Wykładowca

Artur Gocel

Finansista, absolwent studiów MBA, superwizor wielu treningów biznesowych i interpersonalnych, zawodowo Dyrektor Finansowy oraz Prokurent w ogólnopolskiej firmie telekomunikacyjnej, Posiada wydany przez Ministra Skarbu Państwa dyplom poświadczający pozytywne złożenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Doświadczony menedżer finansowy zarówno w sferze operacyjnej jak i nadzorczej. Efektywnie zarządzał ponad 60 osobowym zespołem pracowników w obszarach księgowości, controllingu, finansów i windykacji. Nadzorował od strony finansowej realizację projektów finansowanych z funduszy UE. Posiada bogate doświadczenie w przekształceniach Spółek prawa handlowego (restrukturyzacja, podział, prywatyzacja). Trener posiada bardzo bogate doświadczenie szkoleniowe oraz unikalny warsztat szkoleń biznesowych. Prowadzone szkolenia zorientowane są na praktykę działania a głównym celem jest dostarczenie wiedzy pozwalającej na pozbawioną błędów adaptację teoretycznych metod ogólnych do specyficznych zastosowań umożliwiających właściwe wnioskowanie i ocenę, zarówno całych przedsiębiorstw jak również poszczególnych obszarów czy też scenariuszowo określonych projektów mogących istotnie wpłynąć na kondycję przedsiębiorstwa. Zajęcia prowadzone są głównie w trybie warsztatowo -problemowym, w oparciu o specjalnie dobrane case studies obrazujące nieefektywność i pułapki standardowego podejścia do obszaru finansów w przedsiębiorstwach. Analiza przypadków podsumowywana jest komentarzem wykładowcy opartym na stosowanej dobrej praktyce finansowej. Wartością dodaną dla uczestników szkoleń jest umiejętnie wpleciony w cykl szkoleniowy praktyczny nurt inwestycyjny oraz zarządzanie finansami osobistymi.

Wykładowca prowadzi szkolenia

599,00 zł netto/brutto

599,00 zł netto/brutto

CONTROLLING I BUDŻETOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM BIZNESPLANÓW I KPI - WEEKENDOWO

Data: 28.09.2019 - 29.09.2019 Lokalizacja: Warszawa

990,00 zł netto/brutto

DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006)

Data: 05.10.2019 - 22.12.2019 Lokalizacja: Warszawa

4690,00 zł netto

4221,00 zł netto/brutto

CONTROLLING I BUDŻETOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM BIZNESPLANÓW I KPI - WEEKENDOWO

Data: 05.10.2019 - 06.10.2019 Lokalizacja: Katowice

990,00 zł netto/brutto

FINANSE DLA DYREKTORÓW I MENEDŻERÓW

Data: 05.10.2019 - 22.12.2019 Lokalizacja: Warszawa

3790,00 zł netto

3411,00 zł netto/brutto

ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)

Data: 12.10.2019 - 07.12.2019 Lokalizacja: Warszawa

1990,00 zł netto/brutto

599,00 zł netto/brutto

DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006)

Data: 12.10.2019 - 12.01.2020 Lokalizacja: Katowice

4690,00 zł netto

4221,00 zł netto/brutto

ANALITYK KREDYTOWY (kod zawodu 241302)

Data: 12.10.2019 - 08.12.2019 Lokalizacja: Warszawa

2690,00 zł netto

2421,00 zł netto/brutto

KONTROLER FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 241107)

Data: 12.10.2019 - 22.12.2019 Lokalizacja: Warszawa

4490,00 zł netto

4041,00 zł netto/brutto

FINANSE DLA DYREKTORÓW I MENEDŻERÓW

Data: 12.10.2019 - 12.01.2020 Lokalizacja: Katowice

3790,00 zł netto

3411,00 zł netto/brutto

STARSZY ANALITYK FINANSOWY

Data: 12.10.2019 - 22.12.2019 Lokalizacja: Warszawa

3090,00 zł netto

2781,00 zł netto/brutto

KONTROLER FINANSOWY (kod zawodu 241107)

Data: 12.10.2019 - 22.12.2019 Lokalizacja: Warszawa

3590,00 zł netto

3231,00 zł netto/brutto

KONTROLER FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 241107)

Data: 26.10.2019 - 12.01.2020 Lokalizacja: Katowice

4490,00 zł netto

4041,00 zł netto/brutto

ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)

Data: 26.10.2019 - 14.12.2019 Lokalizacja: Katowice

1990,00 zł netto

1791,00 zł netto/brutto

STARSZY ANALITYK FINANSOWY

Data: 26.10.2019 - 12.01.2020 Lokalizacja: Katowice

3090,00 zł netto

2781,00 zł netto/brutto

KONTROLER FINANSOWY (kod zawodu 241107)

Data: 26.10.2019 - 12.01.2020 Lokalizacja: Katowice

3590,00 zł netto

3231,00 zł netto/brutto

ANALITYK KREDYTOWY (kod zawodu 241302)

Data: 26.10.2019 - 15.12.2019 Lokalizacja: Katowice

2690,00 zł netto

2421,00 zł netto/brutto

ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo

Data: 09.11.2019 Lokalizacja: Katowice

599,00 zł netto

479,00 zł netto/brutto

zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać