Szkolenia FRR

CONTROLLING KOSZTÓW

Prowadzący Rafał Kusy, Mariusz Rutke

Koszty to podstawowa jednostka pomiaru występująca w przedsiębiorstwie i świadcząca o ekonomicznej efektywności przedsiębiorstwa. Controlling to narzędzie informacji ekonomicznej służącej zarządzającym. Controlling kosztów obejmuje następujące zagadnienia: zarządzanie kosztami (poprzez rachunki kosztów), metody kalkulacji kosztów oraz zagadnienie kosztu w całym systemie controllingu. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu controllingu kosztów na poziomie pozwalającym na rozpoczęcie reorientacji firmy bądź modyfikacji istniejącego systemu w kierunku tej metody zarządzania.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
 • zapoznanie uczestników z istotą rachunkowości zarządczej, zasadami stosowania rachunku kosztów, optymalizacji zasobów oraz zminimalizowania ryzyka podejmowanych decyzji
 • przekazanie uczestnikom wiedzy i wypracowanie umiejętności dotyczących współczesnych metod rachunku kosztów
 • wykształcenie wśród uczestników umiejętności stosowania nowoczesnych koncepcji rachunkowości zarządczej i controllingu oraz poznanie ich wpływu na zachowania ludzi i zarządzanie w przedsiębiorstwie
 • przekazanie umiejętności projektowania systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej i controllingu

Adresaci szkolenia:
 • wszystkie osoby zajmujące się problemami analizy kosztów oraz szeroko pojętej rachunkowości zarządczej i controllingu
 • kadra menedżerska, która odpowiedzialna jest za zarządzanie kosztami i rentownością w swoich przedsiębiorstwach, aby miała okazje poznać najnowsze metody controllingu, które mogą zastosować w swoich obszarach zarządzania
 • wszyscy, którym wiedza o problematyce rachunkowości zarządczej i controllingu jest niezbędna w praktyce

Korzyści dla uczestników:
 • uświadomienie konieczności zaangażowania wszystkich pracowników w zarządzanie kosztami
 • uporządkowanie kosztów i poprawa dyscypliny kosztowej
 • poprawa przepływu informacji między jednostkami wewnętrznymi firmy
 • poprawa zdolności szybkiego reagowania na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia
 • zapoznanie z tradycyjnymi oraz nowoczesnymi rachunkami kosztów oraz metodami kalkulacji kosztów,
 • uzyskanie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu kształtowania i zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie poprzez wewnętrzny system controllingu,
 • możliwość wdrożenia we własnym dziale, przedsiębiorstwie czy zakładzie efektywnej metody zarządzania finansami jednostki

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Wstęp do rachunku kosztów i analizy kosztowej
 • rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania
 • istota rachunku kosztów
 • funkcje rachunku kosztów
 • kalkulacje kosztów
 • podstawowe zasady i procedury rachunku kosztów standardowych
 • rachunek kosztów standardowych
 • analiza odchyleń w standardowym rachunku kosztów zmiennych
 • praktyczne aspekty standardowego rachunku kosztów

II. Podział i grupowanie kosztów
 • koszty w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym
 • koszty bezpośrednie a pośrednie
 • koszty zmienne a stałe

III. Planowanie jako podstawa wyjściowa controllingu
 • przygotowanie i planowanie produkcji
 • budżetowanie kosztów bezpośrednich
 • materiały bezpośrednie
 • płace bezpośrednie
 • budżetowanie kosztów wydziałowych (zasady opracowania)
 • budżetowanie kosztów nieprodukcyjnych
 • rozliczanie budżetowanych kosztów

IV. Istota budżetowania i controllingu kosztów jako narzędzia planowania finansowego i kontroli menedżerskiej w przedsiębiorstwie
 • rachunkowość jako podstawowa baza informacyjna controllingu
 • pojęcie controllingu
 • controlling strategiczny i operatywny
 • rodzaje celów w controllingu
 • instrumenty controllingu operatywnego
 • budżetowanie a ośrodki odpowiedzialności
 • rodzaje budżetów oraz funkcje budżetowania
 • budżetowanie operacyjne
 • kontrola budżetowa i jej fazy
 • sprawozdanie controllingowe
 • zastosowanie budżetów w procesie kontroli i oceny działalności przedsiębiorstwa

V. Nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie
 • podstawowe zasady i procedury rachunku kosztów działań (ABC)
  uwarunkowania i problemy rozliczania kosztów pośrednich w tradycyjnym systemie rachunku kosztów
 • kalkulacja kosztów w rachunku kosztów działań

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Kusy
Rafał Kusy

W swojej pracy zawodowej miał kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w największych bankach w obszarach związanych z ryzykiem kredytowym czy restrukturyzacją kredytów bankowych. Doświadczenie zdobył również w firmie RAPA Consulting zajmującej się ogólnie rozumianym doradztwem finansowym (biznes plany, programy restrukturyzacyjne, wyceny due dilligence, memoranda inwestycyjne). W karierze zawodowej był również członkiem kilku rad nadzorczych. Dr Kusy brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny, pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, przygotowywania i wdrażania strategii rozwoju. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania ryzykiem, analizą techniczną, portfelem inwestycyjnym, zarządzania finansami firm, biznes planami i planem finansowym, wyceną firm. Jest autorem lub współautorem kilku artykułów oraz referatów naukowych. Prowadził zajęcia z m.in. zarządzania ryzykiem, analizy technicznej, matematyki finansowej, portfela inwestycyjnego, wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauki, w Akademii Leona Koźmińskiego, na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Rafał Kusy

Rutke
Mariusz Rutke

Absolwent chorzowskiego Wydziału Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe z zakresu Podatków. Ekspert, praktyk z zakresu finansów, controllingu, analizy finansowej w branży przemysłowej i branży finansowej oraz wykorzystania MS Excel i MS Access w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej oraz kursy i szkolenia dla instytucji szkoleniowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali jednego z największych działających w Polsce banków oraz pracując jako analityk finansowy w branży przemysłowej. Ponadto jest właścicielem firmy informatycznej specjalizującej się w tworzeniu narzędzi biznesowych opartych na MS Excel oraz MS Access.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Mariusz Rutke

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1199,00 zł netto (1199,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
04.09.2019 - 05.09.2019
Kolejne edycje
10.10.2019 - 11.10.2019
1122
Cena
1199.00 PLN 1199,00 zł netto
1199,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 7 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać