CASH POOLING - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej

Prowadzący Prowadzący  Rafał Kusy

Cash pooling szkolenie Cash pooling jest metodą zarządzania płynnością finansową w obrębie grupy kapitałowej. Mimo wielu korzyści wciąż jest metodą mało popularną i rzadko stosowaną. Zastosowanie tej metody pozawala na wzajemne bilansowanie sald rachunków spółek należących do tej samej grupy kapitałowej. Grupa może zyskać silniejszą pozycję negocjacyjną, wyższą wiarygodność kredytową, bardziej efektywnie wykorzystywać środki pieniężne i obniżyć koszty odsetkowe. Metoda cash pooling jest zwolniona z VAT, jednocześnie nie jest umową pożyczki, dzięki czemu nie podlega opodatkowaniu.

3
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
16.02.2023
Online
Tryb dzienny
630,00 zł netto / brutto
27.02.2023
Katowice
Tryb dzienny
790,00 zł netto / brutto
28.03.2023
Warszawa
Tryb dzienny
790,00 zł netto / brutto
630 790 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Opis szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu opisu metodyki cash pooling jako metody zarządzania płynnością w grupach kapitałowych. Zajęcia będą odbywać się w formie interaktywnych warsztatów, podczas których Uczestnicy poznają zarówno podstawy teoretyczne wykorzystania poszczególnych metod cash pooling jak i zapoznają się z konkretnymi sposobami negocjowania tej procedury z bankami.

Zajęcia mają charakter praktyczny, warsztatowy. Elementy prezentacji pojawiają się na początku zajęć i przed każdym zagadnieniem. Po krótkiej prezentacji następują przykłady, ćwiczenia i analizy przypadków. Cele szkolenia realizowane są głównie w trakcie ćwiczeń i zadań.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zapoznanie się z teoretycznymi podstawami wykorzystania poszczególnych metod cash pooling
 • zapoznanie się z konkretnymi sposobami negocjowania procedury cash pooling z bankami
 • nabycie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania cash pooling
 • nabycie umiejętności prezentacji cash poolingu jako techniki optymalizacji wyniku finansowego grupy
 • nabycie wiedzy z zakresu zarządzania przepływami pieniężnymi w kontekście rachunków bankowych
 • zapoznanie się z możliwymi zagrożeniami prawnymi, księgowymi i podatkowymi
Adresaci szkolenia:
 • dyrektorzy finansowi
 • główni księgowi
 • przedstawiciele grup kapitałowych
 • pracownicy banków
 • osoby zarządzające Cash flow
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

I. Cash pooling – zasady i charakterystyka

 • Przedmiot cash poolingu i cel gospodarczy
 • Główne modele produktu cash pooling
 • Konstrukcja prawna – elementy i ich zależności
 • Kontraktowa podstawa prawna cash poolingu
 • Podmioty struktury

II. Czynności w ramach cash poolingu – zakres i relacje

 • Czynności usługowe banku
 • Cash pooling rzeczywisty
 • Cash pooling zwrotny – zwroty środków dokonywane na bazie dziennej
 • Cash pooling bezzwrotny – zwroty dokonywane na żądanie
 • Cash poolingu wirtualny
 • Oprocentowanie w cash poolingu
 • Czynności agenta
 • Instrumenty bankowe w ramach cash poolingu
 • Cash pooling trans graniczny

III. Zakończenie cash poolingu

 • Zakończenie cash poolingu
 • Cash pooling a inne relacje kontraktowe uczestników: umowy handlowe, umowy rachunków bankowych, tzw. umowy finansowe
 • Upadłość uczestnika cash poolingu
 • Cash pooling a upadłość banku lub ograniczenie jego działalności
 • Rola Banku w umowie cash poolingu

Terminarz

zmień
16.02.2023 - 16.02.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

CASH POOLING - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
- 16.02.2023, czwartek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Rafał Kusy
zmień
27.02.2023 - 27.02.2023, Katowice, tryb dzienny

Opiekun: Magdalena Rynkowska

CASH POOLING - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
- 27.02.2023, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Rafał Kusy
zmień
28.03.2023 - 28.03.2023, Warszawa, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

CASH POOLING - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
- 28.03.2023, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Rafał Kusy

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Kusy
Rafał Kusy

W swojej pracy zawodowej miał kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w największych bankach w obszarach związanych z ryzykiem kredytowym czy restrukturyzacją kredytów bankowych. Od kilku lat prowadzi własną firmę doradztwa finansowego RAPA Consulting (biznes plany, programy restrukturyzacyjne, wyceny przedsiębiorstw, due dilligence, memoranda inwestycyjne). W karierze zawodowej był i jest członkiem kilku rad nadzorczych. Dr Kusy brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny, pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, przygotowywania i wdrażania strategii rozwoju. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu: Biznes Plan, Wycena przedsiębiorstw, Controlling, Budżetowanie, Ocena projektów inwestycyjnych. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania ryzykiem, portfelem inwestycyjnym, zarządzania finansami firm, biznes planami i planem finansowym, wyceną przedsiębiorstw. Jest autorem lub współautorem kilku artykułów oraz referatów naukowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku Polskim i angielskim z m.in. zarządzania ryzykiem, portfela inwestycyjnego, wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, rachunkowości menedżerskiej, budżetowania finansowego , controllingu na studiach dyplomowych I i II stopnia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz kursy MBA w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauki. Jest również powołany na biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie z zakresu księgowość, rachunkowość, finanse, ekonomia, wycena i analiza przedsiębiorstw.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Rafał Kusy

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Katowice, Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Opiekunowie szkoleń

Online
Aleksandra Szczepańska
Katowice
Magdalena Rynkowska

Ostatnio przeglądane

1208
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 25 edycja
Opiekunowie szkoleń
Online
Aleksandra Szczepańska
Katowice
Magdalena Rynkowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij