CONTROLLING INWESTYCYJNY - ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM

Prowadzący Prowadzący  Tomasz Zdziarski, Rafał Kusy

Controlling inwestycji Szkolenie realizowane jest w formie dyskusji, ale również z wykorzystaniem pracy na komputerach. W trakcie szkolenia analizowane jest studium przypadku. Uczestnicy wraz z prowadzącym przygotowują wieloletni model finansowy, który uwzględnia wszystkie zagadnienia związane z planowaniem, realizacją, a także rozliczeniem projektu inwestycyjnego.

3
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
05.09 - 06.09.2022
Warszawa
Tryb dzienny
1290,00 zł netto / brutto
12.09 - 13.09.2022
Online
Tryb dzienny
1148,00 zł netto / brutto
12.09 - 13.09.2022
Katowice
Tryb dzienny
Pewny termin
1290,00 zł netto / brutto
1148 1290 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Zaznajomienie uczestników z poszczególnymi elementami procesu inwestycyjnego oraz przekazanie umiejętności zastosowania wszystkich narzędzi niezbędnych do zarządzenia projektem od strony controllingowej. Te umiejętności pozwolą inwestorom na optymalne zaplanowanie i kontrolę przebiegu inwestycji, a także dokonanie analizy postinwestycyjnej.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Uczestnicy szkolenia zaznajomią się z budową i strukturą projektu inwestycyjnego. Dowiedzą się jak efektywnie zarządzać procesem inwestycynym w przedsiębiorstwie. Zdobędą także praktyczne umiejętności z zakresu projektowania biznesplanu, podczas przygotowywania którego szczególna uwaga zostanie poświęcona metodom sporządzania prognoz finansowo-rzeczowych, a także ich wpływie na końcowe wartości wskaźników opłacalności inwestycyjnej projektu.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie w szczególności skierowane jest do:
- Managerów obszarów finansów, controllingu, głównych księgowych, analityków finansowych, pracowników odpowiedzialnych za kontrolę finansową i biznesową,
- Generalnych inwestorów, wykonawców,
- Kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie kosztami i rentownością projektów inwestycyjnych,
- Wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektów inwestycyjnych

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Dzień I

I. Zarządzanie projektami inwestycyjnymi
- Istota projektu, w tym projektu inwestycyjnego
- Zarządzanie projektami i procesem inwestycyjnym

II. Budowa i struktura projektu inwestycyjnego
- Analiza strategiczna – cele i zakres projektu
- Planowanie projektu inwestycyjnego
- Dane wejściowe – jak skutecznie je zebrać i przeanalizować
- Efektywność biznesowa działań w projekcie inwestycyjnym
- Zasady ujmowania przychodów i kosztów
- Ryzyka projektowe

III. Planowanie przepływów finansowych
- Nakłady a koszty
- Amortyzacja i jej wpływ na opłacalność
- Popyt i jego wpływ na wielkość sprzedaży
- Planowanie kosztów bezpośrednich, wielkości zatrudnienia
- Planowanie kosztów pośrednich
- Planowanie kapitału pracującego (zapasy, należności, zobowiązania)
- Obsługa finansowa inwestycji
- Rachunek zysków i strat, cash flow, bilans


Dzień II

I. Analiza efektywności i opłacalności.

- Istota analizy wskaźnikowej
- Analiza wskaźnikowa: rentowności, płynności, zadłużenia, sprawności zarządzania
- Analiza opłacalności projektu (Payback, Discount Payback, NPV, NTV, PI, IRR, MIRR)

II. Analiza wrażliwości i analiza scenariuszowa

III. Case study – analiza strategiczna i biznesplan


Terminarz

zmień
05.09.2022 - 06.09.2022, Warszawa, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

- 05.09.2022, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
- 06.09.2022, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
CONTROLLING INWESTYCYJNY - ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM
zmień
12.09.2022 - 13.09.2022, Online, tryb dzienny

Opiekun: Paulina Kołątaj

- 12.09.2022, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
- 13.09.2022, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
CONTROLLING INWESTYCYJNY - ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM
zmień
12.09.2022 - 13.09.2022, Katowice, tryb dzienny

Opiekun: Paulina Kołątaj

- 12.09.2022, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Rafał Kusy
- 13.09.2022, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Rafał Kusy
CONTROLLING INWESTYCYJNY - ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Zdziarski
Tomasz Zdziarski

CFO, MBA, członek ICV, konsultant, wykładowca akademicki. Tomasz posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania, finansów oraz controllingu. Ścieżkę zawodową rozpoczął od stanowisk asystenckich - młodszego analityka, następnie samodzielnego analityka, głównego specjalisty, poprzez stanowiska kontrolera finansowego i kontrolera biznesowego, aż po stanowiska managerskie. Był odpowiedzialny m.in. za budowę i rozwój systemów controllingowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów. Przez ponad 5 lat zarządzał przedsiębiorstwem produkcyjnym. Aktualnie pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Finansów i Controllingu w przedsiębiorstwie z branży budowlano-deweloperskiej. Tomasz specjalizuje się w szkoleniach oraz doradztwie w zakresie controllingu, finansów, analiz oraz zarządzania. Ma na koncie zrealizowane ponad 2.500 godzin szkoleniowych. Głównym obszarem zawodowym i szkoleniowo-doradczym jest łączenie praktycznej wiedzy zarządczej, finansowej w usprawnieniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Atutem prowadzonych zajęć jest praktyczne podejście, wsparte wykorzystaniem pakietu MS Office w codziennej pracy zarówno pracowników operacyjnych jak też managerów. Tomasz posiada tytuł Master of Business Administration zdobyty na Franklin University w Ohio. W ramach Programu MBA opracował analizę i plan strategiczny dla największego polskiego przedsiębiorstwa z sektora usług lotniskowych. Jest również absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją Inżynieria Finansowa. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Systemów Informacyjnych i Analizy Danych, a także kurs na Kontrolera Biznesowego i inne liczne szkolenia. Posiada także dyplom Advanced Controlling Business Partner przyznawany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV). Współautor książki „Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe”.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Tomasz Zdziarski

Kusy
Rafał Kusy

W swojej pracy zawodowej miał kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w największych bankach w obszarach związanych z ryzykiem kredytowym czy restrukturyzacją kredytów bankowych. Od kilku lat prowadzi własną firmę doradztwa finansowego RAPA Consulting (biznes plany, programy restrukturyzacyjne, wyceny przedsiębiorstw, due dilligence, memoranda inwestycyjne). W karierze zawodowej był i jest członkiem kilku rad nadzorczych. Dr Kusy brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny, pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, przygotowywania i wdrażania strategii rozwoju. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu: Biznes Plan, Wycena przedsiębiorstw, Controlling, Budżetowanie, Ocena projektów inwestycyjnych. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania ryzykiem, portfelem inwestycyjnym, zarządzania finansami firm, biznes planami i planem finansowym, wyceną przedsiębiorstw. Jest autorem lub współautorem kilku artykułów oraz referatów naukowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku Polskim i angielskim z m.in. zarządzania ryzykiem, portfela inwestycyjnego, wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, rachunkowości menedżerskiej, budżetowania finansowego , controllingu na studiach dyplomowych I i II stopnia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz kursy MBA w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauki. Jest również powołany na biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie z zakresu księgowość, rachunkowość, finanse, ekonomia, wycena i analiza przedsiębiorstw.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Rafał Kusy

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Warszawa, Online, Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

Opiekunowie szkoleń

Warszawa
Monika Połosak
Tel.
Online, Katowice
Paulina Kołątaj

Ostatnio przeglądane

658
czas trwania Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 11 edycja
Opiekunowie szkoleń
Warszawa
Monika Połosak
Tel.
Online, Katowice
Paulina Kołątaj

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij