UMIEJĘTNE CZYTANIE I INTERPRETACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Prowadzący Prowadzący  Tomasz Zdziarski, Justyna Bartela, Barbara Talowska - Ciołczyk

CZYTANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Celem organizowanego szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zasadami rozumienia pozycji sprawozdań finansowych, ich interpretowania wraz z odniesieniem do zasad i systemu rachunkowości obowiązujących w firmie. Nacisk położony zostanie na spójność danych prezentowanych w poszczególnych sprawozdaniach, ich rzetelność w celu weryfikacji wiarygodności. Przykłady praktyczne prezentowane podczas szkolenia pozwolą na zrozumienie kluczowych obszarów ryzyka i błędów popełnianych przez jednostki w trakcie opracowania dokumentacji do sprawozdania.

3
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
08.03.2024
Warszawa
Tryb dzienny
820,00 zł netto / brutto
14.03.2024
Katowice
Tryb dzienny
820,00 zł netto / brutto
25.03.2024
Online: na żywo
Tryb dzienny
650,00 zł netto / brutto
650 820 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem organizowanego szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zasadami rozumienia pozycji sprawozdań finansowych, ich interpretowania wraz z odniesieniem do zasad i systemu rachunkowości obowiązujących w firmie. Nacisk położony zostanie na spójność danych prezentowanych w poszczególnych sprawozdaniach, ich rzetelność w celu weryfikacji wiarygodności.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętność czytania i interpretacji sprawozdań finansowych. Przykłady praktyczne prezentowane podczas szkolenia pozwolą na zrozumienie kluczowych obszarów ryzyka i błędów popełnianych przez jednostki w trakcie opracowania dokumentacji do sprawozdania.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów finansowo-księgowych
 • analitycy, kontrolerzy i dyrektorzy finansowi
 • członkowie zarządów i rad nadzorczych
 • właściciele jednostek odpowiedzialnych za podpis lub weryfikację sprawozdań finansowych
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
 1. Układ sprawozdań finansowych wg wymagań ustawy o rachunkowości
 • Cel sporządzania sprawozdania finansowego
 • Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych( od jakich podmiotów możemy oczekiwać sprawozdań finansowych, a jakie prowadzą tylko dokumentację podatkową np. Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów)
 • Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych- weryfikacja przestrzegania regulacji prawnych
 • Obowiązkowe elementy sprawozdań finansowych
 • Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego, a dodatkowe elementy sprawozdania finansowego
 • Kryteria stosowania uproszczeń sprawozdawczych przewidzianych dla jednostek mikro i małych
 • Budowa sprawozdania finansowego stosowanego przez jednostkę mikro i małą
 • Terminy sporządzania, zatwierdzania, udostępniania sprawozdań finansowych
 • Kto ponosi odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową, identyfikacja kierownika jednostki w poszczególnych podmiotach
 • Omówienie formatu sprawozdań finansowych i możliwości ich przeglądania na stronie KRS
 1. Rachunek zysków i strat
 • Budowa rachunku zysków i strat
 • Różnice pomiędzy wariantem porównawczym i kalkulacyjnym
 • Analiza segmentów wyniku finansowego- działalność operacyjna, działalność pozostała, działalność finansowa
 • Analiza przychodów i kosztów w poszczególnych segmentach
 • Ustalenie kryteriów do analizy informacji płynących z rachunku zysków i strat
 • Analiza wskaźnika rentowności zysku
 1. Informacja dodatkowa
 • Zakres danych ujawnianych w informacji dodatkowej
 • Jak czytać informację dodatkową i jak analizować informacje z niej płynące w relacji do bilansu, rachunku zysków i strat
 • Jak zweryfikować istotne ryzyko zagrożenia kontynuacji działania na podstawie czytania not objaśniających
 1. Bilans
 • Budowa bilansu
 • Omówienie poszczególnych pozycji aktywów trwałych i obrotowych- ich zakresu i waloru informacyjnego
 • Omówienie poszczególnych kapitałów i zobowiązań/rezerw- ich zakresu i waloru informacyjnego
 • Jakich informacji dostarcza nam bilans
 • Ustalenie prawidłowości danych płynących z bilansu
 1. Rachunek przepływów pieniężnych
 • Budowa rachunku przepływów pieniężnych
 • Omówienie modelu czytania danych na poszczególnych segmentach przepływów pieniężnych
 • Weryfikacja płynności
 1. Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Budowa zestawienia zmian w kapitale własnym
 • Jakich informacji dostarcza analiza zestawienia zmian w kapitale własnym
 • Wskazanie pozycji kluczowych do analizy
 1. Wpływ stosowanych metod i zasad rachunkowości na zawartość merytoryczną sprawozdań finansowych
 2. Szybki przegląd sprawozdań finansowych
 • Złota zasada bilansowa
 • Analiza kapitału obrotowego
 • Zarządzanie płynnością
 1. Podstawy analizy finansowej sprawozdań finansowych, umiejętność interpretacji kluczowych wskaźników finansowych
 2. Księgowość „kreatywna” a ryzyko w działalności gospodarczej
 3. Badanie wiarygodności przez biegłych rewidentów – obligatoryjne a fakultatywne
 4. Dokonanie kompleksowej analizy sprawozdania finansowego na przykładzie wybranej jednostki

Terminarz

08.03.2024 - 08.03.2024, Warszawa, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

UMIEJĘTNE CZYTANIE I INTERPRETACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
- 08.03.2024, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
14.03.2024 - 14.03.2024, Katowice, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

UMIEJĘTNE CZYTANIE I INTERPRETACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
- 14.03.2024, czwartek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
25.03.2024 - 25.03.2024, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

UMIEJĘTNE CZYTANIE I INTERPRETACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
- 25.03.2024, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Zdziarski
Tomasz Zdziarski

Doświadczony manager i przedsiębiorca. Tomasz posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania, finansów oraz controllingu, zdobyte w takich branżach jak FMCG, telekomunikacyjnej, lotniskowej. Był odpowiedzialny m.in. wdrożenia systemów controllingowych, za budowę procedur i narzędzi do oceny opłacalności projektów rozwojowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów. Przez wiele lat zarządzał przedsiębiorstwem produkcyjnym. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Finansów i Controllingu w przedsiębiorstwie budowlano-deweloperskim, a także prowadzi własną działalność biznesową. Tomasz specjalizuje się w szkoleniach oraz doradztwie w zakresie controllingu, finansów, analiz oraz zarządzania. Ma na koncie zrealizowane ponad 4.000 godzin szkoleniowych. Głównym obszarem zawodowym i szkoleniowo-doradczym jest łączenie praktycznej wiedzy zarządczej, finansowej w usprawnieniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Atutem prowadzonych zajęć jest praktyczne podejście, wsparte wykorzystaniem pakietu MS Office w codziennej pracy zarówno pracowników operacyjnych jak też managerów. Tomasz posiada tytuł Master of Business Administration. Jest absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją Inżynieria Finansowa. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Systemów Informacyjnych i Analizy Danych, a także kurs dla Kontrolerów Biznesowych oraz inne liczne szkolenia. Posiada także dyplom Advanced Controlling Business Partner przyznawany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) oraz tytuł IBCS® Certified Analyst. Współautor książki „Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe” – wyd. Wolters Kluwer Polska.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Tomasz Zdziarski

Bartela
Justyna Bartela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doktorantka na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB. Zwyciężczyni konkursu Lider księgowości 2017. W ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobyła tytuł Głównego księgowego zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych jak i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Ukończyła szereg kursów zawodowych od specjalisty ds. kadr i płac do kontrolera finansowego. Posiada doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, asystent biegłego rewidenta). Uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawa. Od 2021 r. odbywa aplikację na biegłego rewidenta w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt sp. z o.o. Posiada ponad 4-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Justyna Bartela

Talowska - Ciołczyk
Barbara  Talowska - Ciołczyk

Rachunkowość

Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte w giełdowych firmach z różnych branż. Znajomość funkcjonowania rachunkowości w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych, a także prowadzących działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Specjalizuje się w szczególności w następujących tematach: sprawozdawczość finansowa, podatek odroczony, rachunek kosztów, środki trwałe.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara  Talowska - Ciołczyk

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Warszawa, Katowice, Online
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekunowie szkoleń

Warszawa, Online
Monika Połosak
Katowice
Aleksandra Szczepańska

Ostatnio przeglądane

712
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 64 edycja
Opiekunowie szkoleń
Warszawa, Online
Monika Połosak
Katowice
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij