RÓŻNICE KURSOWE W RACHUNKOWOŚCI I PODATKACH

Prowadzący Prowadzący  Barbara Talowska - Ciołczyk

Różnice kursowe szkolenie Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które mają do czynienia z operacjami gospodarczymi przeprowadzanymi w obcej walucie. Na szkoleniu zostaną omówione między innymi praktyczne aspekty ewidencji i rozliczania transakcji wyrażonych w walutach obcych, zasady wyceny bilansowej pozycji wyrażonych w walutach obcych, zasady prezentacji różnic kursowych w rachunku zysków i strat oraz wpływ różnic kursowych na wynik finansowy i podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych. Gwarantujemy minimum teorii przy maksimum praktyki!

2
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
12.03.2024
Online: na żywo
Tryb dzienny
570,00 zł netto / brutto
18.03.2024
Katowice
Tryb dzienny
610,00 zł netto / brutto
570 610 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników szkolenia z istotą i przesłankami powstawania różnic kursowych i ich rozliczania wg przepisów prawa bilansowego i podatkowego. Uczestnik pozna między innymi:
 • aktualny stan prawny dotyczący bilansowych różnic kursowych
 • aktualny stan prawny dotyczący podatkowych różnic kursowych
 • sposoby ewidencji i rozliczania transakcji wyrażonych w walutach obcych
 • zasady wyceny bilansowej pozycji wyrażonych w walutach obcych
 • zasady prezentacji różnic kursowych w rachunku zysków i strat
 • wpływ różnic kursowych na wynik bilansowy i podatkowy podmiotów gospodarczych
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zdobycie aktualnej wiedzy na temat bilansowych różnic kursowych
 • zdobycie aktualnej wiedzy na temat podatkowych różnic kursowych
 • przećwiczenie na podstawie praktycznych przykładów zasad ewidencji różnic kursowych
 • przećwiczenie na podstawie praktycznych przykładów metod rozliczania różnic kursowych
 • zapoznanie się z zasadami wyceny bilansowej pozycji wyrażonych w walutach obcych
 • uzyskanie praktycznych informacji i porad dotyczących rozliczania transakcji w walutach obcych
Adresaci szkolenia:
 • asystenci księgowości
 • samodzielni księgowi
 • pracownicy działów finansowo-księgowych
 • pracownicy biur rachunkowych
 • osoby zamierzające otworzyć biura rachunkowe
 • osoby zainteresowane tematyką różnic kursowych
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA!
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
 1. Zasady wyceny transakcji wyrażonych w walutach obcych na moment ich przeprowadzenia
  • w świetle przepisów prawa bilansowego
  • w świetle przepisów prawa podatkowego PIT i CIT
  • w świetle przepisów VAT
 2. Podstawowe operacje na rachunku walutowym na przykładach praktycznych
  • wpływ należności w walutach obcych
  • zakup waluty obcej w banku lub kantorze
  • odsetki doliczone przez bank do rachunku walutowego
  • spłata zobowiązań wyrażonych w walucie obcej
  • rozchód środków z rachunku walutowego z tytułu ich sprzedaży
  • przekazanie waluty obcej z rachunku walutowego do kasy walutowej
 3. Rozliczanie transakcji wyrażonych w walutach obcych na przykładach praktycznych
  • zakup środka trwałego od kontrahenta z Unii Europejskiej poprzedzony zaliczką
  • zaliczka otrzymana w walucie obcej na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
  • zaliczka otrzymana w walucie obcej na dostawę krajową towarów
  • faktura otrzymana od kontrahenta zagranicznego w złotówkach, a opłacona w walucie obcej
  • opłata za przelew zagraniczny potrącona z kwoty należności
  • leasing w walucie obcej
  • rachunki w walucie obcej opłacone kartą płatniczą podczas podróży służbowej
  • pożyczka zaciągnięta w walucie obcej
 4. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy oraz ich prezentacja w rachunku zysków i strat
  • zasady wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy
  • ujęcie różnic kursowych z wyceny bilansowej
  • rozliczenie w księgach następnego roku różnic kursowych ujętych na dzień bilansowy
 5. Metody rozliczania różnic kursowych
  • metoda podatkowa
  • metoda memoriałowa
  • konsekwencje wyboru określonej metody
 6. Różnice kursowe w rachunku podatkowym – wybrane wyjaśnienia i interpretacje
  • różnice kursowe ustalane dla celów podatkowych metodą rachunkową w ujęciu
  • rozliczenie różnic kursowych powstałych w związku z nabyciem udziałów
  • różnice kursowe powstałe w wyniku płatności związanych z wytworzeniem środka trwałego a jego wartość początkowa

Terminarz

12.03.2024 - 12.03.2024, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

RÓŻNICE KURSOWE W RACHUNKOWOŚCI I PODATKACH
- 12.03.2024, wtorek (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
18.03.2024 - 18.03.2024, Katowice, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

RÓŻNICE KURSOWE W RACHUNKOWOŚCI I PODATKACH
- 18.03.2024, poniedziałek (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Talowska - Ciołczyk
Barbara  Talowska - Ciołczyk

Rachunkowość

Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte w giełdowych firmach z różnych branż. Znajomość funkcjonowania rachunkowości w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych, a także prowadzących działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Specjalizuje się w szczególności w następujących tematach: sprawozdawczość finansowa, podatek odroczony, rachunek kosztów, środki trwałe.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara  Talowska - Ciołczyk

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

Opiekunowie szkoleń

Katowice
Aleksandra Szczepańska

Ostatnio przeglądane

292
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 73 edycja
ocena Szkolenie obejmuje praktyczny zakres informacji opisujących zmiany wynikające z wprowadzenia Ładu gospodarczego i z powodu zastosowania narzędzi w związku z pandemią covid-19
Opiekunowie szkoleń
Katowice
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij