Szkolenia FRR

RÓŻNICE KURSOWE W RACHUNKOWOŚCI I PODATKACH

Prowadzący Prowadzący  Dorota Andrychowska, Ekspert FRR

Różnice kursowe szkolenie Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które mają do czynienia z operacjami gospodarczymi przeprowadzanymi w obcej walucie. Na szkoleniu zostaną omówione między innymi praktyczne aspekty ewidencji i rozliczania transakcji wyrażonych w walutach obcych, zasady wyceny bilansowej pozycji wyrażonych w walutach obcych, zasady prezentacji różnic kursowych w rachunku zysków i strat oraz wpływ różnic kursowych na wynik finansowy i podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych. Gwarantujemy minimum teorii przy maksimum praktyki!

2
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
12.08.2021
Online
Tryb dzienny
Pewny termin
448,00 zł netto / brutto
31.08.2021
Katowice
Tryb dzienny
550,00 zł netto / brutto
448 550 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników szkolenia z istotą i przesłankami powstawania różnic kursowych i ich rozliczania wg przepisów prawa bilansowego i podatkowego. Uczestnik pozna między innymi:
 • aktualny stan prawny dotyczący bilansowych różnic kursowych
 • aktualny stan prawny dotyczący podatkowych różnic kursowych
 • sposoby ewidencji i rozliczania transakcji wyrażonych w walutach obcych
 • zasady wyceny bilansowej pozycji wyrażonych w walutach obcych
 • zasady prezentacji różnic kursowych w rachunku zysków i strat
 • wpływ różnic kursowych na wynik bilansowy i podatkowy podmiotów gospodarczych
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zdobycie aktualnej wiedzy na temat bilansowych różnic kursowych
 • zdobycie aktualnej wiedzy na temat podatkowych różnic kursowych
 • przećwiczenie na podstawie praktycznych przykładów zasad ewidencji różnic kursowych
 • przećwiczenie na podstawie praktycznych przykładów metod rozliczania różnic kursowych
 • zapoznanie się z zasadami wyceny bilansowej pozycji wyrażonych w walutach obcych
 • uzyskanie praktycznych informacji i porad dotyczących rozliczania transakcji w walutach obcych
Adresaci szkolenia:
 • asystenci księgowości
 • samodzielni księgowi
 • pracownicy działów finansowo-księgowych
 • pracownicy biur rachunkowych
 • osoby zamierzające otworzyć biura rachunkowe
 • osoby zainteresowane tematyką różnic kursowych
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA!
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

I. Zasady wyceny transakcji wyrażonych w walutach obcych na moment ich przeprowadzenia

- w świetle przepisów prawa bilansowego
- w świetle przepisów prawa podatkowego PIT i CIT
- w świetle przepisów VAT

II. Podstawowe operacje na rachunku walutowym na przykładach praktycznych

- wpływ należności w walutach obcych    
- zakup waluty obcej w banku lub kantorze    
- odsetki doliczone przez bank do rachunku walutowego    
- spłata zobowiązań wyrażonych w walucie obcej    
- rozchód środków z rachunku walutowego z tytułu ich sprzedaży    
- przekazanie waluty obcej z rachunku walutowego do kasy walutowej

III. Rozliczanie transakcji wyrażonych w walutach obcych na przykładach praktycznych

- zakup środka trwałego od kontrahenta z Unii Europejskiej poprzedzony zaliczką    
- zaliczka otrzymana w walucie obcej na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
- zaliczka otrzymana w walucie obcej na dostawę krajową towarów
- faktura otrzymana od kontrahenta zagranicznego w złotówkach, a opłacona w walucie obcej    
- opłata za przelew zagraniczny potrącona z kwoty należności    
- leasing w walucie obcej
- rachunki w walucie obcej opłacone kartą płatniczą podczas podróży służbowej
- pożyczka zaciągnięta w walucie obcej

IV. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy oraz ich prezentacja w rachunku zysków i strat

- zasady wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy
- ujęcie różnic kursowych z wyceny bilansowej
- rozliczenie w księgach następnego roku różnic kursowych ujętych na dzień bilansowy

V. Metody rozliczania różnic kursowych

- metoda podatkowa
- metoda memoriałowa
- konsekwencje wyboru określonej metody

VI. Różnice kursowe w rachunku podatkowym – wybrane wyjaśnienia i interpretacje

- różnice kursowe ustalane dla celów podatkowych metodą rachunkową w ujęciu
- rozliczenie różnic kursowych powstałych w związku z nabyciem udziałów
- różnice kursowe powstałe w wyniku płatności związanych z wytworzeniem środka trwałego a jego wartość początkowa

 

 


Terminarz

zmień
12.08.2021 - 12.08.2021, Online, tryb dzienny
- 12.08.2021 (10:00 - 14:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
RÓŻNICE KURSOWE W RACHUNKOWOŚCI I PODATKACH
zmień
31.08.2021 - 31.08.2021, Katowice, tryb dzienny
- 31.08.2021 (09:00 - 14:15)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
RÓŻNICE KURSOWE W RACHUNKOWOŚCI I PODATKACH

Czas trwania

5 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Andrychowska
Dorota Andrychowska

rachunkowość

Od 30 lat pracuje na stanowiskach związanych z działalnością gospodarczą, rachunkowością oraz opodatkowaniem firm. W latach 1993-2002 była główną księgową spółki z o.o., natomiast od 2000 r. do dnia dzisiejszego jest współwłaścicielką biura rachunkowego. Biegły rewident nr 14 449 zatrudniony kilkanaście lat - do nadal, na stanowisku kierownika ds. audytu w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Od blisko 10 lat wykładowca z zamiłowania i wyboru - z zakresu rachunkowości i działalności jednostek. Trener współpracujący głównie z firmą FRR oraz sporadycznie z innymi firmami szkoleniowymi z Katowic, Warszawy i okolic. Uczy innych, ale jednocześnie aktywnie kształci się sama, bo uważa, że taki zawód wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji i sprostania ciągłym zmianom przepisów. Prywatnie mama trójki „niesfornych” nastolatków. Miłośniczka psów, kotów, koni i wszystkich innych zwierząt, która całe życie uważa, że: "Nikt nie jest na tyle mądry, aby ocenić co jest możliwe, a co nie".

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Dorota Andrychowska

Ekspert FRR 

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Warszawa, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekunowie szkoleń

Katowice
Aleksandra Szczepańska

Ostatnio przeglądane

292
czas trwania Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 23 edycja
Opiekunowie szkoleń
Katowice
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij