Szkolenia FRR

BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 - warsztaty praktyczne

Prowadzący Dorota Andrychowska

Bilansowe zamknięcie roku Katowice Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do bilansowego zamknięcia roku, przećwiczenia zdobytej wiedzy w praktyce oraz skonsultowania indywidualnych wątpliwości z wieloletnim praktykiem lub biegłym rewidentem.

Zakończenie roku obrotowego dla służb finansowo-księgowych to czas wzmożonej pracy i stresu zawodowego. Każdy z samodzielnych i głównych księgowych długo pamięta swój pierwszy „samodzielnie” sporządzony bilans i setki trudnych pytań, na które nie zawsze umiało się znaleźć właściwą odpowiedź. Nawet doświadczony księgowy zamykając kolejny raz księgi rachunkowe ma wiele wątpliwości z zakresu wyceny bilansowej, prezentacji poszczególnych pozycji, możliwości zastosowania uproszczeń, poprawności wprowadzonych zmian, prawidłowości i kompletności prac poprzedzających zamknięcie roku czy prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji.
Jeżeli chcesz prawidłowo przygotować bilans jednostki, skonsultować przypadki indywidualne czy też wyjaśnić wątpliwości - to jest właśnie szkolenie dla Ciebie. Prowadzone przez wieloletnich praktyków lub biegłych rewidentów kompleksowo przygotowuje słuchaczy do przeprowadzenia prac przygotowawczych do sporządzenia sprawozdania finansowego, doboru możliwych uproszczeń, sporządzenia samego sprawozdania czy dotrzymania w tym względzie terminów ustawowych. Zdobytą wiedzę można potwierdzić i ugruntować wykonując samodzielnie i analizując bilans i rachunek zysków i strat. Gwarantujemy minimum teorii i maksimum praktyki!

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do bilansowego zamknięcia roku, przećwiczenia zdobytej wiedzy w praktyce oraz skonsultowania indywidualnych wątpliwości z wieloletnim praktykiem lub biegłym rewidentem.

W ramach kursu księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka:
- Poznasz źródła prawa w zakresie sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki,
- poznasz ogólne informacje o sprawozdaniu finansowym jednostki,
- poznasz czynności poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego,
- uzyskasz kompleksowe informacje na temat sporządzania bilansu jednostki,
- uzyskasz kompleksowe informacje na temat sporządzania rachunku zysków i strat,
- uzyskasz najważniejsze informacje na temat sporządzania informacji dodatkowej,
- poznasz czynności kończące prace bilansowe,
- poznasz podstawowe różnice w ustalaniu wyniku bilansowego i podatkowego jednostki,
- poznasz ustalanie wyniku finansowego w zależności od układu kosztów działalności --podstawowej,
- samodzielnie wykonasz bilans jednostki według załącznika nr 5 ustawy o rachunkowości,
- dokonasz analizy wykonanego bilansu,
- samodzielnie wykonasz dwa warianty RZiS według załącznika nr 5 ustawy o rachunkowości,
- dokonasz analizy wykonanych rachunków zysków i strat,
- przedyskutujesz najważniejsze zagadnienia,]
- skonsultujesz swoje indywidualne wątpliwości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1.Źródła prawa w zakresie sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki:
- Ustawa o rachunkowości
- Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
- MSR/MSSF

2.Sprawozdanie finansowe jednostki:
- informacje ogólne
- jednostki zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego
- wymogi w zakresie sporządzenia sprawozdania finansowego
- inwentaryzacja roczna
- czynności poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego
- odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
- podmioty powiązane według prawa bilansowego

3. Bilans:
- informacje ogólne
- wymogi formalne
- aktywa trwałe wycena i prezentacja
- aktywa obrotowe wycena i prezentacja
- kapitały wycena i prezentacja
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wycena i prezentacja

4. Rachunek zysków i strat:
- informacje ogólne
- wymogi formalne
- działalność operacyjna
- pozostała działalność operacyjna
- działalność finansowa
- podatek dochodowy

5. Informacja dodatkowa:
- informacje ogólne
- wymogi formalne
- informacje dodatkowa według załącznika nr 5 Ustawy o Rachunkowości

6. Czynności kończące prace bilansowe:
- informacje ogólne
- zdarzenia po dniu bilansowym
- badanie sprawozdania finansowego
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego
- złożenie sprawozdania finansowego
- korekta błędów podstawowych
- zmiana polityki rachunkowości

7. Wynik bilansowy a wynik podatkowy jednostki:
- podstawowe różnice w ustalaniu wyniku bilansowego i podatkowego jednostki
- podatek dochodowy bieżący
- podatek dochodowy odroczony

8. Przykładowe ustalenie wyniku finansowego:
- w jednostce prowadzącej koszty działalności podstawowej na kontach zespołu 4
- w jednostce prowadzącej koszty działalności podstawowej na kontach zespołu 5
- w jednostce prowadzącej koszty działalności podstawowej na kontach zespołu 4 i 5

9. Bilans - warsztaty praktyczne:
- analiza przykładowego zestawienia obrotów i sald
- wykonanie bilansu jednostki według załącznika nr 5 ustawy o rachunkowości
- analiza wykonanego bilansu jednostki

10. Rachunek zysków i strat - warsztaty praktyczne:
- analiza przykładowego zestawienia obrotów i sald
- wykonanie RZiS jednostki (dwoma metodami) według załącznika nr 5 ustawy rachunkowości
- analiza wykonanego RZiS jednostki

11. Czas indywidualny:
- zadawanie indywidualnych pytań
- dyskusja pomiędzy uczestnikami szkolenia
- dyskusja z trenerem

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Andrychowska
Dorota Andrychowska

Od prawie 30 lat praktyk rachunkowości. W latach 1993-2002 główna księgowa. Od 2000 r. do teraz współwłaścicielka biura rachunkowego. Biegły rewident nr 14 449, zatrudniona od ponad 10 lat na stanowisku kierownik d.s audytu w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości w firmach szkoleniowych z Katowic i Warszawy. Prywatnie mama trójki dzieci. Miłośniczka zwierząt, w szczególności psów, kotów i koni. Ulubiony życiowy cytat to: \"Nikt nie jest na tyle mądry aby ocenić co jest możliwe a co nie\".

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Dorota Andrychowska

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1199,00 zł netto (1199,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • lunch
  • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
17.12.2019 - 18.12.2019
1281
Cena
1199.00 PLN 1199,00 zł netto
1199,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Katowice
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 3 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać