ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Prowadzący Prowadzący  Tomasz Zdziarski

Szkolenie Analiza finansowa Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia analizy finansowej. Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności interpretacji wyników oraz oceny sytuacji kapitałowo-majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Dowiedzą się także jak trafnie analizować i interpretować sprawozdania finansowe.

2
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
28.09 - 29.09.2023
Warszawa
Tryb dzienny
Pewny termin
1400,00 zł netto / brutto
13.11 - 14.11.2023
Online: na żywo
Tryb dzienny
1290,00 zł netto / brutto
1290 1400 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności do prawidłowego przeprowadzenia analizy finansowej.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
 • szybko ocenić wynik podmiotów gospodarczych
 • prawidłowo ocenić sytuację kapitałowo-majątkową i finansową podmiotu gospodarczego
 • trafnie analizować i interpretować sprawozdania finansowe
 • wykorzystywać metodę wskaźnikową do praktycznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • pozyskanie wiedzy dotyczącej podstawowych koncepcji, narzędzi i metod zarządzania firmą niezbędnych z finansowego punktu widzenia
 • zrozumienie i nabycie umiejętności swobodnego poruszania w świecie terminologii sprawozdawczej
 • poznanie i opanowanie finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • nabycie umiejętności prowadzenia analiz wyników przedsiębiorstwa
Adresaci szkolenia:
 • osoby zainteresowane analizą sprawozdań finansowych i fachowym pozyskiwaniem informacji dotyczących kondycji firmy
 • osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie analizy finansowej w firmach
 • specjaliści finansowi oraz inwestycyjni
 • wszyscy ci, którzy w przyszłości zawodowej będą zaangażowani w proces opracowywania sprawozdań finansowych oraz pozyskiwania i interpretacji informacji na temat kondycji przedsiębiorstwa.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
 1. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz działalności przedsiębiorstwa
 2. Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych:
  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • rachunek przepływów pieniężnych
  • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  • informacja dodatkowa
  • sprawozdanie z działalności
 3. Analiza wstępna sprawozdań finansowych:
  • wstępna analiza bilansu
  • wstępna analiza rachunku zysków i strat
  • wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych
 4. Analiza wskaźnikowa:
  • wskaźniki płynności
  • wskaźniki rentowności
  • wskaźniki aktywności
  • wskaźniki zadłużenia
  • analiza benchmarkingowa
 5. Wielowymiarowość analizy finansowej – model duPonta
 6. Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników:
  • istota monitoringu finansowego
  • przykład działania Quick-testu
  • wielowymiarowe modele upadłości: model Altmana, modele dla Polski
 7. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa jako uzupełnienie analizy finansowej:
  • przyczyny badania otoczenia przedsiębiorstwa
  • źródła danych o otoczeniu przedsiębiorstwa
  • analiza SWOT
  • model 5 sił Portera

Terminarz

zmień
28.09.2023 - 29.09.2023, Warszawa, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel
- 28.09.2023, czwartek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
- 29.09.2023, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
zmień
13.11.2023 - 14.11.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel
- 13.11.2023, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
- 14.11.2023, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Zdziarski
Tomasz Zdziarski

Doświadczony manager i przedsiębiorca. Tomasz posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania, finansów oraz controllingu, zdobyte w takich branżach jak FMCG, telekomunikacyjnej, lotniskowej. Był odpowiedzialny m.in. wdrożenia systemów controllingowych, za budowę procedur i narzędzi do oceny opłacalności projektów rozwojowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów. Przez wiele lat zarządzał przedsiębiorstwem produkcyjnym. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Finansów i Controllingu w przedsiębiorstwie budowlano-deweloperskim, a także prowadzi własną działalność biznesową. Tomasz specjalizuje się w szkoleniach oraz doradztwie w zakresie controllingu, finansów, analiz oraz zarządzania. Ma na koncie zrealizowane ponad 4.000 godzin szkoleniowych. Głównym obszarem zawodowym i szkoleniowo-doradczym jest łączenie praktycznej wiedzy zarządczej, finansowej w usprawnieniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Atutem prowadzonych zajęć jest praktyczne podejście, wsparte wykorzystaniem pakietu MS Office w codziennej pracy zarówno pracowników operacyjnych jak też managerów. Tomasz posiada tytuł Master of Business Administration. Jest absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją Inżynieria Finansowa. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Systemów Informacyjnych i Analizy Danych, a także kurs dla Kontrolerów Biznesowych oraz inne liczne szkolenia. Posiada także dyplom Advanced Controlling Business Partner przyznawany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) oraz tytuł IBCS® Certified Analyst. Współautor książki „Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe” – wyd. Wolters Kluwer Polska.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Tomasz Zdziarski

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Warszawa, Online
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Warszawa, Online
Monika Połosak

Ostatnio przeglądane

40
czas trwania Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 125 edycja
Opiekun szkoleń
Warszawa, Online
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij