E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE – nowe zasady sporządzania i wysyłania dokumentów

Prowadzący Prowadzący  Barbara Dąbrowska

e-sprawozdania finansowe Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości na podstawie art. 45 ust. 1 g ustawy o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późniejszymi zm.) od dnia 01 października 2018r. do sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych w strukturze logicznej stworzonej i udostępnionej przez Ministerstwo Finansów są zobowiązane: 1. jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), 2. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego. Celem wypełnienia powyższego obowiązku należy zapoznać się szczegółowo ze strukturami aby dokonać wyboru e-sprawozdania finansowego zgodnie z profilem prowadzonej działalności. Dodatkowo ustawodawca przewidział wybór kolejnej alternatywy polegająca na możliwości sporządzenia sprawozdania finansowego w złotych jak również w tysiącach złotych.

1
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
18.01.2023
Online
Tryb dzienny
550,00 zł netto / brutto
550 550 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej zasad sporządzania i przekazywania w formie ustrukturyzowanej, elektronicznie sprawozdania finansowego do KRS, Szefa KAS lub Urzędu Skarbowego.
Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami przy użyciu bezpłatnego oprogramowania do sporządzania sprawozdań finansowych.

Korzyści dla uczestników:
Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad sporządzania i wysyłania e- sprawozdań finansowych za rok 2021 oraz wymiana doświadczeń z prowadzącym szkolenie, otrzymanie darmowego narzędzia do sporządzania sprawozdania finansowego.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów księgowości,
 • samodzielni księgowi,
 • główni księgowi,
 • pracownicy i właściciele biur rachunkowych,
 • biegli rewidenci,
 • wszystkie osoby zainteresowane zmianami w tym prowadzące samodzielną działalność gospodarczą.
UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

1. Elektronizacja Sprawozdań Finansowych – kwalifikowany podpis elektroniczny opcja czy konieczność ?

2. E-sprawozdanie finansowe
• w formie ustrukturyzowanej _ JPK sprawozdanie finansowe (ustawa o rachunkowości)
• w formie nieustrukturyzowanej (MSR)

3. Obowiązujące Struktury JPK_ Sprawozdanie finansowe uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności

4. Omawianie odpowiedzi Ministerstwa Finansów w kwestii nowej formuły sprawozdań finansowych

5. Wypełnianie i przesyłanie sprawozdania finansowego w formie pliku XML – obowiązkowe pola – przedstawienie przykładowego sprawozdania finansowego dla osób prawnych

6. Aplikacja udostępniona przez MF umożliwiająca wygenerowanie pliku XML sprawozdania finansowego i wysłanie dokumentu do Szefa KAS dedykowana dla osób fizycznych

7. Składanie sprawozdań finansowych do KRS – jednostki zobowiązane - praktyczne zasady przesyłania danych poprzez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, rejestracja poprzez stronę internetową

8. Kwalifikowany podpis elektroniczny – obowiązek podpisania sprawozdanie finansowe w terminie do dnia 31.03.2022r.

9. Części składowe sprawozdania:
• wprowadzenia do sprawozdania finansowego - forma ustrukturyzowana,
• bilans - forma ustrukturyzowana,
• rachunek zysków i strat - forma ustrukturyzowana,
• zestawienie zmian w kapitale ( funduszu) własnym - forma ustrukturyzowana,
• rachunek przepływów pieniężnych - forma ustrukturyzowana,
• dodatkowych informacji i objaśnień – forma dowolna,
• nota podatku dochodowego – forma ustrukturyzowana

10. Przykładowa lista kontrolna dotycząca przygotowania sprawozdania finansowego do złożenia w KRS

11. Forma składanych dokumentów do KRS
• elektroniczna ustrukturyzowana XML,
• elektroniczna nieustrukturyzowana (PDF)
• skany – uchwały zarządu.

12. Miejsce składania sprawozdania
• KRS,
• Szef KAS,

13. Terminy przesyłania e-sprawozdania finansowego – (obowiązuje tylko jeden termin w zależności od rodzaju podmiotu zobowiązanego do przesyłania e-sprawozdania finansowego)
• Do 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
• Do 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
• Do 30 kwietnia 2022r. art. 45 ust. 5 ustawy o PDOF - Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.).

14. Opinia biegłego rewidenta w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym


Terminarz

zmień
18.01.2023 - 18.01.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE – nowe zasady sporządzania i wysyłania dokumentów
- 18.01.2023, środa (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Barbara Dąbrowska

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Dąbrowska
Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara Dąbrowska

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

1335
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 27 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij