Szkolenia FRR

CENY TRANSFEROWE 2019 - regulacje prawne, dokumentacja podatkowa

Prowadzący Ewelina Lelito

Ceny transferowe Katowice W dniu 16 lipca 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Jednym z obszarów jakie zostały poddane nowelizacji jest tematyka cen transferowych. Projekt ustawy wskazujący kierunek zmian zakłada wykreślenie dotychczasowych przepisów w tym zakresie oraz dodanie do ww. ustaw nowego, osobnego rozdziału poświęconego zagadnieniom związanym z cenami transferowymi.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

W dniu 16 lipca 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
Jednym z obszarów jakie zostały poddane nowelizacji jest tematyka cen transferowych. Projekt ustawy wskazujący kierunek zmian zakłada wykreślenie dotychczasowych przepisów w tym zakresie oraz dodanie do ww. ustaw nowego, osobnego rozdziału poświęconego zagadnieniom związanym z cenami transferowymi.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem podatkowym transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • poznanie zmienionych regulacji dotyczących cen transferowych, uwzględniających nowelizację przepisów
 • uzyskanie wiedzy co do oceny istnienia powiązań istotnych z punktu widzenia cen transferowych
 • nowych wymogów co do obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych
 • zapoznanie się z zasadami tworzenia dokumentacji cen transferowych i praca nad własną dokumentacją na badanych przykładach

Adresaci szkolenia:
 • kierownictwo spółek wchodzących w skład grup kapitałowych – zarówno spółek-matek, jak i spółek-córek
 • służby księgowo-podatkowe grup kapitałowych oraz podmiotów powiązanych kapitałowo, osobowo i rodzinnie (w rozumieniu ustaw podatkowych), pomiędzy którymi występuje wzajemny obrót
 • służby księgowo-podatkowe podmiotów prowadzących obroty z firmami mającymi siedzibę w rajach podatkowych oraz podmiotami powiązanymi (w rozumieniu ustaw podatkowych) w obrocie międzynarodowym.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1)Ujednolicenie pojęć i definicji:
- pojęcie ceny transferowej;
- pojęcie podmiotów powiązanych w tym podmiotów, na które znaczący wpływ wywiera;
- pojęcie powiązań;
- pojęcie transakcji kontrolowanej;
- powiązania pośrednie;

2) Zasada ceny rynkowej
- metody ustalania cen transferowych;
- określenie wysokości dochodu lub straty przez organ podatkowy;
- korekta cen transferowych;
- usługi o niskiej wartości;
- transakcje dotyczące pożyczki;
- korekta dochodów podatnika przez administrację podatkową;

3) Dokumentacja cen transferowych
- kategorie transakcji;
- wartości transakcji;
- wyłączenia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji podatkowej tzw. Localfile;
- transakcje z podmiotami z rajów podatkowych;
- elementy lokalnej dokumentacji podatkowej;
- elementy dokumentacji podatkowej (grupowej) tzw. Masterfile – dokumentacja grupowa jako element lokalnej dokumentacji podatkowej;

4) Analiza porównawcza lub analiza zgodności (elementy oraz zasady opracowania)

5) Kontrola cen transferowych:
- przebieg;
- terminy;
- uprawnienia kontrolowanego oraz obowiązki kontrolującego;
- dokumenty;

6) Rozporządzenia wykonawcze:
- Projekt z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi będącymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane;
- Projekt z 14 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych;
- Projekt z 13 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;
- Projekt z 9 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego danych przekazywanych w informacjach o cenach transferowych oraz sposobu jej wypełnienia przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Lelito
Ewelina Lelito

Doradca podatkowy, prawnik (Uniwersytet Jagielloński) a także absolwentka studiów z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu w Wiedniu (LL.M.). Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie interpretacji prawa podatkowego, które zdobywa w spółkach doradztwa podatkowego (m.in. BDO, Deloitte Legal), administracji podatkowej oraz w ramach kancelarii prawniczych (m.in. SPCG). Prowadzi własną kancelarię doradcy podatkowego

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Ewelina Lelito

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 559,20 zł netto (559,20 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 20 sierpnia 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 20%. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

Ostatnio przeglądane

 • super Super oferta
Data szkolenia
12.09.2019
1292
Cena
699,00 zł netto -20%
559.20 PLN 559,20 zł netto
559,20 zł brutto
2019-08-20
ocena Przy zgłoszeniu do 20 sierpnia 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 20%.
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 2 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać