Szkolenia FRR

INTRASTAT – warsztaty praktyczne z uwzględnieniem zmian 2021

Prowadzący Prowadzący  Michał Walczak

INTRASTAT Katowice Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie się z przepisami prawa i praktyką dotycząca dokonywania, poprawiania i anulowania deklaracji INTRASTAT. Na szkoleniu zostaną poruszone wszystkie tematy związane systemem INTRASTAT wynikające z przepisów prawa i obecnych doświadczeń jego stosowania. Szkolenie będzie się składać z dwóch części – teoretycznej i praktycznej- warsztatowej. W ramach zajęć o charakterze warsztatowym wzbogaconym o wykłady, w sposób kompleksowy zostaną omówione podstawowe założenia prawne systemu INTRASTAT, najnowsze zmiany, jak również zasady wypełniania deklaracji i ich korekty. Szkolenie ukierunkowane na wspólne przeprowadzenie analizy konkretnych przypadków oraz tworzenie deklaracji INTRASTAT z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się błędów. Szkolenie prowadzone w formie warsztatów komputerowych.

3
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
25.06.2021
Warszawa
Tryb dzienny
750,00 zł netto / brutto
28.06.2021
Online
Tryb dzienny
498,00 zł netto / brutto
02.07.2021
Katowice
Tryb dzienny
750,00 zł netto / brutto
498 750 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Szczegółowe zapoznanie się z przepisami prawa i praktyką dotycząca dokonywania, poprawiania i anulowania deklaracji INTRASTAT. W ramach zajęć o charakterze treningowo-warsztatowym, w sposób kompleksowy zostaną omówione:
 • podstawowe założenia prawne systemu INTRASTAT,
 • zasady wypełniania deklaracji i ich korekty,
 • analizy konkretnych przypadków,
 • case study deklaracji INTRASTAT,
 • najczęściej pojawiające się błędy i sytuacje problemowe związane z obowiązkiem statystycznym INTRASTAT.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • poznanie obowiązków, praw i kar dotyczących składanych deklaracji INTRASTAT,
 • znajomość szczegółowych zasad funkcjonowania obowiązku statystycznego INTRASTAT,
 • umiejętność samodzielnego sporządzenia deklaracji INTRASTAT,
 • wyjaśnienie wątpliwości powstałych w trakcie praktyki zawodowej, związanych z obowiązkiem statystycznym INTRASTAT
 • wymiana doświadczeń w zakresie składanych deklaracji INTRASTAT;
 • kontakt z wykładowcą - jednym z autorów systemu INTRASTAT
Umiejętności / wiedza /kompetencje, jakie pozyska uczestnik po szkoleniu:
 • znajomość przepisów prawa dotyczących systemu INTRASTAT,
 • umiejętność dokonywania, poprawiania i anulowania deklaracji INTRASTAT,
 • poznanie szczególnych przypadków dokonywania deklaracji INTRASTAT.
 • szkolenie prowadzone w formie warsztatów komputerowych - każdy uczestnik szkolenia pracuje na samodzielnym stanowisku komputerowym.
Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów handlowych i logistycznych firm prowadzących wymianę z krajami UE,
 • agenci celni,
 • specjaliści ds. celnych,
 • pracownicy firm spedycyjnych,
 • osoby fizyczne, przedstawiciele i pracownicy osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą na których zostały nałożone obowiązki wynikające z systemu statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej INTRASTAT
 • osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji w zakresie sporządzania deklaracji INTRASTAT.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Szkolenie będzie prowadzone pod kątem szczególnych zainteresowań słuchaczy konkretnymi wyrobami akcyzowymi.

1. System opodatkowania akcyzą

 • opodatkowanie wyrobów akcyzowych w Polsce
 • opodatkowanie wyrobów akcyzowych w Unii Europejskiej


2. Źródła prawa w zakresie podatku akcyzowego

 • przepisy krajowe
 • przepisy unijne


3. Podstawowe zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym

 • podmiot opodatkowania
 • czynności podlegające opodatkowaniu
 • przedmiot opodatkowania
 • obowiązek podatkowy
 • podstawa opodatkowania
 • stawki akcyzy
 • właściwość organów podatkowych


4. Procedura zawieszenia poboru akcyzy

 • reguły i zasady stosowane przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
 • dokumenty stosowane w obrocie towarami akcyzowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (elektroniczny administracyjny dokument – e-AD, dokument zastępujący e-AD)
 • warunki dokonywania przeładunku poza składem podatkowym wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia


5. Skład podatkowy

 • otwarcie i prowadzenie składu podatkowego
 • warunki prowadzenia składu podatkowego
 • obowiązki składu podatkowego magazynujące wyroby akcyzowe osób trzecich
 • ewidencje prowadzone w składzie podatkowym


6. Zabezpieczenia akcyzowe

 • formy i rodzaje zabezpieczeń
 • zasady rozliczania zabezpieczeń akcyzowych
 • zabezpieczenie za pomocą elektronicznego systemu
 • zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego


7. Obrót wyrobami akcyzowymi

 • podmiot pośredniczący (warunki uzyskania zezwolenia, sposób działania, obowiązki PP)
 • zarejestrowany odbiorca (warunki uzyskania zezwolenia, sposób działania, obowiązki ZO)
 • zarejestrowany wysyłający (warunki uzyskania zezwolenia, sposób działania, obowiązki ZW)
 • import i eksport
 • wewnątrzwspólnotowe dostawa i nabycie
 • szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy
 • zwolnienia z akcyzy


8. Obrót wyrobami akcyzowymi znajdującymi się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

 • dokumentowanie przemieszczenia wyrobów
 • procedury przemieszczania wyrobów
 • uproszczony dokument towarzyszący
 • obieg kart UDT
 • przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD


9. Obrót niektórymi wyrobami akcyzowymi, a obowiązek oznaczenia ich znakami akcyzy

 • obowiązek oznaczania znakami akcyzy
 • zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy
 • procedura otrzymywania znaków akcyzy
 • prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy


10. Deklaracje związane z podatkiem akcyzowym

 • rodzaje deklaracji podatkowych
 • termin składania deklaracji podatkowych
 • termin zapłaty podatku akcyzowego (system wpłat dziennych)


11. Dyskusja z trenerem

W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany, które wejdą w życie w najbliższym czasie oraz zmiany planowane w przyszłości.


Terminarz

zmień
25.06.2021 - 25.06.2021, Warszawa, tryb dzienny
- 25.06.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Michał Walczak
INTRASTAT – warsztaty praktyczne z uwzględnieniem zmian 2021
zmień
28.06.2021 - 28.06.2021, Online, tryb dzienny
- 28.06.2021 (09:00 - 16:16)
Prowadzący: Michał Walczak
INTRASTAT – warsztaty praktyczne z uwzględnieniem zmian 2021
zmień
02.07.2021 - 02.07.2021, Katowice, tryb dzienny
- 02.07.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Michał Walczak
INTRASTAT – warsztaty praktyczne z uwzględnieniem zmian 2021

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Walczak
Michał Walczak

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Finanse i Rachunkowość w katedrze Rachunkowości. Ukończył podyplomowe studia „MSSF w Praktyce” Szkoły Głównej Handlowej oraz firmy EY. Od 10 lat pracuje w księgowości i podatkach w różnych sektorach gospodarki. Specjalizacja: VAT w krajach EMEA, podatek pośredni w USA, podatki międzynarodowe, rachunkowość, finanse. Od 15 lat uczestniczy w prowadzeniu ksiąg handlowych w Kancelarii Biegłego Rewidenta m.in. poprzez udział w ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych i nadzór nad oprogramowaniem do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych SYMFONIA.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Michał Walczak

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Warszawa, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekunowie szkoleń

Online, Katowice
Aleksandra Szczepańska

Ostatnio przeglądane

69
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 18 edycja
Opiekunowie szkoleń
Online, Katowice
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij