Szkolenia FRR

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)

Celem szkolenia jest ukazanie zasad wyceny i prezentacji składników oraz budowy sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Szczegółowo zaprezentowane zostały składniki sprawozdań najczęściej występujące w działalności podmiotów produkcyjnych oraz podmiotów usługowych.

Cena Szkolenia:

1.199,00 zł netto

1.199,00 zł brutto

Data szkolenia: Już niedługo nowy termin!
Czas trwania: 16 godzin
Prowadzący: Mariusz Rutke
Lokalizacja: Katowice
Tryb szkolenia: Dzienne
Numer edycji: 14
Średnia ocena:
5,00 5 2

Patrycja Bogdanowicz

32 353 09 26

501 380 880

Opiekun

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
 • zaprezentowanie istotnych zagadnień dotyczących MSSF i ich zastosowania w praktyce,
 • prezentowane zagadnienia poparte są licznymi przykładami praktycznymi, które ułatwiają zrozumienie omawianych problemów,
 • zwrócenie uwagi na najnowsze zmiany w sprawozdawczości międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, obowiązującym dla sprawozdań sporządzanych za 2009 rok i lata następne,
 • omówienie istotnych zmian w zakresie MSSF 3 i MSR 27, dotyczące połączenia jednostek gospodarczych oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • praktyczne przybliżenie treści zawartych w obowiązujących MSSF wraz z ich obowiązującą interpretacją,
 • umiejętność zastosowania MSSF w praktyce.
 • uczestnik pozna zasady budowania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF
 • uczestnik pozna zasady ujmowania składników zgodnie z MSR/MSSF
 • uczestnik będzie potrafił zastosować reguły wyceny początkowej oraz wyceny bilansowej
 • uczestnik będzie potrafił przeprowadzić trwałą utratę wartości
 • uczestnik będzie umiał wskazać podstawowe elementy sprawozdania finansowego
 • uczestnik będzie umiał wskazać zasady rachunkowości w systemie MSR/MSSF

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów finansowo-księgowych,
 • pracownicy działów sprawozdawczości oraz analiz finansowych
 • zarządzający średniego oraz wyższego szczebla (szczególnie w zakresie finansów)
 • zainteresowani tematyką sprawozdawczości w ujęciu MSR/MSSF
 • osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie księgowych aspektów ujmowania i wyceny aktywów i pasywów w świetle przepisów międzynarodowych.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena szkolenia obejmuje:
 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Więcej szkoleń rachunkowych>>

Zgłoś się

Ostatnio przeglądane szkolenia

  « Powrótdo góry

  Opiekun

  Opiekun

  Patrycja Bogdanowicz

  32 353 09 26

  501 380 880

  Lokalizacja

  Adres: Moniuszki 4/8, 40-005 Katowice

  NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE SZKOLENIA

  NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle aktual ...

  25-01-2019 449,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  PLANOWANIE FINANSOWE W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ

  Celem szkolenia jest wypracowanie efektywnego systemu planowania finansowego, stworzenie instrukcji planowania finansowego. Podczas szkolenia o chara ...

  25-01-2019 549,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  ROZLICZANIE TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH

  Transakcje trójstronne oraz łańcuchowe coraz częściej występują w obrocie gospodarczym. Transakcje te sprawiają podatnikom jednak szereg problemów w z ...

  25-01-2019 499,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)

  Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku analityka finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, umożliwia rozpoczęcie pr ...

  26-01-2019 1.990,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  PIENIĄDZ, WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - WEEKENDOWO

  Zaznajomienie uczestników z koncepcją zmian wartości pieniądza w czasie, która to wartość ulega deprecjacji i tylko metody inwestycyjne są w stanie są ...

  26-01-2019 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  Array ( [idSzkolenia] => 403 [idTyp_szkolen] => 2 [idBranza] => [idInne_opcje] => 3 [idTryb] => 4 [nazwa] => MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF) [cena] => 1199 [czas_trwania] => 16 [termin_od] => 2017-10-12 [termin_do] => 2017-10-13 [tagi] => mssf, msr, międzynarodowe standardy rachunkowości, standardy sprawozdawczości finansowej [opis_skrocony] => Celem szkolenia jest ukazanie zasad wyceny i prezentacji składników oraz budowy sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Szczegółowo zaprezentowane zostały składniki sprawozdań najczęściej występujące w działalności podmiotów produkcyjnych oraz podmiotów usługowych. [opis] => [b]Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.[/b] Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób). [b]Cel szkolenia:[/b] [ul] [li]zaprezentowanie istotnych zagadnień dotyczących MSSF i ich zastosowania w praktyce,[/li] [li]prezentowane zagadnienia poparte są licznymi przykładami praktycznymi, które ułatwiają zrozumienie omawianych problemów,[/li] [li]zwrócenie uwagi na najnowsze zmiany w sprawozdawczości międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, obowiązującym dla sprawozdań sporządzanych za 2009 rok i lata następne,[/li] [li]omówienie istotnych zmian w zakresie MSSF 3 i MSR 27, dotyczące połączenia jednostek gospodarczych oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.[/li][/ul] [b]Korzyści dla uczestników szkolenia:[/b] [ul] [li]praktyczne przybliżenie treści zawartych w obowiązujących MSSF wraz z ich obowiązującą interpretacją,[/li] [li]umiejętność zastosowania MSSF w praktyce.[/li] [li]uczestnik pozna zasady budowania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF[/li] [li]uczestnik pozna zasady ujmowania składników zgodnie z MSR/MSSF[/li] [li] uczestnik będzie potrafił zastosować reguły wyceny początkowej oraz wyceny bilansowej[/li] [li]uczestnik będzie potrafił przeprowadzić trwałą utratę wartości[/li] [li] uczestnik będzie umiał wskazać podstawowe elementy sprawozdania finansowego[/li] [li]uczestnik będzie umiał wskazać zasady rachunkowości w systemie MSR/MSSF[/li][/ul] [b]Adresaci szkolenia:[/b] [ul][li]pracownicy działów finansowo-księgowych,[/li] [li]pracownicy działów sprawozdawczości oraz analiz finansowych[/li] [li]zarządzający średniego oraz wyższego szczebla (szczególnie w zakresie finansów)[/li] [li]zainteresowani tematyką sprawozdawczości w ujęciu MSR/MSSF[/li] [li]osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie księgowych aspektów ujmowania i wyceny aktywów i pasywów w świetle przepisów międzynarodowych.[/li][/ul] [b]Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:[/b] Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości. [b]Cena szkolenia obejmuje:[/b] [ul] [li]uczestnictwo w szkoleniu,[/li] [li]materiały szkoleniowe,[/li] [li]serwis kawowy,[/li] [li]lunch,[/li] [li]certyfikat.[/li][/ul] [b]UWAGA[/b] Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia. [url=http://www.frr.pl/szkolenia/rachunkowe]Więcej szkoleń rachunkowych>>[/url] [program] => [b]I – WPROWADZENIE DO MSSF[/b] 1. Historia I przyczyny wprowadzania MSR/MSSF 2. Stosowanie w Polsce 3. Struktura organizacyjna dotycząca MSR/MSSF 4. Lista Standardów 5. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF 6. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF [b]II – ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – wybrane zagadnienia:[/b] [b]1. MSR 38 – Wartości niematerialne[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Prace rozwojowe i badawcze – ujmowanie[/li] [li]Wartość firmy – ujmowanie i wycena[/li] [li]Amortyzacja[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]2. MSR 16 – Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 21 (Różnice kursowe), MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego) w odniesieniu do Rzeczowych aktywów trwałych[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Ewidencja zmian wartości rzeczowych aktywów trwałych[/li] [li]Metody amortyzacji[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]3. MSR 40 – Nieruchomości inwestycyjne[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Przekwalifikowywanie do rzeczowych aktywów trwałych i aktywów przeznaczonych do sprzedaży (skutki, wycena)[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]4. MSR 36 – Utrata wartości aktywów[/b] [ul][li]Przesłanki występowania i dokonywania analizy utraty wartości[/li] [li]PWartość bilansowa a wartość odzyskiwalna[/li] [li]PWartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży - charakterystyka[/li] [li]PWartość użytkowa – charakterystyka[/li] [li]PEwidencja zmian wskutek utraty wartości[/li] [li]PRozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]5. MSSF 5 – Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena składnika w przypadku przekwalifikowania[/li] [li]Prezentacja w sprawozdaniu[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]6. MSR 17 i MSSF 16 – Leasing[/b] [ul][li]Definicja leasingu operacyjnego według standardów[/li] [li]Definicja leasingu finansowanie według standardów[/li] [li]Ujmowanie składników – leasing finansowy[/li] [li]Ujmowanie składników – leasing operacyjny[/li] [li]Nowe podejście do Leasingu według MSSF 16[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]7. MSR 2 – Zapasy oraz MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego) w odniesieniu do Zapasów[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Metody rozchodu zapasów[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]8. MSR 19 (Świadczenia pracownicze), MSR 37 (Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe) [/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Obowiązek tworzenia rezerw[/li] [li]Rodzaje rezerw – restukturyzacyjne, gwarancyjne, odsetkowe, świadczenia pracownicze[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]9. MSSF 15 (Przychody)[/b] [ul][li]Nowe podejście zgodne z MSSF 15[/li] [li]Metodologia ujęcia przychodów – etap[/li] [li]Metody oparte na wynikach[/li] [li]Metody oparte na nakładach[/li][/ul] [b]10. MSR 21 (Różnice kursowe), MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego)[/b] [ul][li]Waluta funkcjonalna[/li] [li]Wycena bilansowa w zakresie różnic kursowych – dopuszczalne modele[/li] [li]Ujmowanie zmian wartości dotyczących różnic kursowych[/li] [li]Charakterystyka składników stanowiących koszty finansowania zewnętrznego[/li] [li]Ograniczenia w ujmowaniu kosztów finansowania zewnętrznego[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]11. MSSF 9 (Instrumenty finansowe)[/b] [ul][li]Nowe podejście zgodne z MSSF 9[/li] [li]Definicje i podział według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Ujmowanie zmian wartości dotyczących poszczególnych grup instrumentów[/li] [li]Zasady przekwalifikowywania aktywów[/li][/ul] [b]III – SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF[/b] [b]1. Sprawozdanie z pozycji finansowej przedsiębiorstwa - MSR 1[/b] [ul][li]Charakterystyka pozycji[/li] [li]Zalecenia standardów[/li][/ul] [b]2. Sprawozdanie z całkowitego dochodu a Rachunek zysków I strat - MSR 1[/b] [ul][li]Charakterystyka pozycji[/li] [li]Zalecenia standardów[/li[/li][/ul] [b]3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (Rachunek przepływów pieniężnych) – MSR 7[/b] [ul][li]Charakterystyka pozycji[/li] [li]Zalecenia standardów[/li][/ul] [b]4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym – MSR 1[/b] [ul][li]Charakterystyka pozycji[/li] [li]Zalecenia standardów[/li][/ul] [b]5. Śródroczne sprawozdania finansowe – MSR 34[/b] [ul][li]Charakterystyka elementów skróconych[/li] [li]Zalecenia standardów[/li][/ul] [b]6. MSR 8 (Polityka rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowania błędów), MSR 10 (Zdarzenia następujące po dniu bilansowym)[/b] [ul][li]Zasady rachunkowości[/li] [li]Szacunki[/li] [li]Zdarzenia wymagające korekty[/li][/ul] [harmonogram] => [super] => 0 [super_informacje] => [super_informacje_2] => [live] => 1 [dla_kogo] => [numer_edycji] => 14 [zgloszen] => 10 [laptop] => 0 [laptop_cena] => 0 [seo] => 1 [h1] => Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej | Centrum Szkoleniowe FRR Sp z o.o. Katowice [keywords] => międzynarodowe standardy sprawozdawczości finanasowej, standardy rachunkowości, msr, mssf [description] => Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - celem szkolenia jest zaprezentowanie istotnych zagadnień dotyczących MSSF i ich zastosowania w praktyce. [link_end] => miedzynarodowe-standardy-sprawozdawczosci-finansowej-mssf [top] => 0 [down] => 1 [old_link] => [zw] => 1 [rabat] => 0 [rabat_wartosc] => [brutto] => 1199 [idOrganizator] => 1 [regulamin] => [idPartner] => 0 [fm] => 0 [fm_informacje] => [fm_informacje_2] => [lm] => 0 [lm_informacje] => [lm_informacje_2] => [bb] => 0 [bb_informacje] => [bb_informacje_2] => [bok_id] => [time_of_the_course_id] => 6 [time_of_the_course_description] => [discount_value] => [discount] => 0 [pt] => 0 [pt_informacje] => [pt_informacje_2] => [termin_od_2] => 0000-00-00 [termin_do_2] => 0000-00-00 [numer_edycji_termin_2] => 0 [termin_od_3] => 0000-00-00 [termin_od_4] => 0000-00-00 [termin_do_3] => 0000-00-00 [termin_do_4] => 0000-00-00 [numer_edycji_termin_3] => 0 [numer_edycji_termin_4] => 0 [owm] => 0 [owm_informacje] => [owm_informacje_2] => [new_tr] => 0 [new_tr_informacje] => [new_tr_informacje_2] => [reviews] => Array ( [0] => Array ( [idOpinieSzkolenia] => 252 [idOpini] => 280 [idSzkolenia] => 403 [client] => Joanna Prudel [company] => Biuro Rachunkowe Joanna Prudel [role] => właściciel [email] => aj.prudel@interia.pl [content] => Bardzo dobrze przygotowane szkolenie merytorycznie w oparciu o wiele przykładów teoretycznych i praktycznych. Szkolenie godne polecenia. [date] => 2018-11-21 11:44:12 [rating] => 5 [live] => 1 [idTyp_szkolen] => 2 [idBranza] => [idInne_opcje] => 3 [idTryb] => 4 [nazwa] => MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF) [cena] => 1199 [czas_trwania] => 16 [termin_od] => 2017-10-12 [termin_do] => 2017-10-13 [tagi] => mssf, msr, międzynarodowe standardy rachunkowości, standardy sprawozdawczości finansowej [opis_skrocony] => Celem szkolenia jest ukazanie zasad wyceny i prezentacji składników oraz budowy sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Szczegółowo zaprezentowane zostały składniki sprawozdań najczęściej występujące w działalności podmiotów produkcyjnych oraz podmiotów usługowych. [opis] => [b]Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.[/b] Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób). [b]Cel szkolenia:[/b] [ul] [li]zaprezentowanie istotnych zagadnień dotyczących MSSF i ich zastosowania w praktyce,[/li] [li]prezentowane zagadnienia poparte są licznymi przykładami praktycznymi, które ułatwiają zrozumienie omawianych problemów,[/li] [li]zwrócenie uwagi na najnowsze zmiany w sprawozdawczości międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, obowiązującym dla sprawozdań sporządzanych za 2009 rok i lata następne,[/li] [li]omówienie istotnych zmian w zakresie MSSF 3 i MSR 27, dotyczące połączenia jednostek gospodarczych oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.[/li][/ul] [b]Korzyści dla uczestników szkolenia:[/b] [ul] [li]praktyczne przybliżenie treści zawartych w obowiązujących MSSF wraz z ich obowiązującą interpretacją,[/li] [li]umiejętność zastosowania MSSF w praktyce.[/li] [li]uczestnik pozna zasady budowania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF[/li] [li]uczestnik pozna zasady ujmowania składników zgodnie z MSR/MSSF[/li] [li] uczestnik będzie potrafił zastosować reguły wyceny początkowej oraz wyceny bilansowej[/li] [li]uczestnik będzie potrafił przeprowadzić trwałą utratę wartości[/li] [li] uczestnik będzie umiał wskazać podstawowe elementy sprawozdania finansowego[/li] [li]uczestnik będzie umiał wskazać zasady rachunkowości w systemie MSR/MSSF[/li][/ul] [b]Adresaci szkolenia:[/b] [ul][li]pracownicy działów finansowo-księgowych,[/li] [li]pracownicy działów sprawozdawczości oraz analiz finansowych[/li] [li]zarządzający średniego oraz wyższego szczebla (szczególnie w zakresie finansów)[/li] [li]zainteresowani tematyką sprawozdawczości w ujęciu MSR/MSSF[/li] [li]osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie księgowych aspektów ujmowania i wyceny aktywów i pasywów w świetle przepisów międzynarodowych.[/li][/ul] [b]Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:[/b] Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości. [b]Cena szkolenia obejmuje:[/b] [ul] [li]uczestnictwo w szkoleniu,[/li] [li]materiały szkoleniowe,[/li] [li]serwis kawowy,[/li] [li]lunch,[/li] [li]certyfikat.[/li][/ul] [b]UWAGA[/b] Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia. [url=http://www.frr.pl/szkolenia/rachunkowe]Więcej szkoleń rachunkowych>>[/url] [program] => [b]I – WPROWADZENIE DO MSSF[/b] 1. Historia I przyczyny wprowadzania MSR/MSSF 2. Stosowanie w Polsce 3. Struktura organizacyjna dotycząca MSR/MSSF 4. Lista Standardów 5. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF 6. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF [b]II – ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – wybrane zagadnienia:[/b] [b]1. MSR 38 – Wartości niematerialne[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Prace rozwojowe i badawcze – ujmowanie[/li] [li]Wartość firmy – ujmowanie i wycena[/li] [li]Amortyzacja[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]2. MSR 16 – Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 21 (Różnice kursowe), MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego) w odniesieniu do Rzeczowych aktywów trwałych[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Ewidencja zmian wartości rzeczowych aktywów trwałych[/li] [li]Metody amortyzacji[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]3. MSR 40 – Nieruchomości inwestycyjne[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Przekwalifikowywanie do rzeczowych aktywów trwałych i aktywów przeznaczonych do sprzedaży (skutki, wycena)[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]4. MSR 36 – Utrata wartości aktywów[/b] [ul][li]Przesłanki występowania i dokonywania analizy utraty wartości[/li] [li]PWartość bilansowa a wartość odzyskiwalna[/li] [li]PWartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży - charakterystyka[/li] [li]PWartość użytkowa – charakterystyka[/li] [li]PEwidencja zmian wskutek utraty wartości[/li] [li]PRozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]5. MSSF 5 – Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena składnika w przypadku przekwalifikowania[/li] [li]Prezentacja w sprawozdaniu[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]6. MSR 17 i MSSF 16 – Leasing[/b] [ul][li]Definicja leasingu operacyjnego według standardów[/li] [li]Definicja leasingu finansowanie według standardów[/li] [li]Ujmowanie składników – leasing finansowy[/li] [li]Ujmowanie składników – leasing operacyjny[/li] [li]Nowe podejście do Leasingu według MSSF 16[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]7. MSR 2 – Zapasy oraz MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego) w odniesieniu do Zapasów[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Metody rozchodu zapasów[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]8. MSR 19 (Świadczenia pracownicze), MSR 37 (Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe) [/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Obowiązek tworzenia rezerw[/li] [li]Rodzaje rezerw – restukturyzacyjne, gwarancyjne, odsetkowe, świadczenia pracownicze[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]9. MSSF 15 (Przychody)[/b] [ul][li]Nowe podejście zgodne z MSSF 15[/li] [li]Metodologia ujęcia przychodów – etap[/li] [li]Metody oparte na wynikach[/li] [li]Metody oparte na nakładach[/li][/ul] [b]10. MSR 21 (Różnice kursowe), MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego)[/b] [ul][li]Waluta funkcjonalna[/li] [li]Wycena bilansowa w zakresie różnic kursowych – dopuszczalne modele[/li] [li]Ujmowanie zmian wartości dotyczących różnic kursowych[/li] [li]Charakterystyka składników stanowiących koszty finansowania zewnętrznego[/li] [li]Ograniczenia w ujmowaniu kosztów finansowania zewnętrznego[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]11. MSSF 9 (Instrumenty finansowe)[/b] [ul][li]Nowe podejście zgodne z MSSF 9[/li] [li]Definicje i podział według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Ujmowanie zmian wartości dotyczących poszczególnych grup instrumentów[/li] [li]Zasady przekwalifikowywania aktywów[/li][/ul] [b]III – SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF[/b] [b]1. Sprawozdanie z pozycji finansowej przedsiębiorstwa - MSR 1[/b] [ul][li]Charakterystyka pozycji[/li] [li]Zalecenia standardów[/li][/ul] [b]2. Sprawozdanie z całkowitego dochodu a Rachunek zysków I strat - MSR 1[/b] [ul][li]Charakterystyka pozycji[/li] [li]Zalecenia standardów[/li[/li][/ul] [b]3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (Rachunek przepływów pieniężnych) – MSR 7[/b] [ul][li]Charakterystyka pozycji[/li] [li]Zalecenia standardów[/li][/ul] [b]4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym – MSR 1[/b] [ul][li]Charakterystyka pozycji[/li] [li]Zalecenia standardów[/li][/ul] [b]5. Śródroczne sprawozdania finansowe – MSR 34[/b] [ul][li]Charakterystyka elementów skróconych[/li] [li]Zalecenia standardów[/li][/ul] [b]6. MSR 8 (Polityka rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowania błędów), MSR 10 (Zdarzenia następujące po dniu bilansowym)[/b] [ul][li]Zasady rachunkowości[/li] [li]Szacunki[/li] [li]Zdarzenia wymagające korekty[/li][/ul] [harmonogram] => [super] => 0 [super_informacje] => [super_informacje_2] => [dla_kogo] => [numer_edycji] => 14 [zgloszen] => 10 [laptop] => 0 [laptop_cena] => 0 [seo] => 1 [h1] => Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej | Centrum Szkoleniowe FRR Sp z o.o. Katowice [keywords] => międzynarodowe standardy sprawozdawczości finanasowej, standardy rachunkowości, msr, mssf [description] => Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - celem szkolenia jest zaprezentowanie istotnych zagadnień dotyczących MSSF i ich zastosowania w praktyce. [link_end] => miedzynarodowe-standardy-sprawozdawczosci-finansowej-mssf [top] => 0 [down] => 1 [old_link] => [zw] => 1 [rabat] => 0 [rabat_wartosc] => [brutto] => 1199 [idOrganizator] => 1 [regulamin] => [idPartner] => 0 [fm] => 0 [fm_informacje] => [fm_informacje_2] => [lm] => 0 [lm_informacje] => [lm_informacje_2] => [bb] => 0 [bb_informacje] => [bb_informacje_2] => [bok_id] => [time_of_the_course_id] => 6 [time_of_the_course_description] => [discount_value] => [discount] => 0 [pt] => 0 [pt_informacje] => [pt_informacje_2] => [termin_od_2] => 0000-00-00 [termin_do_2] => 0000-00-00 [numer_edycji_termin_2] => 0 [termin_od_3] => 0000-00-00 [termin_od_4] => 0000-00-00 [termin_do_3] => 0000-00-00 [termin_do_4] => 0000-00-00 [numer_edycji_termin_3] => 0 [numer_edycji_termin_4] => 0 [owm] => 0 [owm_informacje] => [owm_informacje_2] => [new_tr] => 0 [new_tr_informacje] => [new_tr_informacje_2] => ) [1] => Array ( [idOpinieSzkolenia] => 245 [idOpini] => 273 [idSzkolenia] => 169 [client] => Katarzyna [company] => [role] => Samodzielna Księgowa [email] => Katarzyna.Rejman@3shape.com [content] => Jesteśmy bardzo zadowolone ze szkolenia, przeogromna wiedza i doświadczenie Pani Kasi, żadne zadane pytanie nie zostało pozostawione bez odpowiedzi :) Szkolenie spełniło nasze wszelkie oczekiwania, a właściwie to nawet je przerosło. ZDECYDOWANIE POLECAMY! [date] => 2018-10-26 13:19:39 [rating] => 5 [live] => 1 [idTyp_szkolen] => 2 [idBranza] => [idInne_opcje] => 3 [idTryb] => 4 [nazwa] => MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF) [cena] => 1199 [czas_trwania] => 16 [termin_od] => 2017-10-02 [termin_do] => 2017-10-03 [tagi] => msr, mssf, przepisy międzynarodowe, msr 1, standardy rachunkowości, mssf/msr, międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, zmiany w msr [opis_skrocony] => Szkolenie na temat Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej gruntownie wyjaśnia wątpliwości, które dotyczą interpretacji oraz stosowania standardów MSSF. Szkolenie pozwala na zdobycie, poszerzenie czy też utrwalenie wiedzy o sporządzaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zarazem w oparciu o standardy międzynarodowe, jak i wymogi krajowe. Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m.in.: Jakie są zasady ujmowania (recognition) i wyceny (measurement) elementów sprawozdania finansowego? Jak czytać i stosować MSR/MSSF? Jaka jest istota, cele, tematyka, struktura i zasady sprawozdawczości według MSR/MSSF? [opis] => [b]Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.[/b] Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób). [b]Cel szkolenia:[/b] [ul] [li]zaprezentowanie istotnych zagadnień dotyczących MSSF i ich zastosowania w praktyce,[/li] [li]prezentowane zagadnienia poparte są licznymi przykładami praktycznymi, które ułatwiają zrozumienie omawianych problemów,[/li] [li]zwrócenie uwagi na najnowsze zmiany w sprawozdawczości międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, obowiązującym dla sprawozdań sporządzanych za 2014 rok i lata następne,[/li] [li]omówienie istotnych zmian w zakresie MSSF 3 i MSR 27, dotyczące połączenia jednostek gospodarczych oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.[/li] [/ul] [b]Korzyści dla uczestników szkolenia:[/b] [ul] [li]praktyczne przybliżenie treści zawartych w obowiązujących MSSF wraz z ich obowiązującą interpretacją, [/li] [li]umiejętność zastosowania MSSF w praktyce.[/li] [/ul] [b]Adresaci szkolenia:[/b] [ul] [li]pracownicy działów finansowo-księgowych, [/li] [li]osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie księgowych aspektów ujmowania i wyceny aktywów i pasywów w świetle przepisów międzynarodowych.[/li] [/ul] [b]Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:[/b] Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości. [b]Cena szkolenia obejmuje:[/b] [ul] [li]uczestnictwo w szkoleniu,[/li] [li]materiały szkoleniowe,[/li] [li]serwis kawowy,[/li] [li]lunch,[/li] [li]certyfikat.[/li] [/ul] [b]UWAGA[/b] Istnieje możliwość organizacji szkolenia już dla 3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia. [program] => [b]I – WPROWADZENIE DO MSSF[/b] 1. Historia I przyczyny wprowadzania MSR/MSSF 2. Stosowanie w Polsce 3. Struktura organizacyjna dotycząca MSR/MSSF 4. Lista Standardów 5. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF 6. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF [b]II – ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – wybrane zagadnienia:[/b] [b]1. MSR 38 – Wartości niematerialne[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Prace rozwojowe i badawcze – ujmowanie[/li] [li]Wartość firmy – ujmowanie i wycena[/li] [li]Amortyzacja[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]2. MSR 16 – Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 21 (Różnice kursowe), MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego) w odniesieniu do Rzeczowych aktywów trwałych[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Ewidencja zmian wartości rzeczowych aktywów trwałych[/li] [li]Metody amortyzacji[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]3. MSR 40 – Nieruchomości inwestycyjne[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Przekwalifikowywanie do rzeczowych aktywów trwałych i aktywów przeznaczonych do sprzedaży (skutki, wycena)[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]4. MSR 36 – Utrata wartości aktywów[/b] [ul][li]Przesłanki występowania i dokonywania analizy utraty wartości[/li] [li]PWartość bilansowa a wartość odzyskiwalna[/li] [li]PWartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży - charakterystyka[/li] [li]PWartość użytkowa – charakterystyka[/li] [li]PEwidencja zmian wskutek utraty wartości[/li] [li]PRozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]5. MSSF 5 – Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena składnika w przypadku przekwalifikowania[/li] [li]Prezentacja w sprawozdaniu[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]6. MSR 17 i MSSF 16 – Leasing[/b] [ul][li]Definicja leasingu operacyjnego według standardów[/li] [li]Definicja leasingu finansowanie według standardów[/li] [li]Ujmowanie składników – leasing finansowy[/li] [li]Ujmowanie składników – leasing operacyjny[/li] [li]Nowe podejście do Leasingu według MSSF 16[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]7. MSR 2 – Zapasy oraz MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego) w odniesieniu do Zapasów[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Metody rozchodu zapasów[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]8. MSR 19 (Świadczenia pracownicze), MSR 37 (Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe) [/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Obowiązek tworzenia rezerw[/li] [li]Rodzaje rezerw – restukturyzacyjne, gwarancyjne, odsetkowe, świadczenia pracownicze[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]9. MSSF 15 (Przychody)[/b] [ul][li]Nowe podejście zgodne z MSSF 15[/li] [li]Metodologia ujęcia przychodów – etap[/li] [li]Metody oparte na wynikach[/li] [li]Metody oparte na nakładach[/li][/ul] [b]10. MSR 21 (Różnice kursowe), MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego)[/b] [ul][li]Waluta funkcjonalna[/li] [li]Wycena bilansowa w zakresie różnic kursowych – dopuszczalne modele[/li] [li]Ujmowanie zmian wartości dotyczących różnic kursowych[/li] [li]Charakterystyka składników stanowiących koszty finansowania zewnętrznego[/li] [li]Ograniczenia w ujmowaniu kosztów finansowania zewnętrznego[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]11. MSSF 9 (Instrumenty finansowe)[/b] [ul][li]Nowe podejście zgodne z MSSF 9[/li] [li]Definicje i podział według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Ujmowanie zmian wartości dotyczących poszczególnych grup instrumentów[/li] [li]Zasady przekwalifikowywania aktywów[/li][/ul] [b]III – SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF[/b] [b]1. Sprawozdanie z pozycji finansowej przedsiębiorstwa - MSR 1[/b] [ul][li]Charakterystyka pozycji[/li] [li]Zalecenia standardów[/li][/ul] [b]2. Sprawozdanie z całkowitego dochodu a Rachunek zysków I strat - MSR 1[/b] [ul][li]Charakterystyka pozycji[/li] [li]Zalecenia standardów[/li[/li][/ul] [b]3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (Rachunek przepływów pieniężnych) – MSR 7[/b] [ul][li]Charakterystyka pozycji[/li] [li]Zalecenia standardów[/li][/ul] [b]4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym – MSR 1[/b] [ul][li]Charakterystyka pozycji[/li] [li]Zalecenia standardów[/li][/ul] [b]5. Śródroczne sprawozdania finansowe – MSR 34[/b] [ul][li]Charakterystyka elementów skróconych[/li] [li]Zalecenia standardów[/li][/ul] [b]6. MSR 8 (Polityka rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowania błędów), MSR 10 (Zdarzenia następujące po dniu bilansowym)[/b] [ul][li]Zasady rachunkowości[/li] [li]Szacunki[/li] [li]Zdarzenia wymagające korekty[/li][/ul] [harmonogram] => [super] => 0 [super_informacje] => [super_informacje_2] => [dla_kogo] => księgowi, biura rachunkowe, pracownicy działów finansowo-księgowych [numer_edycji] => 13 [zgloszen] => 15 [laptop] => 0 [laptop_cena] => 0 [seo] => 1 [h1] => Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej | Centrum Szkoleniowe FRR Warszawa [keywords] => msr, mssf, przepisy międzynarodowe, msr 1, standardy rachunkowości, mssf/msr, międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, zmiany w msr, msr szkolenie, mssf szkolenie, międzynarodowe standardy sprawozdawczości, mssf a msr, mssf bilans [description] => Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - celem szkolenia jest zaprezentowanie istotnych zagadnień dotyczących MSSF/MSR w uwzględnieniem najnowszych zmian i ich zastosowania w praktyce. [link_end] => miedzynarodowe-standardy-sprawozdawczosci-finansowej [top] => 0 [down] => 1 [old_link] => http://frr.pl/szkolenie,214,miedzynarodowe-standardy-sprawozdawczosci-finansowej-mssf.html [zw] => 1 [rabat] => 0 [rabat_wartosc] => [brutto] => 1199 [idOrganizator] => 1 [regulamin] => [idPartner] => 0 [fm] => 0 [fm_informacje] => [fm_informacje_2] => [lm] => 0 [lm_informacje] => [lm_informacje_2] => [bb] => 0 [bb_informacje] => [bb_informacje_2] => [bok_id] => [time_of_the_course_id] => 6 [time_of_the_course_description] => [discount_value] => [discount] => 0 [pt] => 0 [pt_informacje] => [pt_informacje_2] => [termin_od_2] => 2017-11-13 [termin_do_2] => 2017-11-14 [numer_edycji_termin_2] => 0 [termin_od_3] => 0000-00-00 [termin_od_4] => 0000-00-00 [termin_do_3] => 0000-00-00 [termin_do_4] => 0000-00-00 [numer_edycji_termin_3] => 0 [numer_edycji_termin_4] => 0 [owm] => 0 [owm_informacje] => [owm_informacje_2] => [new_tr] => 0 [new_tr_informacje] => [new_tr_informacje_2] => ) ) [lokalizacja] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_lokalizacja] => 47242 [idSzkolenia] => 403 [idLokalizacja] => 2 [miasto] => Katowice [ulica] => Moniuszki [nr_domu] => 4 [nr_mieszkania] => 8 [inf] => [email] => katowice@frr.pl [telefon] => 32 353 09 26 [banner] => 2577e778ccf8f70217678e11f72a5015.png [banner_text] => [post_code] => 40-005 ) ) [opiekun] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_opiekun] => 90092 [idSzkolenia] => 403 [idOpiekun] => 59 [glowny] => 1 [imie] => Patrycja [nazwisko] => Bogdanowicz [email] => patrycja.bogdanowicz@frr.pl [telefon] => 32 353 09 26 [telefon2] => 501 380 880 [telefon3] => [stanowisko] => Menedżer Szkoleń [osrodek] => Katowice [zdjecie] => [gg] => [poz] => 9 [konf] => 0 [teleguzik] => ) [1] => Array ( [idSzkolenia_opiekun] => 90090 [idSzkolenia] => 403 [idOpiekun] => 32 [glowny] => 0 [imie] => Olga [nazwisko] => Karwaczyńska-Riss [email] => olga.karwaczynska@frr.pl [telefon] => Tel. 32 353 09 26 [telefon2] => Kom. 500 151 099 [telefon3] => [stanowisko] => Dyrektor Oddziału [osrodek] => Katowice [zdjecie] => 8bec8415343ac546b4dfc880ecfd94c1.jpg [gg] => [poz] => 7 [konf] => 0 [teleguzik] => ) [2] => Array ( [idSzkolenia_opiekun] => 90091 [idSzkolenia] => 403 [idOpiekun] => 56 [glowny] => 0 [imie] => Sylwia [nazwisko] => Ficek [email] => sylwia.ficek@frr.pl [telefon] => Tel. 32 353 09 26 [telefon2] => Kom. 881 087 008 [telefon3] => [stanowisko] => p.o. Dyrektor Oddziału [osrodek] => Katowice [zdjecie] => 4fd1851fd2293ba624f24176de20e3bf.jpg [gg] => [poz] => 9 [konf] => 0 [teleguzik] => ) [3] => Array ( [idSzkolenia_opiekun] => 90093 [idSzkolenia] => 403 [idOpiekun] => 60 [glowny] => 0 [imie] => Natalia [nazwisko] => Rup [email] => natalia.rup@frr.pl [telefon] => 32 353 09 26 [telefon2] => 501 380 880 [telefon3] => [stanowisko] => Menedżer Szkoleń [osrodek] => Katowice [zdjecie] => [gg] => Katowice [poz] => 10 [konf] => 0 [teleguzik] => ) ) [partner] => Array ( ) [prowadzacy] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_prowadzacy] => 70706 [idSzkolenia] => 403 [idProwadzacy] => 121 [imie] => Mariusz [nazwisko] => Rutke [tytul] => [kategoria] => [opis] => Absolwent chorzowskiego Wydziału Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe z zakresu Podatków. Ekspert, praktyk z zakresu finansów, controllingu, analizy finansowej w branży przemysłowej i branży finansowej oraz wykorzystania MS Excel i MS Access w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej oraz kursy i szkolenia dla instytucji szkoleniowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali jednego z największych działających w Polsce banków oraz pracując jako analityk finansowy w branży przemysłowej. Ponadto jest właścicielem firmy informatycznej specjalizującej się w tworzeniu narzędzi biznesowych opartych na MS Excel oraz MS Access. [zdjecie] => 35d0698760befe7699bdd05bb4dcebeb.jpg [inactive] => 0 ) ) [skorzystali] => Array ( ) [publikacje] => Array ( ) [typ_szkolen] => Array ( [nazwa] => Rachunkowe ) [thumbnail] => Array ( [altText] => MSSF - MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Katowice [photoUrl] => miedzynarodowe-standardy-sprawozdawczosci-finansowej-mssf-katowice-1547558478.png [idSzkolenia] => 403 ) [powiazane] => Array ( ) [similar_trainings] => Array ( [0] => Array ( [nazwa] => MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF) [idSzkolenia] => 169 [termin_od] => 2017-10-02 [termin_do] => 2017-10-03 [cena] => 1199 [brutto] => 1199 [seo] => 1 [pt] => 0 [link_end] => miedzynarodowe-standardy-sprawozdawczosci-finansowej [miasto] => Warszawa [down] => 1 [NearestDateFrom] => 2019-03-07 [NearestDateTo] => 2019-03-08 [NearestEditionNumber] => 15 [idOrganizator] => 1 [isActive] => 1 [optionalDateFrom] => 2019-03-07 ) ) [agenda] => Array ( ) [terms] => Array ( ) [reviewsAvg] => 5 [time_of_the_course_info] => Array ( [hours] => 8 godzin od 9:00 [description] => 9:00 - 10:30, przerwa 15 minut, 10:45 - 12:15, przerwa na lunch 45 minut, 13:00 - 14:30, przerwa 15 minut, 14:45 - 16:15 ) [price_include] => Array ( [idSzkoleniaCenaZawiera] => 930 [trainingParticipation] => 0 [materials] => 0 [coffee] => 0 [lunch] => 0 [treat] => 0 [pcWithSoftware] => 0 [bookTax] => 0 [bookLaw] => 0 [certificates] => 0 [exam] => 0 [diploma] => 0 [price_include_text] => [idSzkolenia] => 403 [possibleInstallments] => 0 [possiblePaymentAfterTerm] => 0 [prepaymentRequired] => 0 ) ) 1

  MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)

  Celem szkolenia jest ukazanie zasad wyceny i prezentacji składników oraz budowy sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowośc ...

  24-01-2019 1.199,00 zł bruttoWięcej

  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE I INWESTYCJE - WARSZTATY PRAKTYCZNE RACHUNKOWOŚCI

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi przykładami dotyczącymi wyceny, ujęcia w księgach, inwentaryzacji oraz prezentacji w sprawo ...

  25-01-2019 499,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE

  Podczas szkolenia omówione zostanie nabycie wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, które bardzo często w praktyce wiąże się z powstawaniem zaległości ...

  28-01-2019 629,10 zł bruttoPewny terminWięcej

  FAKTURA VAT 2019 - ZASADY WYSTAWIANIA

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie ...

  28-01-2019 399,20 zł bruttoPewny terminWięcej

  CASH FLOW (RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) DLA KSIĘGOWYCH WG KSR1 i MSR7 – warsztaty praktyczne w Ms Excel

  Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności sporządzania poszczególnych segmentów sprawozdania oraz całościowego sporządzania rachunku ...

  28-01-2019 999,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO

  Celem szkolenia jest poznanie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz przedstawienie problemów, jakie pojawiają się podczas tworzenia i prowa ...

  29-01-2019 629,10 zł bruttoPewny terminWięcej

  Szkolenie zamknięte

  Funkcja zostanie uruchomiona wkrótce

  Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

  Twój adres e-mail
  Wiadomość

  Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

  Twój adres e-mail
  Wiadomość

  POLEĆ ZNAJOMEMU

  Twoje imię i nazwisko
  Twoj adres e-mail
  Adres e-mail znajomego
  Wynik działania 8 + 3

  REKOMENDUJ SZEFOWI

  Twoje imię i nazwisko
  Twoj adres e-mail
  Adres e-mail szefa
  Wynik działania 8 + 3

  POBIERZ FORMULARZ

  UWAGA!!! Wypełnienie poniższych danych służy tylko do wygenerowania dokumentu PDF. Nie jest ono równoznaczne ze zgłoszeniem się na szkolenie i nie niesie za sobą żadnych zobowiązań

  Imię i nazwisko*Adres e-mail*
  Numer telefonu*Ilość uczestników
  Proszę czekać...
  zamknij

  zamknij
  Proszę czekać...
  proszę czekać