Szkolenia FRR

KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów

Katowice Lokalizacja Katowice
Tryb Tryb dzienny
Prowadzący Prowadzący  Adam Podleśny

Kasa fiskalna - aspekty podatkowe - szkolenie w Katowicach Obecnie coraz więcej podmiotów zostaje zobligowanych do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Co więcej od stycznia 2020 roku niektórzy podatnicy zobowiązani będą do stosowania tzw. kas on-line. Ostatnie nowelizacje wprowadzają dużo zmian w dotychczasowych przepisach. Celem szkolenia jest omówienie i uporządkowanie wszystkich aspektów podatkowych związanych ze stosowaniem kas fiskalnych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają nie tylko zasady użytkowania i ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych, ale dowiedzą się również jakie obowiązki i odpowiedzialności wynikają z ich stosowania , jak korygować błędy oraz w jakich sytuacjach nie ma potrzeby posiadania kasy fiskalnej.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami podatkowymi w zakresie ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej. Dzięki temu szkoleniu poznamy szerzej, zarówno od strony praktycznej i teoretycznej , obowiązki jakie ciążą na nas w przypadku używania kas rejestrujących w firmie. Warto więc skorzystać ze szkolenia , dzięki niemu unikniemy wielu błędów w firmie, a także unikniemy sankcji za niewłaściwe jej wprowadzenie.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
 • poznanie aktualnych przepisów z zakresu stosowania kas fiskalnych
 • nabycie wiedzy na temat obowiązku instalowania kasy
 • poznanie najnowszych interpretacji podatkowych z zakresu kas fiskalnych
 • nabycie wiedzy na temat branż nie wymagających rejestrowania sprzedaży za pośrednictwem kasy
 • poznanie zasad właściwego ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej
 • poznanie sposobów korygowania sprzedaży zarejestrowanej na kasie
 • zdobycie wiedzy w zakresie pracy z urządzeniami i oprogramowaniem fiskalnym
Po odbyciu szkolenia uczestnik:
 • potrafi sprawnie poruszać się po przepisach regulujących stosownie kas fiskalnych
 • potrafi samodzielnie wypełnić dokumentację niezbędną do zgłoszenia kasy w urzędzie
 • zna obowiązki wynikające z użytkowania kasy
 • zna aktualne zwolnienia z obowiązku stosowania kasy
 • wie, jak otrzymać z urzędu skarbowego zwrot wydatków poniesionych na zakup kasy
 • rozumie, jak czytać i stosować przepisy regulujące dokonywanie ewidencji na kasie
Adresaci szkolenia:
- księgowi,
- doradcy podatkowi,
- pracownicy działów finansowo-księgowych,
- osoby odpowiedzialne za rozliczenia z kasami fiskalnymi,
- wszystkie osoby zainteresowane tematyką.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1.Podstawy prawe regulujące stosowanie kas fiskalnych
 • regulacje dotyczące kas fiskalnych w ustawie o VAT
 • regulacje dotyczące kas fiskalnych w rozporządzeniach

2.Dokumentowanie sprzedaży
 • faktura, rachunek, paragon
 • obowiązek wystawienia faktury a obowiązek wydania paragonu
 • faktura wystawiana do paragonu
 • kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury
 • faktury na żądanie a paragon

3.Podstawowe zasady wystawiania faktur
 • faktura a rachunek
 • obowiązkowe i fakultatywne dane na fakturze
 • data wystawienia i data sprzedaży na fakturze
 • terminy wystawiania faktur
 • korygowanie błędów na fakturze
 • faktura duplikat i pro-forma
 • stosowanie faktur elektronicznych
 • faktury w walucie
 • zapłata za fakturę – obowiązkowy split payment od 01/11/2019

4.Kasa fiskalna w firmie
 • kasy fiskalne, kasy o przeznaczeniu specjalnym i drukarki fiskalne
 • zapis danych na kasie
 • ogólne obowiązki związane ze stosowaniem kas fiskalnych
 • przeglądy techniczne kas fiskalnych
 • obowiązki instruktażowe związane ze stosowanie kas fiskalnych
 • obowiązki pracownika obsługującego kasę fiskalną

5.Nazwa towaru lub usługi oraz stawki podatku VAT na kasie
 • nazwa produktu na paragonie
 • możliwość grupowania produktów
 • stosowanie nazewnictwa dla usług złożonych (kompleksowych)
 • przypisanie stawek podatku VAT na kasie
 • nowa matryca stawek podatku VAT - NOWOŚĆ

6.Zaliczki i korekty na kasie fiskalnej
 • zasady ewidencji zaliczek na kasie fiskalnej
 • ewidencja zwrotów i reklamacji
 • korygowanie błędów i pomyłek

7.Kasy z elektronicznym zapisem danych i kasy on-line
 • możliwość stosowania kas tradycyjnych
 • obowiązek stosowania kas on-line
 • zasady rejestrowania i wyrejestrowania kas tradycyjnych
 • zasady rejestrowania i wyrejestrowania kas on-line
 • obowiązki podatnika związane ze stosowaniem kas on-line
 • zwrot gotówki za zakup kas on-line

8.Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej
 • podmioty i branże zwolnione z obowiązku stosowania kasy fiskalnej
 • podmioty zobowiązane do stosowania kasy od pierwszej złotówki
 • sprzedaż internetowa a kasa fiskalna
 • sprzedaż środków trwałych w firmie
 • sprzedaż na rzecz własnych pracowników a kasa

Terminarz

Szkolenie KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów trwa 8 godzin dydaktycznych:

Edycja 4:

23 lipca 2020 r. (09:00-15:45)

Miejsce zajęć:
ul. Moniuszki 4/8, Katowice

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Podleśny
Adam Podleśny

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalności Analiza Ekonomiczna oraz studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami. Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe w korporacjach usługowo-księgowych, gdzie między innymi kierował pracą dużych zespołów, odpowiadał za rozliczenia z klientami biznesowymi oraz za rozliczenia międzywydziałowe. Ukończył studia podyplomowe „Trener biznesu i organizator szkoleń” prowadzone przez praktyków z Grupy Trenerskiej Mentor oraz w ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobył tytuł Samodzielnego Księgowego w Polskiej Akademii Rachunkowości. Uczestniczył w rozwoju krakowskiego oddziału ogólnopolskiej firmy zajmującej się obsługą księgową podmiotów gospodarczych, a następnie jako Starszy Księgowy pełnił nadzór merytoryczny nad pracą zespołu księgowego. Jednocześnie prowadził szkolenia z zakresu podatków dla partnerów oraz pracowników z innych działów firmy. Jako trener współpracował z wieloma uznanymi firmami szkoleniowymi. W latach 2013-2015 współpracował z jedną z katowickich kancelarii podatkowych w ramach realizacji finansowanego ze środków unijnych projektu w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa podatkowego CIT, PIT i VAT. Posiada ponad 1000 godzin doświadczenia trenerskiego. Równolegle pełni funkcje partnera biznesowego w jednym z krakowskich biur rachunkowych, jest właścicielem biura księgowego oraz prowadzi finanse specjalistycznego, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Krakowie. Jednocześnie realizuje proces zdobywania uprawnień doradcy podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Adam Podleśny

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 750,00 zł netto (750,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
07.10.2020
1096
Cena
750.00 PLN 750,00 zł netto
750,00 zł brutto
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb dzienny
numer edycji Numer edycji: 5 edycja
Opiekun szkolenia
Aleksandra Szczepańska
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij