UMIEJĘTNE CZYTANIE I INTERPRETACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Prowadzący Prowadzący  Justyna Bartela, Tomasz Zdziarski

CZYTANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Celem organizowanego szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zasadami rozumienia pozycji sprawozdań finansowych, ich interpretowania wraz z odniesieniem do zasad i systemu rachunkowości obowiązujących w firmie. Nacisk położony zostanie na spójność danych prezentowanych w poszczególnych sprawozdaniach, ich rzetelność w celu weryfikacji wiarygodności. Przykłady praktyczne prezentowane podczas szkolenia pozwolą na zrozumienie kluczowych obszarów ryzyka i błędów popełnianych przez jednostki w trakcie opracowania dokumentacji do sprawozdania.

2
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
27.01.2022
Online
Tryb dzienny
Pewny termin
568,00 zł netto / brutto
25.03.2022
Warszawa
Tryb dzienny
750,00 zł netto / brutto
568 750 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem organizowanego szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zasadami rozumienia pozycji sprawozdań finansowych, ich interpretowania wraz z odniesieniem do zasad i systemu rachunkowości obowiązujących w firmie. Nacisk położony zostanie na spójność danych prezentowanych w poszczególnych sprawozdaniach, ich rzetelność w celu weryfikacji wiarygodności.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętność czytania i interpretacji sprawozdań finansowych. Przykłady praktyczne prezentowane podczas szkolenia pozwolą na zrozumienie kluczowych obszarów ryzyka i błędów popełnianych przez jednostki w trakcie opracowania dokumentacji do sprawozdania.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów finansowo-księgowych
 • analitycy, kontrolerzy i dyrektorzy finansowi
 • członkowie zarządów i rad nadzorczych
 • właściciele jednostek odpowiedzialnych za podpis lub weryfikację sprawozdań finansowych
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
 1. Układ sprawozdań finansowych wg wymagań ustawy o rachunkowości
 • Cel sporządzania sprawozdania finansowego
 • Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych( od jakich podmiotów możemy oczekiwać sprawozdań finansowych, a jakie prowadzą tylko dokumentację podatkową np. Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów)
 • Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych- weryfikacja przestrzegania regulacji prawnych
 • Obowiązkowe elementy sprawozdań finansowych
 • Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego, a dodatkowe elementy sprawozdania finansowego
 • Kryteria stosowania uproszczeń sprawozdawczych przewidzianych dla jednostek mikro i małych
 • Budowa sprawozdania finansowego stosowanego przez jednostkę mikro i małą
 • Terminy sporządzania, zatwierdzania, udostępniania sprawozdań finansowych
 • Kto ponosi odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową, identyfikacja kierownika jednostki w poszczególnych podmiotach
 • Omówienie formatu sprawozdań finansowych i możliwości ich przeglądania na stronie KRS
 1. Rachunek zysków i strat
 • Budowa rachunku zysków i strat
 • Różnice pomiędzy wariantem porównawczym i kalkulacyjnym
 • Analiza segmentów wyniku finansowego- działalność operacyjna, działalność pozostała, działalność finansowa
 • Analiza przychodów i kosztów w poszczególnych segmentach
 • Ustalenie kryteriów do analizy informacji płynących z rachunku zysków i strat
 • Analiza wskaźnika rentowności zysku
 1. Informacja dodatkowa
 • Zakres danych ujawnianych w informacji dodatkowej
 • Jak czytać informację dodatkową i jak analizować informacje z niej płynące w relacji do bilansu, rachunku zysków i strat
 • Jak zweryfikować istotne ryzyko zagrożenia kontynuacji działania na podstawie czytania not objaśniających
 1. Bilans
 • Budowa bilansu
 • Omówienie poszczególnych pozycji aktywów trwałych i obrotowych- ich zakresu i waloru informacyjnego
 • Omówienie poszczególnych kapitałów i zobowiązań/rezerw- ich zakresu i waloru informacyjnego
 • Jakich informacji dostarcza nam bilans
 • Ustalenie prawidłowości danych płynących z bilansu
 1. Rachunek przepływów pieniężnych
 • Budowa rachunku przepływów pieniężnych
 • Omówienie modelu czytania danych na poszczególnych segmentach przepływów pieniężnych
 • Weryfikacja płynności
 1. Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Budowa zestawienia zmian w kapitale własnym
 • Jakich informacji dostarcza analiza zestawienia zmian w kapitale własnym
 • Wskazanie pozycji kluczowych do analizy
 1. Wpływ stosowanych metod i zasad rachunkowości na zawartość merytoryczną sprawozdań finansowych
 2. Szybki przegląd sprawozdań finansowych
 • Złota zasada bilansowa
 • Analiza kapitału obrotowego
 • Zarządzanie płynnością
 1. Podstawy analizy finansowej sprawozdań finansowych, umiejętność interpretacji kluczowych wskaźników finansowych
 2. Księgowość „kreatywna” a ryzyko w działalności gospodarczej
 3. Badanie wiarygodności przez biegłych rewidentów – obligatoryjne a fakultatywne
 4. Dokonanie kompleksowej analizy sprawozdania finansowego na przykładzie wybranej jednostki

Terminarz

zmień
27.01.2022 - 27.01.2022, Online, tryb dzienny
- 27.01.2022 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
UMIEJĘTNE CZYTANIE I INTERPRETACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
zmień
25.03.2022 - 25.03.2022, Warszawa, tryb dzienny
- 25.03.2022 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
UMIEJĘTNE CZYTANIE I INTERPRETACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Bartela
Justyna Bartela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doktorantka na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB. Zwyciężczyni konkursu Lider księgowości 2017. W ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobyła tytuł Głównego księgowego zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych jak i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Ukończyła szereg kursów zawodowych od specjalisty ds. kadr i płac do kontrolera finansowego. Posiada doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, asystent biegłego rewidenta). Uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawa. Od 2021 r. odbywa aplikację na biegłego rewidenta w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt sp. z o.o. Posiada ponad 4-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Justyna Bartela

Zdziarski
Tomasz Zdziarski

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze analiz, planowania strategicznego, a także controllingu biznesowego. Pracował w charakterze planisty i kontrolera biznesowego. Był odpowiedzialny m.in. za budowę procedur i narzędzi do oceny opłacalności projektów rozwojowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów. Aktualnie zarządza przedsiębiorstwem produkcyjnym. Specjalizuje się w szkoleniach oraz doradztwie w zakresie controllingu, finansów, analiz oraz zarządzania. Ma na koncie zrealizowane ponad 1300 godzin szkoleniowych. Głównym zagadnieniem prowadzonych przez niego szkoleń jest zastosowanie Excela w usprawnieniu procesów biznesowych w firmie oraz zautomatyzowaniu pracy działów controllingowych i finansowych. Atutem prowadzonych zajęć jest praktyczne wykorzystanie pakietu MS Office w codziennej pracy zarówno pracowników operacyjnych jak też managerów. Tomasz posiada tytuł Master of Business Administration zdobyty na Franklin University w Ohio. W ramach Programu MBA opracował analizę i plan strategiczny dla największego polskiego przedsiębiorstwa z sektora usług lotniskowych. Jest również absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją Inżynieria Finansowa. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Systemów Informacyjnych i Analizy Danych, a także kurs na Kontrolera Biznesowego i inne liczne szkolenia. Praktyk biznesu w zakresie: • analiz strategicznych, • opracowywania planów strategicznych, • modelowania i wdrażania systemów rachunkowości zarządczej i controllingu, projektowania rachunku kosztów, • wdrażania systemów zarządzania przez cele (MBO), • konstrukcji i oceny biznesplanów, • analiz efektywności inwestycji. Prowadzi również doradztwo w zakresie analiz finansowo-biznesowych. Ma na swoim koncie kilka dużych projektów związanych z doradztwem strategicznym dla startupów, jak również dużych klientów z branży ubezpieczeniowej, infrastrukturalnej. W tych projektach pełnił rolę konsultanta wiodącego odpowiedzialnego za realizację całości prac. Prywatnie pasjonat podróży i żeglarstwa.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Tomasz Zdziarski

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Opiekun szkoleń

Online, Warszawa
Monika Połosak

Ostatnio przeglądane

712
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 40 edycja
Opiekun szkoleń
Online, Warszawa
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij