NIEZBĘDNE ORAZ DODATKOWE DOKUMENTY PRACOWNICZE W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI PRZEPISÓW KODEKSU PRACY W 2023 R.

Dokumenty pracownicze szkolenie W roku 2023r. weszły w życie ogromne zmiany kodeksu pracy. Regulacje te podyktowane są koniecznością dostosowania przepisów do potrzeb rynku pracy oraz przepisów europejskich. W związku ze zmianami powstaje konieczność tworzenia nowych dokumentów pracowniczych na potrzeby realizacji nowych obowiązków. Na szkoleniu omówione zostaną zmiany w oparciu o nowe dokumenty wymagane prawem.

Obecnie szkolenie nie ma zaplanowanego terminu. Już niedługo zdefiniujemy nowy. Możesz skontaktować się z nami w celu otrzymania dodatkowych szczegółów.
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Celem szkolenia jest przede wszystkim ugruntowanie wiedzy w zakresie najistotniejszych elementów dotyczących zmian przepisów prawa pracy w 2023 roku. Dodatkowo podczas szkolenia słuchacze dowiedzą się w jaki sposób przygotowywać szereg wymaganych prawem dokumentów związanych z powyższymi zmianami.
Adresatami szkolenia są zarówno pracownicy jak i pracodawcy (osoby kierujące pracownikami), którzy aktualnie albo w przyszłości będą korzystać z tego rodzaju rozwiązań. Szkolenie wskazuje bowiem na podstawowe prawa i obowiązki obu stron stosunku pracy. Pracodawcom przedstawia także rodzaje dokumentów jakie muszą przygotować żeby zgodnie z prawem mogli wdrożyć pracę zdalną jako możliwą formę wykonywania obowiązków pracowniczych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • uczestnicy dowiedzą się o aktualnie obowiązujących zmianach i ich implementowaniu do organizacji,
 • dzięki licznym przykładom opierającym się o najnowsze orzecznictwo uczestnicy znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,
 • uczestnicy nauczą się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas szkolenia pod okiem doświadczonego trenera i praktyka,
 • przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę w zakresie kadr
Adresaci szkolenia:
 • pracodawcy, właściciele firm, samodzielnie rozliczający swoich pracowników,
 • kadra kierownicza i zarządzająca,
 • menedżerowie personalni,
 • pracownicy działów kadr i płac,
 • wszystkie osoby zainteresowane zmianami w prawie pracy.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Każdy poniższy podpunkt zostanie omówiony pod kątem obszaru oraz wzoru dokumentu.

 1.  Praca zdalna
  1. Formularz samooceny pracownika odnośnie spełnienia warunków wykonywania pracy zdalnej (warunki lokalowe i techniczne)
  2. INFORMACJA o odmowie uwzględnienia wniosku o pracę zdalną
  3. Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej/ oświadczenie o zmianie warunków lokalowych.
  4. Test sprawdzający gotowość pracownika do świadczenia pracy zdalnej w zakresie ochrony danych osobowych
  5. Wniosek o pracę zdalną /Wniosek o okazjonalną pracę zdalną
  6. Regulamin pracy zdalnej
  7. Wzór porozumienia z pracownikiem o wykonywaniu pracy zdalnej (art. 6720 § 5 k.p. – w przypadku braku porozumienia, regulaminu lub polecenia)
  8. Wzór wezwania pracownika do usunięcia uchybień stwierdzonych w toku kontroli
  9. Polecenie pracodawcy w sprawie pracy zdalnej
 2. Trzeźwość
  1. Formularz badania trzeźwości pracownika
  2. INFORMACJA o wprowadzeniu kontroli trzeźwości
  3. Zapisy do Regulaminu pracy dot. badania trzeźwości
 3. Nowa organizacja pracydokumentacja pracodawcy
  1. Aneks do umowy o pracę na okres próbny
  2. Informacja pracodawcy o możliwości zmiany wymiaru czasu pracy
  3. Informacja o warunkach zatrudnienia od 2023 r.
  4. Informacja o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku o zastosowanie elastycznej organizacji pracy
  5. INFORMACJA dla pracownika o uwzględnieniu wniosku o zastosowanie elastycznej organizacji pracy/ o innym możliwym terminie zastosowania elastycznej organizacji pracy
  6. Odpowiedź pracodawcy na wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę / zastosowanie działania mającego równoważny skutek do rozwiązania umowy o pracę
  7. ODPOWIEDŹ na wniosek o powrót do poprzedniej organizacji pracy (3 warianty)
  8. ODPOWIEDŹ pracodawcy na wniosek pracownika o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia
 4. Nowa organizacja pracy - Wnioski pracowników
  1. Wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę zastosowanie działania mającego równoważny skutek do rozwiązania umowy o pracę
  2. WNIOSEK PRACOWNIKA o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia
  3. WNIOSEK pracownika o urlop opiekuńczy
  4. WNIOSEK pracownika o zastosowanie elastycznej organizacji pracy
  5. WNIOSEK o powrót do poprzedniej organizacji pracy
  6. WNIOSEK o udzielenie zwolnienia z powodu działania siły wyższej (wraz z deklaracją o sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia od pracy)
  7. WNIOSEK w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego
 5. Zmiany w rozporządzaniach dot. dokumentacji pracowniczej
  1. Nowelizacje dotyczące rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej
   • Omówienie zmian przepisów
  2. Nowelizacja dotycząca świadectw pracy
   • Omówienie zmian przepisu
   • Omówienie wzoru świadectwa pracy 
Autor programu: Bartosz Maik

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Dostęp do szkolenia online będzie możliwy tylko po wcześniejszym dokonaniu zapłaty.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

1788
czas trwania Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 1 edycja
ocena Przygotuj się do zmian w kodeksie pracy w 2023 r.
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij