Wykładowca

Łukasz Domagała

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorant na w/w Wydziale. Wieloletni pracownik administracji celnej. Od 2003r. również nauczyciel akademicki. Doświadczony praktyk i wykładowca w zakresie prawa celnego i prawa podatkowego. Autor publikacji poświęconych prawu finansowemu (m.in. w Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego). Specjalizuje się w prawie celnym i podatku akcyzowym. Biegły sądowy z zakresu „zamówienia publiczne i podatek akcyzowy”. Od 2008r. zajmuje się także Prawem zamówień publicznych. W latach 2010-2011 Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym. Od 2011r. współpracuje doradczo z kilkoma jednostkami samorządu terytorialnego w przedmiocie prawa zamówień publicznych. Koordynował (w zakresie udzielania zamówień publicznych) wiele projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Jest autorem publikacji z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz Finansów publicznych. Od 2009r. prowadzi także działalność szkoleniową w w/w zakresie.

Wykładowca prowadzi szkolenia
NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Data: 2019-01-25 Lokalizacja: Warszawa

449,00 zł netto

449,00 zł brutto

PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE

Data: 2019-01-28 Lokalizacja: Katowice

629,10 zł netto

629,10 zł brutto

699,00 zł brutto

ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO

Data: 2019-01-29 Lokalizacja: Katowice

629,10 zł netto

629,10 zł brutto

699,00 zł brutto

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW WĘGLOWYCH

Data: 2019-01-30 Lokalizacja: Katowice

424,15 zł netto

424,15 zł brutto

499,00 zł brutto

PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE

Data: 2019-02-18 Lokalizacja: Warszawa

699,00 zł netto

699,00 zł brutto

ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO

Data: 2019-02-19 Lokalizacja: Warszawa

699,00 zł netto

699,00 zł brutto

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Data: 2019-02-20 Lokalizacja: Warszawa

549,00 zł netto

549,00 zł brutto

zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać