KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów

Prowadzący Prowadzący  Piotr Wąsowski, Barbara Dąbrowska

Kasa fiskalna szkolenie Obecnie coraz więcej podmiotów zostaje zobligowanych do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Co więcej od stycznia 2020 roku niektórzy podatnicy zobowiązani będą do stosowania tzw. kas on-line. Ostatnie nowelizacje wprowadzają dużo zmian w dotychczasowych przepisach. Celem szkolenia jest omówienie i uporządkowanie wszystkich aspektów podatkowych związanych ze stosowaniem kas fiskalnych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają nie tylko zasady użytkowania i ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych, ale dowiedzą się również jakie obowiązki i odpowiedzialności wynikają z ich stosowania, jak korygować błędy oraz w jakich sytuacjach nie ma potrzeby posiadania kasy fiskalnej.

3
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
08.05.2024
Katowice
Tryb dzienny
610,00 zł netto / brutto
15.05.2024
Warszawa
Tryb dzienny
610,00 zł netto / brutto
22.05.2024
Online: na żywo
Tryb dzienny
570,00 zł netto / brutto
570 610 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami podatkowymi w zakresie ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej. Dzięki temu szkoleniu poznamy szerzej, zarówno od strony praktycznej i teoretycznej, obowiązki jakie ciążą na nas w przypadku używania kas rejestrujących w firmie. Warto więc skorzystać ze szkolenia, dzięki niemu unikniemy wielu błędów w firmie, a także unikniemy sankcji za niewłaściwe jej wprowadzenie.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
 • poznanie aktualnych przepisów z zakresu stosowania kas fiskalnych
 • nabycie wiedzy na temat obowiązku instalowania kasy
 • poznanie najnowszych interpretacji podatkowych z zakresu kas fiskalnych
 • nabycie wiedzy na temat branż nie wymagających rejestrowania sprzedaży za pośrednictwem kasy
 • poznanie zasad właściwego ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej
 • poznanie sposobów korygowania sprzedaży zarejestrowanej na kasie
 • zdobycie wiedzy w zakresie pracy z urządzeniami i oprogramowaniem fiskalnym
Po odbyciu szkolenia uczestnik:
 • potrafi sprawnie poruszać się po przepisach regulujących stosownie kas fiskalnych
 • potrafi samodzielnie wypełnić dokumentację niezbędną do zgłoszenia kasy w urzędzie
 • zna obowiązki wynikające z użytkowania kasy
 • zna aktualne zwolnienia z obowiązku stosowania kasy
 • wie, jak otrzymać z urzędu skarbowego zwrot wydatków poniesionych na zakup kasy
 • rozumie, jak czytać i stosować przepisy regulujące dokonywanie ewidencji na kasie
Adresaci szkolenia:
 • księgowi,
 • doradcy podatkowi,
 • pracownicy działów finansowo-księgowych,
 • osoby odpowiedzialne za rozliczenia z kasami fiskalnymi,
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

1.Podstawy prawe regulujące stosowanie kas fiskalnych

 • regulacje dotyczące kas fiskalnych w ustawie o VAT
 • regulacje dotyczące kas fiskalnych w rozporządzeniach

2.Dokumentowanie sprzedaży

 • faktura, rachunek, paragon
 • obowiązek wystawienia faktury a obowiązek wydania paragonu
 • faktura wystawiana do paragonu
 • kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury
 • faktury na żądanie a paragon

3.Podstawowe zasady wystawiania faktur

 • faktura a rachunek
 • obowiązkowe i fakultatywne dane na fakturze
 • data wystawienia i data sprzedaży na fakturze
 • terminy wystawiania faktur
 • korygowanie błędów na fakturze
 • faktura duplikat i pro-forma
 • stosowanie faktur elektronicznych
 • faktury w walucie
 • zapłata za fakturę – obowiązkowy split payment od 01/11/2019

4.Kasa fiskalna w firmie

 • kasy fiskalne, kasy o przeznaczeniu specjalnym i drukarki fiskalne
 • zapis danych na kasie
 • ogólne obowiązki związane ze stosowaniem kas fiskalnych
 • przeglądy techniczne kas fiskalnych
 • obowiązki instruktażowe związane ze stosowanie kas fiskalnych
 • obowiązki pracownika obsługującego kasę fiskalną

5.Nazwa towaru lub usługi oraz stawki podatku VAT na kasie

 • nazwa produktu na paragonie
 • możliwość grupowania produktów
 • stosowanie nazewnictwa dla usług złożonych (kompleksowych)
 • przypisanie stawek podatku VAT na kasie
 • nowa matryca stawek podatku VAT - NOWOŚĆ

6.Zaliczki i korekty na kasie fiskalnej

 • zasady ewidencji zaliczek na kasie fiskalnej
 • ewidencja zwrotów i reklamacji
 • korygowanie błędów i pomyłek

7.Kasy z elektronicznym zapisem danych i kasy on-line

 • możliwość stosowania kas tradycyjnych
 • obowiązek stosowania kas on-line
 • zasady rejestrowania i wyrejestrowania kas tradycyjnych
 • zasady rejestrowania i wyrejestrowania kas on-line
 • obowiązki podatnika związane ze stosowaniem kas on-line
 • zwrot gotówki za zakup kas on-line

8.Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

 • podmioty i branże zwolnione z obowiązku stosowania kasy fiskalnej
 • podmioty zobowiązane do stosowania kasy od pierwszej złotówki
 • sprzedaż internetowa a kasa fiskalna
 • sprzedaż środków trwałych w firmie
 • sprzedaż na rzecz własnych pracowników a kasa

Terminarz

08.05.2024 - 08.05.2024, Katowice, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów
- 08.05.2024, środa (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Piotr Wąsowski
15.05.2024 - 15.05.2024, Warszawa, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów
- 15.05.2024, środa (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Barbara Dąbrowska
22.05.2024 - 22.05.2024, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów
- 22.05.2024, środa (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Piotr Wąsowski

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Wąsowski
Piotr Wąsowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2003 r, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce leżącej na styku prawa podatkowego, administracyjnego, handlowego i rachunkowości oraz postępowań podatkowych administracyjnych i czynności sprawdzających. Reprezentuje podatników w toku sporów z organami podatkowymi oraz przeprowadza audyty podatkowe. Przed rozpoczęciem w 2003 r. kariery doradcy podatkowego był zatrudniony w organach skarbowych - Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie oraz Ministerstwie Finansów Departamencie Podatku VAT (pełnił funkcję Naczelnika wydziału), które reprezentował w m.in. sprawach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Autor kilkudziesięciu artykułów i pozycji książkowych z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług VAT. Jego artykuły były publikowane w „Przeglądzie Podatkowym”, „Rzeczpospolitej”, „Doradcy Podatnika”, „Prawie Przedsiębiorcy”, „Rachunkowości Budżetowej”. Jest współautorem wydawnictwa Meritum Podatki 2004 i 2005. Jako wykładowca (trener) prowadzi zajęcia dla głównych księgowych, samodzielnych księgowych i doradców podatkowych. W 2009 roku brał udział w szkoleniu pracowników Urzędów Skarbowych, zorganizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu sfinansowanego przez Unię Europejską z grantu Europejskiego Funduszu Społecznego. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Warszawie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Piotr Wąsowski

Dąbrowska
Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara Dąbrowska

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Warszawa, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Poniżej znajduje się lista opinii naszych Klientów na temat szkolenia KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. Każda nowa opinia jest weryfikowana przez naszego pracownika pod kątem rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniu.

ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5 (1 ocena)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Profesjonalny wykładowca z dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Polecam.

Opiekunowie szkoleń

Katowice, Online
Aleksandra Szczepańska

Ostatnio przeglądane

1096
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 52 edycja
Opiekunowie szkoleń
Katowice, Online
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły