Szkolenia FRR

WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności

Prowadzący Prowadzący  Piotr Wąż

Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego tworzenia harmonogramów czasu pracy (tzw. grafików), rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem występujących w trakcie przyjętego okresu rozliczeniowego planowanych i nieplanowanych okresów nieobecności pracownika w pracy.

Obecnie szkolenie nie ma zaplanowanego terminu. Już niedługo zdefiniujemy nowy. Możesz skontaktować się z nami w celu otrzymania dodatkowych szczegółów.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego tworzenia harmonogramów czasu pracy (tzw. grafików), rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem występujących w trakcie przyjętego okresu rozliczeniowego planowanych i nieplanowanych okresów nieobecności pracownika w pracy.
Poszczególne bloki tematyczne szkolenia omawiane są na tle licznych przykładów obrazujących praktyczną stronę danego problemu, co pozwala lepiej zrozumieć jego istotę.

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:
•    Jak zaplanować tzw. długie weekendy odpracowywane w soboty, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników niepełnosprawnych?
•    Jak planować czas pracy i urlop pracownika zatrudnionego na nietypowym wymiarze etatu, np. 3/5 czy 19/20?
•    Czy pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy z wydłużeniem normy dobowej do 24 godzin ma niespełna 9 dni urlopu w danym roku kalendarzowym?
•    Jak najefektywniej ułożyć grafik pracownika zatrudnionego na część etatu?
•    W którym momencie zaczyna się i kończy urlop wypoczynkowy pracownika I, II i III zmiany?
•    W jakich sytuacjach grafik może ulec zmianie?
•    Czy wniosek o urlop wypoczynkowy powinien obejmować dni (harmonogramowo) wolne od pracy, np. święta, niedziele i dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy?
•    W jaki sposób dokonać zmiany grafiku pracownika zastępującego innego nieobecnego w pracy?
•    Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie roku, w tym czasowej zmiany wymiaru etatu (np. w trybie art. 15g Koronaustawy)?
•    Jak na wymiar czasu pracy wpływa święto przypadające w innym dniu niż niedziela, w przypadku pracowników, którzy w tym dniu mieli zaplanowaną pracę, a jak w przypadku pracowników, dla których był to dzień harmonogramowo wolny od pracy?
•    W jakich przypadkach urlop wypoczynkowy może zostać udzielony na część dnia pracy?
•    Czy pracodawca jest zobowiązany oddać dodatkowy dzień wolny od pracy pracownikowi, który w dniu wolnym wyznaczonym w zamian za święto był nieobecny w pracy z powodu choroby?
•    Czy pracownik zatrudniony na 1/8 etatu ma prawo do 32 dni urlopu wypoczynkowego?
•    Jak prawidłowo zrekompensować 12-godzinną pracę w „wolną sobotę” pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy?
•    Do ilu dni urlopu wypoczynkowego uprawniona jest pracownicza wnioskująca o jego udzielenie w trybie art. 163 § 3 KP?
•    Czy „wyjście prywatne” może trwać kilka dni?
•    Jak prawidłowo wyznaczyć 14-dniowy okres wypoczynku na potrzeby art. 162 KP?
•    Jak ustalić liczbę godzin nadliczbowych w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował pełnego okresu rozliczeniowego (został zatrudniony w jego trakcie lub został zwolniony przed jego upływem?

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie planowania obsady stanowisk i zarządzania czasem pracy.

Adresaci szkolenia:
- Pracodawcy,
- pracownicy działów kadr,
- firmy outsourcingowe prowadzące obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstw.

Wymagania sprzętowe:
•    komputer z aktualną wersją przeglądarki: google chrome/ firefox/ opera/ safari lub edge
•    internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s (sprawdź)
I.    Czas pracy
1)    Wprowadzanie i zmiana systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego,
2)    Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (tzw. nominału czasu pracy), z uwzględnieniem 1, 3 i 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych,
3)    Harmonogram czasu pracy (tzw. grafik) – tworzenie i zmiana,
4)    Praca nadliczbowa w poszczególnych systemach czasu pracy i zasady jej rekompensaty,
5)    Praca ponadwymiarowa niepełnoetatowców,
6)    Rekompensowanie pracy świadczonej w niedzielę, święto i dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (np. „wolną sobotę”),
7)    Prowadzenie ewidencji czasu pracy, z naniesieniem okresów pracy ponadwymiarowej, nadliczbowej, urlopów i innych nieobecności w pracy,
8)    Rozliczanie czasu pracy w związku z nawiązaniem lub ustaniem stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

II.    Urlopy wypoczynkowy
1)    Urlopy i inne nieobecności w pracy a nominał czasu pracy,
2)    Okresy nieświadczenia pracy a wymiar urlopu wypoczynkowego,
3)    Zmiana wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego a roczny wymiar urlopu wypoczynkowego,
4)    Planowanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników zatrudnionych na część etatu oraz zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy,
5)    Przerwany urlop (wezwanie do pracy, choroba pracownika itp.) a grafik,
6)    Urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca, planowanie i rozliczanie,
7)    Urlop wypoczynkowy a grafik i ewidencja czasu pracy.

Czas trwania

5 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 11:00
- przerwa 15 min
- 11:15 - 13:00
Wąż
Piotr  Wąż

doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Piotr  Wąż

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • certyfikat
  • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
  • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
Dostęp do szkolenia online będzie możliwy tylko po wcześniejszym dokonaniu zapłaty.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
  1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
  2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
  3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

1626
czas trwania Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 1 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij