Szkolenia FRR

CONTROLLING INWESTYCYJNY - ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM

Prowadzący Prowadzący  Rafał Kusy

Controlling inwestycji Szkolenie realizowane jest w formie dyskusji, ale również z wykorzystaniem pracy na komputerach. W trakcie szkolenia analizowane jest studium przypadku. Uczestnicy wraz z prowadzącym przygotowują wieloletni model finansowy, który uwzględnia wszystkie zagadnienia związane z planowaniem, realizacją, a także rozliczeniem projektu inwestycyjnego.

1
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
18.11 - 19.11.2021
Warszawa
Tryb dzienny
1290,00 zł netto / brutto
1290 1290 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Zaznajomienie uczestników z poszczególnymi elementami procesu inwestycyjnego oraz przekazanie umiejętności zastosowania wszystkich narzędzi niezbędnych do zarządzenia projektem od strony controllingowej. Te umiejętności pozwolą inwestorom na optymalne zaplanowanie i kontrolę przebiegu inwestycji, a także dokonanie analizy postinwestycyjnej.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Uczestnicy szkolenia zaznajomią się z budową i strukturą projektu inwestycyjnego. Dowiedzą się jak efektywnie zarządzać procesem inwestycynym w przedsiębiorstwie. Zdobędą także praktyczne umiejętności z zakresu projektowania biznesplanu, podczas przygotowywania którego szczególna uwaga zostanie poświęcona metodom sporządzania prognoz finansowo-rzeczowych, a także ich wpływie na końcowe wartości wskaźników opłacalności inwestycyjnej projektu.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie w szczególności skierowane jest do:
- Managerów obszarów finansów, controllingu, głównych księgowych, analityków finansowych, pracowników odpowiedzialnych za kontrolę finansową i biznesową,
- Generalnych inwestorów, wykonawców,
- Kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie kosztami i rentownością projektów inwestycyjnych,
- Wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektów inwestycyjnych

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Dzień I

I. Zarządzanie projektami inwestycyjnymi
- Istota projektu, w tym projektu inwestycyjnego
- Zarządzanie projektami i procesem inwestycyjnym

II. Budowa i struktura projektu inwestycyjnego
- Analiza strategiczna – cele i zakres projektu
- Planowanie projektu inwestycyjnego
- Dane wejściowe – jak skutecznie je zebrać i przeanalizować
- Efektywność biznesowa działań w projekcie inwestycyjnym
- Zasady ujmowania przychodów i kosztów
- Ryzyka projektowe

III. Planowanie przepływów finansowych
- Nakłady a koszty
- Amortyzacja i jej wpływ na opłacalność
- Popyt i jego wpływ na wielkość sprzedaży
- Planowanie kosztów bezpośrednich, wielkości zatrudnienia
- Planowanie kosztów pośrednich
- Planowanie kapitału pracującego (zapasy, należności, zobowiązania)
- Obsługa finansowa inwestycji
- Rachunek zysków i strat, cash flow, bilans


Dzień II

I. Analiza efektywności i opłacalności.

- Istota analizy wskaźnikowej
- Analiza wskaźnikowa: rentowności, płynności, zadłużenia, sprawności zarządzania
- Analiza opłacalności projektu (Payback, Discount Payback, NPV, NTV, PI, IRR, MIRR)

II. Analiza wrażliwości i analiza scenariuszowa

III. Case study – analiza strategiczna i biznesplan


Terminarz

zmień
18.11.2021 - 19.11.2021, Warszawa, tryb dzienny
- 18.11.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Rafał Kusy
- 19.11.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Rafał Kusy
CONTROLLING INWESTYCYJNY - ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Kusy
Rafał Kusy

W swojej pracy zawodowej miał kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w największych bankach w obszarach związanych z ryzykiem kredytowym czy restrukturyzacją kredytów bankowych. Doświadczenie zdobył również w firmie RAPA Consulting zajmującej się ogólnie rozumianym doradztwem finansowym (biznes plany, programy restrukturyzacyjne, wyceny due dilligence, memoranda inwestycyjne). W karierze zawodowej był również członkiem kilku rad nadzorczych. Dr Kusy brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny, pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, przygotowywania i wdrażania strategii rozwoju. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania ryzykiem, analizą techniczną, portfelem inwestycyjnym, zarządzania finansami firm, biznes planami i planem finansowym, wyceną firm. Jest autorem lub współautorem kilku artykułów oraz referatów naukowych. Prowadził zajęcia z m.in. zarządzania ryzykiem, analizy technicznej, matematyki finansowej, portfela inwestycyjnego, wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauki, w Akademii Leona Koźmińskiego, na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Rafał Kusy

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Warszawa
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

658
czas trwania Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 6 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij