POLSKI ŁAD - wprowadzenie kluczowych zmian w podatkach i składce zdrowotnej a prawidłowe naliczanie list płac od stycznia 2022r.

Prowadzący Prowadzący  Marzena Mikoda, Barbara Zapała, Barbara Dąbrowska

polski ład w kadrach Celem szkolenie jest przekazanie wiedzy popartej przykładami listami płac w zakresie nowych zasad naliczania wynagrodzeń dla powołanych członków zarządu, pracowników, zleceniobiorców, emerytów od stycznia 2022r.

5
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
28.01.2022
Katowice
Tryb dzienny
750,00 zł -200 zł i
Rabat w wysokości 200 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 28.01.2022 r.
550,00 zł netto / brutto
03.02.2022
Warszawa
Tryb dzienny
750,00 zł -200 zł i
Rabat w wysokości 200 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 29.01.2022 r.
550,00 zł netto / brutto
15.02.2022
Online
Tryb dzienny
568,00 zł netto / brutto
16.02 - 17.02.2022
Online
Tryb wieczorowy
568,00 zł netto / brutto
22.02.2022
Online
Tryb dzienny
568,00 zł netto / brutto
550 568 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Celem szkolenie jest przekazanie wiedzy popartej przykładami listami płac w zakresie nowych zasad naliczania wynagrodzeń dla powołanych członków zarządu, pracowników, zleceniobiorców, emerytów od stycznia 2022r.
Program szkolenia koncentruje się przede wszystkim na kwestiach związanych z rozliczaniem wynagrodzeń pracowników oraz prezentacji rozwiązań najczęstszych problemów praktycznych. Duży nacisk podczas szkolenia kładzie się także na omówienie najważniejszych zmian wynikających z Polskiego Ładu na gruncie
kadrowo-płacowym z uwzględnieniem dynamiki zmian aktualnych na dzień szkolenia. Dodatkowym atutem szkolenia jest część warsztatowa zawierająca zadania dla uczestników wraz z ich szczegółową analizą ze strony prowadzącego.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
- uczestnicy dowiedzą się o aktualnie obowiązujących zasadach naliczania podatku PIT i ubezpieczenia zdrowotnego.
- dzięki licznym przykładom uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,
- przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę w zakresie naliczania płac oraz wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów kadr i płac,
 • menedżerowie firm konsultingowych,
 • kadra kierownicza i zarządzająca,
 • pracodawcy,
 • właściciele firm,
 • wszystkie osoby zainteresowane zmianami przepisów dotyczących podatków i składki zdrowotnej.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
 1. Nowa skala podatkowa od 01.01.2022r.
  1. podwyższenie kwoty wolnej od podatku,
  2. podwyższenie do 120.000 zł. drugiego progu podatkowego,
  3. zmiany w obliczaniu zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowników,  
  4. wartość kwoty zmniejszająca podatek rocznie i miesięcznie pracowników,
  5. rezygnacja pracownika z podstawowych kosztów uzyskania przychodu,
  6. obniżenie składki zdrowotnej – na nowych zasadach,
  7. zmiany w składanych przez pracownika oświadczeniach – nowe oświadczenie dotyczące rezygnacji z ulgi dla klasy średniej.
 2. Likwidacja odliczeń od podatku składki zdrowotnej:
  1. dostosowanie systemów płacowych do nowych wymogów prawa podatkowego,
  2. nowe ulgi dla pracowników i zleceniobiorców od stycznia 2022 r.
  3. nowa ulga dla klasy średniej:
   • miesięczne przychody a prawo do ulgi zastosowanie algorytmu ulgi w rozliczeniu rocznym,
   • roczne przychody a prawo do ulgi zastosowania  algorytmu ulgi przez pracodawców,
  4. zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej a prawo do ulgi,
  5. zmiany na liście płac w 2022r.,
  6. PIT-11 za 2022r., w tym obowiązek posiadania numeru PESEL przez cudzoziemców celem wykazania go w rocznym zeznaniu podatkowym za rok 2021,
  7. Odliczenie składek członkowskich na rzecz związków zawodowych,
  8. Zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych.
 3. Kalkulacja wynagrodzeń pracowniczych listy płac po nowemu z zastosowaniem nowych ulg:
  1. Wpływ nowych ulg na wynagrodzenie netto pracownik
   • i „ulga dla pracujących- uprawnionych do emerytury”,
   • i ulga dla pracowników –„dla klasy średniej” – limit roczny i miesięczny, zasady stosowania ulgi przez pracodawcę,
   • i umowa cywilna z własnym pracownikiem a „ulga dla klasy średniej”
  2. Kalkulacja na przykładach korzyści i strat dla pracowników,
  3. ulga na powrót”,
  4. „ulga Rodzina 4+”,
  5. oświadczenia, limity, zbieg ulg, dokumentowanie w PIT-11 ww. zwolnień.
 4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:
  1. Składka zdrowotna pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia,
  2. Składka zdrowotna dla prezesa zarządu wykonującego czynności w ramach powołania wpływ
   na wynagrodzenie netto.
 5. Nielegalne zatrudnianie nowe przepisy negatywne skutki dla pracodawcy:
  1. Definicja nielegalnego zatrudnienia,
  2. Skutki dla pracodawcy koszty wynagrodzenia i składki ZUS pracodawcy jako NKUP plus dodatkowy przychód,
  3. Rozliczenie składek ZUS,
  4. Nowe korzyści dla pracownika – zwiększenie wpłat do ZUS bez odpowiedzialności pracownika,
  5. Przychody pracowników uzyskujących częściowe wynagrodzenie „pod stołem” poza listą płac – nowe zasady,
  6. Nielegalne wykonywanie pracy a umowy cywilne.
 6. Zmiany związane z rozliczeniem rocznym PIT:
  1. Likwidacja preferencyjnego opodatkowania samotnego rodzica z dzieckiem,
  2. Zmiany zasad wspólnego opodatkowania małżonków,
  3. Nowa ulga na dziecko dla rodzica samotnie wychowującego dzieci,
  4. Nowa ulga w PIT – dotyczy członków związków zawodowych,
  5. Zmiany w uldze prorodzinnej
 7. Składki zdrowotne dla samozatrudnionych:
  1. Podstawa naliczenia składki,
  2. Prowadzenie więcej niż jednej działalności gospodarczej a składki zdrowotne,
  3. Ograniczenie składki do wysokości zaliczki,
  4. Wprowadzenie minimalnej podstawy wymiaru składki,
  5. Miesięczne, roczne rozliczenie składek zdrowotnych,
  6. Przekazanie do ZUS informacji o formie opodatkowania,
  7. Przekazywanie DRA do ZUS – nowe zasady,
  8. Zasady zwrotu przez ZUS nadpłaty składki zdrowotnej.

Terminarz

zmień
28.01.2022 - 28.01.2022, Katowice, tryb dzienny
- 28.01.2022 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Zapała
Polski Ład - wprowadzenie kluczowych zmian w podatkach i składce zdrowotnej a prawidłowe naliczanie list płac od stycznia 2022r
zmień
03.02.2022 - 03.02.2022, Warszawa, tryb dzienny
- 03.02.2022 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Dąbrowska
Polski Ład - wprowadzenie kluczowych zmian w podatkach i składce zdrowotnej a prawidłowe naliczanie list płac od stycznia 2022r
zmień
15.02.2022 - 15.02.2022, Online, tryb dzienny
- 15.02.2022 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Mikoda
Polski Ład - wprowadzenie kluczowych zmian w podatkach i składce zdrowotnej a prawidłowe naliczanie list płac od stycznia 2022r
zmień
16.02.2022 - 17.02.2022, Online, tryb wieczorowy
- 16.02.2022 (17:00 - 20:15)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 17.02.2022 (17:00 - 20:15)
Prowadzący: Marzena Mikoda
Polski Ład - wprowadzenie kluczowych zmian w podatkach i składce zdrowotnej a prawidłowe naliczanie list płac od stycznia 2022r
zmień
22.02.2022 - 22.02.2022, Online, tryb dzienny
- 22.02.2022 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Mikoda
Polski Ład - wprowadzenie kluczowych zmian w podatkach i składce zdrowotnej a prawidłowe naliczanie list płac od stycznia 2022r

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Mikoda
Marzena Mikoda

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wydziale Finansów i Ubezpieczeń, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Prawo Pracy oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Doradztwo Zawodowe, obecnie w trakcie zdobywania tytułu Trenera Biznesu na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Praktyk w dziedzinie zagadnień kadrowo-płacowych z dziesięcioletnim stażem pracy zdobytym w biurach rachunkowych, firmach outsourcingowych i korporacjach międzynarodowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Marzena Mikoda

Zapała
Barbara Zapała

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Prawo (2008 r.), otrzymała Nagrodę imienia Profesora Waleriana Pańki - dla najlepszego absolwenta. Została także wyróżniona przez Rektora UŚ w Katowicach oraz Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Otwarcie na potrzeby przedsiębiorców działających w różnych branżach rozwijała m.in. dzięki działalności w organizacji FM Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w latach 2008 - 2010. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu komunikacji biznesowej organizowanych m.in. przez Business Centre Club, Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Od 2013 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach po ukończeniu aplikacji radcowskiej. Od 2015 r. prowadzi własną kancelarię prawną specjalizującą się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała także jako prawnik i radca prawny in-house, odpowiadając na bieżące problemy kadry menadżerskiej oraz pracowników działów kadr, księgowości, finansów. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej koncentruje się zwłaszcza na zagadnieniach związanych z prawem gospodarczym i handlowym w obrocie krajowym i zagranicznym, zakładaniu nowych podmiotów gospodarczych, zagadnieniach związanych z prawem pracy, prawem podatkowym, ochroną danych osobowych z uwzględnieniem norm ISO, reprezentacji klientów przed organami kontrolnymi oraz w postępowaniach sądowych. Z ogromną pasją prowadzi szkolenia z zakresu prawa dla pracodawców i pracowników.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara Zapała

Dąbrowska
Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara Dąbrowska

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Warszawa, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekunowie szkoleń

Katowice, Online
Magdalena Rynkowska

Ostatnio przeglądane

1381
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 30 edycja
ocena Program szkolenia – na bieżąco aktualizowany według stanu prawnego
Opiekunowie szkoleń
Katowice, Online
Magdalena Rynkowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij