GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JSFP

Prowadzący Prowadzący  Ekspert FRR

gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach budżetowych Realizowanie inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych (JSFP) stosujących rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości stwarza mnóstwo wątpliwości i zastrzeżeń, w których rozwiązaniu pomoże Państwu uczestnictwo w szkoleniu. Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: Kto odpowiada za gospodarowanie majątkiem w JSFP? Czy inwentaryzacja majątku musi być dokumentowana papierowo? Co jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w gospodarowaniu majątkiem trwałym? Kto odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji majątku trwałego? Środek trwały postawiony w stan likwidacji a ponowne wprowadzenie do ewidencji?

2
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
09.06.2022
Warszawa
Tryb dzienny
550,00 zł netto / brutto
21.06.2022
Online
Tryb dzienny
500,00 zł netto / brutto
500 550 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
 • przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu środków trwałych w jednostkach budżetowych
  i samorządowych zakładach budżetowych;
 • przedstawienie zasad dotyczących dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych, których przedmiotem są środki trwałe, środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz wartości niematerialne i prawne;
 • omówienie uregulowań prawnych po zmianach w przepisach obowiązujących w 2018 roku;
 • omówienie zagadnień zarówno pod kątem ustawy o rachunkowości jak i międzynarodowych standardów rachunkowości,
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie regulacji zasad gospodarowania majątkiem trwałym;
 • uzyskanie praktycznych wskazówek obejmujących, pod względem ilościowym i wartościowym, grupę aktywów rzeczowych i finansowych;
 • zdobycie wiedzy z zakresu gospodarowania majątkiem trwałym;
 • zdobycie wiedzy na temat prawidłowego ujęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozliczeniu podatkowym,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Adresaci szkolenia:
 • pracownicy urzędów marszałkowskich;
 • przedstawiciele urzędów powiatowych;
 • przedstawiciele placówek oświatowych (szkoły, przedszkola);
 • przedstawiciele urzędów gmin;
 • pracownicy urzędów pracy;
 • pozostali dysponenci części budżetowej oraz jednostek samorządu terytorialnego;
  • w szczególności:
  • skarbnicy;
  • dyrektorzy;
  • główni księgowi;
  • księgowi;
  • pracownicy działów finansowo-księgowych;
  • pracownicy biur rachunkowych;
  • pracownicy odpowiedzialni za majątek trwały;
  • inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
 1. Pojęcie i podstawa prawna majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych (ustawa o rachunkowości o finansach publicznych, ustawy podatkowe, rozporządzenie MF z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości z uwzględnieniem późniejszych zmian):
  • jak określać i zmieniać wartości początkowe środków trwałych,
  • jak amortyzować i umarzać środki trwałe/WNiP,
  • ulepszenia i remonty środków trwałych,
  • stanowiska organów podatkowych,
  • zasady ewidencji środków trwałych.
 2. Pojęcie wyposażenia w sektorze finansów publicznych:
  • definicje, zasady ewidencji,
  • zasady oznakowania wyposażenia,
  • celowość i efektywność ponoszonych wydatków.
 3. Zasady funkcjonowania majątku w polityce rachunkowości:
  • środki trwałe i pozostałe środki trwałe – zasady ewidencji; ewidencja ilościowa – zasady,
  • ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać.
 4. Inwentaryzacja majątku
  • rodzaje inwentaryzacji, terminy,
  • instrukcja inwentaryzacyjna, przygotowanie do inwentaryzacji,
  • spis z natury środków trwałych - różne możliwe opcje,
  • różnice inwentaryzacyjne,
  • dokumentacja inwentaryzacji majątku,
  • czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.
 5. Sprawozdania i informacje prezentujące zasoby majątku trwałego:
  • sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o zasobach majątkowych jednostki,
  • sprawozdania i informacje statystyczne.
 6. Sprzedaż, darowizna, przekazanie oraz wycofanie z ewidencji rzeczowego majątku trwałego
 7. Zasady umarzania środków trwałych i wyposażenia w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych – przykłady księgowań
 8. Wycena bilansowa rzeczowego majątku trwałego.

Terminarz

zmień
09.06.2022 - 09.06.2022, Warszawa, tryb dzienny
- 09.06.2022 (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JSFP
zmień
21.06.2022 - 21.06.2022, Online, tryb dzienny
- 21.06.2022 (10:00 - 14:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JSFP

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Ekspert FRR 

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Warszawa, Online
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Warszawa, Online
Monika Połosak

Ostatnio przeglądane

586
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 35 edycja
ocena Szkolenie obejmuje praktyczny zakres informacji opisujących zmiany wynikające z wprowadzenia Ładu gospodarczego i z powodu zastosowania narzędzi w związku z pandemią covid-19
Opiekun szkoleń
Warszawa, Online
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij