SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)

Prowadzący Prowadzący  Andrzej Dąbek, Marzena Baranowska, Dariusz Grzesica

Kurs Spedytor od podstaw Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kompetencji zawodowych spedytora. Kurs ma na celu przygotowanie do pracy na stanowisku spedytora drogowego, dyspozytora pojazdów ciężarowych, logistyka w firmach handlowych i produkcyjnych. Certyfikat ukończenia kursu jest potwierdzeniem przyswojenia wiedzy z zakresu spedycji i transportu w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie pracy na stanowisku spedytora. Jest to jedyny kurs na rynku z dostępem do elektronicznej giełdy ładunków!

7
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
27.08 - 11.09.2022
Warszawa
Tryb weekendowy
Pewny termin
1750,00 zł netto / brutto
03.09 - 18.09.2022
Online
Tryb weekendowy
Pewny termin
1750,00 zł -10% i
Rabat w wysokości 10% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 03.09.2022 r.
1575,00 zł netto / brutto
05.09 - 20.09.2022
Online
Tryb wieczorowy
Pewny termin
1750,00 zł netto / brutto
17.09 - 09.10.2022
Warszawa
Tryb weekendowy
1750,00 zł -10% i
Rabat w wysokości 10% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 28.08.2022 r.
1575,00 zł netto / brutto
19.09 - 28.09.2022
Warszawa
Tryb dzienny
1750,00 zł -15% i
Rabat w wysokości 15% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 31.08.2022 r.
1487,50 zł netto / brutto
21.09 - 07.10.2022
Warszawa
Tryb wieczorowy
1750,00 zł -10% i
Rabat w wysokości 10% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 04.09.2022 r.
1575,00 zł netto / brutto
05.11 - 27.11.2022
Katowice
Tryb weekendowy
1750,00 zł -200 zł i
Rabat w wysokości 200 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 29.08.2022 r.
1550,00 zł netto / brutto
1487.5 1750 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel kursu:
Uzyskanie przez uczestników kompetencji zawodowych spedytora. Kurs ma na celu przygotowanie do pracy na stanowisku spedytora drogowego, dyspozytora pojazdów ciężarowych, logistyka w firmach handlowych i produkcyjnych. Certyfikat ukończenia kursu jest potwierdzeniem przyswojenia wiedzy z zakresu spedycji i transportu w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie pracy na stanowisku spedytora.

Korzyści z uczestnictwa w kursie:
- opanowanie podstawowych umiejętności związanych z zarządzaniem taborem ciężarowym
- zamawianiem usług przewozowych w transporcie drogowym rzeczy,
- uzyskanie podstawowych informacji w zakresie logistyki przedsiębiorstw,
- przygotowanie do pracy na stanowisku spedytora, logistyka w firmach handlowych i produkcyjnych
- zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi elektronicznych giełd towarowych

Adresaci kursu:
- osoby poszukujące pracy w transporcie, logistyce - celem podstawowego przyuczenia do zawodu,
- osoby pracujące w transporcie i logistyce - celem usystematyzowania i rozszerzenia wiedzy,
- osoby, które planują założyć własną działalność gospodarczą o profilu transportowym

Potwierdzenie uczestnictwa w kursie:
Certyfikat uczestnictwa Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje na Spedytora, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Spedytor (kod zawodu 333105).

Po zdaniu egzaminu (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) uczestnik otrzyma zaświadczenie, wydawane na podstawie §22 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).

W celu potwierdzenia chęci udziału w kursie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł

I. Akty prawne regulujące funkcjonowanie w transporcie i spedycji drogowej
- Konwencja CMR
- Ustawa prawo przewozowe
- OPWS
II. Charakterystyka i organizacja pracy spedytora
- zakres praw, obowiązków i odpowiedzialność spedytora
- zakres wiedzy spedytora – ograniczenia drogowe, dmc pojazdu, ograniczenia w ruchu pojazdów, czasowe zakazy, czas pracy kierowcy
- techniki rozmów z klientem i przewoźnikiem
III. Umowy o przewóz a spedycja – podobieństwa i różnice
IV. Ubezpieczenia w transporcie
- podstawowe definicje – wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
- OCP przewoźnika
- OCS spedytora
- Cargo ładunku
- klauzule A,B,C
- rodzaje polis
V. Reklamacje w transporcie
- odpowiedzialność nadawcy, odbiorcy i przewoźnika za załadunek, rozładunek i transport
- odpowiedzialność nadawcy, odbiorcy i przewoźnika za utratę, ubytek lub uszkodzenie
- przedawnienia
VI. Ogólne zasady budowy i eksploatacji pojazdów ciężarowych
- rodzaje pojazdów
- cechy użytkowe
VII. Kierowcy
- niezbędne uprawnienia i kwalifikacje
- czas pracy
- diety i delegacje
VIII. Transport ładunków niebezpiecznych ADR
- podstawowe regulacje prawne
- klasyfikacja ładunków niebezpiecznych
IX. Dostawy w systemie SENT
- obowiązki nadawcy, odbiorcy i przewoźnika
- rodzaje towarów objętych systemem
X. Tworzenie ofert i kalkulacji na transport towarów systemie drobnicowym i cało pojazdowym w relacjach krajowych i międzynarodowych
XI. Obsługa celna towarów
XII. Giełda transportowa – Trans.eu (warsztaty komputerowe)
- przedstawienie ogólnego schematu funkcjonowania
- zgłaszanie ładunków do przewozu
- wyszukiwanie ładunków, wolnych pojazdów
- tworzenie umów o przewóz
- giełda wierzytelności


Terminarz

zmień
27.08.2022 - 11.09.2022, Warszawa, tryb weekendowy

Opiekun: Aleksandra Korzeb

- 27.08.2022, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
- 28.08.2022, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
- 03.09.2022, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
- 04.09.2022, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
- 10.09.2022, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
- 11.09.2022, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)
zmień
03.09.2022 - 18.09.2022, Online, tryb weekendowy

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

- 03.09.2022, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dariusz Grzesica
- 04.09.2022, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dariusz Grzesica
- 10.09.2022, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dariusz Grzesica
- 11.09.2022, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dariusz Grzesica
- 17.09.2022, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dariusz Grzesica
- 18.09.2022, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dariusz Grzesica
SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)
zmień
05.09.2022 - 20.09.2022, Online, tryb wieczorowy

Opiekun: Paulina Kołątaj

- 05.09.2022, poniedziałek (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Dariusz Grzesica
- 06.09.2022, wtorek (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Dariusz Grzesica
- 07.09.2022, środa (16:30 - 21:30)
Prowadzący: Dariusz Grzesica
- 12.09.2022, poniedziałek (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Dariusz Grzesica
- 13.09.2022, wtorek (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Dariusz Grzesica
- 14.09.2022, środa (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Dariusz Grzesica
- 19.09.2022, poniedziałek (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Dariusz Grzesica
- 20.09.2022, wtorek (16:30 - 21:00)
Prowadzący: Dariusz Grzesica
SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)
zmień
17.09.2022 - 09.10.2022, Warszawa, tryb weekendowy

Opiekun: Aleksandra Korzeb

- 17.09.2022, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
- 18.09.2022, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
- 24.09.2022, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
- 25.09.2022, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
- 08.10.2022, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
- 09.10.2022, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Andrzej Dąbek
SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)
zmień
19.09.2022 - 28.09.2022, Warszawa, tryb dzienny

Opiekun: Aleksandra Korzeb

- 19.09.2022, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 20.09.2022, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 21.09.2022, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 26.09.2022, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 27.09.2022, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 28.09.2022, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Baranowska
SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)
zmień
21.09.2022 - 07.10.2022, Warszawa, tryb wieczorowy

Opiekun: Aleksandra Korzeb

- 21.09.2022, środa (16:45 - 21:30)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 22.09.2022, czwartek (16:45 - 21:30)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 23.09.2022, piątek (16:45 - 21:30)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 28.09.2022, środa (16:45 - 21:30)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 29.09.2022, czwartek (16:45 - 21:30)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 30.09.2022, piątek (16:45 - 21:30)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 06.10.2022, czwartek (16:45 - 21:30)
Prowadzący: Marzena Baranowska
- 07.10.2022, piątek (16:45 - 21:30)
Prowadzący: Marzena Baranowska
SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)
zmień
05.11.2022 - 27.11.2022, Katowice, tryb weekendowy

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

- 05.11.2022, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dariusz Grzesica
- 06.11.2022, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dariusz Grzesica
- 19.11.2022, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dariusz Grzesica
- 20.11.2022, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dariusz Grzesica
- 26.11.2022, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dariusz Grzesica
- 27.11.2022, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dariusz Grzesica
SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)

Czas trwania

48 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Dąbek
Andrzej Dąbek

Doświadczony ekspert, od lat specjalizujący się dziedzinie transportu i logistyki z tytułem doktorskim zdobytym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, mgr inż. transportu (Politechnika Warszawska), absolwent studiów podyplomowych „Transport i Logistyka”. Posiada wieloletnią praktykę menedżerską zdobytą w firmach transportowo-spedycyjnych oraz duże doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca w tej dziedzinie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Andrzej Dąbek

Baranowska
Marzena Baranowska

Wieloletni praktyk w TSL, absolwentka Wyższej Szkoły Cła i logistyki w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno na stanowiskach operacyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i menadżerskich w firmach spedycyjnych. Obecnie zarządza działem spedycji i transportu w prywatnym przedsiębiorstwie. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Marzena Baranowska

Grzesica
Dariusz  Grzesica

"Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej (mgr inż.). Uzyskał stopień naukowy doktora na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Obecnie wykładowca Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w Krakowie. Doświadczony praktyk i wykładowca w zakresie transportu, spedycji i logistyki. Autor wielu publikacji poświęconych tej branży, zamieszczonych głównie w światowych bazach publikacji naukowych. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji transportu ładunków neutralnych, niebezpiecznych, o kontrolowanej temperaturze, ponadgabarytowych i cysternami. Współpracuje z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i magazynowymi w zakresie usprawniania i optymalizacji procesu przepływu ładunków."

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Dariusz  Grzesica

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
 • egzamin
 • zaświadczenie
 • ćwiczenia i zadania z transportu, spedycji i logistyki
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • egzamin
 • zaświadczenie
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 raty. Dla płatności w ratach doliczamy 2% wartości kursu.
zadatek Zadatek. W celu potwierdzenia udziału w kursie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Warszawa, Online, Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

Opiekunowie szkoleń

Warszawa
Aleksandra Korzeb
Tel.
Online, Katowice
Aleksandra Szczepańska

Ostatnio przeglądane

592
czas trwania Czas trwania: 48 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 134 edycja
ocena Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy na stanowisku Spedytora. Ukończenie kursu nie nadaje uprawnień do prowadzenia Firmy Transportowej. Wymagane jest zdanie egzaminu Państwowego.
Opiekunowie szkoleń
Warszawa
Aleksandra Korzeb
Tel.
Online, Katowice
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij