Projekty unijne

  Poniżej prezentujemy wybranych Klientów, dla których realizowaliśmy projekty zamkniętych szkoleń współfinansowanych z UE tylko w roku 2011.
 • Szkolenie „Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL dla projektodawców” współfinansowane z Priorytetu X – Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
 • Szkolenie „Rozliczanie wynagrodzeń współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Aspekty kadrowo-płacowe” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
  Beneficjent: Ośrodek Przetwarzania Informacji
 • Szkolenie „Analiza finansowa oraz oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych” współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
  Beneficjent: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Szkolenie „Prawo Zamówień publicznych po nowelizacji od A do Z pod katem oceny i wyboru wniosków współfinansowanych w ramach RPO” współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
  Beneficjent: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Szkolenia: „Rachunkowość sprawozdawcza, analiza sprawozdań finansowych” oraz „Luka finansowa jako podstawa wyznaczania poziomu dofinansowania w projektach współfinansowanych z funduszy UE”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
  Beneficjent: Ministerstwo Finansów

Zapytaj o szkolenie

zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać