SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)

Prowadzący Prowadzący  Andrzej Dąbek, Marzena Baranowska

Kurs Spedytor od podstaw Nasz kurs na spedytora to doskonała okazja do zdobycia kompetencji zawodowych w dziedzinie spedycji i transportu. Kurs przygotowuje uczestników do pełnienia roli spedytora drogowego, dyspozytora pojazdów ciężarowych oraz logistyka w firmach handlowych i produkcyjnych. To wszechstronne szkolenie, które pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy na stanowisku spedytora. Podczas kursu prowadzone są zajęcia z dostępem do elektronicznej giełdy ładunków, co umożliwia zdobycie praktycznego doświadczenia w dziedzinie spedycji i transportu. Dołącz do naszego kursu, zostań spedytorem i otrzymaj certyfikat potwierdzający Twoje kompetencje w dziedzinie spedycji i transportu, otwierając drzwi do fascynującej kariery w tej dynamicznej branży!

4
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
23.03 - 21.04.2024
Online: na żywo
Tryb weekendowy
1890,00 zł -300 zł i
Rabat w wysokości 300 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 29.02.2024 r.
1590,00 zł netto / brutto
05.04 - 26.04.2024
Online: na żywo
Tryb wieczorowy
1890,00 zł -300 zł i
Rabat w wysokości 300 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 04.04.2024 r.
1590,00 zł netto / brutto
06.04 - 12.05.2024
Warszawa
Tryb weekendowy
1950,00 zł -300 zł i
Rabat w wysokości 300 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 03.03.2024 r.
1650,00 zł netto / brutto
09.06 - 30.06.2024
Warszawa
Tryb weekendowy
1950,00 zł -300 zł i
Rabat w wysokości 300 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 31.03.2024 r.
1650,00 zł netto / brutto
1590 1650 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel kursu:
Uzyskanie przez uczestników kompetencji zawodowych spedytora. Kurs ma na celu przygotowanie do pracy na stanowisku spedytora drogowego, dyspozytora pojazdów ciężarowych, logistyka w firmach handlowych i produkcyjnych. Certyfikat ukończenia kursu jest potwierdzeniem przyswojenia wiedzy z zakresu spedycji i transportu w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie pracy na stanowisku spedytora.

Korzyści z uczestnictwa w kursie:
- opanowanie podstawowych umiejętności związanych z zarządzaniem taborem ciężarowym
- zamawianiem usług przewozowych w transporcie drogowym rzeczy,
- uzyskanie podstawowych informacji w zakresie logistyki przedsiębiorstw,
- przygotowanie do pracy na stanowisku spedytora, logistyka w firmach handlowych i produkcyjnych
- zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi elektronicznych giełd towarowych

Adresaci kursu:
- osoby poszukujące pracy w transporcie, logistyce - celem podstawowego przyuczenia do zawodu,
- osoby pracujące w transporcie i logistyce - celem usystematyzowania i rozszerzenia wiedzy,
- osoby, które planują założyć własną działalność gospodarczą o profilu transportowym

Masz już doświadczenie w pracy jako Spedytor? Sprawdź nasze dwudniowe szkolenie z zagadnień zaawansowanych >>

Potwierdzenie uczestnictwa w kursie:
Certyfikat uczestnictwa Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje na Spedytora, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Spedytor (kod zawodu 333105).

Po zdaniu egzaminu (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) uczestnik otrzyma zaświadczenie, wydawane na podstawie §22 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).

W celu potwierdzenia chęci udziału w kursie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł

I. Akty prawne regulujące funkcjonowanie w transporcie i spedycji drogowej
- Konwencja CMR
- Ustawa prawo przewozowe
- OPWS
II. Charakterystyka i organizacja pracy spedytora
- zakres praw, obowiązków i odpowiedzialność spedytora
- zakres wiedzy spedytora – ograniczenia drogowe, dmc pojazdu, ograniczenia w ruchu pojazdów, czasowe zakazy, czas pracy kierowcy
- techniki rozmów z klientem i przewoźnikiem
III. Umowy o przewóz a spedycja – podobieństwa i różnice
IV. Ubezpieczenia w transporcie
- podstawowe definicje – wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
- OCP przewoźnika
- OCS spedytora
- Cargo ładunku
- klauzule A,B,C
- rodzaje polis
V. Reklamacje w transporcie
- odpowiedzialność nadawcy, odbiorcy i przewoźnika za załadunek, rozładunek i transport
- odpowiedzialność nadawcy, odbiorcy i przewoźnika za utratę, ubytek lub uszkodzenie
- przedawnienia
VI. Ogólne zasady budowy i eksploatacji pojazdów ciężarowych
- rodzaje pojazdów
- cechy użytkowe
VII. Kierowcy
- niezbędne uprawnienia i kwalifikacje
- czas pracy
- diety i delegacje
VIII. Transport ładunków niebezpiecznych ADR
- podstawowe regulacje prawne
- klasyfikacja ładunków niebezpiecznych
IX. Dostawy w systemie SENT
- obowiązki nadawcy, odbiorcy i przewoźnika
- rodzaje towarów objętych systemem
X. Tworzenie ofert i kalkulacji na transport towarów systemie drobnicowym i cało pojazdowym w relacjach krajowych i międzynarodowych
XI. Obsługa celna towarów
XII. Giełda transportowa – Trans.eu (warsztaty komputerowe)
- przedstawienie ogólnego schematu funkcjonowania
- zgłaszanie ładunków do przewozu
- wyszukiwanie ładunków, wolnych pojazdów
- tworzenie umów o przewóz
- giełda wierzytelności

Autor programu: Marzena Baranowska

Terminarz

23.03.2024 - 21.04.2024, Online, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)
- 23.03.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 24.03.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 06.04.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 14.04.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 20.04.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 21.04.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
05.04.2024 - 26.04.2024, Online, tryb wieczorowy
zmień

Opiekun: Paulina Kołątaj

SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)
- 05.04.2024, piątek (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 09.04.2024, wtorek (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 11.04.2024, czwartek (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 16.04.2024, wtorek (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 18.04.2024, czwartek (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 23.04.2024, wtorek (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 25.04.2024, czwartek (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 26.04.2024, piątek (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Baranowska
06.04.2024 - 12.05.2024, Warszawa, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)
- 06.04.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
- 07.04.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
- 20.04.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
- 21.04.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
- 11.05.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
- 12.05.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
09.06.2024 - 30.06.2024, Warszawa, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)
- 09.06.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 15.06.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 16.06.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 23.06.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 29.06.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 30.06.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska

Czas trwania

48 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Dąbek
Andrzej Dąbek

Doświadczony ekspert, od lat specjalizujący się dziedzinie transportu i logistyki z tytułem doktorskim zdobytym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, mgr inż. transportu (Politechnika Warszawska), absolwent studiów podyplomowych „Transport i Logistyka”. Posiada wieloletnią praktykę menedżerską zdobytą w firmach transportowo-spedycyjnych oraz duże doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca w tej dziedzinie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Andrzej Dąbek

Baranowska
Marzena Baranowska

Wieloletni praktyk w TSL, absolwentka Wyższej Szkoły Cła i logistyki w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno na stanowiskach operacyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i menadżerskich w firmach spedycyjnych. Obecnie zarządza działem spedycji i transportu w prywatnym przedsiębiorstwie. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Marzena Baranowska

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
 • egzamin wewnętrzny stacjonarny (w miejscu realizacji kursu)
 • zaświadczenie
 • ćwiczenia i zadania z transportu, spedycji i logistyki
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • egzamin wewnętrzny online (poprzez Testportal)
 • zaświadczenie
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 raty. Dla płatności w ratach doliczamy 2% wartości kursu.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Opiekunowie szkoleń

Online
Aleksandra Szczepańska
Warszawa
Magdalena Strzelczyk

Ostatnio przeglądane

592
czas trwania Czas trwania: 48 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 182 edycja
ocena Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy na stanowisku Spedytora. Ukończenie kursu nie nadaje uprawnień do prowadzenia Firmy Transportowej. Wymagane jest zdanie egzaminu Państwowego.
Opiekunowie szkoleń
Online
Aleksandra Szczepańska
Warszawa
Magdalena Strzelczyk

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij