Szkolenia FRR

ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 W NGO

Prowadzący Michał Szafrański

Szkolenie zamknięcie roku NGO Katowice Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego organizacji pozarządowych za rok 2018, ustalenia wysokości dochodu podatkowego oraz prawidłowego wypełnienia zeznania podatkowego CIT-8 z załącznikami.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego organizacji pozarządowych za rok 2018, ustalenia wysokości dochodu podatkowego oraz prawidłowego wypełnienia zeznania podatkowego CIT-8 z załącznikami.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Szkolenie w sposób zrównoważony łączy teorię z warsztatami, dzięki czemu uczestnicy zdobędą umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.
W trakcie szkolenia uczestnicy:
 • zapoznają się z nowym wzorem sprawozdania finansowego,
 • zdobędą wiedzę w zakresie typowych czynności związanym z księgowym zamknięciem roku,
 • poznają typowe różnice między wynikiem finansowym a dochodem podatkowym,
 • zdobędą pewność i bezpieczeństwo w podejmowaniu działań

Adresaci szkolenia:
 • osoby pracujące w w/w jednostkach, których obowiązki zawodowe dotyczą księgowości i podatków,
 • kadra zarządzająca w/w jednostkami,
 • osoby pracujące w biurach rachunkowych, oferujących usługi dla w/w jednostek,
 • osoby, których obowiązki zawodowe wymagają uzupełnienia wiedzy o w/w tematykę
 • osoby zainteresowane tematyką organizacji pozarządowych

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Podstawy prawne dotyczące sprawozdań finansowych NGO za rok 2018 po nowelizacji ustawy o rachunkowości
 • Prezentacja zmian wzoru sprawozdania finansowego za rok 2018;
 • Omówienie elementów sprawozdania finansowego i poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz bilansu;
 • Obowiązki, terminy i odpowiedzialność związana ze sprawozdaniem finansowym.

2. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów
  Metody i terminy;
 • Zakres przeprowadzania inwentaryzacji;
 • Wycena i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.

3. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
 • Odpisy aktualizujące;
 • Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów;
 • Wycena składników wyrażonych w walutach obcych.

4. Warsztat – sporządzanie rachunku zysków i strat oraz bilansu

5. Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zakres podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • Zwolnienia z opodatkowania;
 • Przychody w rozumieniu przepisów podatkowych;
 • Koszty uzyskania przychodów;
 • Dochody i przychody wolne od podatku;
 • Podstawa opodatkowania;
 • Warsztat – wypełnienie CIT-8 oraz CIT-8/O.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Szafrański
Michał Szafrański

doświadczony trener i doradca z zakresu księgowości, podatków oraz aspektów prawnych działalności gospodarczej i statutowej. Od kilkunastu lat specjalizuje się tematyce podmiotów ekonomii społecznej. Certyfikowany księgowy. Absolwent studiów dziennych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Michał Szafrański

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 699,00 zł netto (699,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia Już niedługo nowy termin!
1155
Cena
699,00 zł netto
699,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Katowice
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 1 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać