Szkolenia FRR

CASH FLOW - BUDOWA I ANALIZA DLA FINANSISTÓW

Prowadzący Prowadzący  Rafał Kusy, Aleksandra Tarasek

Szkolenie Cash flow dla finansistów Warszawa Szkolenie ukierunkowane jest na potrzeby menedżerów różnych szczebli, zajmujących się finansami, którzy chcieliby nabyć wiedzę na temat budowy i analizy rachunku przepływów pieniężnych. Głównym celem szkolenia jest przedstawienie relacji, jakie zachodzą pomiędzy rachunkiem przepływów pieniężnych a bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz przekazanie praktycznej umiejętności analizy danych z rachunku w kontekście zarządzania płynnością finansową jednostki.

3
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
15.06.2021
Online
Tryb dzienny
Pewny termin
498,00 zł netto / brutto
16.06.2021
Warszawa
Tryb dzienny
750,00 zł netto / brutto
27.08.2021
Katowice
Tryb dzienny
750,00 zł netto / brutto
498 750 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
 • zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych i Ustawy o Rachunkowości,
 • przekazanie praktycznych umiejętności (poprzez szereg ćwiczeń prowadzonych w ramach szkolenia) analizy i oceny rachunku przepływów pieniężnych w powiązaniu z pozostałymi sprawozdaniami finansowymi, w szczególności bilansem i rachunkiem zysków i strat,
 • wskazanie korzyści, jakie wiążą się z korzystaniem z rachunku przepływów do zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Przyswojenie podstawowej wiedzy dotyczącej sporządzania rachunku, znajomość wzajemnych relacji pomiędzy Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz zdobycie umiejętności przeprowadzania analizy rachunku przepływów pieniężnych. Wiedza ta jest niezwykle istotna dla menedżerów, którzy – nie uczestnicząc w pracach księgowych związanych ze sporządzaniem sprawozdania - powinni rozumieć zarówno sposób jego przygotowywania, jak i możliwości w zakresie analizy i interpretacji danych z niego pochodzących. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu menedżerowie będą mogli na równi z księgowymi dyskutować o możliwościach zarządzania środkami pieniężnymi poprze Cash flow.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się nauczyć sprawnie czytać i analizować rachunek przepływów pieniężnych, w szczególności zapraszamy menedżerów, analityków oraz wszystkie osoby zarządzające finansami.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

I. Rachunek przepływów pieniężnych jako element sprawozdania finansowego według Ustawy o Rachunkowości.

 • Zasady memoriałowa a kasowa w kontekście sporządzania sprawozdań finansowych
 • Podstawowe definicje dotyczące przepływów, zawarte w Ustawie i Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 1.
 • Charakterystyka segmentów rachunku: operacyjnego, inwestycyjnego i finansowego.
 • Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych: bezpośrednia i pośrednia.
 • Powiązanie pozycji rachunku z pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat.
 • Omówienie najważniejszych pozycji rachunku przepływów pieniężnych.
 • Podstawy sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych – case studies.
 • Rachunek według KSR 1 a sprawozdanie z przepływów pieniężnych według MSR 7 – podobieństwa i różnice.


II. Analiza rachunku przepływów pieniężnych w kontekście zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie.

 • analiza powiązań między bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz rachunkiem przepływów pieniężnych
 • klasyczne wskaźniki płynności a wskaźniki oparte o Cash flow
 • Cash flow w rachunkowości zarządczej jako podstawa ustalenia przyszłych przepływów gotówkowych

Terminarz

zmień
15.06.2021 - 15.06.2021, Online, tryb dzienny
- 15.06.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Rafał Kusy
CASH FLOW - BUDOWA I ANALIZA DLA FINANSISTÓW
zmień
16.06.2021 - 16.06.2021, Warszawa, tryb dzienny
- 16.06.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Rafał Kusy
CASH FLOW - BUDOWA I ANALIZA DLA FINANSISTÓW
zmień
27.08.2021 - 27.08.2021, Katowice, tryb dzienny
- 27.08.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Aleksandra Tarasek
CASH FLOW - BUDOWA I ANALIZA DLA FINANSISTÓW

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Kusy
Rafał Kusy

W swojej pracy zawodowej miał kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w największych bankach w obszarach związanych z ryzykiem kredytowym czy restrukturyzacją kredytów bankowych. Doświadczenie zdobył również w firmie RAPA Consulting zajmującej się ogólnie rozumianym doradztwem finansowym (biznes plany, programy restrukturyzacyjne, wyceny due dilligence, memoranda inwestycyjne). W karierze zawodowej był również członkiem kilku rad nadzorczych. Dr Kusy brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny, pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, przygotowywania i wdrażania strategii rozwoju. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania ryzykiem, analizą techniczną, portfelem inwestycyjnym, zarządzania finansami firm, biznes planami i planem finansowym, wyceną firm. Jest autorem lub współautorem kilku artykułów oraz referatów naukowych. Prowadził zajęcia z m.in. zarządzania ryzykiem, analizy technicznej, matematyki finansowej, portfela inwestycyjnego, wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauki, w Akademii Leona Koźmińskiego, na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Rafał Kusy

Tarasek
Aleksandra Tarasek

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość oraz Marketing; nauczyciel akademicki; długoletni pracownik naukowy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; współpracowała z wieloma wyższymi uczelniami na Śląsku; obecnie współpracuje z Kolegium Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; trener w firmach szkoleniowych; od lat współpracuje z firmami trudniącymi się organizacją szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych w obszarach ekonomii, psychologii biznesu itp. Doświadczenie w biznesie rozpoczynała na stanowisku dyrektora finansowego w założonej wraz z partnerami spółce PRO4 Sp. z o.o.; współpracowała jako analityk, kontroler i doradca finansowy z firmami takimi jak MM Marek Myśliwiec Sp. z o.o., Samanta Listwan i Adamek SJ, Sitel Sp. z o.o., Fenixia S.C., Vida SP. z o.o., KABE Sp. z o.o., Agrohurt Sp. z o.o.,była również konsultantem w projektach realizowanych przez Probus Business Consulting Sp. z o.o. oraz Proximus SA; pełniła funkcję zastępcy dyrektora zarządzającego w giełdowej spółce Grupa Finansowa Premium SA; pełniła funkcję analityka w firmie Union Finance Sp. z o.o.; doradza między innymi firmom Sileman Sp. z o.o., Elsat Sp. z o.o.; Obecnie współpracuje z firmami szkoleniowymi, prowadzi własną działalność doradczą realizując projekty analityczne i inwestycyjne; Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu zarządzania finansami, analizy finansowej, wskaźników finansowych, analizy procesu inwestycyjnego, controllingu i budżetowania

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Aleksandra Tarasek

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Warszawa, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekunowie szkoleń

Online, Katowice
Magdalena Rynkowska

Ostatnio przeglądane

500
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 4 edycja
Opiekunowie szkoleń
Online, Katowice
Magdalena Rynkowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij