Publikacje FRR

BEZPIECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI TERMINOWYCH

Data wydania: 2007
Numer ISBN: 978-83-89860-00-2
Autor: dr Krzysztof Adamowicz

Cena Książki:

25 zł (w tym VAT 1,19)

Książka zawiera aktualne informacje na temat prawnej asekuracji windykacji należności pochodzących z transakcji z odroczonym terminem płatności. Przedstawiono w nim szczegółowy opis tradycyjnych (rzeczowych i osobistych) metod zabezpieczeń kredytu kupieckiego. Ukazano również instrumenty prawno ekonomiczne wpływające pośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa realizacji transakcji terminowych. Przy okazji omawiania kolejnych instrumentów wpływających na bezpieczeństwo transakcji autor posiłkuje się licznymi przykładami praktyki gospodarczej i jurystycznej. Pozwala to czytelnikowi nie tylko zapoznać się z zasadami funkcjonowania określonych metod zabezpieczeń transakcji handlowych, ale stwarza również możliwość szerszej interpretacji faktów i precedensów gospodarczo - sądowniczych z zakresu windykacji należności. Opracowanie zawiera wskazówki dotyczące prawidłowej oceny ryzyka kredytowego za pomocą instrumentów analizy finansowej. Czytelnik znajdzie tu szczegółowe informacje m.in. o.: wskaźnikach rentowności, płynności, inkasa należności, m.in. metodą DSO, wskaźnikach sprawności działania, ryzyka kredytowego itd.. Przedstawione w opracowaniu przykłady w sposób czytelny i przystępny przedstawiają merytoryczne procedury działania, co pozwala na samodzielne wykonanie niezbędnych obliczeń i zastosowanie odpowiednich metod zabezpieczeń transakcji handlowych nawet przez osoby, które nie zajmujące się, na co dzień windykacją należności. Przed właścicielami, dyrektorami finansowymi, kierownikami, menadżerami jednostek organizacyjnych stoi dzisiaj niezwykle trudne zadanie związane z prowadzeniem działalności handlowej. Z jednej strony stawiane jest przed nimi zadanie związane z sprzedażą towarów, produktów lub usług, z drugiej wszechstronne ryzyko związane z zawieraniem transakcji z odroczonym terminem płatności. Ryzyko to nie wynika wyłącznie z nieuczciwości kontrahentów, ale również z ogólnej sytuacji ekonomicznej firm partnerskich, która w dużej mierze zależy od aktualnej koniunktury rynkowej. Niniejsze opracowania w niewątpliwy sposób pozwala na zastosowanie metod pozwalających ograniczyć to ryzyko.

Chcesz kupić książkę?

Nic prostszego. Wypełnij poniższy formularz a nasi konsultanci skontaktują się z tobą.

Imię i Nazwisko*
Adres email*
Numer telefonu*
Dane do faktury
Nazwa płatnika
Ulica
Kod/Miejscowość
NIP
Adres wysyłki
Adresat
Ulica
Kod/Miejscowość
Książka
Sztuk
UWAGA!! Koszt wysyłki książki to tylko 9 zł brutto
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać