Szkolenia FRR

WINDYKACJA I ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI

Prowadzący Artur Hildebrand

W obecnym czasie coraz częściej wśród kontrahentów, z którymi współpracujemy napotykamy niesolidne firmy, nieprzestrzegające zasad należytej współpracy handlowej; firmy nadużywające kredytów kupieckich, które poprzez swoje działania lub zaniechania powodują wymierne straty finansowe i pogorszenie płynności finansowej.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
W obecnym czasie coraz częściej wśród kontrahentów, z którymi współpracujemy napotykamy niesolidne firmy, nieprzestrzegające zasad należytej współpracy handlowej; firmy nadużywające kredytów kupieckich, które poprzez swoje działania lub zaniechania powodują wymierne straty finansowe i pogorszenie płynności finansowej.
Windykacja przedsądowa to trudne i odpowiedzialne zadania, dlatego warto poznać instrumenty, które w znacznym stopniu ułatwią ich realizację.

Szkolenie jest częścią AKADEMII WINDYKACJI
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Akademii.

W przypadku udziału w pełnej Akademii Windykacji uczestnik po zdaniu końcowego egzaminu może uzyskać stosowne zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej (MEN) o ukończeniu kursu z zakresu windykacji, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Windykator - (kod zawodu 421403)

Korzyści dla Uczestników szkolenia:
 • Poznanie skutecznych zapisów w umowach, które ułatwiają późniejszą windykację przedsądową (polubowną)
 • Wiedza o dokumentach ułatwiających dochodzenie roszczeń na drodze sądowej
 • Podczas szkolenia poruszone zostaną prawne metody najskuteczniej zabezpieczające wierzytelności, jak też metody mniej skuteczne, ale również dostępne w obrocie gospodarczym.
 • Korzyścią dla Państwa będzie potencjalny wybór i ocena zabezpieczeń ze względu na:
 • koszty ustanowienia i zniesienia zabezpieczenia
 • charakter zabezpieczonej wierzytelności
 • płynność zabezpieczenia
 • skuteczność zabezpieczenia
 • Pokazane zostaną również możliwości aktywnej windykacji przedsądowej (polubownej) zmniejszającej ryzyko trudnych należności.
 • Zaznajomienie się z regulacjami prawa karnego mającymi związek z windykacją należności.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1.    Istota dokumentów dla skutecznej windykacji i zawartych w nich zapisów

2.    Umowa Handlowa
a)    Pojęcie oraz elementy podstawowe
b)    Formy zawarcia umowy (m.in. nowa forma dokumentowa)
c)    Co warto zapisać w umowie w celu zabezpieczenia roszczeń?

3.    Faktura
a)    Elementy podstawowe
b)    Pomocne klauzule dowodowe

4.    Instrumenty zabezpieczające wierzytelności
    Porównanie sposobów zabezpieczeń:
Zabezpieczenia rzeczowe:
•    Zastaw
•    Hipoteka
•    Przewłaszczenie na zabezpieczenie
•    Kaucja gwarancyjna
•    Blokada rachunku bankowego

Zabezpieczenia osobiste:
•    Poręcznie cywilne
•    Gwarancja
•    Przejecie długu
•    Przystąpienie do długu
•    Przelew wierzytelności
•    Weksel i poręcznie wekslowe

    Zabezpieczenia w eksporcie:
•    Ubezpieczenie należności
•    Factoring
•    Akredytywa dokumentowa
•    Inkaso dokumentowe
•    Inkaso spedytorskie

5.    Windykacja przedsądowa     
a)    Cele stosowania windykacji przedsądowej oraz czynniki mające decydujący wpływ na skuteczność windykacji
b)    Skutki i koszty opóźnień w płatnościach

6.     Jakie różnorodne działania dyscyplinujące do zapłaty może podejmować windykator:
•    Utrzymanie kontaktu z dłużnikiem (korespondencja, e-mail, telefon) – „Sprężyna windykacyjna” - Sankcje
•    Wezwania do zapłaty – stopniowanie treści oraz list adwokacki
•    Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
(art. 286,300, 301,302,308,270 K.K)
•    „Stalking” art. 190a K.K – czy windykatorzy maja prawo do obaw?
•    Inne przepisy karne ważne w pracy windykatora
•    Uznanie wierzytelności/długu
•    Ugoda pozasądowa (cywilnoprawna)
•    Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji
•    Potrącenie
•    Powiadomienia sms
•    Zlecenie windykacji firmie zewnętrznej
•    Pakiet wierzycielski 2017/2018
i inne…

7.    Przedawnienie roszczeń – rola czasu w procesie dochodzenia spłaty należności, co można zrobić z przedawnioną należnością? – zmiana regulacji prawnych od 9 lipca 2018 r.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Hildebrand
Artur Hildebrand

Prawnik z szeroką wiedzą i doświadczeniem zdobytym na stanowiskach aplikanta komorniczego, specjalisty ds. egzekucji, członka rady nadzorczej. Kierownik działu windykacji w firmie o zasięgu międzynarodowym oraz ceniony wykładowca.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Artur Hildebrand

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 699,00 zł netto (699,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
23.08.2019
512
Cena
699.00 PLN 699,00 zł netto
699,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 15 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać