PODATEK ODROCZONY - warsztaty praktyczne

Prowadzący Prowadzący  Barbara Talowska - Ciołczyk, Ekspert FRR

Podatek odroczony szkolenie Podatek odroczony to kategoria, która łączy w sobie prawo podatkowe i prawo bilansowe. Różnice między podatkiem dochodowym a regulacjami rachunkowymi – generują różnice przejściowe, których efektem jest podatek odroczony. Jedną z najważniejszych procedur jest prawidłowe ustalenie wartości podatkowej aktywów i pasywów. Pełne zrozumienie zagadnień podatku odroczonego z pewnością ułatwi znajomość prawa bilansowego, szczególnie zasad wyceny aktywów i pasywów oraz znajomość – w zakresie co najmniej podstawowym – podatku dochodowego od osób prawnych. Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się m. in.: Kto musi ustalać aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego? W jakim celu ustala się podatek odroczony? Czy w RZiS podatek odroczony może występować ze znakiem "-" i co to oznacza? Czy aktywa z tytułu odroczonego podatku poprawiają czy pogarszają wynik finansowy? Czy rezerwa z tytułu odroczonego podatku poprawia czy pogarsza wynik finansowy?

4
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
27.05.2022
Katowice
Tryb dzienny
550,00 zł netto / brutto
31.05.2022
Online
Tryb dzienny
Pewny termin
500,00 zł netto / brutto
09.06.2022
Warszawa
Tryb dzienny
550,00 zł netto / brutto
29.06.2022
Online
Tryb dzienny
500,00 zł netto / brutto
500 550 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom podstawowych pojęć związanych z odroczonym podatkiem dochodowym, tj. istota tego podatku, podejście bilansowe do tej kategorii oraz kwalifikowanie różnic przejściowych, czyli różnic między prawem bilansowym a podatkowym, dla których naliczany jest odroczony podatek dochodowy. W trakcie szkolenia będą rozwiązywane przykłady liczbowe dotyczące ustalania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Uczestnicy szkolenia nabędą podstawową wiedzę dotyczącą istoty odroczonego podatku dochodowego, zasad ewidencji w księgach rachunkowych aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

Adresaci szkolenia:
 • członkowie zarządu ds. finansowych,
 • dyrektorzy finansowi,
 • główni księgowi,
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką podatku odroczonego.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

I. Odroczony podatek dochodowy – uregulowania prawne
- Ustawa o Rachunkowości
- Krajowe Standardy Rachunkowości

II. Różnice trwałe i przejściowe miedzy wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową
- Różnice trwałe
- Powstanie różnic przejściowych dodatnich i ujemnych między wartością bilansową a podatkową aktywów i pasywów - przykłady

III. Zasady ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

IV. Ujęcie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w księgach rachunkowych, prezentacja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym – przykłady.
- Ustalenie charakteru różnic przejściowych oraz wartości podatku odroczonego
- Ewidencja księgowa aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- Prezentacja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym

V. Typowe operacje gospodarcze dotyczące aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego – przykłady

VI. Przypadki szczególne
- Operacje leasingowe a odroczony podatek dochodowy
- Odpis aktualizujący wartość należności a odroczony podatek dochodowy
- Pozycje wpływające bezpośrednio na kapitał własny

VII. Pytania


Terminarz

zmień
27.05.2022 - 27.05.2022, Katowice, tryb dzienny
- 27.05.2022 (09:00 - 14:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
PODATEK ODROCZONY - warsztaty praktyczne
zmień
31.05.2022 - 31.05.2022, Online, tryb dzienny
- 31.05.2022 (10:00 - 14:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
PODATEK ODROCZONY - warsztaty praktyczne
zmień
09.06.2022 - 09.06.2022, Warszawa, tryb dzienny
- 09.06.2022 (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
PODATEK ODROCZONY - warsztaty praktyczne
zmień
29.06.2022 - 29.06.2022, Online, tryb dzienny
- 29.06.2022 (10:00 - 14:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
PODATEK ODROCZONY - warsztaty praktyczne

Czas trwania

5 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Talowska - Ciołczyk
Barbara  Talowska - Ciołczyk

Rachunkowość

Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte w giełdowych firmach z różnych branż. Znajomość funkcjonowania rachunkowości w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych, a także prowadzących działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Specjalizuje się w szczególności w następujących tematach: sprawozdawczość finansowa, podatek odroczony, rachunek kosztów, środki trwałe.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara  Talowska - Ciołczyk

Ekspert FRR 

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Online, Warszawa
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Opiekunowie szkoleń

Katowice
Aleksandra Szczepańska
Online, Warszawa
Monika Połosak

Ostatnio przeglądane

167
czas trwania Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 74 edycja
ocena Szkolenie obejmuje praktyczny zakres informacji opisujących zmiany wynikające z wprowadzenia Ładu gospodarczego i z powodu zastosowania narzędzi w związku z pandemią covid-19
Opiekunowie szkoleń
Katowice
Aleksandra Szczepańska
Online, Warszawa
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij