Wykładowca

Artur Gocel

Finansista, absolwent studiów MBA, superwizor wielu treningów biznesowych i interpersonalnych, zawodowo Dyrektor Finansowy oraz Prokurent w ogólnopolskiej firmie telekomunikacyjnej, Posiada wydany przez Ministra Skarbu Państwa dyplom poświadczający pozytywne złożenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Doświadczony menedżer finansowy zarówno w sferze operacyjnej jak i nadzorczej. Efektywnie zarządzał ponad 60 osobowym zespołem pracowników w obszarach księgowości, controllingu, finansów i windykacji. Nadzorował od strony finansowej realizację projektów finansowanych z funduszy UE. Posiada bogate doświadczenie w przekształceniach Spółek prawa handlowego (restrukturyzacja, podział, prywatyzacja). Trener posiada bardzo bogate doświadczenie szkoleniowe oraz unikalny warsztat szkoleń biznesowych. Prowadzone szkolenia zorientowane są na praktykę działania a głównym celem jest dostarczenie wiedzy pozwalającej na pozbawioną błędów adaptację teoretycznych metod ogólnych do specyficznych zastosowań umożliwiających właściwe wnioskowanie i ocenę, zarówno całych przedsiębiorstw jak również poszczególnych obszarów czy też scenariuszowo określonych projektów mogących istotnie wpłynąć na kondycję przedsiębiorstwa. Zajęcia prowadzone są głównie w trybie warsztatowo -problemowym, w oparciu o specjalnie dobrane case studies obrazujące nieefektywność i pułapki standardowego podejścia do obszaru finansów w przedsiębiorstwach. Analiza przypadków podsumowywana jest komentarzem wykładowcy opartym na stosowanej dobrej praktyce finansowej. Wartością dodaną dla uczestników szkoleń jest umiejętnie wpleciony w cykl szkoleniowy praktyczny nurt inwestycyjny oraz zarządzanie finansami osobistymi.

Wykładowca prowadzi szkolenia

599,00 zł netto/brutto

CONTROLLING I BUDŻETOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM BIZNESPLANÓW I KPI - WEEKENDOWO

Data: 30.03.2019 - 31.03.2019 Lokalizacja: Warszawa

990,00 zł netto/brutto

CONTROLLING I BUDŻETOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM BIZNESPLANÓW I KPI - WEEKENDOWO

Data: 06.04.2019 - 07.04.2019 Lokalizacja: Katowice

990,00 zł netto/brutto

FINANSE DLA DYREKTORÓW I MENEDŻERÓW

Data: 06.04.2019 - 30.06.2019 Lokalizacja: Warszawa

3.790,00 zł netto

3.600,50 zł netto/brutto

DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006)

Data: 06.04.2019 - 30.06.2019 Lokalizacja: Warszawa

4.690,00 zł netto

4.455,50 zł netto/brutto

FINANSE DLA DYREKTORÓW I MENEDŻERÓW

Data: 13.04.2019 - 07.07.2019 Lokalizacja: Katowice

3.790,00 zł netto

3.411,00 zł netto/brutto

KONTROLER FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 241107)

Data: 13.04.2019 - 30.06.2019 Lokalizacja: Warszawa

4.490,00 zł netto

4.265,50 zł netto/brutto

ANALITYK KREDYTOWY (kod zawodu 241302)

Data: 13.04.2019 - 09.06.2019 Lokalizacja: Warszawa

2.690,00 zł netto

2.555,50 zł netto/brutto

ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)

Data: 13.04.2019 - 08.06.2019 Lokalizacja: Warszawa

1.990,00 zł netto/brutto

DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006)

Data: 13.04.2019 - 07.07.2019 Lokalizacja: Katowice

4.690,00 zł netto

4.221,00 zł netto/brutto

KONTROLER FINANSOWY (kod zawodu 241107)

Data: 13.04.2019 - 30.06.2019 Lokalizacja: Warszawa

3.590,00 zł netto

3.410,50 zł netto/brutto

STARSZY ANALITYK FINANSOWY

Data: 13.04.2019 - 30.06.2019 Lokalizacja: Warszawa

3.090,00 zł netto

2.935,50 zł netto/brutto

599,00 zł netto/brutto

ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo

Data: 27.04.2019 Lokalizacja: Warszawa

599,00 zł netto/brutto

ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)

Data: 27.04.2019 - 15.06.2019 Lokalizacja: Katowice

1.990,00 zł netto

1.830,80 zł netto/brutto

KONTROLER FINANSOWY (kod zawodu 241107)

Data: 27.04.2019 - 07.07.2019 Lokalizacja: Katowice

3.590,00 zł netto

3.231,00 zł netto/brutto

STARSZY ANALITYK FINANSOWY

Data: 27.04.2019 - 07.07.2019 Lokalizacja: Katowice

3.090,00 zł netto

2.842,80 zł netto/brutto

ANALITYK KREDYTOWY (kod zawodu 241302)

Data: 27.04.2019 - 16.06.2019 Lokalizacja: Katowice

2.690,00 zł netto

2.474,80 zł netto/brutto

KONTROLER FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 241107)

Data: 27.04.2019 - 07.07.2019 Lokalizacja: Katowice

4.490,00 zł netto

4.041,00 zł netto/brutto

ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo

Data: 11.05.2019 Lokalizacja: Katowice

599,00 zł netto/brutto

599,00 zł netto/brutto

zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać