Metodologia

Naszym klientom proponujemy kompleksową obsługę procesów szkoleniowych:
 • Identyfikację i analizę potrzeb szkoleniowych
  Ustalenie potrzeb szkoleniowych i rozwojowych poszczególnych pracowników oraz firmy, jako całości, a następnie określenie najbardziej odpowiednich i efektywnych sposobów ich zaspokojenia.
 • Projektowanie i realizację szkoleń
  Wybór odpowiedniego trenera i opracowanie programu szkolenia na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb.
  Realizacja szkolenia – dostarczenie wiedzy i umiejętności.
 • Ewaluację i podsumowanie szkolenia
  Ocena przydatności i skuteczności procesu szkoleniowego.
  Podsumowanie szkolenia, zawierające opinie, uwagi i sugestie, a także średnią z ocen szkolenia.

Program szkolenia budujemy na podstawie szczegółowej analizy potrzeb: wspólnie
z Klientem diagnozujemy jego aktualne problemy, definiujemy cele i oczekiwane efekty. Ważne są dla nas nie tylko wskazówki osób zarządzających czy nadzorujących pracę uczestników szkolenia, ale także oczekiwania samych osób szkolonych. Takie podejście pozwala na maksymalizację korzystnych efektów szkolenia.

Kadra wykładowców i trenerów dysponuje szeroką, unikalną wiedzą w zakresie swojej specjalizacji oraz wieloletnim, praktycznym doświadczeniem zawodowym. Stosuje nowoczesne metody nauczania, opierając się na sprawdzonych technikach m.in.:
 • case study
 • symulacja
 • ćwiczenia praktyczne w grupie
 • ćwiczenia indywidualne
 • praca z komputerem
 • wykład
 • prezentacja multimedialna

Zapytaj o szkolenie

zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać