Szkolenia FRR

NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Prowadzący Prowadzący  Łukasz Domagała

Szkolenie Naruszenie dyscypliny Finansów Publicznych Warszawa Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle aktualnych przepisów, a także przygotowanie uczestników szkolenia do właściwego postępowania w trakcie kontroli oraz w przypadku stwierdzania nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.

1
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
04.12.2020
Online
Tryb dzienny
399,00 zł netto / brutto
399 399 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
 • przedstawienie i omówienie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle aktualnych przepisów,
 • przygotowanie uczestników szkolenia do właściwego postępowania w trakcie kontroli oraz w przypadku stwierdzania nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zapoznanie się z tematyką odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • poznanie najczęstszych naruszeń,
 • poznanie praw i obowiązków obwinionych, przedyskutowanie indywidualnych problemów z wykładowcą, zweryfikowanie dotychczasowych praktyk, pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych.
Adresaci szkolenia:
 • Kierownicy jednostek,
 • Kierownicy komórek finansowych,
 • Główni księgowi,
 • Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, odpowiedzialni za wykonywanie zadań związanych między innymi z:
  - planowaniem wydatków i dochodów publicznych i ich realizacją,
  - udzielaniem zamówień publicznych,
  - zaciąganiem zobowiązań,
 • osoby odpowiedzialne za wydatkowanie środków publicznych w jednostkach nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (np. fundacje, stowarzyszenia)
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Źródła prawa w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

II. Pojęcie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

III. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
 • osoby odpowiedzialne w jednostce sektora finansów publicznych,
 • osoby odpowiedzialne w jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych
 • osoby wykonujące obowiązki związane z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych lub zagranicznych,
IV. Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych:
 • naruszenia w zakresie procesu gromadzenia środków,
 • naruszenia w zakresie zmian w budżecie lub planie finansowym,
 • naruszenia w zakresie zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków bez upoważnienia lub z przekroczeniem upoważnienia,
 • naruszenia w zakresie przeznaczania środków z rezerwy budżetowej,
 • naruszenia w zakresie środków unijnych i pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • naruszenia w zakresie realizacji zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych,
 • naruszenia w zakresie zamówień publicznych,
 • naruszenia w zakresie zawarcia umowy koncesji,
 • naruszenia w zakresie inwentaryzacji i sprawozdań,
 • naruszenia w zakresie prowadzenia audytu,
 • naruszenia w zakresie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z
  planem finansowym,
 • naruszenia w zakresie kontroli zarządczej.
V. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • przesłanki wyłączające odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów
  publicznych,
VI. Kary i skutki przypisania odpowiedzialności.

VII. Przedawnienie oraz zatarcie ukarania.

VIII. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (m.in.: odpowiedzialność karna, odpowiedzialność majątkowa, pracownicza).

IX. Organizacja organów właściwych do egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

X. Przebieg postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów. Złożenie zawiadomienia o popełnieniu czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych. Czynności podejmowane przez rzecznika dyscyplinarnego.

XI. Prawa i obowiązki obwinionego

XII. Najczęstsze naruszenia –przykłady. Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

XIII. Zapobieganie naruszeniom dyscypliny finansów publicznych.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
Domagała
Łukasz  Domagała

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorant na w/w Wydziale. Wieloletni pracownik administracji celnej. Od 2003r. również nauczyciel akademicki. Doświadczony praktyk i wykładowca w zakresie prawa celnego i prawa podatkowego. Autor publikacji poświęconych prawu finansowemu (m.in. w Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego). Specjalizuje się w prawie celnym i podatku akcyzowym. Biegły sądowy z zakresu „zamówienia publiczne i podatek akcyzowy”. Od 2008r. zajmuje się także Prawem zamówień publicznych. W latach 2010-2011 Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym. Od 2011r. współpracuje doradczo z kilkoma jednostkami samorządu terytorialnego w przedmiocie prawa zamówień publicznych. Koordynował (w zakresie udzielania zamówień publicznych) wiele projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Jest autorem publikacji z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz Finansów publicznych. Od 2009r. prowadzi także działalność szkoleniową w w/w zakresie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Łukasz  Domagała

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Warszawa, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

563
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 17 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij