Szkolenia FRR

POSTĘPOWANIE SĄDOWE I EGZEKUCYJNE

Prowadzący Artur Hildebrand

Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z podstawami przeprowadzenia skutecznego postępowania sądowego oraz ostatnimi zmianami przepisów w 2019 r., dotyczącymi egzekucji sądowej (Ustawa o Komornikach, Ustawa o Kosztach Komorniczych). Zajęcia pozwalają przyswoić wierzycielowi praktyczne sposoby poszukiwania majątku dłużnika w procesie monitoringu przed egzekucyjnego oraz zdobyć wiedzę w zakresie podstawowych zasad współpracy z komornikiem podczas właściwego postępowania egzekucyjnego. Uczestnicy samodzielnie i prawidłowo uczą się napisania wniosku egzekucyjnego oraz innych pism potrzebnych w postępowaniu. Uczestnik podczas szkolenia poznaje podstawowe metody nadzorowania postępowania egzekucyjnego i ukierunkowania działań komornika. Skuteczność egzekucji zależy od twojej praktycznej wiedzy!

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z podstawami przeprowadzenia skutecznego postępowania sądowego oraz ostatnimi zmianami przepisów w 2019 r., dotyczącymi egzekucji sądowej (Ustawa o Komornikach, Ustawa o Kosztach Komorniczych).
Zajęcia pozwalają przyswoić wierzycielowi praktyczne sposoby poszukiwania majątku dłużnika w procesie monitoringu przed egzekucyjnego oraz zdobyć wiedzę w zakresie podstawowych zasad współpracy z komornikiem podczas właściwego postępowania egzekucyjnego. Uczestnicy samodzielnie i prawidłowo uczą się napisania wniosku egzekucyjnego oraz innych pism potrzebnych w postępowaniu. Uczestnik podczas szkolenia poznaje podstawowe metody nadzorowania postępowania egzekucyjnego i ukierunkowania działań komornika.
Skuteczność egzekucji zależy od twojej praktycznej wiedzy!

Szkolenie jest częścią AKADEMII WINDYKACJI
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Akademii.

W przypadku udziału w pełnej Akademii Windykacji uczestnik po zdaniu końcowego egzaminu może uzyskać stosowne zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej (MEN) o ukończeniu kursu z zakresu windykacji, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Windykator - (kod zawodu 421403)

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • Umiejętność skompletowania wymaganej dokumentacji oraz poznanie wariantów postępowania sądowego
 • Praktyczna wiedza na temat jak i gdzie sprawdzić dłużnika przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego?
 • Utrwalenie wiadomości w oparciu o jakie orzeczenia możemy egzekwować należności u komornika?
 • Nabycie umiejętności w zakresie przygotowania wniosków egzekucyjnych i skutecznego dochodzenia należności na drodze egzekucji komorniczej?
 • Zdobycie wiedzy o sposobach egzekucji w oparciu o konkretne przykłady?
 • Ile cię będzie kosztować egzekucja komornicza po zmianie przepisów w 2019 r.?

Metody pracy jakie są stosowane podczas szkolenia:
Szkolenie prowadzone jest interaktywnie – metodą warsztatową, angażując uczestników do czynnego udziału i wypowiedzi w poszczególnych kwestiach.
Szkolenie podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną. Teoria podana jest w przyswajalny sposób i dopełniona dyskusją z uczestnikami. Część praktyczna opiera się głownie na ćwiczeniach z dokumentami, niezbędnymi w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach do 14 osób.

Wszystkie powyższe zagadnienia oparte są na ponad 18-letnim doświadczeniu Wykładowcy w windykacji i egzekucji komorniczej. Przedstawiane są praktyczne możliwości wykorzystania prawnych aspektów w tym temacie w oparciu o konkretne „życiowe” przykłady oraz w oparciu o wzory dokumentów, którymi uczestnicy muszą się posługiwać. Szkolenie nie jest wyłącznie odczytaniem wiedzy z kodeksów i podręczników np. prawa, ponieważ ważne jest przyswojenie przez Państwa niezbędnych informacji i umiejętności samodzielnego szukania rozwiązań.

Metody pracy, które są stosowane:
 • Interaktywny wykład
 • prezentacja
 • analiza dokumentów


Adresaci szkolenia:
 • Osoby chcące przekwalifikować się lub pozyskać nowe umiejętności
 • Pracownicy przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych odpowiedzialnych za prowadzenie windykacji i egzekucji w tym księgowi, pracownicy działów finansowych
 • Pracownicy działów prawnych zajmujących się egzekucją komorniczą


Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1.    Praktyka dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego
a)    Jakość dokumentacji a warianty postępowania o zapłatę na etapie sądowym
b)    rodzaje postępowań: zwykłe, upominawcze, nakazowe, uproszczone – omówienie różnic
c)    E-Sąd – na czym polega?
d)    Mediacja lub inna próba polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem pozwu do sądy, działanie obowiązkowe czy nie?
e)    Koszty postępowania sądowego – wzrost wynagrodzeń pełnomocników
f)    Przyspieszenie i uproszczenie postępowania (m.in. Elektroniczne Biuro Podawcze) – nowelizacje przepisów Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego (08.09.2016 r.)
g)    Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy – w oparciu o jakie orzeczenie możemy egzekwować należności u komornika: od dłużnika, współmałżonka, spadkobierców, wspólników?
h)    Postępowanie zabezpieczające – pomocnik skutecznej egzekucji (zmiana przepisów 2017 r.)
i)    Klauzula wykonalności – jej uwarunkowania (zmiana przepisów 08.09.2016 r.)

2.    Zasady współpracy z komornikiem po wejściu od 01.01.2019 r., Ustawy o Komornikach i Ustawy o Kosztach Komorniczych
a)    Zanim skierujesz wniosek egzekucyjny do komornika, praktyczne wskazówki – monitoring przed egzekucyjny m.in. wezwanie przed egzekucyjne
b)    Skuteczne sposoby wpływania wierzyciela na komornika w celu pozyskania informacji potrzebnych do egzekucji (System „Ognivo”, Centralna Baza Danych Ksiąg wieczystych, Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych – zmiana przepisów 01.07.2016 r.)
c)    Nowe obowiązki komorników w zakresie pozyskiwania informacji o majątku dłużników – czynności płatne i bezpłatne,
d)    Wniosek egzekucyjny – co powinien zawierać a czego nie musi?
e)    Opłata egzekucyjna stosunkowa a stała w tym opłaty minimalne i maksymalne oraz wydatki egzekucyjne (zaliczkowanie egzekucji), opłaty przy skutecznej i bezskutecznej egzekucji – stan obecny a po wejściu w życie Ustawy o Kosztach Komorniczych
f)    Omówienie wybranych sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych z uwagi na sposób ich prowadzenia z uwzględnieniem praktycznych skutków zmian prawnych w latach 2016 – 2019 r.
•    egzekucja z ruchomości m.in.: E-licytacja (zmiana przepisów 08.09.2016 r.)
•    egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
•    egzekucja z rachunków bankowych (zmiana przepisów 08.09.2016 r.)
•    egzekucja z nieruchomości (zmiana przepisów 08.09.2016 r.)
•    egzekucja z ułamkowej części nieruchomości
•    uproszczona egzekucja z nieruchomości
•    egzekucja z innych wierzytelności (zmiana przepisów 08.09.2016 r.)
•    egzekucja z innych praw majątkowych,
g)    Co to jest zbieg egzekucji? (zmiana przepisów 08.09.2016 r.)
h)    Granice egzekucji po zmianach przepisów w latach 2017/2019 r. oraz środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w tym skarga na czynności komornika po zmianach przepisów w 2019 r.
i)    Nowe zasady podziału sum uzyskanych z egzekucji – kolejność zaspokajania wierzycieli, kto i kiedy sporządza plan podziału.
j)    Zawieszenie, umorzenie, zakończenie postępowania egzekucyjnego

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Hildebrand
Artur Hildebrand

Prawnik z szeroką wiedzą i doświadczeniem zdobytym na stanowiskach aplikanta komorniczego, specjalisty ds. egzekucji, członka rady nadzorczej. Kierownik działu windykacji w firmie o zasięgu międzynarodowym oraz ceniony wykładowca.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Artur Hildebrand

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 699,00 zł netto (699,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
24.05.2019 Pewny termin
1156
Cena
699.00 PLN 699,00 zł netto
699,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 14 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać