PODSTAWY FINANSÓW DLA NIEFINANSISTÓW

Prowadzący Prowadzący  Aleksandra Tarasek, Tomasz Zdziarski

podstawy finansów szkolenie Zapoznanie z elementarną wiedzą ekonomiczną, która pozwala zrozumieć zachodzące w przedsiębiorstwie procesy gospodarcze oraz umożliwia interpretację informacji finansowej. Szkolenie polecane dla osób o wykształceniu i doświadczeniu humanistycznym oraz technicznym, którym znajomość zagadnień finansowych jest niezbędna do podejmowania trafnych decyzji.

3
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
28.11 - 29.11.2022
Katowice
Tryb dzienny
1290,00 zł netto / brutto
28.11 - 29.11.2022
Warszawa
Tryb dzienny
1290,00 zł netto / brutto
28.11 - 29.11.2022
Online
Tryb dzienny
1188,00 zł -10% i
Rabat w wysokości 10% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 31.10.2022 r.
1069,20 zł netto / brutto
1069.2 1290 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Zapoznanie z elementarną wiedzą ekonomiczną, która pozwala zrozumieć zachodzące w przedsiębiorstwie procesy gospodarcze oraz umożliwia interpretację informacji finansowej.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
- poznanie relacji występujących pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem rynkowym,
- zapoznanie się z fundamentalnymi kategoriami ekonomicznymi,
- zrozumienie reguł podejmowania decyzji finansowych.

Adresaci szkolenia:
 • osoby aspirujące do objęcia stanowisk wymagających podstawowej wiedzy o finansach,
 • pracownicy różnych szczebli, którzy chcą poszerzyć wiedzę i podnieść zakres swych umiejętności,
 • osoby o wykształceniu i doświadczeniu humanistycznym oraz technicznym, którym znajomość zagadnień finansowych jest niezbędna do podejmowania trafnych decyzji,
 • pracownicy działów nie związanych z finansami, którzy uczestniczą w projektach prowadzonych wspólnie z pionem księgowo-finansowym.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

I. Rachunkowość zarządcza
1. Klasyfikacja kosztów.
2. Rachunek kosztów zmiennych.
II. Sprawozdanie finansowe
1. Bilans przedsiębiorstwa.
2. Rachunek zysków i strat.
3. Rachunek przepływów pieniężnych.
III. Analiza finansowa w oparciu o sprawozdanie finansowe
1. Etapy analizy finansowej:
- analiza bilansu (pionowa, pozioma)
- analiza rachunku zysków i strat (wskaźniki dynamiki i struktury)
- analiza cash flow (wynik finansowy)
2. Analiza wskaźnikowa:
- wskaźniki rentowności
- wskaźniki wykorzystania majątku
- wskaźniki wykorzystania kapitałów
- wskaźniki płynności
- wskaźniki rynku kapitałowego
IV. Wartość pieniądza w czasie
1. Wartośc pieniądza a analiza finansowa (wartość przyszła i bieżąca).
2. Kapitalizacja.
3. Realna stopa procentowa.
4. Próg rentowności.
5. Dźwignia opreacyjna i finansowa.
6. Wskaźniki ROE i ROI.
V. Zewnętrzne źródła finansowania
1. Kredyty bankowe.
2. Kredyty kupieckie.
3. Papiery wartościowe.
4. Leasing.
5. Factoring.
6. Forfaiting.
VI. Zarządzanie ryzykiem finansowym
1. Ryzyko walutowe.
2. Ryzyko stopy procentowej.
3. Ryzyko cen surowców i wyrobów.
4. Ryzyko kredytowe.
VII. Analiza rentowności inwestycji- metody projektów
- NPV
- IRR
- MIRR
VIII. Biznes plan jako element planowania finansowego
1. Zasady sporządzania biznes planu.
2. Struktura biznes planu.
3. Plan finansowy w ramach biznes planu.
4. Analiza SWOT.


Terminarz

zmień
28.11.2022 - 29.11.2022, Katowice, tryb dzienny

Opiekun: Magdalena Rynkowska

PODSTAWY FINANSÓW DLA NIEFINANSISTÓW
- 28.11.2022, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Aleksandra Tarasek
- 29.11.2022, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Aleksandra Tarasek
zmień
28.11.2022 - 29.11.2022, Warszawa, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

PODSTAWY FINANSÓW DLA NIEFINANSISTÓW
- 28.11.2022, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
- 29.11.2022, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
zmień
28.11.2022 - 29.11.2022, Online, tryb dzienny

Opiekun: Magdalena Rynkowska

PODSTAWY FINANSÓW DLA NIEFINANSISTÓW
- 28.11.2022, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Aleksandra Tarasek
- 29.11.2022, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Aleksandra Tarasek

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Tarasek
Aleksandra Tarasek

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość oraz Marketing; nauczyciel akademicki; długoletni pracownik naukowy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; współpracowała z wieloma wyższymi uczelniami na Śląsku; obecnie współpracuje z Kolegium Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; trener w firmach szkoleniowych; od lat współpracuje z firmami trudniącymi się organizacją szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych w obszarach ekonomii, psychologii biznesu itp. Doświadczenie w biznesie rozpoczynała na stanowisku dyrektora finansowego w założonej wraz z partnerami spółce PRO4 Sp. z o.o.; współpracowała jako analityk, kontroler i doradca finansowy z firmami takimi jak MM Marek Myśliwiec Sp. z o.o., Samanta Listwan i Adamek SJ, Sitel Sp. z o.o., Fenixia S.C., Vida SP. z o.o., KABE Sp. z o.o., Agrohurt Sp. z o.o.,była również konsultantem w projektach realizowanych przez Probus Business Consulting Sp. z o.o. oraz Proximus SA; pełniła funkcję zastępcy dyrektora zarządzającego w giełdowej spółce Grupa Finansowa Premium SA; pełniła funkcję analityka w firmie Union Finance Sp. z o.o.; doradza między innymi firmom Sileman Sp. z o.o., Elsat Sp. z o.o.; Obecnie współpracuje z firmami szkoleniowymi, prowadzi własną działalność doradczą realizując projekty analityczne i inwestycyjne; Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu zarządzania finansami, analizy finansowej, wskaźników finansowych, analizy procesu inwestycyjnego, controllingu i budżetowania

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Aleksandra Tarasek

Zdziarski
Tomasz Zdziarski

CFO, MBA, członek ICV, konsultant, wykładowca akademicki. Tomasz posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania, finansów oraz controllingu. Ścieżkę zawodową rozpoczął od stanowisk asystenckich - młodszego analityka, następnie samodzielnego analityka, głównego specjalisty, poprzez stanowiska kontrolera finansowego i kontrolera biznesowego, aż po stanowiska managerskie. Był odpowiedzialny m.in. za budowę i rozwój systemów controllingowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów. Przez ponad 5 lat zarządzał przedsiębiorstwem produkcyjnym. Aktualnie pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Finansów i Controllingu w przedsiębiorstwie z branży budowlano-deweloperskiej. Tomasz specjalizuje się w szkoleniach oraz doradztwie w zakresie controllingu, finansów, analiz oraz zarządzania. Ma na koncie zrealizowane ponad 2.500 godzin szkoleniowych. Głównym obszarem zawodowym i szkoleniowo-doradczym jest łączenie praktycznej wiedzy zarządczej, finansowej w usprawnieniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Atutem prowadzonych zajęć jest praktyczne podejście, wsparte wykorzystaniem pakietu MS Office w codziennej pracy zarówno pracowników operacyjnych jak też managerów. Tomasz posiada tytuł Master of Business Administration zdobyty na Franklin University w Ohio. W ramach Programu MBA opracował analizę i plan strategiczny dla największego polskiego przedsiębiorstwa z sektora usług lotniskowych. Jest również absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją Inżynieria Finansowa. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Systemów Informacyjnych i Analizy Danych, a także kurs na Kontrolera Biznesowego i inne liczne szkolenia. Posiada także dyplom Advanced Controlling Business Partner przyznawany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV). Współautor książki „Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe”.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Tomasz Zdziarski

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Warszawa, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekunowie szkoleń

Katowice, Online
Magdalena Rynkowska
Warszawa
Monika Połosak

Ostatnio przeglądane

102
czas trwania Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 62 edycja
Opiekunowie szkoleń
Katowice, Online
Magdalena Rynkowska
Warszawa
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij