Szkolenia FRR

SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW - weekendowo (kod zawodu 333105)

Tryb weekendowy
Prowadzący Dariusz Grzesica

Kurs na Spedytora Katowice Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kompetencji zawodowych spedytora. Kurs ma na celu przygotowanie do pracy na stanowisku spedytora drogowego, dyspozytora pojazdów ciężarowych, logistyka w firmach handlowych i produkcyjnych. Certyfikat ukończenia kursu jest potwierdzeniem przyswojenia wiedzy z zakresu spedycji i transportu w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie pracy na stanowisku spedytora. Jest to jedyny kurs na rynku z dostępem do elektronicznej giełdy ładunków!

Wychodząc naprzeciw sytuacji, która nas wszystkich zastała, dbając o Państwa i własne bezpieczeństwo oraz zdrowie, opracowaliśmy szeroką ofertę kursów i szkoleń realizowanych w formie online.
Niezmiennie naszym celem jest edukacja na najwyższym poziomie. Zmieniły się warunki otoczenia, ale nasi trenerzy i przekazywana wiedzą pozostają bez zmian.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel kursu:
Uzyskanie przez uczestników kompetencji zawodowych spedytora. Kurs ma na celu przygotowanie do pracy na stanowisku spedytora drogowego, dyspozytora pojazdów ciężarowych, logistyka w firmach handlowych i produkcyjnych. Certyfikat ukończenia kursu jest potwierdzeniem przyswojenia wiedzy z zakresu spedycji i transportu w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie pracy na stanowisku spedytora.


W celu potwierdzenia chęci udziału w kursie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł

Korzyści z uczestnictwa w kursie:
 • opanowanie podstawowych umiejętności związanych z zarządzaniem taborem ciężarowym
  zamawianiem usług przewozowych w transporcie drogowym rzeczy,
 • uzyskanie podstawowych informacji w zakresie logistyki przedsiębiorstw,
 • przygotowanie do pracy na stanowisku spedytora, logistyka w firmach handlowych i produkcyjnych
 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi elektronicznych giełd towarowych

Adresaci kursu:
 • osoby poszukujące pracy w transporcie, logistyce - celem podstawowego przyuczenia do zawodu,
 • osoby pracujące w transporcie i logistyce - celem usystematyzowania i rozszerzenia wiedzy,
 • osoby, które planują założyć własną działalność gospodarczą o profilu transportowym.

Potwierdzenie uczestnictwa w kursie:
Certyfikat uczestnictwa Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje na Spedytora, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Spedytor (kod zawodu 333105).

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

W celu potwierdzenia chęci udziału w kursie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł
PROGRAM KURSU:

I. Akty prawne regulujące funkcjonowanie w transporcie i spedycji drogowej:
- Konwencja CMR
- Ustawa prawo przewozowe
- OPWS

II. Charakterystyka i organizacja pracy spedytora:
- zakres praw, obowiązków i odpowiedzialność spedytora
- zakres wiedzy spedytora – ograniczenia drogowe, dmc pojazdu, ograniczenia w ruchu pojazdów, czasowe zakazy, czas pracy kierowcy
- techniki rozmów z klientem i przewoźnikiem

III. Umowy o przewóz a spedycja – podobieństwa i różnice.

IV. Ubezpieczenia w transporcie:
- podstawowe definicje – wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
- OCP przewoźnika
- OCS spedytora
- Cargo ładunku
- klauzule A,B,C
- rodzaje polis.

V. Reklamacje w transporcie:
- odpowiedzialność nadawcy, odbiorcy i przewoźnika za załadunek, rozładunek i transport
- odpowiedzialność nadawcy, odbiorcy i przewoźnika za utratę, ubytek lub uszkodzenie
- przedawnienia.

VI. Ogólne zasady budowy i eksploatacji pojazdów ciężarowych:
- rodzaje pojazdów
- cechy użytkowe

VII. Kierowcy:
- niezbędne uprawnienia i kwalifikacje
- czas pracy
- diety i delegacje

VIII. Transport ładunków niebezpiecznych ADR:
- podstawowe regulacje prawne
- klasyfikacja ładunków niebezpiecznych

IX. Dostawy w systemie SENT:
- obowiązki nadawcy, odbiorcy i przewoźnika
- rodzaje towarów objętych systemem

X. Tworzenie ofert i kalkulacji na transport towarów systemie drobnicowym i cało pojazdowym w relacjach krajowych i międzynarodowych.

XI. Obsługa celna towarów.

XII. Giełda transportowa – Trans.eu (warsztaty komputerowe):
- przedstawienie ogólnego schematu funkcjonowania
- zgłaszanie ładunków do przewozu
- wyszukiwanie ładunków, wolnych pojazdów
- tworzenie umów o przewóz
- giełda wierzytelności

Terminarz

Kurs trwa 48 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9:00-15:45 zgodnie z poniższym harmonogramem:

41 edycja:
11-12.07.2020
25-26.07.2020
01-02.08.2020

Czas trwania

48 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa kanapkowa 30 minut
- 12:45 - 14:15
- przerwa 15 minut
- 14:30 - 16:00
Grzesica
Dariusz  Grzesica

"Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej (mgr inż.). Uzyskał stopień naukowy doktora na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Obecnie wykładowca Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w Krakowie. Doświadczony praktyk i wykładowca w zakresie transportu, spedycji i logistyki. Autor wielu publikacji poświęconych tej branży, zamieszczonych głównie w światowych bazach publikacji naukowych. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji transportu ładunków neutralnych, niebezpiecznych, o kontrolowanej temperaturze, ponadgabarytowych i cysternami. Współpracuje z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i magazynowymi w zakresie usprawniania i optymalizacji procesu przepływu ładunków."

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Dariusz  Grzesica

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1590,00 zł netto (1590,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • egzamin
 • zaświadczenie
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 lub 3 raty. Dla płatności w dwóch ratach doliczamy 2% wartości kursu, dla trzech rat doliczamy 3% wartości kursu.
zadatek Zadatek. W celu potwierdzenia udziału w kursie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
11.07.2020 - 02.08.2020
554
Cena
1590.00 PLN 1590,00 zł netto
1590,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 48 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb weekendowy inny tryb
numer edycji Numer edycji: 41 edycja
Opiekun szkolenia
Aleksandra Szczepańska
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij