Szkolenia FRR

FAKTURA VAT 2020 – z uwzględnieniem nowelizacji VAT (biała lista podatników, obowiązkowy split payment, NIP na paragonach)

Tryb dzienny
Prowadzący Justyna Bartela

FAKTURA VAT - ZASADY WYSTAWIANIA Katowice Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Ponadto uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne informacje dotyczące stosowania e-faktur, wystawiania i korygowania faktur VAT, a także sposobów obrony przed zarzutami ze strony organów podatkowych w zakresie ewidencji podatku VAT oraz minimalizacji odpowiedzialności karnoskarbowej. Dodatkowo na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wprowadzone i planowane istotne zmiany w podatku VAT tj. biała lista podatników, NIP na paragonach, obligatoryjny split payment, nomenklatura scalona.

Wychodząc naprzeciw sytuacji, która nas wszystkich zastała, dbając o Państwa i własne bezpieczeństwo oraz zdrowie, opracowaliśmy szeroką ofertę kursów i szkoleń realizowanych w formie online.
Niezmiennie naszym celem jest edukacja na najwyższym poziomie. Zmieniły się warunki otoczenia, ale nasi trenerzy i przekazywana wiedzą pozostają bez zmian.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów,zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie.

W ramach szkolenia, pod okiem doświadczonego wykładowcy – praktyka, uzyskasz kompleksową wiedzę z zakresu:
 • aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie fakturowania i planowanych zmian
 • przepisów dotyczących wystawiania, korygowania i anulowania faktur,
 • konsekwencji błędnego wystawienia faktury,
 • odliczenia podatku naliczonego,
 • prawidłowej dokumentacji wybranych czynności w podatku VAT,
 • odpowiedzialności karnoskarbowej z tytułu błędnego wystawienia faktury,
 • białej listy podatników
 • NIP na paragonie
 • bieżącego orzecznictwa i stanowiska organów podatkowych w zakresie faktur VAT.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zapoznanie się ze zmianami(w tym mechanizm podzielonej płatności),
 • poznanie obowiązujących regulacji prawnych, bieżących orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych w zakresie ewidencji zdarzeń na potrzeby podatku VAT,
 • przestudiowanie najpopularniejszych błędów popełnianych przy wystawianiu faktur VAT oraz ewidencji otrzymanych faktur,
 • pozyskanie umiejętności weryfikacji dokumentów na potrzeby podatku VAT,
 • poznanie sposobów poprawnego korygowania otrzymywanych i wystawianych faktur,
 • zapoznanie się z tematem e-Faktur i możliwością ich stosowania,
 • uzyskanie informacji dotyczących sposobów obrony przed zarzutami ze strony organów podatkowych w zakresie ewidencji podatku VAT oraz minimalizacji odpowiedzialności karnoskarbowej.
Adresaci szkolenia:
 • osoby rozpoczynające pracę z fakturowaniem (początkujący przedsiębiorcy, asystenci, właściciele małych firm, menedżerowie),
 • pracownicy działów handlowych zajmujący się wystawaniem faktur VAT,
 • pracownicy działów zakupów przyjmujący faktury,
 • pracownicy działów księgowości oraz działów finansowych, biur księgowych chcący uzupełnić i uporządkować wiedzę w zakresie faktur VAT.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Więcej szkoleń podatkowych>>
1. Podstawy prawne wystawiania faktur
 • aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur
 • gdzie w ustawie o VAT znajdziemy informacje dotyczące fakturowania?
 • aktualne rozporządzenia do ustawy o VAT dotyczące fakturowania
 • wykaz rozporządzeń, które straciły moc prawną
 • zakres regulacji w zakresie fakturowania objętych ustawą o VAT
 • zakres regulacji objętych rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur
 • pozostałe przepisy i akty prawne użyteczne w pracy z fakturami

2. Ogólne zasady wystawiania faktur
 • czynności podlegające pod podatek VAT
 • podatnik VAT czynny i zwolniony-różnice
 • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
 • obowiązek wystawienia faktury
 • kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
 • terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne
 • w ilu egzemplarzach można wystawić fakturę?
 • wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urządzeń fiskalnych
 • w jakich przypadkach wymagany jest NIP na paragonie od dnia 01.01.2020 r.
 • zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze
 • zasady zaokrąglania kwot na fakturze
 • wystawianie faktur w walucie
 • moment podatkowy a moment wystawienia faktury
 • zastosowanie właściwych stawek VAT na fakturze
 • zasady stosowania stawek: 0%, zw i np.
 • klasyfikacja towarów i usług według PKWIU, a nomenklatura scalona

3. Informacje jakie muszą zwierać faktury
 • kiedy dokument jest fakturą
 • pojęcie faktury wg ustawy o VAT
 • katalog obowiązkowych danych na fakturze
 • najczęściej popełniane błędy na fakturach z uwzględnieniem przykładów
 • weryfikacja podatników-biała lista podatników, VIES
 • przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji:
 • *dostawa towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT
 • *faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT
 • *faktura za przejazd autostradą
 • *faktura za przejazd środkami transportu publicznego
 • *faktura uproszczona
 • dane fakultatywne na fakturach
 • przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane:
 • *metoda kasowa *samofakturowanie *odwrotne obciążenie *procedura VAT marża *faktura VAT RR po zmianach *wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE

4. Fakturowanie transakcji zagranicznych i objętych odwrotnym obciążeniem
 • fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE
 • wystawianie faktur eksportowych
 • faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta z UE i krajów trzecich

5. Zasady fakturowania zaliczek
 • przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową
 • przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
 • terminy wystawiania faktur zaliczkowych
 • rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową
 • faktura zaliczkowa i końcowa wystawiona w tym samym okresie rozliczeniowym
 • dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa
 • faktura zaliczkowa jako faktura końcowa

6. Korygowanie danych na fakturach
 • faktura korygująca a nota korygująca
 • dane jakie powinna zawierać faktura korygująca
 • dane a jakie powinna zwierać nota korygująca
 • możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących
 • korygowanie faktury korygującej
 • anulowanie faktur

7. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury
 • kto może wystawić duplikat faktury?
 • dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury

8. Wystawianie faktur elektronicznych
 • pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT
 • zasady wystawiania faktur elektronicznych
 • jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione
  w formie elektronicznej?
 • obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
 • jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?
 • E-faktura dla finansów publicznych

9. Faktura Pro-forma
 • czy faktura pro-forma jest dokumentem księgowym?
 • konsekwencje wystawienia faktury pro-forma
 • czy należy przechowywać faktury pro-forma?
 • jak prawidłowo wystawić fakturę pro-forma?

10. Konsekwencje błędnych faktur
 • konsekwencje wynikające z ustawy o VAT
 • konsekwencje karne

11. Mechanizm podzielonej płatności
 • dotychczasowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności
 • wprowadzenie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności od 01.11.2019 r.
 • podatnicy objęci mechanizmem podzielonej płatności
 • schemat działania mechanizmu podzielonej płatności
 • wpływ split paymet na zasady fakturowania
 • split payment a odpowiedzialność karno-skarbowa podatnika
 • obowiązek założenia rachunku bankowego VAT
 • zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT
 • korzyści dla podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności

Terminarz

Szkolenie trwa 8 godzin dydaktycznych

Edycja 48:
25 maja 2020 r. (09:00-15:45)

Miejsce zajęć:
ul. Moniuszki 4/8, Katowice

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Bartela
Justyna Bartela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zwyciężczyni konkursu Lider księgowości 2017. W ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobyła tytuł Głównego księgowego zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych jak i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Ukończyła szereg kursów zawodowych od specjalisty ds. kadr i płac do kontrolera finansowego. Posiada doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, asystent biegłego rewidenta). Uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawa. Jednocześnie realizuje proces zdobywania uprawnień doradcy podatkowego oraz biegłego rewidenta.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Justyna Bartela

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 750,00 zł netto (750,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Ostatnio przeglądane

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij