DORADCA PODATKOWY - KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW

Prowadzący Prowadzący  Andrzej Pulut, Ekspert FRR

Doradca podatkowy kurs Celem kursu jest gruntowne przygotowanie osób przystępujących do egzaminu na Doradcę Podatkowego w Ministerstwie Finansów. Ukończenie kursu pomaga słuchaczom w zdobyciu uprawnień do wykonywania zawodu Doradcy Podatkowego. Wiedza przekazywana na zajęciach jest zgodna z treścią aktualnych aktów prawnych (w tym decyzji urzędów i izb skarbowych oraz wyroków NSA) dotyczących podatków. Osoby, które ukończyły ten kurs zdają egzamin w Ministerstwie bez większych trudności.

1
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
20.01 - 27.04.2024
Online: na żywo
Tryb weekendowy
3490,00 zł -350 zł i
Rabat w wysokości 350 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 30.11.2023 r.
3140,00 zł netto / brutto
3140 3140 PLN
MAMY WYSOKĄ „ZDAWALNOŚĆ” EGZAMINU PAŃSTWOWEGO.

Bazujemy na podstawie aktualnych pytań egzaminacyjnych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Cel kursu:
- gruntowne przygotowanie osób przystępujących do egzaminu na Doradcę Podatkowego w Ministerstwie Finansów;
- umożliwienie słuchaczom zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu Doradcy Podatkowego;
- przekazanie wiedzy zgodnej z treścią aktualnych aktów prawnych (w tym decyzji urzędów i izb skarbowych oraz wyroków NSA) dotyczących podatków.

Korzyści z uczestnictwa w kursie:
 • przygotowanie do egzaminu państwowego (egzamin pisemny i ustny) na doradcę podatkowego;
 • gruntowne opanowanie zasad funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce;
 • przyswojenie reguł nowoczesnej rachunkowości, kontroli wewnętrznej i postępowania egzekucyjnego;
 • opanowanie umiejętności umożliwiających efektywne prowadzenie kancelarii podatkowej lub biura rachunkowego.
Adresaci kursu:
 • osoby, które chcą przystąpić do egzaminu w Ministerstwie Finansów w celu uzyskania licencji;
 • osoby na stanowiskach specjalisty do spraw podatkowych chcące zwiększyć swoje kwalifikacje;
 • pracownicy pionu księgowo-finansowego, którzy chcą zdobyć ekspercką wiedzę w zakresie podatków.
Metodyka prowadzenia zajęć:
Wykłady i dyskusja z uczestnikami, warsztaty praktyczne - rozwiązywanie testów i pisanie kazusów, rozwiązywanie pytań otwartych. Indywidualne podejście do każdego z uczestników.

Uczestnicy otrzymają:
 • opracowane odpowiedzi na pytania testowe
 • opracowane kazusy, opublikowane na stronie MF, i obowiązujące na egzaminie pisemnym
 • opracowane pytania otwarte
 • Książkę "PODATKI – UJEDNOLICONE PRZEPISY- stan prawny", która zawiera najważniejsze ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze dotyczące podatków
Egzamin ministerialny składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego. Zajęcia zostały przygotowane w oparciu o aktualne pytania egzaminacyjne opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Więcej informacji na temat egzaminu ministerialnego:
KLIK!

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

I.    Źródła prawa i wykładnia prawa

II.    Analiza podatkowa

III.    Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

IV.    Materialne prawo podatkowe
1.Interpretacja przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych
2.Zobowiązania podatkowe
3.Tajemnica skarbowa
4.Podatek od towarów i usług
5.Podatek dochodowy od osób fizycznych
6.Podatek dochodowy od osób prawnych
7.Podatek tonażowy
8.Podatek akcyzowy
9.Podatek od gier
10.Podatki i opłaty lokalne:
•    Podatek od nieruchomości,
•    Podatek od środków transportowych
•    Podatek rolny i podatek leśny
•    Podatek od czynności cywilnoprawnych
•    Podatek od spadków i darowizn
•    Opłaty skarbowe i inne opłaty lokalne

V.    Postępowanie przez organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
1.    Postępowanie przez organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi:
•    Kodeks postępowania administracyjnego,
•    Postępowanie podatkowe,
•    Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa,
•    Wydanie zaświadczeń przez organy podatkowe,
•    Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
•    Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
2.    Postępowanie egzekucyjne w administracji

VI.    Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne

VII.    Prawo dewizowe

VIII.    Prawo karne skarbowe

IX.    Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa
1.    Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej
2.    Kontrola skarbowa

X.    Rachunkowość

XI.    Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

XII.    Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

XIII.    Kazusy


Terminarz

20.01.2024 - 27.04.2024, Online, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Paulina Kołątaj

DORADCA PODATKOWY - KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW
- 20.01.2024, sobota (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Andrzej Pulut
- 21.01.2024, niedziela (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Andrzej Pulut
- 03.02.2024, sobota (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 04.02.2024, niedziela (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 17.02.2024, sobota (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 18.02.2024, niedziela (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 02.03.2024, sobota (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 03.03.2024, niedziela (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 16.03.2024, sobota (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 17.03.2024, niedziela (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 06.04.2024, sobota (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 07.04.2024, niedziela (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 13.04.2024, sobota (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 27.04.2024, sobota (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Ekspert FRR

Czas trwania

144 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Pulut
Andrzej Pulut

Biegły rewident nr wpisu 10972, doradca podatkowy nr wpisu 10038, ekonomista, absolwent Wydziału Finanse i Bankowość specjalizacja rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od roku 2011 doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - przygotowana rozprawa doktorska w zakresie procesu transformacji zasad rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego. Szkoleniowiec dla firm oraz osób fizycznych z zakresu rachunkowości, doradztwa podatkowego, w szczególności szkolenia dotyczące kandydatów na doradców podatkowych. Konsultant rozwiązań księgowo podatkowych dla spółek. Obecnie sprawujący nadzór księgowy nad Grupą Kapitałową notowaną na GWP oraz pełni funkcje Prezesa Zarządu firmy audytorskiej CAISHEN AUDYT Spółka z o.o. W zakresie działalności audytorskiej był kluczowym biegłym rewidentem dla grup kapitałowych, jednostek samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego, publicznych szpitali klinicznych, szkół wyższych, jednostek NFZ, PFRON, Lasów Państwowych. Doświadczenie zawodowe związane wykonywaniem zawodu: kierownika działu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, główny księgowy, dyrektor ds. finansowych oraz wynikające z nabyciem uprawnień (certyfikat księgowego, doradca podatkowy, biegły rewident)

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Andrzej Pulut

Ekspert FRR 

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • książkę PODATKI - ujednolicone przepisy
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • książkę PODATKI - ujednolicone przepisy
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
 • certyfikat ukończenia szkolenia (zostanie wysłany pocztą)
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 lub 3 raty. Dla płatności w dwóch ratach doliczamy 2% wartości kursu, dla trzech rat doliczamy 3% wartości kursu.
zadatek Zadatek. W celu potwierdzenia udziału w kursie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

262
czas trwania Czas trwania: 144 godziny dydaktyczne
numer edycji Numer edycji: 10 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij