Szkolenia FRR

GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JSFP

Prowadzący Prowadzący  Ekspert FRR, Teresa Janiec

Szkolenie dla jednostek budżetowych - środki trwałe, gospodarowanie majątkiem trwałym Realizowanie inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych (JSFP) stosujących rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości stwarza mnóstwo wątpliwości i zastrzeżeń, w których rozwiązaniu pomoże Państwu uczestnictwo w szkoleniu. Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: Kto odpowiada za gospodarowanie majątkiem w JSFP? Czy inwentaryzacja majątku musi być dokumentowana papierowo? Co jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w gospodarowaniu majątkiem trwałym? Kto odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji majątku trwałego? Środek trwały postawiony w stan likwidacji a ponowne wprowadzenie do ewidencji?

2
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
19.08.2021
Online
Tryb dzienny
Pewny termin
448,00 zł netto / brutto
27.10.2021
Warszawa
Tryb dzienny
550,00 zł netto / brutto
448 550 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
 • przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu środków trwałych w jednostkach budżetowych
  i samorządowych zakładach budżetowych;
 • przedstawienie zasad dotyczących dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych, których przedmiotem są środki trwałe, środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz wartości niematerialne i prawne;
 • omówienie uregulowań prawnych po zmianach w przepisach obowiązujących w 2018 roku;
 • omówienie zagadnień zarówno pod kątem ustawy o rachunkowości jak i międzynarodowych standardów rachunkowości,
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie regulacji zasad gospodarowania majątkiem trwałym;
 • uzyskanie praktycznych wskazówek obejmujących, pod względem ilościowym i wartościowym, grupę aktywów rzeczowych i finansowych;
 • zdobycie wiedzy z zakresu gospodarowania majątkiem trwałym;
 • zdobycie wiedzy na temat prawidłowego ujęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozliczeniu podatkowym,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Adresaci szkolenia:
 • pracownicy urzędów marszałkowskich;
 • przedstawiciele urzędów powiatowych;
 • przedstawiciele placówek oświatowych (szkoły, przedszkola);
 • przedstawiciele urzędów gmin;
 • pracownicy urzędów pracy;
 • pozostali dysponenci części budżetowej oraz jednostek samorządu terytorialnego;
  • w szczególności:
  • skarbnicy;
  • dyrektorzy;
  • główni księgowi;
  • księgowi;
  • pracownicy działów finansowo-księgowych;
  • pracownicy biur rachunkowych;
  • pracownicy odpowiedzialni za majątek trwały;
  • inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

I. Pojęcie i podstawa prawna majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych (ustawa o rachunkowości o finansach publicznych, ustawy podatkowe, rozporządzenie MF z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości z uwzględnieniem późniejszych zmian).
- jak określać i zmieniać wartości początkowe środków trwałych
- jak amortyzować i umarzać środki trwałe/WNiP
- ulepszenia i remonty środków trwałych
- stanowiska organów podatkowych
- zasady ewidencji środków trwałych

II. Pojęcie wyposażenia w sektorze finansów publicznym.
- definicje, zasady ewidencji
- zasady oznakowania wyposażenia
- celowość i efektywność ponoszonych wydatków

III. Zasady funkcjonowania majątku w polityce rachunkowości:
- środki trwałe i pozostałe środki trwałe – zasady ewidencji; ewidencja ilościowa – zasady,
- ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób
prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać.

IV. Inwentaryzacja majątku
- rodzaje inwentaryzacji, terminy,
- instrukcja inwentaryzacyjna, przygotowanie do inwentaryzacji,
- spis z natury środków trwałych - różne możliwe opcje;
- różnice inwentaryzacyjne,
- dokumentacja inwentaryzacji majątku,
- czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji,

V. Sprawozdania i informacje prezentujące zasoby majątku trwałego:
- sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o zasobach majątkowych jednostki,
- sprawozdania i informacje statystyczne

VI. Sprzedaż, darowizna, przekazanie oraz wycofanie z ewidencji rzeczowego majątku trwałego

VII. Zasady umarzania środków trwałych i wyposażenia w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych – przykłady księgowań

VIII. Wycena bilansowa rzeczowego majątku trwałego.


Terminarz

zmień
19.08.2021 - 19.08.2021, Online, tryb dzienny
- 19.08.2021 (10:00 - 14:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JSFP
zmień
27.10.2021 - 27.10.2021, Warszawa, tryb dzienny
- 27.10.2021 (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Teresa Janiec
GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JSFP

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Ekspert FRR 

Janiec
Teresa  Janiec

Rachunkowość, ZUS, ZFŚS

Biegły rewident. Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg. Ponad 13-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego owocuje praktycznym doświadczeniem w obszarze księgowości w firmach handlowo-usługowo-produkcyjnych. Od 2010roku związana również z branżą szkoleniową jako trener. Wieloletni współpracownik Centrum Szkoleniowego FRR Sp. z o. o., prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków, prawa pracy, zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacją, Instrumentami Finansowymi, Środkami trwałymi.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Teresa  Janiec

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Warszawa, Online
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Online, Warszawa
Monika Połosak

Ostatnio przeglądane

586
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 26 edycja
Opiekun szkoleń
Online, Warszawa
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij