Szkolenia FRR

Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK Pracownicze Plany Kapitałowe - Alternatywa wyboru

Katowice Lokalizacja Katowice
Tryb Tryb dzienny
Prowadzący Prowadzący  Ewa Polewczak

Szkolenie PPK w Katowicach Z dniem 01 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o zabezpieczeniu emerytalnym dla pracowników i zleceniobiorców, która wprowadza nowe obowiązki dla działów HR. Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, którymi są nie tylko pracownicy i pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Szkolenie ma ułatwić instytucjom sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Szkolenie ma ułatwić instytucjom sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK.

Adresaci:
 • pracownicy działów kadrowych i płacowych, księgowości,
 • przedsiębiorcy,
 • właściciele biur rachunkowych i ich pracownicy oraz doradcy podatkowi i inne osoby wdrażające się w program w firmie.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • uczestnicy dowiedzą się o aktualnie obowiązujących zasadach tworzenia,funkcjonowania, dokonywania wpłat i wypłat jak również kosztów zarządzania PPK,
 • dzięki licznym przykładom uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,
 • przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę w zakresie PPK oraz wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.
UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Więcej szkoleń kadrowo-płacowych>>
I.    Relacja PPE do PPK jako alternatywa wyboru
1.    Filary systemu emerytalnego a PPE
2.    Zwolnienie z obowiązku tworzenia PPE tylko w określonych przypadkach
3.    Różnice PPE vs PPK co korzystniej.

II.    Podstawowe założenia i cele systemu PPK
1.    PPK jako prywatny system długoterminowego gromadzenia oszczędności
2.    obowiązek i terminy utworzenia PPK
3.    uczestnicy planu kapitałowego (pracownicy, zleceniobiorcy) oraz podmioty zatrudniające dla celów PPK.

III.    Mechanizm funkcjonowania systemu PPK
1.    Dobrowolność uczestnictwa w PPK
a.    możliwość rezygnacji z wpłat do PPK i ponowne przystąpienie
b.    procedura informacyjna dla uczestników
2.    Wpłaty dokonywane do PPK
a.    zasilenia obligatoryjne i dobrowolne składek do PPK
b.    podstawa wymiaru i wysokość składek do PPK
c.    wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK
d.    podział wpłat pomiędzy pracownikiem a pracodawcą
e.    przychód po stronie pracownika składek finansowanych przez pracodawców
3.    Fundusze inwestycyjne i emerytalne
4.    Koszty zarządzania PPK oraz nadzór nad funkcjonowaniem
5.    Portal internetowy PPK
6.    Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa oraz przypadkach śmierci uczestnika
7.    Skutki wypłaty, wypłaty transferowej i zwrot środków na wniosek uczestnika:
a.    podział wypłaty środków po osiągnięciu 60 roku życia
b.    wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
c.    podatkowe skutki innego podziału środków do wypłaty niż ustawowy
d.    skutki wcześniej wypłaty środków przed osiągnięciem 60 roku życia
e.    wypłata tyt. poważnego zachorowania lub wkładu mieszkaniowego.

IV.    Wdrożenie PPK:
jak przygotować́ firmę̨ na planowane zmiany w systemie emerytalnym
1.    Procedura wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK
a.    zawarcie umów składających się na PPK konsultacje i kryteria wyboru instytucji finansowej
b.    reprezentacja osób zatrudnionych
2.    Obowiązki pracodawcy w PPK.

V.    Dokonywanie potrąceń po przystąpieniu pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
zmiany w przepisach Kodeksu Pracy od 01 stycznia 2019 r.
1.    wysokość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia pracownika
2.    wpływ potrącanych składek na kwoty wolne od potrąceń
3.    od jakiej kwoty do wypłaty należy dokonać obowiązkowych potrąceń
4.    czy potrzebna jest zgoda pracownika

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
Polewczak
Ewa Polewczak

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dawniej Akademii Ekonomicznej w Krakowie) na kierunku Zarządzenie zasobami ludzkimi, posiadająca wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kadr i płac a później kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wynagrodzenia, czas pracy, rozliczenie składkowe, podatkowe itp.), popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Ewa Polewczak

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 550,00 zł netto (550,00 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 9 sierpnia 2020 r. cena szkolenia wynosi 495,00 zł netto (495,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Ostatnio przeglądane

 • Super oferta Super oferta
Data szkolenia
17.09.2020 Pewny termin
Kolejne edycje
29.10.2020
1364
Cena
550,00 zł netto -10%
495.00 PLN 495,00 zł netto
495,00 zł brutto
2020-08-09
ocena Rabat w wysokości 10% obowiązuje przy zgłoszeniu do 9 sierpnia 2020 r.
Opiekun szkolenia
Natalia Rup
Natalia Rup

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij