Szkolenia FRR

SPÓŁKA Z O.O. – RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI 2020

Katowice Lokalizacja Katowice
Tryb Tryb dzienny
Prowadzący Prowadzący  Dorota Andrychowska

Rachunkowość i podatki spółek z o.o. Katowice Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do założenia i prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz skonsultowania indywidualnych wątpliwości z wieloletnim praktykiem lub biegłym rewidentem. Popularność działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie maleje od wielu lat. Ze względu na nową preferencję w opodatkowaniu dla tzw. małych podatników w postaci możliwości zastosowania 9% stawki CIT w 2020 r., małych spółek z o.o. będzie prawdopodobnie coraz więcej. Decydując się na tą formę prowadzenia działalności gospodarczej, należy mieć na uwadze zalety i wady takiego rozwiązania oraz specyfikę samej spółki. Żeby założyć spółkę z o.o. nie trzeba dysponować dużym kapitałem początkowym, udziałowcy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki, mogą tylko utracić wniesione środki pieniężne i niepieniężne, a podatek dochodowy dla małych spółek nie stanowi dużego obciążenia. Niemniej procedura założenia a szczególnie likwidacji spółki z o.o. jest złożona, od samego początku działalności należy założyć pełne księgi rachunkowe, co w większości przypadków jest związane z koniecznością zatrudnienia samodzielnych księgowych, którzy oprócz bieżącego księgowania wykonają prawidłowo prace bilansowe i sporządzą rzetelne sprawozdanie finansowe. Nasze szkolenie jest ukierunkowane na potrzeby przyszłych oraz mających wątpliwości udziałowców, członków Zarządu, prokurentów jak również księgowych spółek z o.o.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Kompleksowe przygotowanie słuchacza do założenia i prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz skonsultowania indywidualnych wątpliwości z wieloletnim praktykiem lub biegłym rewidentem.

W ramach szkolenia, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka:
-    dowiesz się jak założyć spółkę z o.o.,
-    dowiesz się jak otworzyć księgi rachunkowe nowej spółki z o.o.,
-    dowiesz się jak rozsądnie wybrać rok obrotowy w spółce z o.o.,
-    dowiesz się jakie uproszczenia w rachunkowości może zastosować spółka z o.o.,
-    dowiesz się czy spółka z o.o. może zrezygnować z prowadzenia kasy gotówkowej,
-    dowiesz się o najważniejszych zagadnieniach związanych z wniesieniem do spółki z o.o. aportu,
-    dowiesz się czy można wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy w spółce z o.o.,
-    dowiesz się jak przebiega podział zysku w spółce z o.o.
-    poznasz zagadnienia związane z likwidacją spółki z o.o.,
-    poznasz zagadnienia związane z opodatkowaniem spółki z o.o.,
-    poznasz zasady wynagradzania członków zarządu spółki z o.o.,
-    poznasz zasady wnoszenia dopłat do spółki z o.o.,
-    poznasz zasady powiązań pomiędzy spółkami z o.o.,
-    przedyskutujesz najważniejsze zagadnienia,
-    skonsultujesz swoje indywidualne wątpliwości.

Adresaci kursu:
-    osoby, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki z o.o.,
-    osoby, które niedawno założyły spółkę z o.o.,
-    osoby, które prowadzą spółki z o.o. i mają wątpliwości w tym zakresie,
-    osoby, które zamierzają objąć stanowisko w Zarządzie spółki z o.o.,
-    osoby, które niedawno objęły stanowisko w Zarządzie spółki z o.o.,
-    osoby, które są w Zarządzie spółki z o.o. i mają wątpliwości w zakresie jej działalności,
-    osoby, które mają zamiar prowadzić rachunkowość spółki z o.o.,
-    osoby, które od niedawna prowadzą rachunkowość spółek z o.o.,
-    osoby, które prowadza rachunkowość spółki z o.o. i mają wątpliwości w tym zakresie,
-    osoby zainteresowane zasadami funkcjonowania spółki z o.o.

Korzyści dla uczestników:
Po ukończeniu kursu uczestnicy potrafią założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz mają świadomość podstawowych zasad jej funkcjonowania pod względem prawnym, podatkowym i rachunkowym.

UWAGA!
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1.    Powstanie spółki z o.o. zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych

2.    Utworzenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

3.    Koszty poniesione w związku z założeniem spółki z o.o.

4.    Otwarcie ksiąg rachunkowych spółki z o.o. rozpoczynającej działalność

5.    Zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki z o.o. w organizacji

6.    Wybór roku obrotowego w spółce z o.o.

7.    Możliwość dokonania zmiany roku obrotowego spółki

8.    Możliwość zastosowania uproszczeń w rachunkowości spółki z o.o.

9.    Rezygnacja z prowadzenia kasy w spółce z o.o.

10.    Zaliczka wypłacona na poczet dywidendy w spółce z o.o.

11.    Wniesienie aportem wkładów niepieniężnych do spółki z o.o.

12.    Skutki podatkowe wniesienia składników majątku w zamian za udziały spółki z o.o.

13.    Bilansowe ujęcie aportu w księgach otrzymującego aport

14.    Wycena nabytych przez spółkę z o.o. udziałów

15.    Ewidencja księgowa nabytych przez spółkę z o.o. udziałów

16.    Podział lub pokrycie wyniku finansowego w spółce z o.o.

17.    Umorzenie udziałów własnych w spółce z o.o.

18.    Podstawowe zasady likwidacji spółki z o.o.

19.    Bilans likwidacyjny sporządzony na podstawie Kodeksu spółek Handlowych

20.    Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości

21.    Pozostałe zagadnienia związane z likwidacją spółki z o.o.

22.    Opodatkowanie dochodu spółki z o.o.

23.    Rozliczenie strat z lat ubiegłych w spółce z o.o.

24.    Wniesienie dopłat do spółki z o.o.

25.    Wynagrodzenie członków zarządu w spółce z o.o.

26.    Podróże prezesa spółki z o.o.

27.    Wniesienie dopłat do spółki z o.o.

28.    Powiązania pomiędzy spółkami z o.o.

29.     Pozostałe zagadnienia związane ze spółką z o.o.

30.    Dyskusja z trenerem i uczestnikami szkolenia.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Andrychowska
Dorota Andrychowska

rachunkowość

Od 30 lat pracuje na stanowiskach związanych z działalnością gospodarczą, rachunkowością oraz opodatkowaniem firm. W latach 1993-2002 była główną księgową spółki z o.o., natomiast od 2000 r. do dnia dzisiejszego jest współwłaścicielką biura rachunkowego. Biegły rewident nr 14 449 zatrudniony kilkanaście lat - do nadal, na stanowisku kierownika ds. audytu w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Od blisko 10 lat wykładowca z zamiłowania i wyboru - z zakresu rachunkowości i działalności jednostek. Trener współpracujący głównie z firmą FRR oraz sporadycznie z innymi firmami szkoleniowymi z Katowic, Warszawy i okolic. Uczy innych, ale jednocześnie aktywnie kształci się sama, bo uważa, że taki zawód wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji i sprostania ciągłym zmianom przepisów. Prywatnie mama trójki „niesfornych” nastolatków. Miłośniczka psów, kotów, koni i wszystkich innych zwierząt, która całe życie uważa, że: "Nikt nie jest na tyle mądry, aby ocenić co jest możliwe, a co nie".

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Dorota Andrychowska

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1290,00 zł netto (1290,00 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 23 października 2020 r. cena szkolenia wynosi 1225,50 zł netto (1225,50 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • lunch
  • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Ostatnio przeglądane

  • Super oferta Super oferta
Data szkolenia
08.12.2020 - 09.12.2020
1313
Cena
1290,00 zł netto -5%
1225.50 PLN 1225,50 zł netto
1225,50 zł brutto
2020-10-23
ocena Rabat w wysokości 5% obowiązuje przy zgłoszeniu do 23 października 2020 r.
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb dzienny
numer edycji Numer edycji: 7 edycja
Opiekun szkolenia
Aleksandra Szczepańska
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij