacyjne podczas windykacji
•    Czego nie może windykator – Stalking – czy windykatorzy mają prawo do obaw?

5.    Ćwiczenia praktyczne
II Dzień

6.     Windykacja przedsądowa
a)    Czynniki mające decydujący wpływ na skuteczność windykacji
b)    Różnorodne działania dyscyplinujące do zapłaty:
•    Etapy windykacji – „krok po kroku” (sprężyna windykacyjna)
•    Wezwania do zapłaty – stopniowanie treści
•    Oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
•    Uznanie wierzytelności
•    Powiadomienia sms
•    Ugoda przedsądowa
i inne…
c)    Przedawnienie roszczeń – rola czasu w procesie windykacji, co można zrobić z przedawnioną należnością? – zmiana przepisów od 9 lipca 2018 r.

7.    Wybrane aspekty postępowania sądowego oraz egzekucji komorniczej niezbędne w pracy Specjalisty ds. windykacji (windykacja sądowa i egzekucyjna)
a)    Jakość dokumentacji a warianty postępowania na etapie sądowym
b)    Rodzaje postępowań: zwykłe, upominawcze, nakazowe, uproszczone – omówienie różnic m.in.: opłaty, koszty pełnomocnika, czas trwania.
c)    E-Sąd – na czym polega?
d)    Mediacja – zmiana w regulacji prawnej od 2016 r.
e)    Tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności – w oparciu o jakie orzeczenie możemy egzekwować należności u komornika?
f)    Postępowanie zabezpieczające – konsekwencje, korzyści
g)    Wniosek egzekucyjny – co powinien zawierać, a czego nie musi?
(zmiana przepisów 08.09.2016 r.)
h)    Opłata egzekucyjna stosunkowa a stała, w tym opłaty minimalne i maksymalne oraz wydatki egzekucyjne (zaliczkowanie egzekucji) – stan obecny a po wejściu w życie 01.01.2019 r. Ustawy o kosztach komorniczych
i)    Jakie są sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych?

Czas trwania

14 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:45
- przerwa 15 min
- 11:00 - 12:45
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:30 - 15:15
Hildebrand
Artur Hildebrand

Prawnik z szeroką wiedzą i doświadczeniem zdobytym na stanowiskach aplikanta komorniczego, specjalisty ds. egzekucji, członka rady nadzorczej. Kierownik działu windykacji w firmie o zasięgu międzynarodowym oraz ceniony wykładowca.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Artur Hildebrand

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1099,00 zł netto (1099,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
26.09.2019 - 27.09.2019
585
Cena
1099.00 PLN 1099,00 zł netto
1099,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 14 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 14 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać