DORADCA PODATKOWY - KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW

Prowadzący Prowadzący  Tomasz Gzela, Piotr Prokocki, Specjaliści - praktycy, Aldona Namiestnik-Hok, Andrzej Pulut, dr Małgorzata Rzeszutek, Sylwia Hatala, Agnieszka Piętak

Doradca podatkowy kurs Celem kursu jest gruntowne przygotowanie osób przystępujących do egzaminu na Doradcę Podatkowego w Ministerstwie Finansów. Ukończenie kursu pomaga słuchaczom w zdobyciu uprawnień do wykonywania zawodu Doradcy Podatkowego. Wiedza przekazywana na zajęciach jest zgodna z treścią aktualnych aktów prawnych (w tym decyzji urzędów i izb skarbowych oraz wyroków NSA) dotyczących podatków. Osoby, które ukończyły ten kurs zdają egzamin w Ministerstwie bez większych trudności.

1
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
14.09 - 19.01.2025
Online: na żywo
Tryb weekendowy
Pewny termin
3890,00 zł -20% i
Rabat w wysokości 20% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 30.06.2024 r.
3112,00 zł netto / brutto
3112 3112 PLN
MAMY WYSOKĄ „ZDAWALNOŚĆ” EGZAMINU PAŃSTWOWEGO.

Bazujemy na podstawie aktualnych pytań egzaminacyjnych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Cel kursu:
- gruntowne przygotowanie osób przystępujących do egzaminu na Doradcę Podatkowego w Ministerstwie Finansów;
- umożliwienie słuchaczom zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu Doradcy Podatkowego;
- przekazanie wiedzy zgodnej z treścią aktualnych aktów prawnych (w tym decyzji urzędów i izb skarbowych oraz wyroków NSA) dotyczących podatków.

Korzyści z uczestnictwa w kursie:
 • przygotowanie do egzaminu państwowego (egzamin pisemny i ustny) na doradcę podatkowego;
 • gruntowne opanowanie zasad funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce;
 • przyswojenie reguł nowoczesnej rachunkowości, kontroli wewnętrznej i postępowania egzekucyjnego;
 • opanowanie umiejętności umożliwiających efektywne prowadzenie kancelarii podatkowej lub biura rachunkowego.
Adresaci kursu:
 • osoby, które chcą przystąpić do egzaminu w Ministerstwie Finansów w celu uzyskania licencji;
 • osoby na stanowiskach specjalisty do spraw podatkowych chcące zwiększyć swoje kwalifikacje;
 • pracownicy pionu księgowo-finansowego, którzy chcą zdobyć ekspercką wiedzę w zakresie podatków.
Metodyka prowadzenia zajęć:
Wykłady i dyskusja z uczestnikami, warsztaty praktyczne - rozwiązywanie testów i pisanie kazusów, rozwiązywanie pytań otwartych. Indywidualne podejście do każdego z uczestników.

Uczestnicy otrzymają:
 • opracowane odpowiedzi na pytania testowe
 • opracowane kazusy, opublikowane na stronie MF, i obowiązujące na egzaminie pisemnym
 • opracowane pytania otwarte
 • Książkę "PODATKI – UJEDNOLICONE PRZEPISY- stan prawny", która zawiera najważniejsze ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze dotyczące podatków
Egzamin ministerialny składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego. Zajęcia zostały przygotowane w oparciu o aktualne pytania egzaminacyjne opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Więcej informacji na temat egzaminu ministerialnego:
KLIK!

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

I.    Źródła prawa i wykładnia prawa

II.    Analiza podatkowa

III.    Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

IV.    Materialne prawo podatkowe
1.Interpretacja przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych
2.Zobowiązania podatkowe
3.Tajemnica skarbowa
4.Podatek od towarów i usług
5.Podatek dochodowy od osób fizycznych
6.Podatek dochodowy od osób prawnych
7.Podatek tonażowy
8.Podatek akcyzowy
9.Podatek od gier
10.Podatki i opłaty lokalne:
•    Podatek od nieruchomości,
•    Podatek od środków transportowych
•    Podatek rolny i podatek leśny
•    Podatek od czynności cywilnoprawnych
•    Podatek od spadków i darowizn
•    Opłaty skarbowe i inne opłaty lokalne

V.    Postępowanie przez organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
1.    Postępowanie przez organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi:
•    Kodeks postępowania administracyjnego,
•    Postępowanie podatkowe,
•    Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa,
•    Wydanie zaświadczeń przez organy podatkowe,
•    Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
•    Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
2.    Postępowanie egzekucyjne w administracji

VI.    Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne

VII.    Prawo dewizowe

VIII.    Prawo karne skarbowe

IX.    Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa
1.    Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej
2.    Kontrola skarbowa

X.    Rachunkowość

XI.    Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

XII.    Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

XIII.    Kazusy


Terminarz

14.09.2024 - 19.01.2025, Online, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Paulina Kołątaj

DORADCA PODATKOWY - KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW
- 14.09.2024, sobota (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Tomasz Gzela
- 15.09.2024, niedziela (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Piotr Prokocki
- 28.09.2024, sobota (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Specjaliści - praktycy
- 29.09.2024, niedziela (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Aldona Namiestnik-Hok
- 12.10.2024, sobota (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Andrzej Pulut
- 13.10.2024, niedziela (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Andrzej Pulut
- 26.10.2024, sobota (09:00 - 17:00)
Prowadzący: dr Małgorzata Rzeszutek
- 27.10.2024, niedziela (09:00 - 17:00)
Prowadzący: dr Małgorzata Rzeszutek
- 23.11.2024, sobota (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Sylwia Hatala
- 24.11.2024, niedziela (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Aldona Namiestnik-Hok
- 07.12.2024, sobota (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Aldona Namiestnik-Hok
- 08.12.2024, niedziela (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Agnieszka Piętak
- 21.12.2024, sobota (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Sylwia Hatala
- 22.12.2024, niedziela (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Agnieszka Piętak
- 18.01.2025, sobota (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Sylwia Hatala
- 19.01.2025, niedziela (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Agnieszka Piętak

Czas trwania

144 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Gzela
Tomasz Gzela

Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania \"praniu pieniędzy\". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \"praniu pieniędzy\", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Tomasz Gzela

Prokocki
Piotr Prokocki

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej). Doradca podatkowy (nr 13404) i radca prawny (nr WA-12559) z ponad 8-letnim doświadczeniem w zakresie prawa podatkowego zdobytym w firmach doradczych (Big4 i jedna z największych polskich kancelarii) oraz na stanowisku Tax Managera w spółce z branży produkcji medycznej. Obecnie współpracuje z działem doradztwa podatkowego globalnej firmy świadczącej usługi korporacyjne, księgowo-podatkowe i administrowania funduszami inwestycyjnymi. Specjalista w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) z dużym doświadczeniem w zakresie obsługi podatkowej transakcji M&A, restrukturyzacji grup kapitałowych, cen transferowych oraz bieżącego doradztwa na rzecz klientów z branży nieruchomościowej, IT i funduszy inwestycyjnych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Piotr Prokocki

Specjaliści - praktycy 

Namiestnik-Hok
Aldona Namiestnik-Hok

księgowość, podatki

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów w Wyższej Szkoła Zarządzania The Polish Open University (obecnie Akademia Finansów i biznesu Vistula) z zakresu Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Doradca podatkowy nr wpisu 14070, posiada również certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem w księgowości i podatkach. Doświadczenie zawodowe z obszaru księgowości zdobywała w dużych międzynarodowych grupach kapitałowych z branży handlowej, usługowej i produkcyjnej. Obecnie współpracuje jako Wykładowca z zakresu rachunkowości i podatków m.in. w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości czy w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Warszawa. Obecnie prowadzi własną kancelarię jako doradca podatkowy.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Aldona Namiestnik-Hok

Pulut
Andrzej Pulut

Biegły rewident nr wpisu 10972, doradca podatkowy nr wpisu 10038, ekonomista, absolwent Wydziału Finanse i Bankowość specjalizacja rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od roku 2011 doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - przygotowana rozprawa doktorska w zakresie procesu transformacji zasad rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego. Szkoleniowiec dla firm oraz osób fizycznych z zakresu rachunkowości, doradztwa podatkowego, w szczególności szkolenia dotyczące kandydatów na doradców podatkowych. Konsultant rozwiązań księgowo podatkowych dla spółek. Obecnie sprawujący nadzór księgowy nad Grupą Kapitałową notowaną na GWP oraz pełni funkcje Prezesa Zarządu firmy audytorskiej CAISHEN AUDYT Spółka z o.o. W zakresie działalności audytorskiej był kluczowym biegłym rewidentem dla grup kapitałowych, jednostek samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego, publicznych szpitali klinicznych, szkół wyższych, jednostek NFZ, PFRON, Lasów Państwowych. Doświadczenie zawodowe związane wykonywaniem zawodu: kierownika działu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, główny księgowy, dyrektor ds. finansowych oraz wynikające z nabyciem uprawnień (certyfikat księgowego, doradca podatkowy, biegły rewident)

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Andrzej Pulut

Rzeszutek
dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez dr Małgorzata Rzeszutek

Hatala
Sylwia Hatala

podatki

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim na kierunku prawo. Doradca Podatkowy (nr wpisu 11599). Od 2021 r. rozpoczęła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej. Prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową współpracując z zespołem radców prawnych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Obsługuje głównie podmioty zagraniczne oraz duże podmioty krajowe. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe jako dyrektor finansowy i główny księgowy. Absolwentka studiów podyplomowych z rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz posiada Certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Specjalizuje się w podatku CIT , Prawie Międzynarodowym oraz VAT.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Sylwia Hatala

Piętak
Agnieszka Piętak

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego - Wydziału Prawa i Administracji. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Podatkami profesjonalnie zajmuje się od 2007 roku. Doświadczenie zdobywała m.in. w międzynarodowych grupach kapitałowych oraz biurach rachunkowych. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego i biuro rachunkowe doradzając klientom w sprawach podatkowych. Wspiera klientów polskich i zagranicznych w szeroko pojętych kwestiach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w ostatnich czasie pomaga odnaleźć się podatnikom i pracownikom w labiryncie zwanym Polskim Ładem. Jako trener współpracuje z FRR, prowadząc szkolenia z tematyki podatku dochodowego od osób fizycznych, Polskiego Ładu oraz podatku dochodowego od osób prawnych. W swoich szkoleniach kładzie nacisk na aspekt praktyczny prezentowanych zagadnień. Pracując w międzynarodowej korporacji zauważyła, że jest mnóstwo osób nie znających języka polskiego, zainteresowanych polskimi podatkami. Dlatego stworzyła własne miejsce w sieci, gdzie stara się tłumaczyć zawiłości polskich przepisów podatkowych, ale w języku angielskim.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Agnieszka Piętak

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • książkę PODATKI - ujednolicone przepisy
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • książkę PODATKI - ujednolicone przepisy
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
 • certyfikat ukończenia szkolenia (zostanie wysłany pocztą)
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 lub 3 raty. Dla płatności w dwóch ratach doliczamy 2% wartości kursu, dla trzech rat doliczamy 3% wartości kursu.
zadatek Zadatek. W celu potwierdzenia udziału w kursie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Poniżej znajduje się lista opinii naszych Klientów na temat szkolenia DORADCA PODATKOWY - KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW. Każda nowa opinia jest weryfikowana przez naszego pracownika pod kątem rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniu.

ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5 (9 ocen)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo fajne szkolenie. Serdecznie polecam. Kontakt z opiekunem kursu fantastyczny. Kadra szkoleniowa profesjonalna i rzetelnie przygotowana. Bardzo mnie cieszył fakt, że szkolenie jest w formie online, ponieważ jestem z Pomorza i osobiście uczestniczyć w nim nie byłoby to możliwe. Trafiłam przypadkowo na to szkolenie ale nie żałuję. Po tym szkoleniu bez większego problemu zdałam egzamin pisemny na doradcę podatkowego i obecnie przygotowuje się bez obaw do ustnego. Jest to jedno z najlepszych szkoleń, w którym brałam udział, a sporo ich było. Proszę się nie zastanawiać tylko korzystać ze szkolenia. Warte swojej ceny. Jeszcze raz dziękuję na super szkolenie i fachową pomoc.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie obejmuje aktualny i pełny zakres zagadnień na egzamin Doradcy podatkowego. Karda prowadząca w pełni profesjonalna. Szkolenie jest merytoryczne, pozwala usystematyzować wiedzę i nabyć nowych wiadomości. Pytania otwarte jak i kazusy dobrze opracowane. Materiał ze szkolenia w pełni kompletny. Po kursie można próbować przystępować do egzaminu. Polecam!!!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Kurs ten jest konkretny, przepełniony konkretną wiedzą, widać, że zarówno wykładowcom jak i opiekunowi kursu zależy, by osoby uczestniczące wyniosły jak największą wiedzę. Sporo przydatnych rad i podpowiedzi dotyczących samych egzaminów oraz tego jak się uczyć. Egzamin pisemny zdałam bez problemu właśnie po tym kursie. Gorąco polecam!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Udział w szkoleniu "Kompleksowe Przygotowanie do egzaminów na Doradcę Podatkoweg" pomogło mi bardzo w przygotowaniu sie do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego. Pytania jak i kazusy opracowane są przejzyscie, konkretnie ale przede wszystkim merytorycznie. Zajęcia prowadzone są na wysokim poziomie. Zagadnienia na egzamin pisemny jak i ustny przedstawione są jasno, krótko i merytorycznie a prowadzący zajęcia kładą duży nacisk na praktykę. Polecam Centrum Szkoleniowe FRR.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Egzamin pisemny zdany z bardzo dobrymi wynikami za pierwszym razem . Myślę że to najlepsza ocena szkolenia jeżeli chodzi o ten zakres materiału na egzamin ( testy + kazusy). Szkolenie rozpoczęte w trybie stacjonarnym zakończone jako online. Mogę z całą pewnością polecić kurs. Bardzo dobrzy wykładowcy, wspomagający nie tylko swoją wiedzą ale też doświadczeniem.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Jestem pod wrażeniem organizacji szkolenia tj. ze szkolenia w formie stacjonarnej na szkolenie w formie online. Szkolenie prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów na szczęście nie tylko teoretyków ale praktyków. To moje drugie szkolenie z którego korzystam z FRR. Będą i kolejne. A teraz krótko. Szkoda czasu na studia podyplomowe, gdzie wykładowcy to teoretycy uczelniani. Doświadczyłem współpracy z profesorem prawa, który nie potrafił wypełnić weksla.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Długo się zastanawiałam nad kursem przygotowującym do egzaminu na doradcę podatkowego. Zdecydowałam się na ten kurs właśnie w FRR i to była bardzo dobra decyzja. Obszerne materiały, świetni wykładowcy prowadzący zajęcia z prawdziwą pasją, pozytywny kontakt z organizatorem, sprawiły, że to był bardzo dobrze spożytkowany czas. Szukając kursu trafiłam na głosy, że ten czas lepiej poświęcić na samodzielną naukę. Otóż ja osobiście uważam, że sama nie zdobyłabym tak dużej wiedzy przez zaledwie 8 tygodni. Wiele zagadnień udało mi się lepiej zrozumieć przez co jest mi dużo łatwiej przyswoić ten ogrom zagadnień. Zdecydowanie polecam !!!!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo bogate treściowo szkolenie z ogromną ilością materiałów. Prowadzone przez doświadczonych Ekspertów. Zostały omówione wszystkie pytania otwarte z egzaminu ustnego, część pytań testowych oraz kazusy (w tym metoda na ich rozwiązywanie). Mnóstwo pomocnych wskazówek. Znaczna oszczędność czasu dla osób oraz motywacja w stosunku do samodzielnej nauki. Z usług FRR korzystam kolejny raz i znów powrócę niebawem (mam nadzieję). Tym razem nowa formuła online - super rozwiązanie osób dojeżdżających i szybka odpowiedź na sytuację związaną z pandemią. I oczywiście nienaganny kontakt ze strony Organizatora. Polecam serdecznie! :)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo fajne zajęcia. Omówione zostały wszystkie zagadnienia na egzamin ustny oraz kazusy. Dodatkowo utrzymaliśmy pytania testowe wraz z rozwiązaniami oraz szereg ustaw i materiałów dodatkowych. Prowadzący bardzo kompetentni, z dużą wiedzą i doświadczeniem oraz poczuciem humoru. Organizacja szkolenia bardzo dobra (wyśmienita kawa).

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

262
czas trwania Czas trwania: 144 godziny dydaktyczne
numer edycji Numer edycji: 11 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły