PODSTAWY SĄDOWEGO DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI ORAZ EGZEKUCJA Z MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Prowadzący Prowadzący  Artur Hildebrand

sądowe postępowanie egzekucyjne Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z podstawami przeprowadzenia skutecznego postępowania sądowego oraz egzekucji komorniczej (Ustawa o Komornikach, Ustawa o Kosztach Komorniczych). Zajęcia pozwalają przyswoić wierzycielowi praktyczne sposoby poszukiwania majątku dłużnika w procesie monitoringu przed egzekucyjnego oraz zdobyć wiedzę w zakresie podstawowych zasad współpracy z komornikiem podczas właściwego postępowania egzekucyjnego. Uczestnicy samodzielnie i prawidłowo uczą się napisania wniosku egzekucyjnego oraz innych pism potrzebnych w postępowaniu. Uczestnik podczas szkolenia poznaje podstawowe metody nadzorowania postępowania egzekucyjnego i ukierunkowania działań komornika. Skuteczność egzekucji zależy od twojej praktycznej wiedzy.

3
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
05.07.2023
Online
Tryb dzienny
Pewny termin
650,00 zł netto / brutto
18.08.2023
Warszawa
Tryb dzienny
820,00 zł netto / brutto
29.09.2023
Katowice
Tryb dzienny
820,00 zł netto / brutto
650 820 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z podstawami przeprowadzenia skutecznego postępowania sądowego oraz egzekucji komorniczej (Ustawa o Komornikach, Ustawa o Kosztach Komorniczych).
Zajęcia pozwalają przyswoić wierzycielowi praktyczne sposoby poszukiwania majątku dłużnika w procesie monitoringu przed egzekucyjnego oraz zdobyć wiedzę w zakresie podstawowych zasad współpracy z komornikiem podczas właściwego postępowania egzekucyjnego. Uczestnicy samodzielnie i prawidłowo uczą się napisania wniosku egzekucyjnego oraz innych pism potrzebnych w postępowaniu. Uczestnik podczas szkolenia poznaje podstawowe metody nadzorowania postępowania egzekucyjnego i ukierunkowania działań komornika. Skuteczność egzekucji zależy od twojej praktycznej wiedzy

Szkolenie jest częścią Akademii Windykacji >>>
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Akademii.

W przypadku udziału w pełnej Akademii Windykacji uczestnik po zdaniu końcowego egzaminu może uzyskać stosowne zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej (MEN) o ukończeniu kursu z zakresu windykacji, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Windykator - (kod zawodu 421403)

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • Umiejętność skompletowania wymaganej dokumentacji oraz poznanie wariantów postępowania sądowego a w tym kosztów sądowych po zmianach w 2019 r.
 • Praktyczna wiedza na temat jak i gdzie sprawdzić dłużnika przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego
 • Utrwalenie wiadomości w oparciu o jakie orzeczenia możemy egzekwować należności u komornika
 • Nabycie umiejętności w zakresie przygotowania wniosków egzekucyjnych i skutecznego dochodzenia należności na drodze egzekucji komorniczej
 • Zdobycie wiedzy o sposobach egzekucji w oparciu o konkretne przykłady
 • Ile cię będzie kosztować egzekucja komornicza po zmianie przepisów w 2019 r.?
Adresaci szkolenia:
 • Osoby chcące przekwalifikować się lub pozyskać nowe umiejętności
 • Pracownicy przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych odpowiedzialnych za prowadzenie windykacji i egzekucji w tym księgowi, pracownicy działów finansowych
 • Pracownicy działów prawnych zajmujących się egzekucją komorniczą
Metody pracy stosowane podczas szkoleń:
Szkolenie prowadzone jest interaktywnie – metodą warsztatową, angażując uczestników do czynnego udziału i wypowiedzi w poszczególnych kwestiach.
Szkolenie podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną. Teoria podana jest w przyswajalny sposób i dopełniona dyskusją z uczestnikami. Część praktyczna opiera się głownie na ćwiczeniach z dokumentami, niezbędnymi w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach do 14 osób.
Wszystkie powyższe zagadnienia opieram na swoim ponad 20-letnim doświadczeniu w windykacji i egzekucji komorniczej. Przedstawiam praktyczne możliwości wykorzystania prawnych aspektów w tym temacie w oparciu o konkretne „życiowe” przykłady oraz w oparciu o wzory dokumentów, którymi uczestnicy muszą się posługiwać. Szkolenie nie jest wyłącznie odczytaniem wiedzy z kodeksów i podręczników np. prawa, ponieważ zależy mi na przyswojeniu przez Państwa niezbędnych informacji i umiejętności samodzielnego szukania rozwiązań.
Metody pracy które stosuję:
- Interaktywny wykład
- prezentacja
- analiza dokumentów

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

1. Praktyka dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego 
a) Jakość dokumentacji a warianty postępowania o zapłatę na etapie sądowym oraz zmiany regulacji w zakresie właściwości miejscowej sądu.
b) Rodzaje postępowań sądowych (uproszczone, zwykłe, upominawcze, nakazowe, EPU, powrót trybu gospodarczego (od 07.11.2019 r.) 
c) E-Sąd – na czym polega?
d) Mediacja lub inna próba polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem pozwu do sądy, działanie obowiązkowe czy nie?
e) Koszty postępowania sądowego – wzrost wynagrodzenia pełnomocników oraz zmiana opłat sądowych (od 21.08.2019 r.) 
f) Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy – w oparciu o jakie orzeczenie możemy egzekwować  należności u komornika: od dłużnika, współmałżonka, spadkobierców, wspólników? 
g) Postępowanie zabezpieczające jako postępowanie pomocnicze. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, z uwzględnieniem zabezpieczenia na nieruchomościach i spółdzielczym prawie do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej. Koszty. 
h) Klauzula wykonalności – jak wygląda proces jej nadania 

2. Zasady współpracy z komornikiem po wejściu od 01.01.2019 r., Ustawy o Komornikach i Ustawy o Kosztach Komorniczych  
a) Zanim skierujesz wniosek egzekucyjny do komornika, praktyczne wskazówki – monitoring przed egzekucyjny m.in. wezwanie przed egzekucyjne
b) Skuteczne sposoby wpływania wierzyciela na komornika w celu pozyskania informacji potrzebnych do egzekucji (System „Ognivo”, Centralna Baza Danych Ksiąg wieczystych, Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych)
c) Obowiązki komorników w zakresie pozyskiwania informacji o majątku dłużników – czynności płatne i bezpłatne,
d) Wniosek egzekucyjny – co powinien zawierać? 
e) Opłata egzekucyjna stosunkowa a stała w tym opłaty minimalne i maksymalne oraz wydatki egzekucyjne (zaliczkowanie egzekucji), opłaty przy skutecznej i bezskutecznej egzekucji.
f) Omówienie wybranych sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych z uwagi na sposób ich prowadzenia z uwzględnieniem praktycznych skutków zmian prawnych w latach 2016/2022 r.
• egzekucja z ruchomości m.in.: E-licytacja,
• egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
• egzekucja z rachunków bankowych,
• egzekucja z nieruchomości,
• egzekucja z ułamkowej części nieruchomości,
• uproszczona egzekucja z nieruchomości,
• egzekucja z innych wierzytelności,
• egzekucja z innych praw majątkowych,
g) Co to jest zbieg egzekucji?
h) Granice egzekucji oraz środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w tym skarga na czynności komornika.
i) Zasady podziału sum uzyskanych z egzekucji – kolejność zaspokajania wierzycieli, kto i kiedy sporządza plan podziału.
j) Zawieszenie, umorzenie, zakończenie postępowania egzekucyjnego 

 

 


Terminarz

zmień
05.07.2023 - 05.07.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

PODSTAWY SĄDOWEGO DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI ORAZ EGZEKUCJA Z MAJĄTKU DŁUŻNIKA
- 05.07.2023, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Artur Hildebrand
zmień
18.08.2023 - 18.08.2023, Warszawa, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

PODSTAWY SĄDOWEGO DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI ORAZ EGZEKUCJA Z MAJĄTKU DŁUŻNIKA
- 18.08.2023, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Artur Hildebrand
zmień
29.09.2023 - 29.09.2023, Katowice, tryb dzienny

Opiekun: Magdalena Rynkowska

PODSTAWY SĄDOWEGO DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI ORAZ EGZEKUCJA Z MAJĄTKU DŁUŻNIKA
- 29.09.2023, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Artur Hildebrand

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Hildebrand
Artur Hildebrand

Znany praktyk windykacyjny na terenie całej Polski. Magister prawa na Uniwersytecie Śląskim. Ukończył studia podyplomowe „Fundusze Unii Europejskiej” na Uniwersytecie Łódzkim. Swoją karierę zawodową zaczynał jako aplikant komorniczy, dalej rozwijając się m.in. jako specjalista ds. windykacji, dzięki czemu po kilku latach objął stanowisko Kierownika Działu Windykacji. Obecnie nadal zajmuje się czynnie pracą w windykacji osób fizycznych i prawnych oraz dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, prowadząc szkolenia z zakresu windykacji, szczególnie skupiając się na aspektach prawnych oraz praktyce. Jako szkoleniowiec nie tylko efektywnie realizuje zaplanowane cele, dzięki czemu uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne, ale także aktywizuje uczestników w swoje zajęcia, tworzy dobry klimat pracy w grupie i udziela wskazówek dotyczących rozwijania umiejętności windykacyjnych w praktyce. O sobie mówi: Jestem 20 letnim praktykiem w branży windykacyjnej. Doświadczenie zdobyte w ciągu tych lat pracy w różnych firmach produkcyjno – handlowych, a także w kancelarii komornika sądowego na stanowisku aplikanta komorniczego są bardzo przydatne również w pracy trenerskiej. Jako wykładowca, oprócz teorii staram się przekazywać również praktyczną wiedzę i dzielić się doświadczeniem zdobytym podczas współpracy z sądami, komornikami, firmami windykacyjnymi, ubezpieczycielami, bankami i innymi instytucjami. Zależy mi, aby uczestnicy moich szkoleń oprócz wiedzy nabyli potrzebne w pracy z ludźmi umiejętności odpowiednich zachowań: perswazji, negocjacji, aktywnego słuchania, radzenia sobie ze stresem, budowania pozytywnych relacji w komunikacji z innymi oraz wytrwałości.Ucząc innych sam nieustannie się przy tym się uczę, bo praca z ludźmi rozwija i poszerza horyzonty. Jako trener udoskonalam swój warsztat z każdym kolejnym szkoleniem.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Artur Hildebrand

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Warszawa, Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

Opiekunowie szkoleń

Online, Warszawa
Monika Połosak
Katowice
Magdalena Rynkowska

Ostatnio przeglądane

707
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 49 edycja
Opiekunowie szkoleń
Online, Warszawa
Monika Połosak
Katowice
Magdalena Rynkowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij