ZABEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI ORAZ WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA

Prowadzący Prowadzący  Artur Hildebrand

Windykacja i zabezpieczenie wierzytelności Istota dokumentów i zawartych w nich zapisów w celu skutecznej windykacji. Czy istnieją skuteczne sposoby zabezpieczenia wierzytelności? Jakie działania podejmować kiedy kontrahent nie zapłaci w terminie? W obecnym czasie coraz częściej wśród kontrahentów, z którymi współpracujemy napotykamy niesolidne firmy, nieprzestrzegające zasad należytej współpracy handlowej; firmy nadużywające kredytów kupieckich, które poprzez swoje działania lub zaniechania powodują wymierne straty finansowe i pogorszenie płynności finansowej. Windykacja przedsądowa to trudne i odpowiedzialne zadania, dlatego warto poznać instrumenty, które w znacznym stopniu ułatwią ich realizację. W przypadku udziału w pełnej Akademii Windykacji uczestnik po zdaniu końcowego egzaminu może uzyskać stosowne zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej (MEN) o ukończeniu kursu.

3
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
05.07.2024
Online: na żywo
Tryb dzienny
Pewny termin
690,00 zł netto / brutto
30.08.2024
Katowice
Tryb dzienny
890,00 zł netto / brutto
11.10.2024
Warszawa
Tryb dzienny
890,00 zł netto / brutto
690 890 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
W obecnym czasie coraz częściej wśród kontrahentów, z którymi współpracujemy napotykamy niesolidne firmy, nieprzestrzegające zasad należytej współpracy handlowej; firmy nadużywające kredytów kupieckich, które poprzez swoje działania lub zaniechania powodują wymierne straty finansowe i pogorszenie płynności finansowej.
Windykacja przedsądowa to trudne i odpowiedzialne zadania, dlatego warto poznać instrumenty, które w znacznym stopniu ułatwią ich realizację.

W przypadku udziału w pełnej Akademii Windykacji uczestnik po zdaniu końcowego egzaminu może uzyskać stosowne zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej (MEN) o ukończeniu kursu.

Szkolenie jest częścią Akademii Windykacji >>>
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Akademii.
W przypadku udziału w pełnej Akademii Windykacji uczestnik po zdaniu końcowego egzaminu może uzyskać stosowne zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej (MEN) o ukończeniu kursu z zakresu windykacji, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Windykator - (kod zawodu 421403)

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Poznanie skutecznych zapisów w umowach, które ułatwiają późniejszą windykację przed sądową (polubowną)
 • Wiedza o dokumentach ułatwiających dochodzenie roszczeń na drodze sądowej
 • Pokazane zostaną również możliwości aktywnej windykacji przedsądowej (polubownej) zmniejszającej ryzyko trudnych należności
 • Zaznajomienie się z regulacjami prawa karnego mającymi związek z windykacją należności.
 • Podczas szkolenia poruszone zostaną prawne metody najskuteczniej zabezpieczające wierzytelności, jak też metody mniej skuteczne, ale również dostępne w obrocie gospodarczym. Korzyścią dla Państwa będzie potencjalny wybór i ocena zabezpieczeń ze względu na:
  • koszty ustanowienia i zniesienia zabezpieczenia
  • charakter zabezpieczonej wierzytelności
  • płynność zabezpieczenia
  • skuteczność zabezpieczenia
Metody pracy stosowane podczas szkoleń:
Szkolenie prowadzone jest interaktywnie – metodą warsztatową, angażując uczestników do czynnego udziału i wypowiedzi w poszczególnych kwestiach.
Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.
Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach do 14 osób.

Wszystkie powyższe zagadnienia opieram na swoim ponad 20-letnim doświadczeniu w windykacji. Przedstawiam praktyczne wykorzystanie możliwości w tym temacie, w oparciu o konkretne „życiowe” przykłady oraz w oparciu o wzory dokumentów, którymi uczestnicy muszą się posługiwać. Szkolenie nie jest wyłącznie odczytaniem wiedzy z podręczników np. prawa, ponieważ zależy mi na przyswojeniu przez Państwa niezbędnych informacji i umiejętności samodzielnego szukania rozwiązań. Zapraszam do otwartej dyskusji, wymiany pomysłów, inspirujących pytań, zaciętej wymiany zdań na temat dostępnych możliwości poprawienia skuteczności windykacji i zabezpieczania wierzytelności.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów sprzedaży, windykacji oraz finansowo-księgowych zaangażowanych w proces monitorowania płatności i ściągania należności
 • osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje
 • przedstawiciele handlowi, których cele lub prowizje uzależnione są od terminowych płatności.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

1. Istota dokumentów dla skutecznej windykacji i zawartych w nich zapisów

2. Umowa Handlowa
a) Pojęcie oraz elementy podstawowe
b) Formy zawarcia umowy (m.in. forma dokumentowa)
c) Co warto zapisać w umowie w celu zabezpieczenia roszczeń?

3. Faktura 
a) Elementy podstawowe 
b) Pomocne klauzule dowodowe

4. Instrumenty zabezpieczające wierzytelności 
Porównanie sposobów zabezpieczeń:
Zabezpieczenia rzeczowe:
• Zastaw
• Hipoteka
• Przewłaszczenie na zabezpieczenie
• Kaucja gwarancyjna
• Blokada rachunku bankowego

Zabezpieczenia osobiste:
• Poręcznie cywilne
• Gwarancja
• Przejecie długu
• Przystąpienie do długu
• Przelew wierzytelności
• Weksel i poręcznie wekslowe

Zabezpieczenia w eksporcie:
• Ubezpieczenie należności
• Factoring
• Akredytywa dokumentowa
• Inkaso dokumentowe
• Inkaso spedytorskie

5. Windykacja przedsądowa  

a) Cele stosowania windykacji przedsądowej oraz czynniki mające decydujący wpływ na skuteczność windykacji
b) Skutki i koszty opóźnień w płatnościach

6. Jakie różnorodne działania dyscyplinujące do zapłaty może podejmować windykator:
• Utrzymanie kontaktu z dłużnikiem (korespondencja, e-mail, telefon) – „Sprężyna windykacyjna” - Sankcje
• Wezwania do zapłaty – stopniowanie treści oraz list adwokacki
• Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
(art. 286,300, 301,302,308,270 K.K)
• „Stalking” art. 190a K.K – czy windykatorzy mają prawo do obaw?
• Inne przepisy karne ważne w pracy windykatora
• Uznanie wierzytelności/długu
• Ugoda pozasądowa (cywilnoprawna)
• Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji
• Potrącenie
• Powiadomienia sms
• Zlecenie windykacji firmie zewnętrznej
• Stała rekompensata na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z 2020 r.
i inne… 

7. Przedawnienie roszczeń – rola czasu w procesie dochodzenia spłaty należności, co można zrobić z przedawnioną należnością. 

 


Terminarz

05.07.2024 - 05.07.2024, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

ZABEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI ORAZ WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA
- 05.07.2024, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Artur Hildebrand
30.08.2024 - 30.08.2024, Katowice, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Magdalena Rynkowska

ZABEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI ORAZ WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA
- 30.08.2024, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Artur Hildebrand
11.10.2024 - 11.10.2024, Warszawa, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

ZABEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI ORAZ WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA
- 11.10.2024, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Artur Hildebrand

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Hildebrand
Artur Hildebrand

Znany praktyk windykacyjny na terenie całej Polski. Magister prawa na Uniwersytecie Śląskim. Ukończył studia podyplomowe „Fundusze Unii Europejskiej” na Uniwersytecie Łódzkim. Swoją karierę zawodową zaczynał jako aplikant komorniczy, dalej rozwijając się m.in. jako specjalista ds. windykacji, dzięki czemu po kilku latach objął stanowisko Kierownika Działu Windykacji. Obecnie nadal zajmuje się czynnie pracą w windykacji osób fizycznych i prawnych oraz dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, prowadząc szkolenia z zakresu windykacji, szczególnie skupiając się na aspektach prawnych oraz praktyce. Jako szkoleniowiec nie tylko efektywnie realizuje zaplanowane cele, dzięki czemu uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne, ale także aktywizuje uczestników w swoje zajęcia, tworzy dobry klimat pracy w grupie i udziela wskazówek dotyczących rozwijania umiejętności windykacyjnych w praktyce. O sobie mówi: Jestem 20 letnim praktykiem w branży windykacyjnej. Doświadczenie zdobyte w ciągu tych lat pracy w różnych firmach produkcyjno – handlowych, a także w kancelarii komornika sądowego na stanowisku aplikanta komorniczego są bardzo przydatne również w pracy trenerskiej. Jako wykładowca, oprócz teorii staram się przekazywać również praktyczną wiedzę i dzielić się doświadczeniem zdobytym podczas współpracy z sądami, komornikami, firmami windykacyjnymi, ubezpieczycielami, bankami i innymi instytucjami. Zależy mi, aby uczestnicy moich szkoleń oprócz wiedzy nabyli potrzebne w pracy z ludźmi umiejętności odpowiednich zachowań: perswazji, negocjacji, aktywnego słuchania, radzenia sobie ze stresem, budowania pozytywnych relacji w komunikacji z innymi oraz wytrwałości.Ucząc innych sam nieustannie się przy tym się uczę, bo praca z ludźmi rozwija i poszerza horyzonty. Jako trener udoskonalam swój warsztat z każdym kolejnym szkoleniem.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Artur Hildebrand

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Katowice, Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Poniżej znajduje się lista opinii naszych Klientów na temat szkolenia ZABEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI ORAZ WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA. Każda nowa opinia jest weryfikowana przez naszego pracownika pod kątem rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniu.

ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5 (6 ocen)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie bardzo dobrze prowadzone, dużo wiedzy i nowych rozwiązań zostało przekazane.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  W samych superlatywach zarówno prowadzenie szkolenia jak i obsługa organizacyjna - pełen profesjonalizm, Firma z klasą! Życzę powodzenia na rynku i sukcesów. Z wyrazami uznania i szacunku. Agnieszka Sosnowska.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Trener jest praktykiem, dzięki czemu na szkoleniu posługuje się przykładami z własnego doświadczenia.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szczególnie podobał mi się sposób prowadzenia zajęć - przykłady, ćwiczenia, realne sprawy.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Praktyczne podejście do tematu!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Jestem zadowolona z kursu, tym bardziej, że wiele rzeczy przedstawionych przez Szkoleniowca (Artur Hildebrand) okazało się instynktownie stosuję na co dzień. Co jest zdecydowanie mega plusem to to, że wiedza przekazywana przez Artura nie jest czysto akademicka, a opiera się na faktycznym doświadczeniu. To również bardzo podnosi wiarygodność szkoleń oraz ich praktyczność. Zdecydowanie taka formuła jest o wiele lepsza niż czysta teoria, którą można wyczytać z literatury. Ja oczywiście jak najbardziej polecam.

Opiekunowie szkoleń

Online, Warszawa
Monika Połosak
Katowice
Magdalena Rynkowska

Ostatnio przeglądane

512
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 57 edycja
Opiekunowie szkoleń
Online, Warszawa
Monika Połosak
Katowice
Magdalena Rynkowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły