Szkolenia FRR

Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK Pracownicze Plany Kapitałowe - Alternatywa wyboru

Prowadzący Prowadzący  Beata Block, Barbara Dąbrowska, Ewa Polewczak

Szkolenie Pracownicze Plany Kapitałowe PPK Z dniem 01 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o zabezpieczeniu emerytalnym dla pracowników i zleceniobiorców, która wprowadza nowe obowiązki dla działów HR. Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, którymi są nie tylko pracownicy i pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Szkolenie ma ułatwić instytucjom sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK.

4
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
01.12.2020
Online
Tryb wieczorowy
399,00 zł netto / brutto
04.12.2020
Online
Tryb dzienny
399,00 zł netto / brutto
18.12.2020
Online
Tryb dzienny
399,00 zł netto / brutto
15.01.2021
Online
Tryb dzienny
399,00 zł netto / brutto
399 399 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Szkolenie ma ułatwić instytucjom sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • uczestnicy dowiedzą się o aktualnie obowiązujących zasadach tworzenia, funkcjonowania, dokonywania wpłat i wypłat jak również kosztów zarządzania PPK,
 • dzięki licznym przykładom uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,
 • przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę w zakresie PPK oraz wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.
Adresaci:
 • pracownicy działów kadrowych i płacowych, księgowości,
 • przedsiębiorcy,
 • właściciele biur rachunkowych i ich pracownicy oraz doradcy podatkowi i inne osoby wdrażające się w program w firmie.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Więcej szkoleń kadrowo-płacowych>>
I.    Relacja PPE do PPK jako alternatywa wyboru
1.    Filary systemu emerytalnego a PPE
2.    Zwolnienie z obowiązku tworzenia PPE tylko w określonych przypadkach
3.    Różnice PPE vs PPK co korzystniej.

II.    Podstawowe założenia i cele systemu PPK
1.    PPK jako prywatny system długoterminowego gromadzenia oszczędności
2.    obowiązek i terminy utworzenia PPK
3.    uczestnicy planu kapitałowego (pracownicy, zleceniobiorcy) oraz podmioty zatrudniające dla celów PPK.

III.    Mechanizm funkcjonowania systemu PPK
1.    Dobrowolność uczestnictwa w PPK
            a.    możliwość rezygnacji z wpłat do PPK i ponowne przystąpienie
            b.    procedura informacyjna dla uczestników
2.    Wpłaty dokonywane do PPK
            a.    zasilenia obligatoryjne i dobrowolne składek do PPK
            b.    podstawa wymiaru i wysokość składek do PPK
            c.    wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK
            d.    podział wpłat pomiędzy pracownikiem a pracodawcą
            e.    przychód po stronie pracownika składek finansowanych przez pracodawców
3.    Fundusze inwestycyjne i emerytalne
4.    Koszty zarządzania PPK oraz nadzór nad funkcjonowaniem
5.    Portal internetowy PPK
6.    Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa oraz przypadkach śmierci uczestnika
7.    Skutki wypłaty, wypłaty transferowej i zwrot środków na wniosek uczestnika:
            a.    podział wypłaty środków po osiągnięciu 60 roku życia
            b.    wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
            c.    podatkowe skutki innego podziału środków do wypłaty niż ustawowy
            d.    skutki wcześniej wypłaty środków przed osiągnięciem 60 roku życia
            e.    wypłata tyt. poważnego zachorowania lub wkładu mieszkaniowego
            f. PPK a RODO
            g. kiedy u pracownika powstaje przychód do opodatkowania z tytułu wpłaty do PPK

IV.    Wdrożenie PPK
jak przygotować́ firmę̨ na planowane zmiany w systemie emerytalnym
1.    Procedura wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK
            a.    zawarcie umów składających się na PPK konsultacje i kryteria wyboru instytucji finansowej
            b.    reprezentacja osób zatrudnionych
2.    Obowiązki pracodawcy w PPK.

V.    Dokonywanie potrąceń po przystąpieniu pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
zmiany w przepisach Kodeksu Pracy od 01 stycznia 2019 r.
1.    wysokość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia pracownika
2.    wpływ potrącanych składek na kwoty wolne od potrąceń
3.    od jakiej kwoty do wypłaty należy dokonać obowiązkowych potrąceń
4.    czy potrzebna jest zgoda pracownika

VI. Praktyczna obsługa programu kadrowo- płacowego związana z funkcjonowaniem PPK – wersja demonstracyjna RAKS
1.    Wprowadzanie informacji o przystąpieniu pracownika do PPK,
2.    Wpisywanie kwoty potrącenia z wynagrodzenia z tytułu PPK,
3.    Tworzenie list płac z informacją o potrąceniu na PPK,
4.    Raporty dla pracownika,
5.    Raporty dla pracodawcy.

Terminarz

Szkolenie w Warszawie prowadzi Barbara Dąbrowska
Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 10 minut
- 10:40 - 12:10
- przerwa 10 minut
- 12:20 - 13:30

Szkolenie w Katowicach prowadzi Ewa Polewczak
Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30

Szkolenie online w trybie dziennym prowadzi Barbara Dąbrowska
Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 10 minut
- 10:40 - 12:10
- przerwa 10 minut
- 12:20 - 13:30

Szkolenie online w trybie wieczorowym prowadzi Beata Block
Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 16:30 - 19:00
- przerwa 15 minut
- 19:15 - 21:15

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 10 minut
- 10:40 - 12:10
- przerwa 10 minut
- 12:20 - 13:30
Block
Beata Block

Praktyk z długoletnim doświadczeniem w pracy w dziale personalnym. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Biznesu Uniwersytetu Śląskiego oraz z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Politechnice Śląskiej, w 2012 roku ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Beata Block

Dąbrowska
Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara Dąbrowska

Polewczak
Ewa Polewczak

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dawniej Akademii Ekonomicznej w Krakowie) na kierunku Zarządzenie zasobami ludzkimi, posiadająca wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kadr i płac a później kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wynagrodzenia, czas pracy, rozliczenie składkowe, podatkowe itp.), popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Ewa Polewczak

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • poczęstunek
 • certyfikat
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Warszawa, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekunowie szkoleń

Online
Natalia Rup

Ostatnio przeglądane

1363
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 18 edycja
Opiekunowie szkoleń
Online
Natalia Rup

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij