Szkolenia FRR

SPECJALISTA DS. HR

Prowadzący Prowadzący  Dorota Strzelec

SPECJALISTA DS. HR kurs weekendowy Warszawa Kompleksowy projekt szkoleniowy przygotowujących do pełnienia funkcji HR w organizacjach o różnym poziomie wielkości. Dzięki praktycznemu charakterowi szkolenia opartemu na metodach warsztatowych, analizach studiów przypadku oraz wymianie doświadczeń uczestnicy będą mieli możliwość pozyskać nie tylko wiedzę, ale również praktyczne umiejętności stosowania i wdrażania poznanych rozwiązań. Program szkolenia skupia się na kluczowych elementach z obszaru zarzadzania zasobami ludzkimi, z którymi uczestnicy szkolenia będą mieli kontakt pracując w Działach HR. W trakcie kursu uczestnicy poruszą najważniejsze kwestie związane z rekrutacją i adaptacją pracowników, systemami oceny okresowej pracowników, zarządzania talentami w organizacji i systemami wynagradzania i premiowania pracowników. Kurs przybliży uczestnikom wiedzę w zakresie najnowszych trendów i dobrych praktyk oraz tworzenia strategii HR. Dopełnieniem kursu jest podstawowy moduł kadrowo-płacowy.

1
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
25.09 - 21.11.2021
Warszawa
Tryb weekendowy
3490,00 zł -15% i
Rabat w wysokości 15% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 21.06.2021 r.
2966,50 zł netto / brutto
2966.5 2966.5 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Kompleksowy projekt szkoleniowy przygotowujących do pełnienia funkcji HR w organizacjach o różnym poziomie wielkości. Dzięki praktycznemu charakterowi szkolenia opartemu na metodach warsztatowych, analizach studiów przypadku oraz wymianie doświadczeń uczestnicy będą mieli możliwość pozyskać nie tylko wiedzę, ale również praktyczne umiejętności stosowania i wdrażania poznanych rozwiązań. Program szkolenia skupia się na kluczowych elementach z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, z którymi uczestnicy szkolenia będą mieli kontakt pracując w Działach HR. W trakcie kursu uczestnicy poruszą najważniejsze kwestie związane z rekrutacją i adaptacją pracowników, systemami oceny okresowej pracowników, zarządzania talentami w organizacji i systemami wynagradzania i premiowania pracowników. Kurs przybliży uczestnikom wiedzę w zakresie najnowszych trendów i dobrych praktyk oraz tworzenia strategii HR.

Korzyści dla uczestników:
Zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do objęcia funkcji Specjalisty ds. HR w organizacjach o różnej wielkości, w szczególności:
 • zdobycie wiedzy o procesach HR stosowanych w globalnych organizacjach (praca na case study rozwijających praktyczne umiejętności);
 • zapoznanie z podstawowymi elementami kadr i płac niezbędnymi do pełnienia funkcji doradczej dla pracowników i kadry menadżerskiej;
 • analiza roli działu HR na podstawie doświadczeń z pandemii – nowe wyzwania w nowej rzeczywistości;
 • zapoznanie z obecnymi trendami rynkowymi, dobrymi praktykami, wymiana doświadczeń z praktykami;
Adresaci szkolenia:
 • absolwenci kierunków humanistycznych i ekonomicznych, chcący związać swoją przyszłość zawodową z obszarem Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz rozwinąć praktyczne umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku Specjalisty HR,
 • specjaliści ds. kadr i płac chcący rozwijać wiedzę i umiejętności w obszarze miękkiego HR oraz przygotować się do pełnienie szerszych funkcji w obecnych organizacjach,
 • specjaliści zatrudnieni na stanowiskach związanych z obszarem miękkiego HR, którzy chcąc poszerzać swoja wiedze i umiejętności eksperckie a także przygotować się pełnienia holistycznej roli w organizacji
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 1. Rekrutacja i Adaptacja Pracowników (16 h)
 • Opisywanie i profilowanie stanowisk pracy
 • Zasady tworzenia skutecznych ogłoszeń o pracę
 • Planowanie przebiegu procesu rekrutacji krok po kroku
 • Metody i źródła pozyskiwania kandydatów – konwencjonalne i niekonwencjonalne
 • Dobór metody selekcji kandydatów do rodzaju stanowiska
 • Metody sprawdzania twardych umiejętności i miękkich kompetencji kandydatów
 • Ochrona danych osobowych w rekrutacji (RODO) – dozwolony zakres zbierania informacji i form sprawdzania kandydatów
 • Zdalny proces rekrutacji – wymogi formalne i równe traktowanie kandydatów
 • Trudne i nietypowe sytuacje w procesie rekrutacji
 • Budowanie wizerunku pracodawcy oraz pozytywnych doświadczeń kandydatów w procesie rekrutacji
 • Adaptacja pracowników oraz budowanie profesjonalnych programów wdrożeniowych (onboarding)

 

 1. Podstawy Kadr i Płac (16 h)
 • Podstawowe obowiązki pracodawcy m.in.:

-        organizacja pracy i regulaminy  wewnętrzne

-        dokumentacja zatrudnienia - zasady prowadzenia i digitalizacja

-        ochrona danych osobowych pracowników (RODO)

-        przeciwdziałanie dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu

 • Rodzaje umów o pracę
 • Inne formy zatrudnienia – charakterystyka i różnice
 • Praca zdalna – przepisy prawa, wymogi formalne, organizacja i kontrola
 • Prawa i obowiązki pracownika oraz odpowiedzialność za ich naruszenie
 • Różne formy rozwiązywania umów o pracę

-        niezbędne dokumenty i informacje

-         przebieg spotkania ze zwalnianym pracownikiem

-        procedury związane z zakończeniem zatrudnienia

-        łagodzenie skutków zwolnień i offboarding

 • Czas pracy i nieobecności
 • Podstawowe zasady naliczania wynagrodzeń – obowiązkowe i dodatkowe składniki płac

 

 1. Systemy wynagradzania i motywowania (16 h)
 • Jak przełożyć strategię firmy na system motywacyjny
 • Funkcje poszczególnych elementów systemu wynagradzania
 • Wartościowanie pracy – ocena stanowisk pracy, kompetencji i efektów
 • Wykorzystanie rynkowych przeglądów wynagrodzeń
 • Budowanie tabel płac - zasady zmiany i podwyżek płac zasadniczych
 • Ruchome elementy wynagrodzenia - bodźce krótko- i długoterminowe
 • Świadczenia dodatkowe – płacowe i pozapłacowe
 • Systemy kafeteryjne
 • Skuteczne systemy motywacyjne dla różnych grup pracowników – przykłady
 • Dopasowanie świadczeń dodatkowych do potrzeb zatrudnionych – jak pandemia zmieniła system benefitów
 • Motywowanie bez dodatkowych kosztów - praktyczne wskazówki

 

 1. Ocena i rozwój zawodowy pracowników (16 h)
 • Dopasowanie systemu ocen do specyfiki, etapu rozwoju, wielkości i celów firmy
 • Zasady tworzenia modeli kompetencyjnych - klasyfikacja kompetencji, ich definiowanie i skale pomiaru
 • Zarzadzanie przez cele (MBO) - wyznaczanie celów i wyznaczanie KPI dla stanowisk
 • Formularze oceny dla poszczególnych działów i stanowisk
 • Dokumentacja systemu okresowych ocen pracowniczych (SOOP)
 • Komunikacja, szkolenia i wdrożenie systemu
 • Przebieg rozmowy oceniającej z pracownikiem
 • Powiązanie sytemu ocen z polityką zarządzania kadrami
 • Zasady tworzenia programów rozwojowych i naprawczych
 • Przegląd możliwych form rozwoju zawodowego pracowników
 • Programy rozwoju talentów – identyfikacja, narzędzia rozwoju, pomiar efektów
 • Strategie motywowania i zatrzymania talentów w firmie
 • Korzyści i ryzyka programów zarządzania talentami
 • Ocena i rozwój zawodowy pracowników w świetle przepisów prawa

 

 1. Trendy i dobre praktyki w nowoczesnym HR (16 h)
 • HR jako wsparcie dla biznesu
 • Nowe podejście do zarządzania kadrami – Human Resources czy Human Relations?
 • Rola HR w organizacji i budowanie wizerunku HR
 • Zarzadzanie zmianą jako element odpowiedzialności działów HR
 • Podstawowe kompetencje HR-owca – co należy rozwijać?
 • Budowanie marki osobistej na rynku pracy
 • Kluczowe zagadnienie z zakresu przywództwa i zarządzania niezbędne do wspierania menadżerów i pracowników
 • Zmiany na rynku pracy oraz nowe trendy w ZZL - przykłady
 • Nowe wyzwania pracodawców z perspektywy specjalistów HR m.in.

-        nowe technologie

-        nowe style i metody zarządzania

-        „rynek pracownika”

-        zarządzanie pokoleniami X,Y,Z,C

-        zarządzanie różnorodnością

-        jakość pracy i życia (wellness)

 • Ryzyka personalne i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Terminarz

zmień
25.09.2021 - 21.11.2021, Warszawa, tryb weekendowy
- 25.09.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Strzelec
- 26.09.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Strzelec
- 09.10.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Strzelec
- 10.10.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Strzelec
- 23.10.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Strzelec
- 24.10.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Strzelec
- 06.11.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Strzelec
- 07.11.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Strzelec
- 20.11.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Strzelec
- 21.11.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Strzelec
SPECJALISTA DS. HR

Czas trwania

80 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Strzelec
Dorota Strzelec

Psycholog pracy, konsultant ds. zarządzania kadrami, trener. Ukończyła zarządzanie kadrami, studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie o specjalności Doradztwo Zawodowe, studia podyplomowe z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej oraz szkolenie z Coachingu Kryzysowego akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychotraumatologiczne. Posiada 20-letnie doświadczenie w branży doradczej – kierowała firmą świadczącą usługi outsorucingu kadr oraz agencją doradztwa personalnego w Warszawie. Wspierała też swoją wiedzą ekspercką izby gospodarcze i stowarzyszenia branżowe. Obecnie pracuje jako niezależny konsultant i trener. Prowadziła projekty rekrutacyjne oraz programy outplacement dla specjalistów i kadry kierowniczej, doradzała międzynarodowym firmom w zakresie doskonalenia procedur zarządzania i dostosowania polityki personalnej do wymogów polskiego prawa. W ostatnich latach była także zaangażowana w realizację projektów dotyczących kształtowania właściwych relacji pracowniczych oraz zapobiegania nierównemu traktowaniu - opracowywała kompleksowe procedury antymobbingowe, prowadziła szkolenia dla pracowników i menedżerów w zakresie zarządzania konfliktami oraz rozpoznawania przejawów dyskryminacji i mobbingu, wielokrotnie była członkiem komisji prowadzącej u pracodawców postępowania wyjaśniające. W trakcie swojej kariery miała okazję pracować dla kilkuset firm – międzynarodowych korporacji, polskich firm rodzinnych, a także administracji państwowej i sektora publicznego. Opracowała wiele autorskich programów szkoleń bazujących na własnym doświadczeniu oraz unikalnej kombinacji wiedzy z zakresu zarządzania kadrami, psychologii, prawa pracy i ochrony danych osobowych (RODO). Jest prelegentem wielu seminariów i konferencji oraz autorką publikacji w prasie branżowej i portalach internetowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Dorota Strzelec

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • certyfikat
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 lub 3 raty. Dla płatności w dwóch ratach doliczamy 2% wartości kursu, dla trzech rat doliczamy 3% wartości kursu.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Warszawa
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

1217
czas trwania Czas trwania: 80 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 4 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij