SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)

Prowadzący Prowadzący  Andrzej Dąbek, Marzena Baranowska, Kamil Sarna

Kurs Spedytor od podstaw Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kompetencji zawodowych spedytora. Kurs ma na celu przygotowanie do pracy na stanowisku spedytora drogowego, dyspozytora pojazdów ciężarowych, logistyka w firmach handlowych i produkcyjnych. Certyfikat ukończenia kursu jest potwierdzeniem przyswojenia wiedzy z zakresu spedycji i transportu w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie pracy na stanowisku spedytora. Jest to jedyny kurs na rynku z dostępem do elektronicznej giełdy ładunków!

6
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
12.12 - 22.12.2022
Online
Tryb wieczorowy
1850,00 zł -250 zł i
Rabat w wysokości 250 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 11.12.2022 r.
1600,00 zł netto / brutto
07.01 - 29.01.2023
Online
Tryb weekendowy
1850,00 zł -200 zł i
Rabat w wysokości 200 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 19.12.2022 r.
1650,00 zł netto / brutto
10.01 - 25.01.2023
Warszawa
Tryb wieczorowy
1780,00 zł -10% i
Rabat w wysokości 10% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 15.12.2022 r.
1602,00 zł netto / brutto
14.01 - 11.02.2023
Warszawa
Tryb weekendowy
1780,00 zł -10% i
Rabat w wysokości 10% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 16.12.2022 r.
1602,00 zł netto / brutto
18.01 - 31.01.2023
Online
Tryb dzienny
1850,00 zł -200 zł i
Rabat w wysokości 200 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 31.12.2022 r.
1650,00 zł netto / brutto
21.01 - 05.02.2023
Katowice
Tryb weekendowy
1850,00 zł -300 zł i
Rabat w wysokości 300 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 31.12.2022 r.
1550,00 zł netto / brutto
1550 1650 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel kursu:
Uzyskanie przez uczestników kompetencji zawodowych spedytora. Kurs ma na celu przygotowanie do pracy na stanowisku spedytora drogowego, dyspozytora pojazdów ciężarowych, logistyka w firmach handlowych i produkcyjnych. Certyfikat ukończenia kursu jest potwierdzeniem przyswojenia wiedzy z zakresu spedycji i transportu w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie pracy na stanowisku spedytora.

Korzyści z uczestnictwa w kursie:
- opanowanie podstawowych umiejętności związanych z zarządzaniem taborem ciężarowym
- zamawianiem usług przewozowych w transporcie drogowym rzeczy,
- uzyskanie podstawowych informacji w zakresie logistyki przedsiębiorstw,
- przygotowanie do pracy na stanowisku spedytora, logistyka w firmach handlowych i produkcyjnych
- zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi elektronicznych giełd towarowych

Adresaci kursu:
- osoby poszukujące pracy w transporcie, logistyce - celem podstawowego przyuczenia do zawodu,
- osoby pracujące w transporcie i logistyce - celem usystematyzowania i rozszerzenia wiedzy,
- osoby, które planują założyć własną działalność gospodarczą o profilu transportowym

Potwierdzenie uczestnictwa w kursie:
Certyfikat uczestnictwa Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje na Spedytora, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Spedytor (kod zawodu 333105).

Po zdaniu egzaminu (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) uczestnik otrzyma zaświadczenie, wydawane na podstawie §22 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).

W celu potwierdzenia chęci udziału w kursie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł

I. Akty prawne regulujące funkcjonowanie w transporcie i spedycji drogowej
- Konwencja CMR
- Ustawa prawo przewozowe
- OPWS
II. Charakterystyka i organizacja pracy spedytora
- zakres praw, obowiązków i odpowiedzialność spedytora
- zakres wiedzy spedytora – ograniczenia drogowe, dmc pojazdu, ograniczenia w ruchu pojazdów, czasowe zakazy, czas pracy kierowcy
- techniki rozmów z klientem i przewoźnikiem
III. Umowy o przewóz a spedycja – podobieństwa i różnice
IV. Ubezpieczenia w transporcie
- podstawowe definicje – wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
- OCP przewoźnika
- OCS spedytora
- Cargo ładunku
- klauzule A,B,C
- rodzaje polis
V. Reklamacje w transporcie
- odpowiedzialność nadawcy, odbiorcy i przewoźnika za załadunek, rozładunek i transport
- odpowiedzialność nadawcy, odbiorcy i przewoźnika za utratę, ubytek lub uszkodzenie
- przedawnienia
VI. Ogólne zasady budowy i eksploatacji pojazdów ciężarowych
- rodzaje pojazdów
- cechy użytkowe
VII. Kierowcy
- niezbędne uprawnienia i kwalifikacje
- czas pracy
- diety i delegacje
VIII. Transport ładunków niebezpiecznych ADR
- podstawowe regulacje prawne
- klasyfikacja ładunków niebezpiecznych
IX. Dostawy w systemie SENT
- obowiązki nadawcy, odbiorcy i przewoźnika
- rodzaje towarów objętych systemem
X. Tworzenie ofert i kalkulacji na transport towarów systemie drobnicowym i cało pojazdowym w relacjach krajowych i międzynarodowych
XI. Obsługa celna towarów
XII. Giełda transportowa – Trans.eu (warsztaty komputerowe)
- przedstawienie ogólnego schematu funkcjonowania
- zgłaszanie ładunków do przewozu
- wyszukiwanie ładunków, wolnych pojazdów
- tworzenie umów o przewóz
- giełda wierzytelności


Terminarz

zmień
12.12.2022 - 22.12.2022, Online, tryb wieczorowy

Opiekun: Paulina Kołątaj

SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)
- 12.12.2022, poniedziałek (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 13.12.2022, wtorek (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 14.12.2022, środa (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 15.12.2022, czwartek (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 19.12.2022, poniedziałek (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 20.12.2022, wtorek (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 21.12.2022, środa (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 22.12.2022, czwartek (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Baranowska
zmień
07.01.2023 - 29.01.2023, Online, tryb weekendowy

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)
- 07.01.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 08.01.2023, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 21.01.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 22.01.2023, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 28.01.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 29.01.2023, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
zmień
10.01.2023 - 25.01.2023, Warszawa, tryb wieczorowy

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)
- 10.01.2023, wtorek (16:45 - 21:30)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 11.01.2023, środa (16:45 - 21:30)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 12.01.2023, czwartek (16:45 - 21:30)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 17.01.2023, wtorek (16:45 - 21:30)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 18.01.2023, środa (16:45 - 21:30)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 19.01.2023, czwartek (16:45 - 21:30)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 24.01.2023, wtorek (16:45 - 21:30)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 25.01.2023, środa (16:45 - 21:30)
Prowadzący: Marzena Baranowska
zmień
14.01.2023 - 11.02.2023, Warszawa, tryb weekendowy

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)
- 14.01.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
- 15.01.2023, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
- 21.01.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
- 28.01.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
- 29.01.2023, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
- 11.02.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
zmień
18.01.2023 - 31.01.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Paulina Kołątaj

SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)
- 18.01.2023, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 19.01.2023, czwartek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 25.01.2023, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 26.01.2023, czwartek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 30.01.2023, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 31.01.2023, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
zmień
21.01.2023 - 05.02.2023, Katowice, tryb weekendowy

Opiekun: Paulina Kołątaj

SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)
- 21.01.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Kamil Sarna
- 22.01.2023, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Kamil Sarna
- 28.01.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Kamil Sarna
- 29.01.2023, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Kamil Sarna
- 04.02.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Kamil Sarna
- 05.02.2023, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Kamil Sarna

Czas trwania

48 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Dąbek
Andrzej Dąbek

Doświadczony ekspert, od lat specjalizujący się dziedzinie transportu i logistyki z tytułem doktorskim zdobytym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, mgr inż. transportu (Politechnika Warszawska), absolwent studiów podyplomowych „Transport i Logistyka”. Posiada wieloletnią praktykę menedżerską zdobytą w firmach transportowo-spedycyjnych oraz duże doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca w tej dziedzinie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Andrzej Dąbek

Baranowska
Marzena Baranowska

Wieloletni praktyk w TSL, absolwentka Wyższej Szkoły Cła i logistyki w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno na stanowiskach operacyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i menadżerskich w firmach spedycyjnych. Obecnie zarządza działem spedycji i transportu w prywatnym przedsiębiorstwie. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Marzena Baranowska

Sarna
Kamil Sarna

Spedytor

„Dyrektor operacyjny w firmie Gruber Logistics, odpowiedzialny za tworzenie I realizacje strategii biznesowej firmy na rynku międzynarodowym I krajowym. Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie w branży transportowej, specjalizuję się w transporcie drogowym FTL, transporcie ładunków ponadnormatywnych oraz transporcie Intermodalnym. Jestem ekspertem w dziedzinie czasu pracy kierowców i przepisów pakietu mobilności. Od ponad 3 lat prowadzę szkolenia spedytorów na różnych płaszczyznach, uczestniczę również w programie monitoringowym na uczelni WSB w Dąbrowie Górniczej, obecnie jestem mentorem dla 3 studentów.”

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Kamil Sarna

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
 • egzamin
 • zaświadczenie
 • ćwiczenia i zadania z transportu, spedycji i logistyki
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • egzamin
 • zaświadczenie
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 raty. Dla płatności w ratach doliczamy 2% wartości kursu.
zadatek Zadatek. W celu potwierdzenia udziału w kursie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Warszawa, Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

Opiekunowie szkoleń

Online, Katowice
Paulina Kołątaj
Online
Aleksandra Szczepańska
Warszawa
Magdalena Strzelczyk

Ostatnio przeglądane

592
czas trwania Czas trwania: 48 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 157 edycja
ocena Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy na stanowisku Spedytora. Ukończenie kursu nie nadaje uprawnień do prowadzenia Firmy Transportowej. Wymagane jest zdanie egzaminu Państwowego.
Opiekunowie szkoleń
Online, Katowice
Paulina Kołątaj
Online
Aleksandra Szczepańska
Warszawa
Magdalena Strzelczyk

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij