Szkolenia FRR

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Prowadzący Łukasz Zarzycki

Konsolidacja sprawozdań finansowych Katowice Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W trakcie szkolenia każdy z uczestników ma okazję samodzielnie sporządzać sprawozdania skonsolidowane w MS Excel co ułatwia wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).


Cel szkolenia:
 • zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu konsolidacji
 • każdy z uczestników będzie mógł samodzielnie sporządzać sprawozdania skonsolidowane w MS Excel.


Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zdobycie wiedzy o metodach konsolidacji sprawozdań finansowych,
 • zapoznanie z zasadami konsolidacji dla typowych transakcji wewnątrzgrupowych,
 • poznanie sposobów na ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu nietypowych transakcji wewnątrzgrupowych,
 • poznanie sposobów na automatyzację procesu konsolidacji w programie MS Excel,
 • zapoznanie się ze sposobami kontroli przeprowadzonej konsolidacji,
 • zapoznanie się z przepisami prawnymi regulującymi sprawozdawczość finansową jednostek powiązanych.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów finansowo-księgowych zajmujący się przygotowaniem danych i sporządzaniem sprawozdań skonsolidowanych lub podlegających konsolidacji,
 • osoby, które dopiero zamierzają rozpocząć pracę w jednostkach, które wchodzą w skład grup kapitałowych, zarówno w jednostkach nadrzędnych, jak i podrzędnych

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Obowiązek sporządzania sprawozdania skonsolidowanego.

2. Regulacje prawne i podstawowe pojęcia związane z konsolidacją sprawozdań finansowych m.in.:
 • kontrola,
 • grupa kapitałowa i jej struktura – jednostka dominująca,
 • jednostki zależne, współzależne, stowarzyszone,
 • sprawozdanie skonsolidowane,
 • cena nabycia,
 • wartość firmy,
 • wyłączenia konsolidacyjne.

3. Zwolnienia z obowiązku konsolidacji.

4. Metody konsolidacji sprawozdań finansowych. Procedury konsolidacyjne.

5. Wycena aktywów i pasywów w sprawozdaniu skonsolidowanym. Organizacja procesu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

6. Różnicę między polskimi a międzynarodowymi regulacjami.

7. Podatek odroczony w sprawozdaniu skonsolidowanym.

8. Rozwiązywanie zadań - wybrane transakcje wewnątrzgrupowe m.in. (Bilans, RZiS, Cash Flow):
 • Utworzenie, nabycie jednostki zależnej, aport,
 • Koszty związane z objęciem udziałów,
 • Etapowe nabycia,
 • Zbycie jednostek,
 • Sprzedaż środków trwałych,
 • Obrót zapasami,
 • Pożyczki wewnątrzgrupowe,
 • Rozrachunki,
 • Wypłata dywidendy.

9. Sporządzanie sprawozdania skonsolidowanego w MS Excel.

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
Zarzycki
Łukasz Zarzycki

Doradca podatkowy, biegły rewident oraz biegły sądowy z zakresu wyceny zdolności upadłościowej podmiotów gospodarczych, rachunkowości i podatków. Posiada licencję syndyka. Doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wiedzę praktyczną zdobywał w znanych kancelariach doradztwa podatkowego i audytu. Posiada praktykę jako główny księgowy i dyrektor działu usług rachunkowości.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Łukasz Zarzycki

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 999,00 zł netto (999,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia Już niedługo nowy termin!
579
Cena
999.00 PLN 999,00 zł netto
999,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 12 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 6 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać