Szkolenia FRR

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

Prowadzący Adam Podleśny

Szkolenie weekendowe - VAT w praktyce - Katowice Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i aspektów praktycznych rozliczania podatku VAT oraz sporządzania deklaracji. Podczas szkolenia, począwszy od zagadnień podstawowych, omówiona zostanie całość zagadnień związanych z naliczaniem i rozliczaniem oraz sprawozdawczością dotyczącą podatku VAT (w tym omówienie zasad poprawnego wystawiania faktur VAT). Prezentowane zagadnienia uwzględniają najnowsze zmiany w przepisach.

Cel szkolenia:
Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i aspektów praktycznych rozliczania podatku VAT i sporządzania deklaracji. Podczas szkolenia, począwszy od zagadnień podstawowych, omówiona zostanie całość zagadnień związanych z naliczaniem i rozliczaniem oraz sprawozdawczością dotyczącą podatku VAT (w tym omówienie zasad poprawnego wystawiania faktur VAT). Prezentowane zagadnienia uwzględniają najnowsze zmiany w przepisach.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Zapoznanie się z aktualnymi przepisami dotyczącymi rozliczania podatku VAT oraz sprawozdawczości z tym związanej, w tym zasad prawidłowego sporządzania faktur VAT.

Adresaci szkolenia:
  • pracownicy księgowości,
  • pracownicy działów podatkowych i finansowych,
  • osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe oraz prowadzenie dokumentacji dla potrzeb VAT.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Polecamy również szkolenie:
KOMPENDIUM WIEDZY O FAKTURACH VAT>>
1. Geneza oraz istota podatku od towarów i usług.

2. Zakres opodatkowania.
- podstawowe pojęcia i definicje,
- dostawa towarów i świadczenie usług,
- wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
- eksport – import towarów i usług,
- podatnicy i płatnicy.

3. Obowiązek podatkowy.
- zasady ogólne,
- obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów,
- obowiązek podatkowy u małych podatników.

4. Miejsce świadczenia.
- przy dostawie towarów,
- przy wewnątrzwspólnotowemu nabyciu i dostawie towarów,
- przy świadczeniu usług.

5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
- rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,
- zasady wymiaru i poboru podatku,
- stawki podatkowe,
- zwolnienia,
- szczególne przypadki stosowania stawki 0%.

6. Odliczenia i zwrot podatku.
- zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),
- terminy zwrotu podatku,
- odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,
- nieściągalne wierzytelności.

7. Faktury: co podlega obowiązkowi dokumentowania fakturą VAT.
- kiedy transakcja podlega udokumentowaniu fakturą VAT,
- rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, duplikaty, dok. zrównane z fakturami),
- terminy wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji,
- faktura VAT a moment powstania obowiązku podatkowego,
- otrzymanie zaliczki a moment wystawania faktury.

8. Jakie dane powinna zawierać faktura VAT.
- faktury krajowe,
- faktury zaliczkowe,
- faktury dotyczące transakcji międzynarodowych,
- zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, noty korygujące, anulowanie faktur).

9. Faktury: prawo do realizacji odliczenia podatku naliczonego.
- data otrzymania faktury jako wyznacznik momentu rozliczenia podatku naliczonego,
- obowiązek terminowego przekazania faktury do działu księgowości jako jeden z najważniejszych warunków odliczenia podatku naliczonego,
- data otrzymania faktury a data wykonania świadczenia – wpływ daty wykonania świadczenia na moment,
- rozliczenia podatku naliczonego (ze szczególnym uwzględnieniem wewnątrzwspólnotowego nabycia),
- błędy i pomyłki w fakturach VAT a prawo odliczenia podatku VAT przez odbiorcę faktury.

10. Faktury - studium przypadków szczególnych.
- refakturowanie,
- faktury wewnętrzne,
- zasady przeliczania należności w walutach obcych,
- zaokrąglenia na fakturach VAT.

11. Deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku.
- rejestracja,
- deklaracje VAT,
- informacje podsumowujące,
- zapłata podatku.

12. Procedury szczególne.
- mali przedsiębiorcy,
- świadczenie usług turystyki,
- dostawa rzeczy używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich,
- wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne.

13. Sankcje w podatku od towarów i usług.
- dodatkowe zobowiązania podatkowe,
- podmioty powiązane,
- obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych – niedotrzymanie terminu,
- VAT a Kodeks Karny Skarbowy, w tym odpowiedzialność materialna pracownika za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.

14. VAT a podatek dochodowy od osób prawnych.
- rozbieżności i niespójności.

15. Cła i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami z zagranicą.

16. VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym.

Czas trwania

18 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 11:00
- przerwa 15 minut
- 11:15 - 13:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 14:00 - 16:00
- przerwa 15 minut
- 16:15 - 17:00
Podleśny
Adam Podleśny

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalności Analiza Ekonomiczna oraz studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami. Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe w korporacjach usługowo-księgowych, gdzie między innymi kierował pracą dużych zespołów, odpowiadał za rozliczenia z klientami biznesowymi oraz za rozliczenia międzywydziałowe. Ukończył studia podyplomowe „Trener biznesu i organizator szkoleń” prowadzone przez praktyków z Grupy Trenerskiej Mentor oraz w ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobył tytuł Samodzielnego Księgowego w Polskiej Akademii Rachunkowości. Uczestniczył w rozwoju krakowskiego oddziału ogólnopolskiej firmy zajmującej się obsługą księgową podmiotów gospodarczych, a następnie jako Starszy Księgowy pełnił nadzór merytoryczny nad pracą zespołu księgowego. Jednocześnie prowadził szkolenia z zakresu podatków dla partnerów oraz pracowników z innych działów firmy. Jako trener współpracował z wieloma uznanymi firmami szkoleniowymi. W latach 2013-2015 współpracował z jedną z katowickich kancelarii podatkowych w ramach realizacji finansowanego ze środków unijnych projektu w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa podatkowego CIT, PIT i VAT. Posiada ponad 1000 godzin doświadczenia trenerskiego. Równolegle pełni funkcje partnera biznesowego w jednym z krakowskich biur rachunkowych, jest właścicielem biura księgowego oraz prowadzi finanse specjalistycznego, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Krakowie. Jednocześnie realizuje proces zdobywania uprawnień doradcy podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Adam Podleśny

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 790,00 zł netto (790,00 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 18 sierpnia 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 200 zł. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • poczęstunek
  • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
28.09.2019 - 29.09.2019 Brak miejsc
Kolejne edycje
21.12.2019 - 22.12.2019 Pewny termin
235
Cena
990,00 zł netto -200 zł
790.00 PLN 790,00 zł netto
790,00 zł brutto
2019-08-18
ocena Przy zgłoszeniu do 18 sierpnia 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 200 zł.
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 18 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Weekendowy
numer edycji Numer edycji: 64 edycja
Opiekun szkolenia
Sylwia Ficek
Sylwia Ficek

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać