Szkolenia FRR

PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE

Prowadzący Łukasz Domagała

Szkolenie podatek akcyzowy w Katowicach Podczas szkolenia omówione zostanie nabycie wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, które bardzo często w praktyce wiąże się z powstawaniem zaległości podatkowych, a także szczegółowo zostaną omówione ryzyka podatkowe związane z prawidłowością stosowania zwolnień akcyzowych.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenie jest przejście wraz z uczestnikami przez wszystkie istotne zagadnienia merytoryczne związane z podatkiem akcyzowym, w tym w szczególności procedurę zawieszonego poboru podatku akcyzowego, przy jednoczesnym omawianiu aspektów praktycznych wiążących się z poszczególnymi instytucjami prawnymi. Podczas szkolenia omówione zostanie także nabycie wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, które bardzo często w praktyce wiąże się z powstawaniem zaległości podatkowych a także zwrócona zostanie uwaga słuchaczy na ryzyka podatkowe związane z prawidłowością stosowania zwolnień akcyzowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy w zakresie podatku akcyzowego i jej wzbogacenie o aspekty praktyczne,
 • poznanie możliwości optymalizacja zobowiązań podatkowych oraz obciążeń finansowych związanych ze stosowaniem procedury zawieszonego poboru podatku akcyzowego,
 • pełna identyfikacja ryzyk podatkowych związanych ze stosowanymi zwolnieniami akcyzowymi,
 • zweryfikowanie przygotowania organizacyjnego i systemowego do rozliczenia podatku akcyzowego (np. odpowiedni podział obowiązków, sprawozdawczość podatkowa, przygotowanie systemów księgowych, formularzy faktur VAT itp.)

Adresaci szkolenia:
Firmy zajmujące się produkcją, obrotem wyrobami akcyzowymi (branża alkoholowa, piwowarska, winiarska, paliwowa, chemiczna, farmaceutyczna, kosmetyczna itp.), zarówno stosujące procedurę zawieszonego poboru podatku akcyzowego jak i podmioty funkcjonujące wyłącznie w oparciu o zwolnienia z podatku akcyzowego, a w nich w szczególności:
 • dyrektorzy finansowi,
 • pracownicy działów księgowych rozliczający akcyzę,
 • specjaliści ds. podatkowych, tax managerowie,,
 • kierownicy składów podatkowych,
 • pracownicy działów handlowych, operacyjnych dbający o dokumentację akcyzową.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Więcej szkoleń podatkowych>>
I. System opodatkowania wyrobów akcyzowych w UE.

II. Źródła prawa w zakresie podatku akcyzowego.

III. Zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym.
1.Podmiot opodatkowania.
2.Czynności podlegające opodatkowaniu.
3.Przedmioty opodatkowania.
4.Obowiązek podatkowy.
5.Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy.
6.Właściwość organu podatkowego.

IV. Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi.
1.Procedura zawieszenia poboru akcyzy:
- Procedury związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (przemieszczanie z zastosowaniem systemu, procedury awaryjne);
- Dokumenty stosowane w obrocie towarami akcyzowymi (wypełnianie Administracyjnego Dokumentu Towarzyszącego – ADT, obieg kart ADT, elektroniczny administracyjny dokument – e-AD, dokument zastępujący e-AD);
- Warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym.
2.Skład podatkowy:
- otwarcie i prowadzenie składu podatkowego;
- warunki prowadzenia składu podatkowego;
- obowiązki składu podatkowego magazynującego wyroby akcyzowe osób trzecich;
- ewidencje prowadzone w składzie podatkowym.
3.Podmiot pośredniczący.
4.Zarejestrowany odbiorca.
5. Zarejestrowany wysyłający.
6.Zabezpieczenia akcyzowe:
- formy i rodzaje zabezpieczeń;
- zasady rozliczania zabezpieczeń akcyzowych, w tym także za pomocą elektronicznego systemu;
- zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.
7.Import i eksport, a nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym.
8.Obrót wyrobami akcyzowymi z zapłaconą akcyzą:
- dokumentowanie i stosowanie procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
- Uproszczony Dokument Towarzyszący;
- obieg kart UDT.
9.Szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy.
10. Obrót niektórymi wyrobami akcyzowymi, a obowiązek oznaczenia ich znakami akcyzy:
- obowiązek oznaczenia znakami akcyzy;
- zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy;
- procedura otrzymywania znaków akcyzy;
- prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy.
11. Składanie deklaracji podatkowych.

V. Zwolnienia z akcyzy.

VI. Deklaracje.

UWAGA!!!

Szkolenie będzie prowadzone pod kątem szczególnych zainteresowań słuchaczy konkretnymi wyrobami akcyzowymi.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Domagała
Łukasz  Domagała

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorant na w/w Wydziale. Wieloletni pracownik administracji celnej. Od 2003r. również nauczyciel akademicki. Doświadczony praktyk i wykładowca w zakresie prawa celnego i prawa podatkowego. Autor publikacji poświęconych prawu finansowemu (m.in. w Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego). Specjalizuje się w prawie celnym i podatku akcyzowym. Biegły sądowy z zakresu „zamówienia publiczne i podatek akcyzowy”. Od 2008r. zajmuje się także Prawem zamówień publicznych. W latach 2010-2011 Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym. Od 2011r. współpracuje doradczo z kilkoma jednostkami samorządu terytorialnego w przedmiocie prawa zamówień publicznych. Koordynował (w zakresie udzielania zamówień publicznych) wiele projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Jest autorem publikacji z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz Finansów publicznych. Od 2009r. prowadzi także działalność szkoleniową w w/w zakresie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Łukasz  Domagała

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 699,00 zł netto (699,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

 • super Super oferta
Data szkolenia
01.10.2019
151
Cena
699.00 PLN 699,00 zł netto
699,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 27 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać