Szkolenia FRR

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

Prowadzący Prowadzący  Beata Block, Paulina Bramson, Ewa Polewczak

PŁACE OD A DO Z Katowice Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są trudne do odczytania nie tylko dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z płacami, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie.

3
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
21.12 - 22.12.2020
Online
Tryb dzienny
899,00 zł netto / brutto
12.01 - 14.01.2021
Online
Tryb wieczorowy
899,00 zł netto / brutto
26.01 - 27.01.2021
Online
Tryb dzienny
899,00 zł netto / brutto
899 899 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są trudne do odczytania nie tylko dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z płacami, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie.
Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
- szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w dziedzinie naliczania wynagrodzeń od podstaw,
- umiejętność praktycznego stosowania przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób które rozpoczynają pracę w działach personalnych, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.
1.    Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2020 r.

2.    Minimalne wynagrodzenie za pracę
a.    gwarancja zapewnienia pracownikowi minimalnego wynagrodzenia za pracę,
b.    pierwszy rok pracy dla określenia minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c.    wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia a stała stawka wynagrodzenia,
d.    wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia a stawka godzinowa,
e.    wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu
w którym pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim.

3.    Zasady naliczania wynagrodzeń:
a.    ustalenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne,
b.    ustalenie wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,
c.    ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
d.    przykładowe naliczanie wynagrodzenia,
e.    ustalenie kosztu zatrudnienia pracownika.

4.    Wynagrodzenie za część miesiąca:
a.    wynagrodzenie za część miesiąca pracownika:
            -    zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie miesiąca,
            -    zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie miesiąca, który dodatkowo choruje i przebywa na urlopie wypoczynkowym,
            -    który przechodzi w trakcie miesiąca na urlop wychowawczy, bezpłatny.
b.    zmiana etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
c.    zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego (podwyżka lub obniżka wynagrodzenia,
d.    zmiana sposobu wynagradzania w trakcie miesiąca kalendarzowego (zmiana stałej stawki zaszeregowania na stawkę godzinową),
e.    wynagrodzenie za 1 dzień pracy w przypadku choroby trwającej 30 dni kalendarzowych.

5.    Ustalenie podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy:
a.    przepisy prawne,
b.    jakie składniki wynagrodzenia uwzględniamy przy ustalaniu podstawy,
c.    składniki wynagrodzenia w stałej wysokości,
d.    wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc,
e.    skutki zmiany wynagrodzenia na ustalenie podstawy (przeliczanie zmiennych składników wynagrodzenia),
f.    urlop na przełomie miesięcy a ustalenie podstawy,
g.    długotrwała choroba pracownika a ustalenie podstawy,
h.    obliczanie wynagrodzenia za urlop.

6.    Ustalenie podstawy do naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy:
a.    ustalenie współczynnika do obliczenia ekwiwalentu za urlop,
b.    składniki wynagrodzenia w stałej wysokości,
c.    wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc,
d.    wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc,
e.    ustalenie podstawy w przypadku nieprzepracowania pełnych 3 miesięcy,
f.    uzupełnianie wynagrodzenia do pełnego miesiąca,
g.    obliczanie ekwiwalentu za urlop.

7.    Wynagrodzenie za inne nieobecności w pracy:
a.    wynagrodzenie za urlop okolicznościowy,
b.    wynagrodzenie za urlop okolicznościowy w razie zaprzestania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia,
c.    zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem (art. 188 K.p.),
d.    zwolnienie na poszukiwanie pracy,
e.    zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

8.    Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych:
a.    przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych,
b.    udzielanie czasu wolnego, rozliczenie wynagrodzenia za pracę
w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika (stanowisko PIP, SN), który odebrał czas wolny w innym miesiącu niż wypracowane nadgodziny,
c.    udzielanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych bez wniosku pracownika, rozliczenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych bez wniosku pracownika, który odebrał czas wolny w innym miesiącu niż wypracowane nadgodziny,
d.    wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia w miesiącu w którym pracownik odbiera czas wolny z tytułu wypracowanych nadgodzin,
e.    obliczanie wysokości normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
f.    obliczanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
g.    rekompensowanie pracy w dniu wolnym od pracy,
h.    udzielanie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy a liczba przepracowanych godzin w okresie rozliczeniowym,
i.    rozliczanie nadgodzin niepełnoetatowca.

9. Wynagrodzenie za czas dyżuru i przestoju przy różnych systemach wynagrodzeń
a.    ustalenie wynagrodzenia za czas dyżuru,
b.    ustalenie wynagrodzenia za czas przestoju.

10. Podstawa do wypłaty wynagrodzenia i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
a.    przepisy prawne,
b.    nabywanie prawa do świadczeń chorobowych,
c.    wysokość świadczeń chorobowych,
d.    ustalenie podstawy naliczania świadczeń chorobowych,
e.    uzupełnianie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru,
f.    ustalenie podstawy w przypadku wypłaty wynagrodzenia z opóźnieniem,
g.    pracownik chorujący w pierwszym miesiącu zatrudnienia i posiadający okres wyczekiwania,
h.    zasady uwzględniania w podstawie wymiaru różnych składników wynagrodzenia,
i.    wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę wymiaru zasiłku,
j.    zasady ustalania nowej podstawy w pobieraniu zasiłków,
k.    przeliczenie podstawy w przypadku zaprzestania wypłaty danego składnika wynagrodzenia,
l.    potrącenie za nieterminowe dostarczenie zwolnienia,
m.    formularze dokumentujące uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

11.    Opłacanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
a.    podstawa wymiaru składki na FP i FGŚP,
b.    osoby za które pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na FP
i FGŚP:
            -    pracownicy, którzy osiągnęli odpowiedni wiek,
            -    pracownik będący wcześniej osobą bezrobotną,
            -    pracownicy powracający z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego.

12.    Zagadnienia problemowe dotyczące opodatkowania i oskładkowania wypłat pieniężnych, świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
a.    wynajem mieszkań dla pracowników:
            -    jak ustalić przychód pracownikowi z tytułu nieodpłatnego użytkowania lokalu,
            -    jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z ulgi podatkowej,
            -    rozliczenie wynagrodzenia pracownika w miesiącu w którym użytkował lokal.
b.    organizowanie

Terminarz

Szkolenie w Katowicach trwa 16 godzin dydaktycznych.
Prowadzący: Ewa Polewczak
Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15

Szkolenie w Warszawie trwa 16 godzin dydaktycznych.
Prowadzący: Paulina Bramson
Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15

Szkolenie online trwa 12 godzin dydaktycznych.
Prowadzący: Beata Block
Szkolenie 2-dniowe - zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki.
Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 16:30 - 19:00
- przerwa 15 minut
- 19:15 - 21:15

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- Czas trwania szkolenia zależy od wybranego trybu i lokalizacji
Block
Beata Block

Praktyk z długoletnim doświadczeniem w pracy w dziale personalnym. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Biznesu Uniwersytetu Śląskiego oraz z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Politechnice Śląskiej, w 2012 roku ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Beata Block

Bramson
Paulina  Bramson

Kadry i Płace

Zdobyła bardzo duże doświadczenie poprzez pracę w działach kadr i płac różnych firm, od małych po bardzo duże korporacje. Ekspert w zakresie naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, doświadczony wykładowca, trener biznesu. Od ponad 10 lat związana z działami kadr i płac. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni współpracownik Centrum szkoleniowego FRR Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia szkoleń Kadrowo Płacowych. Wiedzę przekazuje w bardzo przystępny sposób, otrzymując za każdym razem bardzo wysokie oceny w ankietach wypełnianych przez uczestników na koniec zajęć.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Paulina  Bramson

Polewczak
Ewa Polewczak

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dawniej Akademii Ekonomicznej w Krakowie) na kierunku Zarządzenie zasobami ludzkimi, posiadająca wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kadr i płac a później kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wynagrodzenia, czas pracy, rozliczenie składkowe, podatkowe itp.), popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Ewa Polewczak

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • lunch
  • certyfikat
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Warszawa, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
  1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
  2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
  3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekunowie szkoleń

Online
Natalia Rup

Ostatnio przeglądane

486
czas trwania Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 47 edycja
Opiekunowie szkoleń
Online
Natalia Rup

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij