Szkolenia FRR

PŁACE OD A DO Z DLA ZAAWANSOWANYCH – WARSZTATY PRAKTYCZNE

Prowadzący Prowadzący  Ewa Polewczak

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są trudne do odczytania nie tylko dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z płacami, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie.

2
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
28.06 - 29.06.2021
Katowice
Tryb dzienny
1290,00 zł -10% i
Rabat w wysokości 10% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 22.06.2021 r.
1161,00 zł netto / brutto
26.07 - 27.07.2021
Online
Tryb dzienny
998,00 zł netto / brutto
998 1161 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są trudne do odczytania nie tylko dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z płacami, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie.
Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
- szczegółowe zapoznanie z nietypowymi zagadnieniami pojawiającymi się w dziedzinie naliczania wynagrodzeń,
- umiejętność praktycznego stosowania przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób które rozpoczynają pracę w działach personalnych, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

Szkolenie jest drugim modułem AKADEMII PŁAC - WARSZTATY PRAKTYCZNE

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.
 1. PŁACE OD A DO Z DLA ZAAWANSOWANYCH – WARSZTATY PRAKTYCZNE
  I. ZASADY OSKŁADKOWANIA I OPODATKOWANIA WYNAGRODZEŃ
  1. Definicja przychodu ze stosunku pracy
  2. Nieodpłatne świadczenia i świadczenia w naturze
  3. Moment powstania przychodu
  4. Zaliczka na poczet wynagrodzenia a przychód pracownika
  5. Koszty autorskie po zmianach 
  6. Rozliczanie wpłat do PPK
  II. USTALANIE WYNAGRODZENIA ZA CZĘŚĆ MIESIĄCA
  1. Zmniejszanie wynagrodzenia za czas choroby pracownika
  2. Zmniejszanie wynagrodzenia – inna nieobecność 
  3. Zmniejszanie wynagrodzenia za czas choroby i innych nieobecności
  4. Zmniejszanie wynagrodzenia niepełnoetatowca
  5. Zmniejszanie wynagrodzenia (otrzymywanie dodatkowych składników)
  6. Wynagrodzenie w przypadku wypracowania normy pracy pomimo nieobecności chorobowej
  7. Inne nietypowe przypadki
  III. WYNAGRODZENIE URLOPOWE I EKWIWALENT W SYTUACJACH NIETYPOWYCH
  1. Wątpliwości praktyczne wyłączenia składników z podstawy wymiaru
  2. Stałe wynagrodzenie w podstawie urlopowej
  3. Zmienne składniki w podstawie urlopowej
  4. Składniki zmienne przy równoważnym systemie czasu pracy
  5. Składniki za okresy dłuższe niż miesiąc
  6. Składniki „nieregularne” w podstawie wymiaru
  7. Normalne wynagrodzenie i dodatki na nadgodziny
  8. Zasady obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
  9. Ekwiwalent dla niepełnoetatowca
  10. Stałe i zmienne składniki w podstawie ekwiwalentu
  11. Podstawa wyliczeń w przypadku długiej nieobecności poprzedzającej urlop bądź wypłatę ekwiwalentu 
  12. Przypadki konieczności wyrównania podstawy urlopowej
  IV. GODZINY NADLICZBOWE W SYTUACJACH NIETYPOWYCH
  1. Normalne wynagrodzenie za nadgodziny
  2. Dodatki za pracę nadliczbową
  3. Rozliczanie nadgodzin w sytuacji pracy w wolną sobotę
  4. Nadgodziny z tytułu naruszenia doby pracowniczej
  5. Praca nadliczbowa w podróży służbowej
  6. Ryczałt za godziny nadliczbowe
  7. Praca kierownika w nadgodzinach
  V. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA
  1. Dzień wolny za święto
  2. Wynagrodzenie i dodatek
  3. Wątpliwości interpretacyjne – dwa dodatki
  VI. ZWOLNIENIE OD OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY A WYNAGRODZENIE
  1. Zasady zwolnienia w okresie wypowiedzenia
  2. Wynagrodzenie za czas zwolnienia
  3. Choroba w okresie zwolnienia ze świadczenia pracy
  VII. ZASADY ROZLICZANIA PRACY W NOCY
  1. Wynagrodzenie za pracę w nocy
  2. Pracownik pracujący w nocy
  3. Zmiana czasy z letniego na zimowy
  VIII. NIETYPOWE WYPŁATY I ICH ROZLICZANIE
  1. Nieodpłatne świadczenia i imprezy integracyjne
  2. Pakiet medyczny
  3. Upominki okolicznościowe
  4. Odprawy i odszkodowania
  5. Napoje i posiłki dla pracowników
  6. Zakwaterowanie pracowników
  7. Świadczenia z okazji świąt
  8. Świadczenia pozapłacowe a „zerowy pit”
  9. Szczepienia przeciw grypie
  10. Inne
  IX. ZWOLNIENIA LEKARSKIE PRACOWNIKA I ZLECENIOBIORCY
  1. Płatnik zasiłków
  2. Okresy wyczekiwania
  3. Wypłata wynagrodzenia chorobowego
  4. Wypłata zasiłku chorobowego
  5. Zasady uwzględniania miesięcy w podstawie chorobowej
  6. Konsekwencje zmiany etatu
  7. Podstawa wymiaru zasiłku zleceniobiorcy
  8. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
  9. Zasiłek opiekuńczy
  X. POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW
  1. Możliwość i rodzaje potrąceń
  2. Zmiany w przepisach w zakresie ściągania potrąceń
  3. Kwota wolna i granice potrąceń
  4. Zasady postępowania w przypadku różnych zbiegów
  5. Egzekucja ze świadczeń socjalnych
  6. Potrącenia za zgodą pracownika
  7. Potracenie nadpłaconego wynagrodzenia
  8. Potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy od 2019 r.
  9. Zbieg egzekucji komorniczej i administracyjnej
  XII PRZEKROCZENIA PROGU PODATKOWEGO I SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH
  1. Graniczna podstawa składek
  2. Obliczanie podatku narastająco  od początku roku
  3. Skala a dochody z umów cywilnoprawnych
   
   
   

Terminarz

zmień
28.06.2021 - 29.06.2021, Katowice, tryb dzienny
- 28.06.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Ewa Polewczak
- 29.06.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Ewa Polewczak
PŁACE OD A DO Z DLA ZAAWANSOWANYCH – WARSZTATY PRAKTYCZNE
zmień
26.07.2021 - 27.07.2021, Online, tryb dzienny
- 26.07.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Ewa Polewczak
- 27.07.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Ewa Polewczak
PŁACE OD A DO Z DLA ZAAWANSOWANYCH – WARSZTATY PRAKTYCZNE

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Polewczak
Ewa Polewczak

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dawniej Akademii Ekonomicznej w Krakowie) na kierunku Zarządzenie zasobami ludzkimi, posiadająca wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kadr i płac a później kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wynagrodzenia, czas pracy, rozliczenie składkowe, podatkowe itp.), popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Ewa Polewczak

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Katowice, Online
Magdalena Rynkowska

Ostatnio przeglądane

1700
czas trwania Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 4 edycja
Opiekun szkoleń
Katowice, Online
Magdalena Rynkowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij