POLSKI ŁAD 2.0 - wprowadzenie kluczowych zmian w podatkach i składce zdrowotnej a prawidłowe naliczanie list płac - zmiany od lipca 2022

Prowadzący Prowadzący  Barbara Dąbrowska, Marzena Mikoda

polski ład w kadrach Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy popartej przykładami listami płac w zakresie nowych zasad naliczania wynagrodzeń dla powołanych członków zarządu, pracowników, zleceniobiorców, emerytów. Program szkolenia koncentruje się przede wszystkim na kwestiach związanych z rozliczaniem wynagrodzeń pracowników oraz prezentacji rozwiązań najczęstszych problemów praktycznych.

4
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
22.08.2022
Online
Tryb dzienny
568,00 zł -15% i
Rabat w wysokości 15% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 21.08.2022 r.
482,80 zł netto / brutto
24.08.2022
Katowice
Tryb dzienny
750,00 zł -15% i
Rabat w wysokości 15% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 22.08.2022 r.
637,50 zł netto / brutto
16.09.2022
Warszawa
Tryb dzienny
750,00 zł -15% i
Rabat w wysokości 15% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 21.08.2022 r.
637,50 zł netto / brutto
03.10.2022
Warszawa
Tryb dzienny
750,00 zł netto / brutto
482.8 750 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy popartej przykładami listami płac w zakresie nowych zasad naliczania wynagrodzeń dla powołanych członków zarządu, pracowników, zleceniobiorców, emerytów.
Program szkolenia koncentruje się przede wszystkim na kwestiach związanych z rozliczaniem wynagrodzeń pracowników oraz prezentacji rozwiązań najczęstszych problemów praktycznych. Duży nacisk podczas szkolenia kładzie się także na omówienie najważniejszych zmian wynikających z Polskiego Ładu na gruncie
kadrowo-płacowym z uwzględnieniem dynamiki zmian aktualnych na dzień szkolenia. Dodatkowym atutem szkolenia jest część warsztatowa zawierająca zadania dla uczestników wraz z ich szczegółową analizą ze strony prowadzącego.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
- uczestnicy dowiedzą się o aktualnie obowiązujących zasadach naliczania podatku PIT i ubezpieczenia zdrowotnego.
- dzięki licznym przykładom uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,
- przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę w zakresie naliczania płac oraz wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów kadr i płac,
 • menedżerowie firm konsultingowych,
 • kadra kierownicza i zarządzająca,
 • pracodawcy,
 • właściciele firm,
 • wszystkie osoby zainteresowane zmianami przepisów dotyczących podatków i składki zdrowotnej.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

 

 1. Nowa skala podatkowa od 01.01.2022 r. i od 01.07.2022
  a) Progi podatkowe w 2022 roku
  b) Zmiana podatku z 17% na 12% od 01.07.2022,  
  c) Nowa kwota zmniejszająca podatek
  d) Osoby uprawnione do złożenia oświadczenia PIT-2
  e) Zmiany w stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek od 01.01.2023

 2. Nowe zasady naliczania wynagrodzeń od 01.07.2022
  a) Likwidacja ulgi dla klasy średniej
  b) Likwidacja konieczności podwójnego naliczania wysokości zaliczki na podatek

 3. Praktyczne aspekty naliczania wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę - przykłady kalkulacyjne 
  a) Podatek 12% a wynagrodzenie netto pracownika
  b) Różnica w wynagrodzeniu netto pracownika po likwidacji ulgi dla klasy średniej
  c) Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
  d) Wynagrodzenie wypłacone po rozwiązaniu stosunku pracy
  e) Wynagrodzenie pracownika korzystającego z ulg a przebywającego na nieobecnościach chorobowych
  f) Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia netto obliczonego według nowych zasad

 4. Naliczanie wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej
  a) Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej od 01.07.2022
  b) Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej od 01.01.2023
  c) Umowy zlecenia do wartości 200 zł

 5.  Zmiany związane z rozliczeniem rocznym PIT:
  a) Ulga dla samotnego rodzica a możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem – nowe zasady
  b) Zmiany zasad wspólnego opodatkowania małżonków,
  c) Nowa ulga w PIT – dotyczy członków związków zawodowych,
  d) Zmiany w uldze prorodzinnej

 6. Inne zmiany i zapowiedzi zmian w przepisach
  a) Umowa na okres próbny a umowa na czas określony
  b) Możliwość wnioskowania przez pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę
  c) Wprowadzenie konieczności uzasadniania wypowiedzenia terminowej umowy o pracę
  d) Automatyczne odnowienie członkostwa w PPK
  e) Nowe zasady pracy zdalnej
  f) Możliwość przeprowadzania kontroli trzeźwości w miejscu pracy
  g) Urlop opiekuńczy
  h) Nowe przepisy dotyczące urlopów rodzicielskich
  i) Elastyczna organizacja czasu pracy

Terminarz

zmień
22.08.2022 - 22.08.2022, Online, tryb dzienny

Opiekun: Magdalena Rynkowska

- 22.08.2022, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Mikoda
Polski Ład 2.0 - wprowadzenie kluczowych zmian w podatkach i składce zdrowotnej a prawidłowe naliczanie list płac- zmiany od lipca 2022
zmień
24.08.2022 - 24.08.2022, Katowice, tryb dzienny

Opiekun: Magdalena Rynkowska

- 24.08.2022, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Mikoda
Polski Ład 2.0 - wprowadzenie kluczowych zmian w podatkach i składce zdrowotnej a prawidłowe naliczanie list płac- zmiany od lipca 2022
zmień
16.09.2022 - 16.09.2022, Warszawa, tryb dzienny

Opiekun: Aleksandra Korzeb

- 16.09.2022, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Dąbrowska
Polski Ład 2.0 - wprowadzenie kluczowych zmian w podatkach i składce zdrowotnej a prawidłowe naliczanie list płac- zmiany od lipca 2022
zmień
03.10.2022 - 03.10.2022, Warszawa, tryb dzienny

Opiekun: Aleksandra Korzeb

- 03.10.2022, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Dąbrowska
Polski Ład 2.0 - wprowadzenie kluczowych zmian w podatkach i składce zdrowotnej a prawidłowe naliczanie list płac- zmiany od lipca 2022

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Dąbrowska
Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara Dąbrowska

Mikoda
Marzena Mikoda

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wydziale Finansów i Ubezpieczeń, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Prawo Pracy oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Doradztwo Zawodowe, obecnie w trakcie zdobywania tytułu Trenera Biznesu na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Praktyk w dziedzinie zagadnień kadrowo-płacowych z dziesięcioletnim stażem pracy zdobytym w biurach rachunkowych, firmach outsourcingowych i korporacjach międzynarodowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Marzena Mikoda

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Katowice, Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Opiekunowie szkoleń

Online, Katowice
Magdalena Rynkowska
Warszawa
Aleksandra Korzeb
Tel.

Ostatnio przeglądane

1381
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 56 edycja
ocena Program szkolenia – na bieżąco aktualizowany według stanu prawnego
Opiekunowie szkoleń
Online, Katowice
Magdalena Rynkowska
Warszawa
Aleksandra Korzeb
Tel.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij