Szkolenia FRR

SPECJALISTA DS. HR - kurs weekendowy

Prowadzący Lidia Kocur

SPECJALISTA DS. HR kurs weekendowy Katowice Kompleksowy projekt szkoleniowy przygotowujących do pełnienia funkcji HR w organizacjach o różnym poziomie wielkości. Dzięki praktycznemu charakterowi szkolenia opartemu na metodach warsztatowych, analizach studiów przypadku oraz wymianie doświadczeń uczestnicy będą mieli możliwość pozyskać nie tylko wiedzę, ale również praktyczne umiejętności stosowania i wdrażania poznanych rozwiązań. W trakcie kursu uczestnicy poruszą najważniejsze kwestie związane z: doborem osób do zespołu, procesem rekrutacji, procesem selekcji, procesem wdrażania i adaptacji pracowniczej, zadbaniem o rozwój pracownika, psychologicznymi aspektami motywacji oraz ocenami pracowniczymi. Dopełnieniem kursu jest podstawowy moduł kadrowo-płacowy.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem biznesowym i edukacyjnym szkolenia jest wyposażyć uczestników w wiedzę i kompetencje, które pozwolą im swobodnie czuć się w roli Specjalisty ds. HR. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestniczące w nim osoby będą również wiedzieli jakimi wartościami powinien kierować się dział HR, co będzie stanowiło fundament pod jego budowę wraz z biegiem rozwoju firmy.

Na SPECJALISTĘ DS. HR składa się osiem modułów tematycznych:
1) TURKUSOWY PARADYGMAT JAKO TREND W NOWOCZESNYM HR - weekendowo
2) DOBÓR OSÓB DO ZESPOŁU - IDENTYFIKOWANIE POTRZEB - weekendowo
3) PROCES REKRUTACJI - weekendowo
4) PROCES SELEKCJI - weekendowo
5) PROCES WDROŻENIA I ADAPTACJI PRACOWNICZEJ, KONTROLA SKUTECZNOŚCI PROCESU DOBORU PRACOWNICZEGO, PROCES ZWOLNIENIA - weekendowo
6) JAK DBAĆ O ROZWÓJ PRACOWNIKA? - weekendowo
7) PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY MOTYWACJI - weekendowo
8) OCENY PRACOWNICZE VS FEEDFORWARD JAKO ALTERNATYWA WOBEC OCEN - weekendowo

UWAGA! Istnieje możliwość skorzystania z wybranego modułu szkolenia SPECJALISTA DS. HR.

Korzyści dla uczestników:
Zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do objęcia funkcji Specjalisty ds. HR w organizacjach o różnej wielkości, w szczególności:
 • zdobycie wiedzy o procesach HR stosowanych w globalnych organizacjach (praca na case study rozwijających praktyczne umiejętności);
 • zapoznanie z podstawowymi elementami kadr i płac niezbędnymi do pełnienia funkcji doradczej dla pracowników i kadry menadżerskiej;
 • zapoznanie z obecnymi trendami rynkowymi, dobrymi praktykami, wymiana doświadczeń z praktykami;

Adresaci szkolenia:
 • osoby, które chcą rozpocząć swoją ścieżkę kariery jako Specjalista ds. HR, w nowoczesnych organizacjach (np. w procesie zwinnej (agile), czy też turkusowej transformacji),
 • osoby, które intuicyjnie czują, że pojęcie “zasobów ludzkich” w obecnych czasach jest już passe, a działy Human Resources tak naprawdę powinny stać się działami kształtowania ludzkich relacji czyli Human Relations,
 • pracownicy małych i średnich firm, którzy zajmują się aspektami HR w ramach dodatkowych obowiązków (sekretarki, księgowe, liderzy etc.) gdyż nie mają możliwości utworzenia osobnego etatu w obszarze HR
 • team leaderów, kierowników, managerów liniowych chcących zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje w obszarze HR
 • właściciele małych i średnich firm

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje Specjalisty ds. HR.

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

I. Turkusowy paradygmat jako trend w nowoczesnym HR (8 h)
II. Dobór osób do zespołu - identyfikowanie potrzeb (8 h)
III. Proces rekrutacji (8 h)
IV. Proces selekcji (16 h)
V. Proces wdrożenia i adaptacji pracowniczej, kontrola skuteczności procesu doboru pracowniczego, proces zwolnienia (8 h)
VI. Jak dbać o rozwój pracownika? (8 h)
VII. Psychologiczne aspekty motywacji (8 h)
VIII. Oceny pracownicze vs Feedforward jako alternatywa wobec ocen (16h)

Terminarz

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, w soboty i niedziele w godz. 9:00-16:15 zgodnie z poniższym harmonogramem:

Edycja 2:
Moduł I: Turkusowy paradygmat jako trend w nowoczesnym HR - 09.05.2020 r.

Moduł II: Dobór osób do zespołu - identyfikowanie potrzeb - 10.05.2020 r.

Moduł III: Proces rekrutacji - 16.05.2020 r.

Moduł IV: Proces selekcji - 30-31.05.2020 r.

Moduł V: Proces wdrożenia i adaptacji pracowniczej, kontrola skuteczności procesu doboru pracowniczego, proces zwolnienia - 06.06.2020 r.

Moduł VI: Jak dbać o rozwój pracownika - 20.06.2020 r.

Moduł VII: Psychologiczne aspekty motywacji - 21.06.2020 r.

Moduł VIII: Oceny pracownicze vs Feedforward jako alternatywa wobec ocen - 27-28.06.2020 r.

Czas trwania

80 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Kocur
Lidia Kocur

Inne

Z wykształcenia psycholog. Akredytowany Coach AMC po kursie zgodnym ze standardami ICF potwierdzonym certyfikatem ACSTH. Absolwentka Śląskiej Szkoły Trenerów MERITUM, oraz Szkoły Team Coachingu ( HPR Group) posiadająca ponad 2 tyś godzin doświadczenia trenerskiego, między innymi z zakresu szeroko pojętego kształtowania efektywnej współpracy w zespole ( dobór personalny, motywowanie, komunikacja w zespole, kształtowanie kompetencji managera, leadreship itp.). W swoich szkoleniach dzieli się wiedzą praktyczną bazując na swoim własnym doświadczeniu, które zdobyła pracując przez 6 lat jako koordynator/kierownik projektów. Kolejne 4 lata realizowała się zawodowo jako HR Manager w grupie kapitałowej złożonej z czterech spółek, w których w ścisłej współpracy z Zarządem odpowiadała za kształtowanie polityki personalnej poszczególnych jednostek. Ponosiła odpowiedzialność za wszelkie decyzje personalne. Obecnie od 1,5 roku wspiera firmy w organizacyjnych i procesowych zmianach: od zarządzania do samoorganizacji, od skośności relacji do równości i partnerstwa, od kultury feedbacku opartej na ocenach do kultury w oparciu o NVC (Nonviolent Communication).W trakcie swoich szkoleń pracuje na tzw. procesie adekwatnie odpowiadając na potrzeby i problemy uczestników. Sama mówi o sobie \"Wspieram ludzi w efektywnym działaniu w realiach VUCA, w tym by kształtowali swe środowiska pracy w oparciu o zaufanie, realizację wzajemnych wartości i potrzeb osiągając tym samym synergię działań przynoszącą ponadprzeciętne rezultaty ekonomiczne i pozaekonomiczne. Pytam by docierać do wiedzy praktycznej i teoretycznej, stwarzam okazję do kształtowania realnych umiejętności i integrowania wiedzy i kompetencji w postawie, by zagwarantować długotrwałą, efektywną zmianę na poziomie jednostki i organizacji.\"

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Lidia Kocur

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 3490,00 zł netto (3490,00 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 23 lutego 2020 r. cena szkolenia wynosi 2617,50 zł netto (2617,50 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • certyfikat
 • egzamin
 • zaświadczenie
 • przerwa kanapkowa
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 lub 3 raty. Dla płatności w dwóch ratach doliczamy 2% wartości kursu, dla trzech rat doliczamy 3% wartości kursu.
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

 • Super oferta Super oferta
Data szkolenia
09.05.2020 - 28.06.2020
1168
Cena
3490,00 zł netto -25%
2617.50 PLN 2617,50 zł netto
2617,50 zł brutto
2020-02-23
ocena Rabat w wysokości 25% obowiązuje przy zgłoszeniu do 23 lutego 2020 r.
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 80 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Weekendowy
numer edycji Numer edycji: 2 edycja
Opiekun szkolenia
Natalia Rup
Natalia Rup

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij