KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE - EWIDENCJA, ROZLICZANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG KSR 3

Prowadzący Prowadzący  Ekspert FRR

Kontrakty długoterminowe Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: W jaki sposób ująć kontrakty długoterminowe w rachunkowości przedsiębiorstw? Jakie są sposoby wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów związanych z realizacją kontraktów długoterminowych? Jak określić moment rozpoczęcia i zakończenia kontraktu, przypadający na różne okresy sprawozdawcze?

2
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
17.10 - 18.10.2023
Online: na żywo
Tryb dzienny
Pewny termin
790,00 zł netto / brutto
04.12 - 05.12.2023
Warszawa
Tryb dzienny
1130,00 zł netto / brutto
790 1130 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami ewidencji, rozliczania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym informacji o niezakończonych kontraktach na wykonanie usług. Podczas zajęć uczestnikom zostaną przekazane praktyczne umiejętności dotyczące ewidencji, rozliczania i prezentacji kontraktów. Szkolenie przedstawia podobieństwa i różnice pomiędzy KSR 3 i MSR 11 Umowy o usługę budowlaną.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Przyswojenie szczegółowej wiedzy dotyczącej rozliczania i ujmowania długoterminowych umów w sprawozdaniu finansowym.

Adresaci szkolenia:
 • osoby, które mają obecnie lub w przyszłości będą miały do czynienia z umowami długoterminowymi – szczególnie z branż budowlanej oraz informatycznej,
 • głównych księgowych, księgowych, a także kierowników różnego szczebla, odpowiedzialnych za prowadzenie długoterminowych projektów np. budowlanych lub IT.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

I. Cel, zakres i najważniejsze definicje standardu.
1. Zakres Krajowego Standardu Rachunkowości „Niezakończone usługi budowlane”.
2. KSR 3 a MSR 11 Umowy o usługę budowlaną.
3. Podstawowe definicje:
- globalny budżet przychodów,
- globalny budżet kosztów,
- cykl życia umowy i koszty z tym związane,
- ceny wewnętrzne.

II. Łączenie i dzielenie umów budowlanych.

III. Ustalanie stopnia zaawansowania umowy budowlanej.
1. Zarządzanie projektami jako podstawa szacowania stopnia zaawansowania umowy.
2. Metody szacowania stopnia zaawansowania umowy:
- Metoda obmiaru wykonanych prac,
- Metoda kosztowa,
- Inne metody szacowania stopnia zaawansowania umowy.
3. Szacowanie stopnia zaawansowania umowy za pomocą grupy różnych metod.
4. Zmiany zakresu umowy i wynikające z niej korekty.

IV. Przychody z umów budowlanych.
1. Definicja przychodów z umów budowlanych.
2. Zmiany umowy budowlanej i ich wpływ na globalny budżet przychodów:
- Zmiany cen,
- Zmiany zakresu umowy,
- Roszczenia,
- Premie,
- Kary umowne.
3. Przychody z umów o usługi budowlane wyrażone w walutach obcych.

V. Koszty umów budowlanych.
1. Zakres kosztów umów budowlanych.
2. Koszty nienależące do kosztów umów budowlanych.

VI. Ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych usług budowlanych.
1. Rodzaje umów budowlanych.
2. Ustalanie przychodów z niezakończonych usług budowlanych:
- Metoda stopnia zaawansowania - umowy o cenach ryczałtowych (stałych),
- Metoda stopnia zaawansowania - umowy o cenach „koszty plus”,
- Metoda zysku zerowego.
3. Ustalanie kosztów z niezakończonych usług budowlanych.
4. Rezerwa na przewidywaną stratę na umowie.

VII. Prezentacja i ujawnianie informacji.
1. Prezentacja informacji o niezakończonych usługach budowlanych w sprawozdaniu finansowym.
2. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

VIII. Odroczony podatek dochodowy z tytułu umów budowlanych.

IX. Rozwiązania techniczno-organizacyjne stosowania KSR 3.
1. Rachunkowość zorientowana na zarządzanie projektami.
2. Dokumentacja danych o przychodach i kosztach z umów budowlanych.
3. Zastosowanie kont rozliczeniowych dla celów ustalenia przychodów i kosztów z niezakończonych usług budowlanych.

X. Przykłady objaśniające zasady stosowania KSR 3.

XI. Kontrakty długoterminowe z wykorzystaniem Ms Excel


Terminarz

zmień
17.10.2023 - 18.10.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE - EWIDENCJA, ROZLICZANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG KSR 3
- 17.10.2023, wtorek (10:00 - 14:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 18.10.2023, środa (10:00 - 14:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
zmień
04.12.2023 - 05.12.2023, Warszawa, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE - EWIDENCJA, ROZLICZANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG KSR 3
- 04.12.2023, poniedziałek (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 05.12.2023, wtorek (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Ekspert FRR

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Ekspert FRR 

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Opiekun szkoleń

Online, Warszawa
Monika Połosak

Ostatnio przeglądane

965
czas trwania Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 39 edycja
ocena Szkolenie obejmuje praktyczny zakres informacji opisujących zmiany wynikające z wprowadzenia Ładu gospodarczego i z powodu zastosowania narzędzi w związku z pandemią covid-19
Opiekun szkoleń
Online, Warszawa
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij