ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Prowadzący Prowadzący  Tomasz Zdziarski

Szkolenie Analiza finansowa Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia analizy finansowej. Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności interpretacji wyników oraz oceny sytuacji kapitałowo-majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Dowiedzą się także jak trafnie analizować i interpretować sprawozdania finansowe.

3
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
06.12 - 07.12.2021
Online
Tryb dzienny
Pewny termin
998,00 zł netto / brutto
18.01 - 19.01.2022
Warszawa
Tryb dzienny
1290,00 zł netto / brutto
20.01 - 21.01.2022
Online
Tryb dzienny
998,00 zł netto / brutto
998 1290 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności do prawidłowego przeprowadzenia analizy finansowej.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
 • szybko ocenić wynik podmiotów gospodarczych
 • prawidłowo ocenić sytuację kapitałowo-majątkową i finansową podmiotu gospodarczego
 • trafnie analizować i interpretować sprawozdania finansowe
 • wykorzystywać metodę wskaźnikową do praktycznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • pozyskanie wiedzy dotyczącej podstawowych koncepcji, narzędzi i metod zarządzania firmą niezbędnych z finansowego punktu widzenia
 • zrozumienie i nabycie umiejętności swobodnego poruszania w świecie terminologii sprawozdawczej
 • poznanie i opanowanie finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • nabycie umiejętności prowadzenia analiz wyników przedsiębiorstwa
Adresaci szkolenia:
 • osoby zainteresowane analizą sprawozdań finansowych i fachowym pozyskiwaniem informacji dotyczących kondycji firmy
 • osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie analizy finansowej w firmach
 • specjaliści finansowi oraz inwestycyjni
 • wszyscy ci, którzy w przyszłości zawodowej będą zaangażowani w proces opracowywania sprawozdań finansowych oraz pozyskiwania i interpretacji informacji na temat kondycji przedsiębiorstwa.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
 1. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz działalności przedsiębiorstwa
 2. Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych:
  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • rachunek przepływów pieniężnych
  • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  • informacja dodatkowa
  • sprawozdanie z działalności
 3. Analiza wstępna sprawozdań finansowych:
  • wstępna analiza bilansu
  • wstępna analiza rachunku zysków i strat
  • wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych
 4. Analiza wskaźnikowa:
  • wskaźniki płynności
  • wskaźniki rentowności
  • wskaźniki aktywności
  • wskaźniki zadłużenia
  • analiza benchmarkingowa
 5. Wielowymiarowość analizy finansowej – model duPonta
 6. Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników:
  • istota monitoringu finansowego
  • przykład działania Quick-testu
  • wielowymiarowe modele upadłości: model Altmana, modele dla Polski
 7. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa jako uzupełnienie analizy finansowej:
  • przyczyny badania otoczenia przedsiębiorstwa
  • źródła danych o otoczeniu przedsiębiorstwa
  • analiza SWOT
  • model 5 sił Portera

Terminarz

zmień
06.12.2021 - 07.12.2021, Online, tryb dzienny
- 06.12.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
- 07.12.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel
zmień
18.01.2022 - 19.01.2022, Warszawa, tryb dzienny
- 18.01.2022 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
- 19.01.2022 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel
zmień
20.01.2022 - 21.01.2022, Online, tryb dzienny
- 20.01.2022 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
- 21.01.2022 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Zdziarski
Tomasz Zdziarski

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze analiz, planowania strategicznego, a także controllingu biznesowego. Pracował w charakterze planisty i kontrolera biznesowego. Był odpowiedzialny m.in. za budowę procedur i narzędzi do oceny opłacalności projektów rozwojowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów. Aktualnie zarządza przedsiębiorstwem produkcyjnym. Specjalizuje się w szkoleniach oraz doradztwie w zakresie controllingu, finansów, analiz oraz zarządzania. Ma na koncie zrealizowane ponad 1300 godzin szkoleniowych. Głównym zagadnieniem prowadzonych przez niego szkoleń jest zastosowanie Excela w usprawnieniu procesów biznesowych w firmie oraz zautomatyzowaniu pracy działów controllingowych i finansowych. Atutem prowadzonych zajęć jest praktyczne wykorzystanie pakietu MS Office w codziennej pracy zarówno pracowników operacyjnych jak też managerów. Tomasz posiada tytuł Master of Business Administration zdobyty na Franklin University w Ohio. W ramach Programu MBA opracował analizę i plan strategiczny dla największego polskiego przedsiębiorstwa z sektora usług lotniskowych. Jest również absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją Inżynieria Finansowa. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Systemów Informacyjnych i Analizy Danych, a także kurs na Kontrolera Biznesowego i inne liczne szkolenia. Praktyk biznesu w zakresie: • analiz strategicznych, • opracowywania planów strategicznych, • modelowania i wdrażania systemów rachunkowości zarządczej i controllingu, projektowania rachunku kosztów, • wdrażania systemów zarządzania przez cele (MBO), • konstrukcji i oceny biznesplanów, • analiz efektywności inwestycji. Prowadzi również doradztwo w zakresie analiz finansowo-biznesowych. Ma na swoim koncie kilka dużych projektów związanych z doradztwem strategicznym dla startupów, jak również dużych klientów z branży ubezpieczeniowej, infrastrukturalnej. W tych projektach pełnił rolę konsultanta wiodącego odpowiedzialnego za realizację całości prac. Prywatnie pasjonat podróży i żeglarstwa.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Tomasz Zdziarski

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Opiekun szkoleń

Online, Warszawa
Monika Połosak

Ostatnio przeglądane

40
czas trwania Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 111 edycja
Opiekun szkoleń
Online, Warszawa
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij