INTRASTAT – warsztaty praktyczne z uwzględnieniem zmian 2022

Prowadzący Prowadzący  Michał Walczak

intrastat szkolenie Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie się z przepisami prawa i praktyką dotycząca dokonywania, poprawiania i anulowania deklaracji INTRASTAT. Na szkoleniu zostaną poruszone wszystkie tematy związane systemem INTRASTAT wynikające z przepisów prawa i obecnych doświadczeń jego stosowania. Szkolenie będzie się składać z dwóch części – teoretycznej i praktycznej- warsztatowej. W ramach zajęć o charakterze warsztatowym wzbogaconym o wykłady, w sposób kompleksowy zostaną omówione podstawowe założenia prawne systemu INTRASTAT, najnowsze zmiany, jak również zasady wypełniania deklaracji i ich korekty. Szkolenie ukierunkowane na wspólne przeprowadzenie analizy konkretnych przypadków oraz tworzenie deklaracji INTRASTAT z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się błędów. Szkolenie prowadzone w formie warsztatów komputerowych.

3
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
16.12.2022
Online
Tryb dzienny
Pewny termin
598,00 zł netto / brutto
09.01.2023
Warszawa
Tryb dzienny
790,00 zł netto / brutto
12.01.2023
Katowice
Tryb dzienny
750,00 zł netto / brutto
598 790 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Szczegółowe zapoznanie się z przepisami prawa i praktyką dotycząca dokonywania, poprawiania i anulowania deklaracji INTRASTAT. W ramach zajęć o charakterze treningowo-warsztatowym, w sposób kompleksowy zostaną omówione:
 • podstawowe założenia prawne systemu INTRASTAT,
 • zasady wypełniania deklaracji i ich korekty,
 • analizy konkretnych przypadków,
 • case study deklaracji INTRASTAT,
 • najczęściej pojawiające się błędy i sytuacje problemowe związane z obowiązkiem statystycznym INTRASTAT.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • poznanie obowiązków, praw i kar dotyczących składanych deklaracji INTRASTAT,
 • znajomość szczegółowych zasad funkcjonowania obowiązku statystycznego INTRASTAT,
 • umiejętność samodzielnego sporządzenia deklaracji INTRASTAT,
 • wyjaśnienie wątpliwości powstałych w trakcie praktyki zawodowej, związanych z obowiązkiem statystycznym INTRASTAT
 • wymiana doświadczeń w zakresie składanych deklaracji INTRASTAT;
 • kontakt z wykładowcą - jednym z autorów systemu INTRASTAT
Umiejętności / wiedza /kompetencje, jakie pozyska uczestnik po szkoleniu:
 • znajomość przepisów prawa dotyczących systemu INTRASTAT,
 • umiejętność dokonywania, poprawiania i anulowania deklaracji INTRASTAT,
 • poznanie szczególnych przypadków dokonywania deklaracji INTRASTAT.
 • szkolenie prowadzone w formie warsztatów komputerowych - każdy uczestnik szkolenia pracuje na samodzielnym stanowisku komputerowym.
Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów handlowych i logistycznych firm prowadzących wymianę z krajami UE,
 • agenci celni,
 • specjaliści ds. celnych,
 • pracownicy firm spedycyjnych,
 • osoby fizyczne, przedstawiciele i pracownicy osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą na których zostały nałożone obowiązki wynikające z systemu statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej INTRASTAT
 • osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji w zakresie sporządzania deklaracji INTRASTAT.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Deklaracja Intrastat Aktualności i nowości w 2021r.

1. Podstawy prawne systemu INTRASTAT.

2. Zasady korzystania z platformy PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych)

3. Podstawowe definicje i pojęcia.

4. Sposób określenia obowiązku sprawozdawczego.

5. Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe z obowiązku sprawozdawczego.

6. Uproszczenia w składaniu deklaracji INTRASTAT.

7. Terminy składania deklaracji INTRASTAT.

8. Zasady i forma wypełniania deklaracji INTRASTAT.

a) Towary,

b) Kraje wywozu, przywozu i pochodzenia,

c) Warunki INCOTERMS 2020,

d) Rodzaje transakcji,

e) Rodzaje transportu

9. Szczególne przypadki wypełniania deklaracji INTRASTAT.

10. Rodzaje deklaracji INTRASTAT.

11.Sposób dokonywania zgłoszenia INTRASTAT oraz komunikacja z SISC (Systemy Informatyczne Skarbowo- Celne).

12. Wpływ BREXIT-u na obowiązek dokonywania zgłoszeń INTRASTAT w handlu

towarami pomiędzy :

- UE, a Zjednoczonym Królestwem- wyłączenie z obowiązku.

- UE, a Irlandią Północną- utrzymanie obowiązku.

  13. Nowe zasady i obowiązki   podmiotów dokonujących  wymiany handlowej z 

     Wielką Brytanią w 2021 roku

-  konieczność uzyskania EORI;

-  odprawy celne  w wywozie towarów ;

-  odprawy celne w przywozie towarów;

- konieczność stosowania procedur tranzytowych i zabezpieczeń;

- konieczność zapłaty należności celnych po wprowadzeniu towarów na obszar

  celny UE;

- opłaty celne ponoszone na terenie Wielkiej Brytanii – brytyjska taryfa celna.

 1. Dostawy towarów unijnych do Irlandii Północnej – obowiązek stosowania

    odpowiednich symboli i oznaczeń – numer VAT podmiotu irlandzkiego.

 1. Zwroty i zakończenie procedury uszlachetnienia czynnego rozpoczętego przed

     2021 r. do  Wielkiej Brytanii.

 1. Część warsztatowa – wypełnianie deklaracji INTRASTAT w formie elektronicznej lub papierowej.

Terminarz

zmień
16.12.2022 - 16.12.2022, Online, tryb dzienny

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

INTRASTAT – warsztaty praktyczne z uwzględnieniem zmian 2022
- 16.12.2022, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Michał Walczak
zmień
09.01.2023 - 09.01.2023, Warszawa, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

INTRASTAT – warsztaty praktyczne z uwzględnieniem zmian 2022
- 09.01.2023, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Michał Walczak
zmień
12.01.2023 - 12.01.2023, Katowice, tryb dzienny

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

INTRASTAT – warsztaty praktyczne z uwzględnieniem zmian 2022
- 12.01.2023, czwartek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Michał Walczak

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Walczak
Michał Walczak

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Finanse i Rachunkowość w katedrze Rachunkowości. Ukończył podyplomowe studia „MSSF w Praktyce” Szkoły Głównej Handlowej oraz firmy EY. Od 10 lat pracuje w księgowości i podatkach w różnych sektorach gospodarki. Specjalizacja: VAT w krajach EMEA, podatek pośredni w USA, podatki międzynarodowe, rachunkowość, finanse. Od 15 lat uczestniczy w prowadzeniu ksiąg handlowych w Kancelarii Biegłego Rewidenta m.in. poprzez udział w ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych i nadzór nad oprogramowaniem do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych SYMFONIA.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Michał Walczak

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Warszawa, Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

Opiekunowie szkoleń

Online, Katowice
Aleksandra Szczepańska

Ostatnio przeglądane

69
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 40 edycja
Opiekunowie szkoleń
Online, Katowice
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij